handdator

Visa fullständig version : Protokoll - Extra årsmöte 10-02-14 - Upplösning


Staffan Betnér
2010-02-14, 19:26
UP Piratradio - Extra årsmöte 10-02-14 - Upplösning
1. Mötets öppnande
Mötets öppnas.
2. Val av mötets ordförande
Staffan Jonsson valdes till mötets ordförande.
3. Val av mötets sekreterare
Jimmy Rasmussen valdes till mötets sekreterare.
4. Årsmötets behörighet
Årsmötet har blivit kallat till enligt stagdan.
Mötet finner mötet behörigt
5. Fastställande av röstlängd
Staffan Jonsson
Jimmy Rasmussen
6. Upplösning av föreningen
Föreningen har inga skulder eller tillgångar. Mötet beslutade att föreningen ska upplösas med omedelbar verkan.
7. Mötets avslutande
Mötet avslutas