handdator

Visa fullständig version : Valkretsmöte 11/2


jigrohn
2010-02-14, 19:54
Mötesprotokoll Valkretsmöte Norra Älvsborg 2010-02-11 kl 20.00


§1 Öppnade av mötet
Kent Holmblad öppnade mötet.


§2 Val av mötessekreterare
Jenny Gröhn valdes till mötessekreterare.


§3 Valkretsstatus
Kent har diskuterat samarbete med Jacob Hallen VL Göteborg


§4 Lägesrapport kommuner
Lilla Edet planerar fika i veckan som kommer.

Olof påminner om att Trollhättan har fika på måndag den 15:e februari klockan 18.00 på Café Gillet. Bokbord på Magnus Åbergsgymnasiet gav några nya medlemmar.


§5 Valstugor
Fördelaktigt med mobil valstuga, en van eller liknande. Frågan är fortfarande öppen.


§6. Piratstudenter i Trollhättan
Frågan bordlägges.


§7. AFK-möte
i har tittat på att ha ett AFK-möte för valkretsen och vi har tittat på datum. Lördag den 17 april tänkte vi skulle vara ett bra datum att anordna ett valkretsmöte. Olof bokar lokal.
http://piratepad.net/3NVlalt33f


§8. Landstingsvalet.
8.Vårt program för valet fick i stora drag godkänt, nu kommer det att bli kandidering på forum och val i pirateweb. Antalet personer på listan som krävs för att vi skall få ställa upp är 12% vilket skulle bli 18 i Västa Götaland.
Dags att kandidera http://forum.piratpartiet.se/Forum603-1.aspx
http://piratepad.net/regionvalvast

Vi arbetar vidare med plattformen
http://wiki.piratpartiet.se/organisation/PiratpartietLokalt/Val%202010/Plattform%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland


§9.Övriga frågor

§9.1 Distriktsledarvalet
Dålig uppslutning vid DL valet
http://data.piratpartiet.se/Charts/InternalPollTurnoutPerCircuit.aspx?PollId=4

§9.2 Media
I sändlistan för press.pp finns inga media från NÄ och ingen prenumererar på Lokalt/Väst/Norra-Älvsborg. Jag föreslår att någon/några får i uppgift att ringa runt och lobba för PP samt ragga uppgifter att lägga in i systemet.Det som krävs är: Namn (t.ex. TTELA Redaktionen Vänersborg, e-postadress, Kategori (se http://press.piratpartiet.se/)
http://piratepad.net/Media-NAlvsborg

§9.3 Kalender
Det ni lägger in visas även på pp.se i den centrala kalendern så tänk på formen. "PP Trollhättan - Piratfika" t.ex. Försök att lägga med länk i alla utskick. Använd lokalkalendern för valkrets och kommunarrangemang, större arr ska i Distriktskalendern.
http://vast.piratpartiet.se/kalender/


Kent avslutade mötet.

piratcensur
2010-02-14, 22:36
jigrohn (2010-Feb-14)§8. Landstingsvalet.
8.Vårt program för valet fick i stora drag godkänt, nu kommer det att bli kandidering på forum och val i pirateweb. Antalet personer på listan som krävs för att vi skall få ställa upp är 12% vilket skulle bli 18 i Västa Götaland.
Dags att kandidera http://forum.piratpartiet.se/Forum603-1.aspx
http://piratepad.net/regionvalvast
Vi arbetar vidare med plattformen
http://wiki.piratpartiet.se/organisation/PiratpartietLokalt/Val%202010/Plattform%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland
Att ha kandideringen på forumet innebär såklart en tröskel. Jag antar att ledningen anser att det skall finnas en tröskel. Moderatorn har postat valplattformar på underforumet, så jag antar att det är där man skall nominera sig. Jag blir överraskad om vi får 18 kandidater via forumet.