handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 9 feb 2010


Falathar
2010-02-13, 18:12
Närvarande

* Marco Baxemyr

* Andreas Larsson

* Max Sidenstjärna

* Jakob Jarmar

* Anders Trovik

* Tommy Mogren

* Jonas Johansson - slutade vara närvarande 22:34 pga mat, toa etc.

* Viktor Alakörkkö

* Linus Källgren

* Staffan Jonsson

* Peter Elmered 20:27

* Edvard Lundkvist 20:30

* Joakim Vesterlund 20.20

* Lars Johansson 21.20

* Fredrik Holmbom

* Jonas Sandberg

* Jonas Flodin


Röstlängd

* Marco Baxemyr

* Andreas Larsson

* Max Sidenstjärna

* Jakob Jarmar

* Anders Trovik

* Tommy Mogren

* Jonas Johansson

* Peter Elmered


Dagordning

1. Mötet öppnas.
20:03

2. Val av mötesordförande
Mötet väljer Marco Baxemyr till mötesordförande

3. Val av mötessekreterare
Mötet väljer Jakob Jarmar till mötessekreterare

4. Val av mötesjusterare
Mötet väljer Tommy Mogren och Viktor Alakörkkö som mötesjusterare

5. Verksamhetsplan
Andreas Larsson hade två förslag:

Förslag 1
Verksamhetsplan 2010
Distriktet ska ansöka om landstingsbidrag i de landsting så är möjligt
Distriktet ska verka för att fler lokalavdelningar inom distriktet bildas
Distriktet ska verka för att vara en öppen organisation där lokalavdelningarnas medlemmar har insyn i verksamheten och kan påverka distriktsorgansationen
Distriktet ska verka för att kommunikationen mellan distriktet och lokalavdelningar ska vara enkelt och tillgängligt

Förslag 2
Verksamhetsplan 2010
Distriktet ska ansöka om landstingsbidrag i de landsting så är möjligt
Distriktet ska verka för att fler lokalavdelningar inom distriktet bildas
Distriktet ska verka för att vara en öppen organisation där lokalavdelningarnas medlemmar har insyn i verksamheten och kan påverka distriktsorgansationen
Distriktet ska verka för att kommunikationen mellan distriktet och lokalavdelningar ska vara enkelt och tillgängligt
Distriktet ska verka för att lokalavdelningarna har bra möjligheter att skapa aktivitet och events

Mötet valde förslag 2 som förslag till verksamhetsberättelse

6. Förslag till ny styrelse
Valberedningen genom Joakim Vesterlund redovisade valberedningens preliminära förslag till ny styrelse:

Ordförande: Lars Johansson
Kassör: Edward Lundkvist
Ledamot: Nathalie Ylitalo
Ledamot: Rasmus Karlberg
Ledamot: Staffan Jonsson
Ledamot: Linus Källgren
Ledamot: Jakob Jarmar
Ledamot: Peter Elmered
Ledamot: Max Sidenstjärna
Ledamot: Jonas Johansson
Ledamot: Marco Baxemyr

7. Förslag till valberedning
Valberedningen har i nuläget inget förslag till ny valberedning, men nämnde nuvarande Joakim Vesterlund samt Andreas Larsson som formidabla kandidater

8. Plats för Kongressen
Mötet beslutade att hålla distriktskongressen online med röstetalen 5 ja 3 nej.
Mötet kommer hållas 17-18 April.
Kallelse går ut till medlemmar 6 veckor innan aka 6 mars.

9. Budget
Mötet beslutade att Lars och Edvard ska göra en budget till nästa möte

10. Övriga frågor
* Kansli för distriktet
- Vi ska undersöka möjligheterna lite mer exakt och ta upp det på nytt
* Nytt möte beslutat till söndagen den 28 februari kl 20:00 i #upnorra
* Andreas bidrog med övrig information om lokalavdelningars upptagningsområden:
23:03 UP Lycksele får Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele
23:03 UP Skelefteå får Malå och Norsjö
23:03 UP Mora får älvdalen och Malung-sälen och Vansbro
23:03 UP Borlänge får Gagnef,Säter, Hedemora och Avesta
23:03 UP Ludvika får Smedjebacken

Mötet avslutades klockan 23:21

Tommten
2010-02-13, 18:25
Justerat