handdator

Visa fullständig version : Valkretsmöte 2010-02-25


Tappe
2010-02-25, 21:29
Mötesprotokoll Valkretsmöte Norra Älvsborg 2010-02-25 kl 20.00

Närvarande:
Kent Holmblad (VL), Erik Fredriksen (vKL, Trollhättan), Rickard Westerlind (vKL, Vänersborg), Olof Noaksson (vVL och KL, Trollhättan)


§1 Öppnade av mötet
Kent Holmblad öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare
Erik Fredriksen valdes till mötessekreterare.

§3 Valkretsstatus
Kent har Pratat med Jacob i Göteborg så samarbetsplanerna fortsätter. Lerum/Partille är pilotprojektet.

Det kommer hållas en retorikkurs. Alla kan anmäla sig och är rekommenderat för de som kandiderar till landsting etc.
Länk finns här: http://ttsim.wordpress.com/2010/02/17/nu-blir-det-retoriskt/

§4 Lägesrapport kommuner
Trollhättan har fika på måndag.

§5 Valstugor
Vi fortsätter hålla ögonen öppna efter en van/skåpbil.

§6 Piratstudenter i Trollhättan
Olof berättar att planen just nu är att köra en fika innan uppstartsmötet med intresserade så att vi vet att vi får tillräckligt många, dessutom ska de sätta upp affischer på Högskolan Väst. Jenny skriver på stadgar just nu.

§7 AFK-möte
Mötet blir den 18 april. Olof och Kent försöker få ut ett utskick innan måndag.

§8 Landstingsvalet
Vi har för tillfället 16 kandidater. Det skulle vara bra med två till, men Kent tror vi kommer få godkänt med de vi har.

§9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nästa möte blir den 11:e mars klockan 20.00 på Skype.


Kent avslutade mötet.