handdator

Visa fullständig version : Protokoll 10-02-22


Jan Lindgren
2010-02-23, 19:24
Kampanjgruppsmöte den 22:a februari 2010
Närvarande:
Jan Lindgren
Victoria Westberg
Marcus Fridholm
Mikael Johansson
Johan mlg Karlsson
Rene Malmgren
Anne Kekki
Mikke Svensson

Mötesfunktionärer:
Ordf. Jan Lindgren
Sekr. Jan Lindgren

1. Knappnytt
Victoria har varit i kontakt med teamet bakom Knappnytt och de ska komma med nya förslag på kampanjvideo.

2. Texter till kampanjmaterial
Ett första utkast till texter för riksdagskampanjen har skrivits ihop och presenterades. Den fick bra mottagning.

3. Grafik/layout till kampanjmaterial
Marcus Fridholm har varit sjuk och har inget nytt att rapportera. Marcus och Mikael ska arbeta tillsammans med att ta fram grafik/layout.

4. Tidplan
Janne har pratat med Rick och fått förtydligande. Den tidigare tidplanen har nu ändrats och sträcker sig bara till valdagen.

5. Nytt informationssystem
Johan Karlsson har inget att rapportera om det nya informationssystemet som ska låta DL se vad, i form av kampanjmaterial, som beställs inom distrikten.

6. Mailutskick om beställningar
Ett mail bör gå ut om hur man beställer och att det finns material att beställa. Detta avvaktas med tills vädret har blivit bättre.

7. Guide till Pirateweb
Johan tar ansvar för att en guide om hur man beställer kampanjmaterial via butiken läggs upp i Pirateweb.

8. Piratfabriken
Piratfabriken undrar över ett möjligt samarbete inför valet. Janne och Victoria är positiva och ber Piratfabriken återkomma med ett konkret förslag.

9. Specifika broschyrer
Rene Malmgren efterfrågade mer specifika flyers/foldrar och blev informerad om de blanks (http://wiki.piratpartiet.se/Kampanjmaterial) som finns att beställa.
Blanks är förtrycka flyers med tom ruta på baksidan där det går att trycka text i egen skrivare eller kopiator.

10. Monter
Rene undrade även om möjligheten att köpa in en monter centralt att ha på mässor eller evenemang. Rene Malmgren och Johan Karlsson ska titta på möjligheter och återkomma med förslag.