handdator

Visa fullständig version : Kandidat - JP Anderson


JPAnderson
2010-02-12, 01:24
JP Anderson

Här har ni en 31-årig småbarnsfar som jobbar inom vården för Kils kommun.

Jag har varit aktiv inom partiet i snart ett år som kommunledare i Kil och nu även valkretsledare för Värmland.
Har sedan dess varit engagerad i och hålt mig uppdaterad med utvecklingen inom partiet.
Bl.a så var jag drivande i uppstarten av Ung Pirat Kil.
Och med tanke på de framgångar partiet haft hittills, ju mer har jag övertygats om att vi kommer uträtta nåt stort inom den snara framtiden. ;)

Här i Kil kommer vi att fokusera på:

# Skola - bl.a. lärande om och för kunskapsspridning
# Värna den enskildes integritet
# IT inom äldrevården
# Internet som en samhällskritisk infrastruktur
# Full insyn och påverkans möjlighet - demokrati
# Transparent ekonomi
# Effektivare och miljövänligare förvaltning
# Kultur - Bevara, tillgängliggör och sprid

Det jobb och engagemang som har lagts ner runtom i landet på att få ett så bra utgångsläge som möjligt för piratpartiet lokalt, ja det kan inte annat än inspirera. Och så har det även gjort.

Så därför och med piratpartiets principprogram och det lokala partiprogrammet i ryggen så kandiderar jag till kommunlistan för Kil


Blogg: http://jppirat.blogspot.com/


http://forum.piratpartiet.se/Attachment3477.aspx