handdator

Visa fullständig version : 2010-02-09 Ledningsgruppsmöte


Göran Widham
2010-02-09, 23:19
Närvarande (som yttrade sig - eventuellt fanns det tysta deltagare också)

Anna Troberg
Rick Falkvinge
Björn Odlund
Anders Hedberg
Mikael Holm
Mikke (Kalmar)
Ola Nyström
Daniel Svensson
Patrik Hammar (Blekinge)
Kent Holmblad
Andreas Larsson
Marie Axelsson

Johnny Olsson
Göran Widham
Victoria Westberg

Jan Lindgren (del av mötet)
Mårten Fjällström (del av mötet pga Skypestrul)
Sammy Nordström (del av mötet)


Rapporter - distrikt

Syd: Har något avhopp runt lokalvalen. Folk som har jobbat häcken av sig och fått dålig feedback.
Ojämn aktivitet och faktiskt lite manfall. Ca 5 ställen i Syd är aktiva med möten. Resten har mindre aktivitet.

Väst: Har ett DL-val på upploppet och en del organisatoriska saker att ta itu med gällande valkretsar och VL när DL-valet är klart nästa vecka

Öst: Planeringsarbetet för den nya distriktsledningen fortskrider, första vice-rollen har tillsatts för att snabba upp arbetet ytterligare, mer formell presentation med motivation kommer.

Stockholm har mest jobbat med landstingsvalet.

Norr: Har det inte hänt så mycket mer i för stunden, det jobbas på i normala spår.

Det finns ett par lokalpolitiker på olika ställen i landet från olika partier som överväger att hoppa av till Piratpartiet.

Rapporter - övriga

Kampanj: meddelar att Victoria och Janne ska träffas onsdag 10 feb och skriva kampanjplan så att de kan köra igång på riktigt. De håller också på att genomföra de nya omorganisation av gruppen. So far so good!

IT: Lite info från Tortuga, som var i Uppsala i helgen. 7 personer deltog. Nya webbsiten håller på att kodas och det kommer inom ett par veckor att visas resultat i form av en fungerade ersättare för pp.se.

De söker webbredaktörer. Anmälan till Rickard Olsson

Media: börjar nu köra regelbundna möten i gruppen. Johnny tror att det kommer att ge mer kraft att agera på längre sikt, och inte bara reagera på kort sikt.

Kompetens: vill ha en avdelning *i forumet för publicering av sina initiativ. (Denna finns nu: LÄNK) Arbetar just nu med innehåll för retorikutbildning i GBG med ett spontanformat kluster där. Detta kommer troligen vara användbart i andra distrikt. Annars pågår arbete med värvning av kärngrupp.

Sjökort

Valmanifestet 2006 bestod av ett antal sjökort, som beskrev partiets situationsanalys och avsiktsförklaring på ett antal områden. (Då hade vi bara våra tre pelare rakt av.) Nu har vi en mycket mer nyanserad politik, så vi behöver fler sjökort - 15-20 stycken.

Vi behöver rekrytera ÄGARE till de här sjökorten. Att äga sjökortet innebär att man är ansvarig för att forma ett kluster runt det och skriva det, inte att man ensam bestämmer över vad som ska stå. ("Diskussionsmoderator" kanske är ett bättre ord än "ägare" i det avseendet.

Samtliga sjökort ska innehålla en situationsanalys, en avsiktsförklaring, och därefter en väldigt tydlig lista av vilka lagar som ska ändras när (och även en förteckning vilka lagar som INTE ska ändras). Tänk på att hålla språket helt vänster-högerneutralt. Mallar kommer.

Sjökorten tas sedan tillsammans som ett valmanifest-2010 på ett medlemsmöte, så som årsmötet uppdrog.
Tanken är också att sjökorten ska diskuteras i organisationen innan de klubbas.

Anna Troberg och Rick Falkvinge utser tillsammans ägare för respektive sjökort.
Intresserade av ett sjökort mailar rick@piratpartiet.se och/eller anna.troberg@piratpartiet.se.

Listan: (finns även här http://piratepad.net/sjokort-2010
KULTUR - Anna Troberg
FUNKTIONSHINDRADE OCH VÅRD - Klara Tovhult
BARNPORNOGRAFI-FAST-INTE (Asks senaste utspel) - Malin Littorin Ferm
INFRASTRUKTUR - Rickard Olsson
ANONYMITET
PATENT
FÖRETAGSHEMLIGHETER - Johannes Schönning
INFORMATIONSFRIHET
PRIVATLIV
NÄTNEUTRALITET
YTTRANDE- OCH ÅSIKTSFRIHET
RÄTTSSÄKERHET
TVÅNGSMEDEL
MYNDIGHETER
TRANSPARENS
SKOLA/UTBILDNING
MÅNGFALD/HETEROGENITET
HANDELSAVTAL/DIREKTIV

Patrik Hammar föreslår ett område som kan tas med bland sjökorten: Miljö. Han och två andra Sydpirater har redan spånat på ett inofficiellt utkast.

Lokalval

Styrelsen har (med strykningar) godkänt nästan alla plattformar. Nästa steg är val till listorna. Planen som ligger är att öppna för nomineringar 15/2 och hålla öppet till 25/2, men det har kommit önskemål om att öppna för nomineringar redan nu. Mårtens förslag är att vi öppnar för nomineringar imorgon efter styrelsemötet (dvs efter 1200).

Det har kommit en skrivelse till styrelsen med önskemål om att ha valberedningar istället. Den ska beslutas om på det extra styrelsemötet imorgon onsdag den 10 feb.

Anders Hedberg undrar:
Syd hade tre kommuner som inte fick Ok att fortsätta och jag har fått frågan och var de kan få hjälp?

De tipsas att de kan kika på de andra kommunernas bidrag. De kan få bra tips där.


Kampanjhandbok

Victoria ska arbeta fram en kampanjhandbok. Eftersom det är valår vill vi att så många aktivister som möjligt ska ut och kampanja på gator och torg. Vi vill också att de ska veta vad de gör när de står där - och att de ska göra det bra. Valhandboken kan stödja dem.

Victoria vill passa på att förankra den och ta emot tips och idéer innan hon skriver klart den, vilket hon har tänkt göra nu under sin praktik. (Hon praoar i PP denna veckan och nästa.)

Dokumentet finns här: http://piratepad.net/kampanjhandbok och Victoria tar gärna emot förslag och råd via PM.


Ricks och Annas turne

Anna påminner om turnén som börjar snart. Detaljer finns här: http://piratepad.net/turnejanfeb

Preliminär turnéplan:
26/2 Östersund (Anländer kl: , Reser kl: )
27/2 Sundsvall (Anländer kl: , Reser kl: )
28/2 Gävle (Anländer kl: , Reser kl: )
1/3 Västerås (Anländer kl: , Reser kl: )
2/3 Skövde (Anländer kl: , Reser kl: )
3/3 Borås (Anländer kl: , Reser kl: )
4/3 Jönköping (Anländer kl: , Reser kl: )
5/3 Örebro (Anländer kl: , Reser kl: )
6/3 Växjö (Anländer kl: , Reser kl: )
7/3 Kalmar (Anländer kl: , Reser kl: )
8/3 Norrköping (Anländer kl: , Reser kl: )

Och för dem som glömt bort det så är Piratpartiet fortfarande sizzling heta internationellt. Därför kommer en reporter från New York Times att resa med Rick och Anna halva turnén, mellan Jönköping och Norrköping.


Mandat för media- och kampanjansvarig

Mandaten för Kampanjansvarige Jan Lindgren och Mediaansvarig Johnny Olsson är klara. De kommer att publiceras senare av Rick. Mandat för kompetensutvecklingsansvarig Göran Widham är på gång. Klart nästa möte.

Då kommer även ett organisationsschema vara färdigställt.


Ansvarsfördelning styrelse/partiledning

Anders Hedberg lyfte en fråga i dagordningen på forumet om att partiledningens arbete behöver styras upp.

Exempel: Styrelsen har sagt att det åligger DL att se till att de kommunala och regionala programmen tas fram. Arbetet startades i södra distriktet, men fallerade på grund av ledighet, sjukdom och glömdes bort. Ingen uppföljning skedde heller från centralt håll. Det resulterade i att organisationen på gräsrotsnivå trodde att Region Skånes program var på spåret, medans det i själva verket var nedlagt. Detta ledde i sin tur till panikinsatser, interna bråk och avhopp.

Förslag 1: Uppföljning av pågående ärenden görs obligatorisk på mötena.
Förslag 2: Rapporteringen sker i denna/motsvarande tråd innan mötena.

Partiledningens respektive styrelsens uppdrag behöver ses över. När Partistyrelsen beställde kommunala och regionala program av ledningen, men sa att de själva skulle ta hand om resultaten. Det fick till följd att DL och VL blev bypassade då kommunikationen skulle ske direkt med styrelsen och intresserade kommuner. Samtidigt låg ansvaret på Dl/VL kedjan att sakerna togs fram. Det ledde till missförstånd, konflikter och avhopp.

Anders vill ha klarhet i ansvarsfördelningen mellan ledning och styrelse.

Några slutsatser av diskussionen:
Vi borde göra mer uppföljning.
Det är en avvägningsfråga mellan uppföljning och hur mycket ansvar folk själva får ta.
Den här gången blev för lite uppföljning och förbättring behövs.
Anna T betonar vikten av ett personligt ansvar ute i organisationen.
Partiledningen behöver blandas in i diskutioner eller remitteras innan styrelsen fattar beslut.
En malldagordning och ett mall protokoll för ledningsmöten behövs kanske med punkter som närvarande, ärenden från styrelsen mm.

piratcensur
2010-02-10, 01:15
Göran Widham (2010-Feb-10)
IT: Lite info från Tortuga, som var i Uppsala i helgen. 7 personer deltog. Nya webbsiten håller på att kodas och det kommer inom ett par veckor att visas resultat i form av en fungerade ersättare för pp.se.
En fungerande ersättare för www.piratpartiet.se ?
Är det själva communityt som skall ligga på den adressen?

Styrelsen har (med strykningar) godkänt nästan alla plattformar. Nästa steg är val till listorna. Planen som ligger är att öppna för nomineringar 15/2 och hålla öppet till 25/2, men det har kommit önskemål om att öppna för nomineringar redan nu. Mitt förslag är att vi öppnar för nomineringar imorgon efter styrelsemötet (dvs efter 1200).
Äntligen, men vems förslag var det? ("Mitt" specificerar inte en person)

dansve
2010-02-10, 01:41
piratcensur (2010-Feb-10)Göran Widham (2010-Feb-10)
IT: Lite info från Tortuga, som var i Uppsala i helgen. 7 personer deltog. Nya webbsiten håller på att kodas och det kommer inom ett par veckor att visas resultat i form av en fungerade ersättare för pp.se.
En fungerande ersättare för www.piratpartiet.se ?
Är det själva communityt som skall ligga på den adressen?
Steg 1 av Tortuga ska ersätta www.piratpartiet.se men sedan kommer forum mm ockå att ersättas med samma plattform.


Styrelsen har (med strykningar) godkänt nästan alla plattformar. Nästa steg är val till listorna. Planen som ligger är att öppna för nomineringar 15/2 och hålla öppet till 25/2, men det har kommit önskemål om att öppna för nomineringar redan nu. Mitt förslag är att vi öppnar för nomineringar imorgon efter styrelsemötet (dvs efter 1200).
Äntligen, men vems förslag var det? ("Mitt" specificerar inte en person)
Det var Mårten som framförde detta.

Gonte
2010-02-10, 02:22
Göran Widham (2010-Feb-10)Kampanjhandbok
Victoria ska arbeta fram en kampanjhandbok. Eftersom det är valår vill vi att så många aktivister som möjligt ska ut och kampanja på gator och torg. Vi vill också att de ska veta vad de gör när de står där - och att de ska göra det bra. Valhandboken kan stödja dem.
Victoria vill passa på att förankra den och ta emot tips och idéer innan hon skriver klart den, vilket hon har tänkt göra nu under sin praktik. (Hon praoar i PP denna veckan och nästa.)
Dokumentet finns här: http://piratepad.net/kampanjhandbok och Victoria tar gärna emot förslag och råd via PM.

Vill bara påpeka att vi redan har en gammal kampanjhandbokspadda här (http://etherpad.com/kampanja), går säkert att återanvända en del.
OCH, viktiga paddor bör även länkas till i paddornas padda så de hittas i framtiden: http://piratepad.net/paddor

agnesson
2010-02-10, 09:21
Göran Widham (2010-Feb-10)
Lokalval
Styrelsen har (med strykningar) godkänt nästan alla plattformar. Nästa steg är val till listorna. Planen som ligger är att öppna för nomineringar 15/2 och hålla öppet till 25/2, men det har kommit önskemål om att öppna för nomineringar redan nu. Mitt förslag är att vi öppnar för nomineringar imorgon efter styrelsemötet (dvs efter 1200).
Det har kommit en skrivelse till styrelsen med önskemål om att ha valberedningar istället. Den ska beslutas om på det extra styrelsemötet imorgon onsdag den 10 feb.

Om ledningen har för avsikt att ta in kandidater via forumet och därefter ha en liknande "utfrågning" vore det bra om vi i forumgruppen meddelas. Vår tanke just nu är annars att arkivera forumet "Avslutad röstning om lokala valplattformar inför valet 2010"

piratcensur
2010-02-10, 09:39
Skall bli intressant att se hur kandidering via forumet fungerar i olika delar av landet, om det blir på forumet.

Göran Widham
2010-02-10, 11:49
Styrelsen har (med strykningar) godkänt nästan alla plattformar. Nästa steg är val till listorna. Planen som ligger är att öppna för nomineringar 15/2 och hålla öppet till 25/2, men det har kommit önskemål om att öppna för nomineringar redan nu. Mitt förslag är att vi öppnar för nomineringar imorgon efter styrelsemötet (dvs efter 1200).
Äntligen, men vems förslag var det? ("Mitt" specificerar inte en person)

Det var Mårten Källström, urrsäkta slarvet vid transkribering av chattexten. Jag rättar i orginalinlägget.