handdator

Visa fullständig version : Åstorp - Valplattform


dansve
2010-02-14, 18:51
Åstorp fick enligt styrelsens beslut (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3122.aspx) avslag på sitt första utkast med motiveringen.

Beslut: NEJ
Motivering: Kommunen saknar ett utförligt sakpolitiskt program, på svenska, och flera av
punkterna i programmet går utanför piratpolitiska frågeställningar.
Kommentar från styrelsen:
Om kommunen önskar inkomma med ett uppdaterat program för en ny bedömning måste detta ske
senast den 14 februari.

Det nya utkastet finns här bifogat för läsning. Röstning sker i denna forumomröstning.

viqous
2010-02-14, 23:33
Jag skulle vilja tillägga att man bör se över möjligheten att offentlighetsprincipen i kommunen för tillämpas enligt push istället för pull metod, alltså att man vid inkomna dokument som ska diarieföras scannar dessa och lägger ut dem på en offentlig webbplats även om de inte direkt efterfrågas.

dansve
2010-03-01, 00:27
Röstningen avslutad!

3 röster med giltiga medlemskap:

4 - 1 = 3 JA (Ogiltiga: en icke medlem)
0 NEJ
0 AVSTÅR