handdator

Visa fullständig version : Dagordning till styrelsemöte 10/2


Mårten Fjällström
2010-02-09, 21:00
Dagordning:
Planerat telefonmöte 10/2 2010.
Mötestid: kl. 10:00 (med absolut sluttid 12:00)

Fortsättning från tidigare möte (6-7/2 2010):

12. Hantera lokala kandidater och lokala program

12a. Antal kandidater på listorna

Styrelsen inser att det i vissa kommuner och landsting kan vara svårt att hitta tillräckligt med kandidater för att uppfylla styrelsens krav. Dessa krav är idag formulerade såhär:

Gällande beslut:

* Valsedeln ska ha en minimilängd, det är 12% om fullmäktige har under 61 platser i fullmäktige, 20% om det är 61 platser eller mer, upp till ett krav på 22 kandidater.


FÖRSLAG:

Styrelsen sänker kravet på antalet kandidater till 12% av fullmäktiges
storlek (avrundat uppåt) för samtliga registrerade plattformar. I de
fall där antalet kandidater inte når upp till 12% görs en individuell
prövning av förutsättningarna för att hålla fullmäktigeposterna besatta
under en hel mandatperiod.

Alt.2:

I de fall där antalet kandidater inte når upp till 12% respektive 20% görs en individuell
prövning av förutsättningarna för att hålla fullmäktigeposterna besatta under en hel mandatperiod.


12b. Process för förändringar av lokala program.

Styrelsen har fattat beslut om att lokala program kan förändras fram till den 30 juni.

Frågan om processen för uppdatering av sakpolitiska frågeställningar efter valet bordläggs.

12c Ofrivilliga mandat.

12d Valberedning
En skrivelse har inkommit med önskemål på valberedning. Skrivelsen länkad: http://piratepad.net/lokalval

13. Propositioner och nomineringar inför årsmötet

Öppen diskussions- och beslutspunkt.

14. Principuttolkning om sex- och drogpolitik
Partiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram.

15. Personuppgiftslagen och medlemsregistret
Vi har tagit alla tänkbara åtgärder för att följa PuL och gå långt därutöver, efter förmåga, men detta bör ändå granskas juridiskt. Fortsatt diskussions- och beslutspunkt.

16. Strategiska, taktiska och klusterformade arbetsgrupper
Diskussions- och beslutspunkt kring skillnaden mellan och processer för strategiska arbetsgrupper (rapporterar till styrelsen), operativa arbetsgrupper (rapporterar till ledningen) och spontanformade kluster (rapporterar inte till någon).

17. Budgetpost för WIPO-möten
En skrivelse har inkommit med önskemål om budgettpost för deltagande i WIPO. Skrivelse bifogad.

AndersLindbäck
2010-02-10, 02:40
Gällande 12d så vill jag göra ett litet tillägg.

Förslag till beslut:

Valberedningen skall antingen bestå av utomstående personer utan koppling till någon av kandidaterna eller bestå av alla kandidaterna tillsammans som gör upp om vilka som skall stå på vilka platser.

Bakgrund:
Vi har med lyckta och ljus sökt kandidater till listorna i några månader och hittat tillräckligt många för att kunna ställa upp i valet till Västerås kommun och Västmanlands landsting. Det har alltså gått ut många utskick där vi sökt kandidater till listorna och även direktkontakt har tagits med mera aktiva medlemmar i partiet och de som inte nappat får nog anses vara väldigt svåra att få att ställa upp på listan i valet.

Det finns idag 15 kandidater till kommunen och 17 till landstingen men bara 17 kandidater totalt. Av dessa är 2 i 25-gruppen och satsar helt på riksdagen och står då på listan främst för att hjälpa till och dra röster i valet, 2 ställer upp främst för att de vill jobba i valrörelsen och hjälpa till dra röster i valet. Dessutom så finns det 1 som satsar att få en plats som tjänsteman i riksdagen vilket ger då kvar 12 som är mera intressade av valbara platser. Av dessa så vet jag att vissa är lite mindre intresserade än andra att få topppositioner på listorna och kan då nöja sig med en plats i en nämd.

(De som inte egentligen vill ha valbar plats står ju även delvis med för garanter att ingen plats blir tom - även om de i dagsläget inte är speciellt intresserade och ägna så mycket tid åt det - men jag tror inte det kommer till det för några kan säker tom tänka sig sitta i både landstingen och kommunen för partiets skull)

Givet att vi får 3-6 i kommunvalet och 4-6 i landstingsvalet så kan nästan alla få en potentiellt valbar plats och resten kommer då bli reserver och får rycka in ibland samt kan då erbjudas få poster i en nämd.
Dvs alla kandidater har då möjlighet att hjälpa till på någon sorts position efter valet.

Vi tror därmed att dessa kandidater kan snacka ihop sig själva om hur de vill vara organiserade och hur listorna bör se ut för att det skall vara bäst för Piratpartiet.

Vi vill därför att styrelsen även kan godkänna att de som kandiderar tillsammas beslutar om vilka som skall kandidera på vilken plats på listorna.

Vi tänkte då oss helt enkelt att samla alla fysiskt i en lokal och så får de tillsammans diskutera fram en lösning på hur listorna skall se ut och precis som vid valet till påven så släpps de inte ut innan listorna är klara :D


12a Jag anser det räcker med att Piratpartiet ställer upp med kandidater motsvarande minst 10% av stolarna fullmäktige.

Tänk på att i en liten kommun med 35 platser så krävs det då 4 personer. Piratpartiet kan då knappast få mer än 1 plats för att få två krävs närmare 7% av rösterna. Dvs det kommer finnas 3 personer kvar att ta över om den förste personen skulle lämna sin plats.

(Notera att skälet till att SD har en massa tomma platser är att de ställt upp med valsedlar med bara partinamnet utan några som helst kandidater öht - bara för att komma åt partistödet. Valsedlarna var gratis för de kom över nivån för gratis valsedlar i riksdagsvalet före detta.)

Så jag ser chansen som väldigt liten att någon stol kommer stå tom om man faktiskt ställer upp med kandidater motsvarande minst 10% av antalet stolar.

Leffelini
2010-02-10, 09:28
12a:

Vill påminna styrelsen om att i samma förslag som de noterar på punkten 12d så finns det även ett förslag att ta bort gränserna helt inför hur många som måste kandidera på listorna och låta detta vara ett beslut som varje valkrets själva får avgöra kring. Detta förslag borde alltså redan finnas på dagordningen.


Förslag:
Ett alternativt förslag som jag vill lägga fram är att man sätter procentgränsen efter hur det gick för kommunen/landstinget i EU-valet.

I Östergötlands län ser röstfördelningen (om vi skulle fått exakt samma procent i kommun- och landstingsval som vi fick i EU-valet 2009) i motsats till 12% kravet ut som följer:

Landstinget Östergötland:
Landstingsfullmäktige: 101 stolar
12% av det är 13 kandidater
Resultatet i EU-valet 8,08% = 8 platser

Boxholm:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 5,49% = 2 platser

Finspång:
Kommunfullmäktige: 51 stolar
12% av det är 7 kandidater
Resultat i EU-valet 5,34% = 3 platser

Kinda:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 5,74% = 2 platser

Linköping:
Kommunfullmäktige = 79 stolar
12% av det är 10 kandidater.
Resultat i EU-valet 9,54% = 8 platser

Mjölby:
Kommunfullmäktige: 45 stolar
12% av det är 6 kandidater
Resultat i EU-valet 6,67% = 3 platser

Motala:
Kommunfullmäktige: 57 stolar
12% av det är 7 kandidater
Resultat i EU-valet 7,32% = 4 platser

Norrköping:
Kommunfullmäktige: 85 stolar
12% av det är 11 kandidater
Resultat i EU-valet 8,50% = 7 platser

Söderköping:
Kommunfullmäktige: 39 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 6,31% = 2 platser

Vadstena:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 4,52% = 2 platser

Valdemarsvik:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 4,64% = 2 platser

Ydre:
Kommunfullmäktige: 31 stolar
12% av det är 4 kandidater
Resultat i EU-valet 3,63% = 1 plats

Åtvidaberg:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 6,01% = 2 platser

Ödeshög:
Kommunfullmäktige: 35 stolar
12% av det är 5 kandidater
Resultat i EU-valet 5,40% = 2 platser

Styrelsen har redan innan (genom sammansättningen av riksdagsgruppen som ligger på 6,6% i sin uträkning jämfört med de 7,13% vi fick) erkänt att de inte tror att vi kommer få samma procent i riksdagsvalet som vi fick i EU-valet. Att då lägga sig från den utgångspunkten har man, enligt mig, tagit hänsyn till vilket stöd det finns för vår politik i de olika kommunerna och landstingen. Därtill borde de beryktade "tomma stolarna" heller inte vara ett problem då vi täcker upp för den procentsats vi fick i EU-valet. Det är även värt att notera att Östergötland är den valkretsen som procentuellt fick flest röster i EU-valet.
Detta borde då ses som ett minimikrav, inte ett maximikrav och alla som kan få fler kandidater på listorna ska givetvis satsa åt det hållet.

Jag vet att tidigare har argumentet kring avhopp vägt tungt inför beslut av denna sort. Dock anser jag att det är en direkt missförtroenderöst mot våra medlemmar som är engagerade och villiga att satsa i kommun- och landstingsval. Att sätta en hög tröskel med motivationen att den procentuella risken är hög att den personen hoppar av är en direkt indikation på vilken nivå av förtroende som styrelsen har till medlemmarna.


Jag skulle även vilja lägga in ett krav på styrelsen att om de godkänner formuleringen; "I de fall där antalet kandidater inte når upp till 12% [eller den procentsats som styrelsen anser] görs en individuell prövning av förutsättningarna för att hålla fullmäktigeposterna besatta under en hel mandatperiod." så SKA denna prövningsprocess att redovisas utförligt i protokollet kring hur den ska gå till, vilka kriterier som ska användas och vilka det är som kommer att göra den bedömningen. Att godtycktligt skapa en individuell prövning utifrån individuella förutsättningar skapar annars lätt en risk för förvirring kring vad som krävs och en osäkerhet inför att få ställa upp som kan hindra medlemmar från att ens orka försöka.

Leffelini
2010-02-10, 09:40
12d:

Baserat på förslaget ifrån Anders Lindbäck yrkar jag ännu hårdare på att varje valkrets ska själva få utforma sin valberedning utifrån de kriterier som de anser ska gälla för den valkretsen. Att begära att en valberedning inte ska ha någon koppling till kandidaterna alls är en nästintill omöjlig tröskel om vi inte tar in helt okända utanför partiet för uppgiften och en sådan tröskel har inte ens partiets valberedning. Personligen anser jag att en valberedning inte själva bör kandidera, men jag är som sagt villig att lämna det upp till varje individuell valkrets att avgöra hur de uppfattar jävsituationen kring ett sådant dilemma.

Värt att notera är även att förslaget på valberedning inte är ett förslag till tvång på valberedning utan att en valkrets, om så önskar, kan besluta att använda den metod som redan ligger på beslut ifrån styrelsen.12c:

Denna punkt är svår att veta vad som kommer att diskuteras och jag vet att det inte finns tid nu för att be om ett förtydligande, men jag påpekar det för framtida referens att här vore det bra att veta vad styrelsen kommer diskutera kring ämnet för att medlemmar ska kunna komma med tankar och förslag.

dansve
2010-02-10, 09:56
Leffelini (2010-Feb-10)12a:Jag vet att tidigare har argumentet kring avhopp vägt tungt inför beslut av denna sort. Dock anser jag att det är en direkt missförtroenderöst mot våra medlemmar som är engagerade och villiga att satsa i kommun- och landstingsval.

Boxholms kommun:
1 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Finspångs kommun:
1 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Kinda kommun:
1 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Linköpings kommun:
6 JA
2 NEJ
0 AVSTÅR

Mjölby kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Motala kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Norrköpings kommun:
1 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Söderköpings kommun:
2 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Vadstena kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Valdemarsviks kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Ydre kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Åtvidabergs kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

Ödeshögs kommun:
0 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR

piratcensur
2010-02-10, 09:58
Leffelini (2010-Feb-10)Ett alternativt förslag som jag vill lägga fram är att man sätter procentgränsen efter hur det gick för kommunen/landstinget i EU-valet.
För din info (FYI) som det heter kan jag berätta att med anledning av min kommande kandidatur i lokalvalet så har kompisen frågat ett antal personer på sin arbetsplats om Piratpartiet. Han fick den uppfattningen att PP som alternativ i riksdagsvalet var kallt, men att de flesta hade sagt kanske till att rösta PP i landstingsvalet.

Jag drar då slutsatsen att om vi får 4,4% i riksdagsvalet som jag gissar på, så ligger resultatet för VG på 4,8% eller något liknande.

samface
2010-02-10, 09:59
Jag instämmer i samtliga av Marit Deldéns yrkanden med tillhörande resonemang.

samface
2010-02-10, 10:04
@Daniel Svensson

Jag vet inte riktigt vad du vill ha sagt med den röstningsresultatet. I verkligheten åkte vi tre nästan fulla bilar från Norrköping med engagerade medlemmar och funktionärer för att delta på senaste östgötamötet i Linköping där vi pratade om bl.a. lokalpolitiken. Utgår man från röstningsresultatet ser det ut som att det finns bara en person i Norrköping som över huvudtaget bryr sig. Röstresultatet kan därmed konstateras att det är mycket missvisande.

Leffelini
2010-02-10, 10:09
Jag förstår inte alls vad för relevans Daniel Svenssons inlägg har i debatten och kan därmed inte besvara det heller.

Såsom Sammy säger är det röstresultatet missvisande då vi har fler engagerade än så i vår valkrets och många som kom på mötet vi höll i söndags (när denna punkten togs upp) noterade att de inte ens visste om att det varit en omröstning.

piratcensur
2010-02-10, 10:15
Leffelini (2010-Feb-10)...noterade att de inte ens visste om att det varit en omröstning.
Hoppas att potentiella kandidater här i mitt län är mer engagerade i det som händer i partiet.

Leffelini
2010-02-10, 10:30
Att påstå att en funktionär eller medlem inte är engagerad i partiet om de missar ett utskick och en försenad omröstning som pågick i ca tre dagar tycker jag är en direkt förolämpning till alla engagerade funktionärer och medlemmar i vårt parti.

piratcensur
2010-02-10, 10:32
tar tillbaka

Mårten Fjällström
2010-02-10, 10:55
Jag vet att tidigare har argumentet kring avhopp vägt tungt inför beslut av denna sort. Dock anser jag att det är en direkt missförtroenderöst mot våra medlemmar som är engagerade och villiga att satsa i kommun- och landstingsval. Att sätta en hög tröskel med motivationen att den procentuella risken är hög att den personen hoppar av är en direkt indikation på vilken nivå av förtroende som styrelsen har till medlemmarna.

När den diskuterades fram såg vi det troligt att en eller flera ledamöter flyttar till annan kommun under mandatperioden. Vi har yngre och därmed mer flyttbenägna medlemmar än andra partier, så vi behöver en del reserver.

samface
2010-02-10, 10:56
piratcensur (2010-Feb-10)Leffelini (2010-Feb-10)...noterade att de inte ens visste om att det varit en omröstning.
Hoppas att potentiella kandidater här i mitt län är mer engagerade i det som händer i partiet.

Att inte veta om är inte detsamma som att inte vilja veta om, ännu mindre ett mått på engagemang.

samface
2010-02-10, 11:00
Mårten Fjällström (2010-Feb-10)Jag vet att tidigare har argumentet kring avhopp vägt tungt inför beslut av denna sort. Dock anser jag att det är en direkt missförtroenderöst mot våra medlemmar som är engagerade och villiga att satsa i kommun- och landstingsval. Att sätta en hög tröskel med motivationen att den procentuella risken är hög att den personen hoppar av är en direkt indikation på vilken nivå av förtroende som styrelsen har till medlemmarna.
När den diskuterades fram såg vi det troligt att en eller flera ledamöter flyttar till annan kommun under mandatperioden. Vi har yngre och därmed mer flyttbenägna medlemmar än andra partier, så vi behöver en del reserver.

I skenet av att man då kanske nekar väldigt många att kunna ställa upp för de råkar ligga precis under gränsen och samtidigt öppnar upp för vem som helst att ta sig in på våra stolar som vi ändå får så lever jag hellre med risken med att sakna ersättare.

willenfort
2010-02-10, 12:43
samface (2010-Feb-10)Mårten Fjällström (2010-Feb-10)Jag vet att tidigare har argumentet kring avhopp vägt tungt inför beslut av denna sort. Dock anser jag att det är en direkt missförtroenderöst mot våra medlemmar som är engagerade och villiga att satsa i kommun- och landstingsval. Att sätta en hög tröskel med motivationen att den procentuella risken är hög att den personen hoppar av är en direkt indikation på vilken nivå av förtroende som styrelsen har till medlemmarna.
När den diskuterades fram såg vi det troligt att en eller flera ledamöter flyttar till annan kommun under mandatperioden. Vi har yngre och därmed mer flyttbenägna medlemmar än andra partier, så vi behöver en del reserver.
I skenet av att man då kanske nekar väldigt många att kunna ställa upp för de råkar ligga precis under gränsen och samtidigt öppnar upp för vem som helst att ta sig in på våra stolar som vi ändå får så lever jag hellre med risken med att sakna ersättare.

Jag håller fullt med här. Hellre att vi får en tom stol under en del av mandatperioden (Vilket inte kommer att hamna i media) än att vi får massa tomma stolar direkt efter valet (vilket kommer att hamna i media)

/C