handdator

Visa fullständig version : Ljungby - Valplattform


dansve
2010-02-21, 19:26
Ljungby fick enligt styrelsens beslut (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3122.aspx) avslag på sitt första utkast med motiveringen.

Beslut: NEJ
Motivering: Programmet är inte tillräckligt förankrat i piratpolitik. Styrelsen ifrågasätter också om
alla medlemmar fått en reell chans att påverka programmet.
Kommentar från styrelsen:
Om kommunen önskar inkomma med ett uppdaterat program för en ny bedömning måste detta ske
senast den 14 februari.

Det nya utkastet finns här bifogat för läsning. Röstning sker i denna forumomröstning.

dansve
2010-02-28, 23:29
Röstningen avslutad!

3 röster med giltiga medlemskap:

3 JA
0 NEJ
0 AVSTÅR