handdator

Visa fullständig version : Kandidat – Josef Jacobsson-Lindh


soso
2010-02-24, 18:56
Josef Jacobsson-Lindh

Ett axplock av frågor jag skulle vilja driva inom kommunen:

Kommunen bör övergå till open source-baserad mjukvara och det särskilt i skolorna. Elever skall inte uppfostras till att bli framtida Microsoftkunder! En användning av fri programvara minskar också ett helt onödigt slöseri av skattepengar på programlicenser.

En ökad transparens inom kommunalt beslutande organ vore positivt för att stärka relationen mellan medborgare och politiker och för att rent allmänt bidraga till ett öppnare beslutsklimat.

Jag vill även arbeta för att minska den omotiverade övervakningen av medborgare i det offentliga rummet, där särskilt den ökade mängden övervakningskameror lett till en försämring på detta område.

Det censurfilter som kommunen har inom skolan och sin övriga organisation låser på ett odemokratiskt vis elever och andra verksamma inom kommunens organisation borta från delar av internet.


Skriver på: denna sida (http://buukne.ath.cx/soso/).

http://pici.se/pictures/bNUqqYTnq.jpg

Argument
2010-03-13, 13:13
Angående Piratpartiets politiska agenda för Västerbottens Läns Landsting, anser du att subventioneringarna för kulturen bör öka? Kommer du att jobba för det?