handdator

Visa fullständig version : Ställningstagande om sexualpolitik och drogpolitik


Mikael Nilsson
2010-02-10, 20:32
Partiledaren har ställt en fråga till styrelsen huruvida styrelsen anser att sexualpolitik och drogpolitik ingår i dagens principprogram.

Styrelsen beslutade (http://forum.piratpartiet.se/Topic196050-517-1.aspx), ej enhälligt,

ATT lägga ut följande beslutsförslag på remiss till organisationen. Beslut väntas fattas på styrelsemötet 20-21 mars.

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar

ATT sexualpolitik och drogpolitik inte ingår per se i Piratpartiets principprogram, men att informationspolitiska aspekter av dessa frågor kan komma ifråga. Det betraktas då som informationspolitik.

Winston Smith
2010-02-10, 20:53
Man undrar ju lite vem som tyckte vad...

Mikael Nilsson
2010-02-10, 20:58
Winston Smith (2010-Feb-10)Man undrar ju lite vem som tyckte vad...

Jag vill vara extremt tydlig med att oenigheten gällde beslutet att skicka detta på remiss, inget annat.

Winston Smith
2010-02-10, 21:31
Aha.

Stefan Flod
2010-02-10, 22:21
Kunde styrelsen reda ut vad begreppen "drogpolitik" och "sexualpolitik" är?

Ett exempel är att styrelsen gjorde en rad ställningstaganden 2009 i diverse HBTQ-frågor i samband med Pride-festivalen i Stockholm. Dessa ställningstaganden fanns det stöd för i principprogrammet men betyder det här beslutet att vi inte längre har åsikter i HBTQ-frågor?

piratcensur
2010-02-11, 00:06
Mikael Nilsson (2010-Feb-10)Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar
ATT sexualpolitik och drogpolitik inte ingår per se i Piratpartiets principprogram, men att informationspolitiska aspekter av dessa frågor kan komma ifråga. Det betraktas då som informationspolitik.
Jag stödjer detta förslag till beslut. Viktigt är lydelsen "kan komma ifråga".

mobboffer
2010-02-14, 21:47
Sexualpolitik och drogfrågor har precis lika lite stöd i principprogrammet som HBQT-frågorna.

Tommten
2010-02-20, 06:50
Jag har inte sett att det finns en konkret avgränsning till informationspolitik i principprogramet och har upplevt att det råder lite delade meningar om saken. Jag antar att det var därför ni lade frågan på remiss också, har jag rätt? Eftersom det är så diffust om Delad kultur, Fri kunskap och Skyddat privatliv faktiskt bara ska beröra informationspolitik upplever jag att det är en viss splittring och osämja om tolkningsfrågor om det i onödan i partiet. I alla fall på forumet. Det blir ju desto mer tveksamhet om det (och upplevd splittring) i och med kommun och landstingsprogram, då detta faktiskt måste ställas på prov nu, även fast det råder en ganska bred splittring i partiet i frågan. Jag anser att det här är något partiet borde bestämma en linje om på årsmötet. Hoppas ni funderar ut en vettig proposition om frågan tills dess eller liknande, annars är det nog omöjligt för styrelsen att inte göra många besvikna när det ska tas en slutligt beslut om frågorna som drivs i kommun och landsting är jag rädd, hur ni än beslutar.

Det finns en hel del trådar om avkriminaliserande/legaliserande av droger och även om sexköplagen på forumet. (Barnporr också för den delen om man nu vill lägga det sexualpolitik-kategorin) Eftersom jag misstänker att ni redan är medveten om trådarna avstår jag att länka till dem, men jag kan göra det om ni vill att feedback samlas i den här tråden på det sättet.

Leffelini
2010-03-13, 12:55
Detta är svårt att ha en åsikt om innan man vet lite mer konkret vad ett beslut om att införa dess frågor på agendan skulle innebära i sakfrågor. Att vi värnar om mänskliga rättigheter och tar därför ställning för dessa rättigheter i alla dess former tror jag de flesta kan skriva upp sig på, men ingår det då att kämpa för att exempelvis legalisera droger eller ta ställning för att avkriminalisera prostitution (för att ta två uppenbara exempel på saker som debatteras friskt när det gäller just drog och sexualpolitik), det tycker jag inte alls är lika självklart. För där går det delade meningar om det verkligen är mänskliga rättigheter och givetvis öppnar det upp för moraldiskussioner.

Så vad är egentligen syftet med att sätta dem tydligt på agendan för sig än att de frågorna, som idag, får plats i våra frågor där de dyker upp?

Som jag ser det att besluta att lägga det på agendan som informationspolitik och sedan ta ställning såsom de dyker upp är positivt, även om jag tror att det kan skapa en viss splittring beroende på hur stora svängrum man tar när det gäller frågorna. Med en sådan formulering är tolkningsutrymmet nämligen enormt så följdfrågan blir; Vem/Vilka ska besluta om en fråga kring drog- och sexualpolitik ligger inom ramarna för vår informationspolitik?