handdator

Visa fullständig version : Votering Motion uppmuntran och synliggrande av idella insatser


Stefan Flod
2010-02-21, 16:29
http://forum.piratpartiet.se/Topic195869-589-1.aspx

Simon yrkar på Följande:
ATT förbundsstyrelsen svarar på motionen med följande lydelse:

Att uppmuntra engagemang och synliggöra det är viktigt i en organisation som bygger nästan helt på ideellt arbete. Frågan är dock hur man gör detta på bästa sätt. Vi som engagerar oss idag får redan tillbaka mycket i form av vänner, lärdomar, trevliga stunder och en känsla av att vara med och skapa något - att vara med och förändra världen. Om vi inte fått denna återkoppling av vårt engagemang hade vi inte fortsatt.

Risken med att ge några hundralappar till aktiva medlemmar är inte endast att det har försumbar effekt jämfört med alla andra belöningar. När det uppstår en känsla av att man får betalt, om än i endast mindre presenter, är riskerna också att detta istället skadar engagemanget. Att det skapar en känsla av att "för allt det här arbetet, alla hundratals timmar, fick jag endast ett litet piratskepp". Dessutom finns risken att bedömningar över vilka som ska få det leder till bitterhet bland aktiva som anser det fel att just deras engagemang inte belönats - medan alla deras vänner kanske fått presenter.

Istället för att ge presenter bör man fortsätta arbeta med uppmuntran i form av positiv feedback, genom att ge de aktiva stora förtroenden och ansvar, och genom att indirekt stödja de aktiva ekonomiskt genom resor, boende, mat etc.

Därför yrkar vi avslag på motionen.

Förbundsstyrelsen

+1 ja
-1 nej