handdator

Visa fullständig version : Kandidat - Emil Isberg


Emil Isberg
2010-02-11, 21:16
Emil Isberg
http://media.isberg.eu/img/emil_pp.png
http://emil.isberg.eu/
Jag blev medlem i Piratpartiet under 2006 och hjälpte till med riksdagsvalet samma år. Dock hade jag av olika anledningar ingen möjlighet att ta en mer tydlig roll, trots att behovet tidvis var tydligt. Hösten 2008 ändrades min situation och jag har sedan dess aktiverat mig mer. Jag valde att kandidera till riksdagen eftersom jag har en organisationsbakgrund som jag anser behövs och dessutom både kan lyssna och driva en fråga. Jag har även lätt att sätta mig in i stora ämnen och komma med (enligt många) vettiga synpunkter. Jag undviker att uttala mig om jag inte har tillräckligt med bakgrundsinformation.

Ärlighet är något som jag värdesätter och lever efter. Jag försöker att så långt det är möjligt, utan att någon utomstående bli sårad, vara öppen med allt jag gör och har gjort. Det innebär att jag så vitt jag själv vet inte har några skelett i garderoben.

Jag har i många år varit verksamhetsrevisor i både större ekonomiska föreningar och diverse ideella Sverok-anslutna föreningar. Jag är också ordförande för Riksbyggens bostadsrättsförening Västeråshus 13. Tillsammans med några vänner har jag byggt upp Sveriges enda ideellt drivna Internet-leverantör som levererar Internet via stadsnätet i Västerås och Eskilstuna.

Jag vill i landstinget arbeta för en ökad transparans, bättre personintegritet och kostnadsbesparande IT-relaterade åtgärder.