handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 26 jan 2010


Falathar
2010-02-13, 18:03
dagordning:
Huvudämnet är planering av kommande årsmöte/kongress. Så vi kommer att ta upp bland annat
*Tid och plats för kongressen
*Verksamhetsberättelse
*Förslag på kommande styrelse/valberedning/revisorer
*Övrig verksamhet innan kongressen
*Diskutera om förra styrelsemötets beslut ska behörighetsförklaras (för få styrelseledamöter närvarade för behörighet)

Närvarande
Marco Baxemyr - Slutade vara närvarande 21:52
Andreas Larsson
Stefan Flod
Edvard Lundkvist
Jakob Jarmar
Jonas Sandberg
Stefan Sundin (recover)
Fredrik Holmbom (Humlan)
Karl Öhman (Kalleo)
Tommy Mogren (Tommten)
Anders Trovik (atos)
Jonas Sandberg (deerf)
Mattias Andersson (Kwatz)
Staffan Jonsson (saffecool)
Joakim Vesterlund
Martin Olsson (wolp)
Linus Källgren
Jonas Johansson
Jonas Flodin (flodin)


Röstlängd
Marco Baxemyr
Andreas Larsson
Tommy Mogren
Jakob Jarmar
Anders Trovik
Jonas Johansson

Protokoll

1. Mötet Öppnas
20:06

2. Val av mötesordförande
Mötet väljer Edvard Lundkvist som mötesordförande, men byts dock ut till Andreas Larsson 20:38 på grund av lagg.

3. Val av mötessekreterare
Marco Baxemyr

4. Verksamhetsberättelse
Mötet beslutar att ge Marco Baxemyr och Andreas Larsson ansvaret för att en Verksamhetsberättelse blir skriven.

5. Verksamhetsplan
Frågan skjuts på till 9:e Feb

6. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning samt Revisionsberättelse ?

Något gammal ekonomisk berättelse: http://forum.piratpartiet.se/Attachment2839.aspx
Jakob Jarmar ansvarar för att en Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning skrivs samt ser till att revisorerna får kopior så de kan skriva sin Revisionsberättelse

7. Förslag till ny styrelse
Joakim Vesterlund anses ha kontroll som valberedare. Ett mailutskick inom distriktet som efterfrågar nomineringar skall göras. yes! de har han!.

8. Förslag till valberedning
yes! de har han!
Joakim Vesterlund anses ha kontroll som valberedare. yes! de har han! Yes we can!

10. Plats för Kongressen
Frågan skjuts på till 9:e feb

11. Budget
Frågan Skjuts på till 9:e feb

12. Fastställa beslut från föregående möte
beslut kunde inte fastställas då mötet inte var beslutsmässigt när vi kom fram till den punkten...

13. Motioner

En andra läsning av:

En andra läsning av stadgar att lägga fram på distriktskongressen
http://piratepad.net/UPNorraKongress2010

14. Övriga frågor

Mötet avslutades 22:09