handdator

Visa fullständig version : B01. Motion om demokratiskt statsskick


Winston Smith
2010-02-26, 00:55
Motion om införande av demokratiskt statsskick

Att välja statschef baserat på blodsband utan att folket någonsin får säga sitt är odemokratiskt. Piratpartiet står för demokrati.

Jag yrkar att följande avsnitt i principprogrammet:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
ersätts med:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Sverige ska ha ett demokratiskt statsskick. Statschefen har ett stort inflytande. I svensk inrikespolitik handlar det främst om ett informellt inflytande, genom att kungen t.ex. uttalar sig positivt om vargjakt. I utrikespolitiken är inflytandet desto större, då det handlar om vilka signaler Sverige skickar till andra länder. Med nuvarande ordning signalerar Sverige att det är acceptabelt att ha en icke demokratiskt vald statschef, i vårt fall en kung som reser runt i världen och bl.a. frotterat sig med och uttalat sig positivt om den diktatoriske sultanen av Brunei. Detta är oacceptabelt och knappast i Torekovskompromissens anda. Statschefen ska därför istället vara demokratiskt vald.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
Edit: En mera ingående diskussion om detta förslag kan hållas i den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic192537-469-1.aspx).

JonathanRL
2010-03-03, 07:08
Då Sveriges Stadschef numera är ett resultat av Tradition och är en icke-vald representant så yrkar jag AVSLAG.

dansve
2010-03-03, 11:47
Av respekt för vårt lands traditioner i kombination med mycken skepticism mot hur presidentvalen går till yrkar jag avslag på motionen.

Simon B.
2010-03-03, 13:12
Avslag; att tjafsa om "monarki" tar kraft från sånt som faktiskt har påverkan i folks vardag.

ironman_one
2010-03-03, 14:19
Detta är en typisk ickeviktig fråga.

Jag yrkar avslag.

Ahruman
2010-03-03, 21:20
Att ha avskaffandet av monarkin som principiellt mål innebär inte ett krav att ”tjafsa” om det. Socialdemokraterna har exempelvis det målet utan att aktivt driva det.

Som en konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen vill socialdemokratin också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik, där statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Denna förändring förutsätter, som alla demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen.
Partiprogram för Socialdemokraterna (2001) (http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/Vårt%20parti/partiprogram.pdf) s. 17

Jag anser att ett principiellt ställningstagande för att folket ska ha rätt att avsätta statschefen när det kommer för många stekta grodor flygande är rimligt och i harmoni med partiets principer i övrigt. Jag yrkar bifall.

JorgenL
2010-03-04, 02:19
Frågan inte relevant för piratpartiet, kommer inte att dra några väljare, men riskerar att skrämma bort en del.

yrkar avslag

Winston Smith
2010-03-06, 09:14
Motyrkande

Att välja statschef baserat på blodsband utan att folket någonsin får säga sitt är odemokratiskt. Piratpartiet står för demokrati. Tyvärr verkar det som att min motion om införande av demokratiskt statsskick får det gehör som jag skulle vilja. Därför presenterar jag även ett mjukare alternativ i form av ett motyrkande mot min egen motion.

Mitt motyrkande går ut på att följande avsnitt i principprogrammet:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
ersätts med:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Sverige ska ha ett demokratiskt statsskick. Statschefen har ett stort inflytande. I svensk inrikespolitik handlar det främst om ett informellt inflytande genom offentliga uttalanden från statschefen. I utrikespolitiken är inflytandet desto större, då det handlar om vilka signaler Sverige skickar till ledare och medborgare i andra länder i form av uttalanden från statschefen. Statschefen bör väljas demokratiskt eller åtminstone testas med avseende på folkligt förtroende genom en folkomröstning om monarkins ställning i Sverige.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.
En mera ingående diskussion om detta motyrkande kan hållas i den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic192537-469-1.aspx).

Anders Hedberg
2010-03-06, 22:25
JorgenL (2010-Mar-04)Frågan inte relevant för piratpartiet, kommer inte att dra några väljare, men riskerar att skrämma bort en del.
yrkar avslag

+1 Avslag alltså. Just i år kommer vi dessutom att var väldigt royalistiska i det här landet, så det är direkt dumt att stoppa in något sånt här just nu. Låt vänstern vara anti och ge Victoria en piratflagga på hennes bröllop istället.

Sven Petersson
2010-03-09, 21:08
Att diskutera monarkins vara eller inte vara i dessa tider med FRA, IPRED och ACTA är som att diskutera behandling av en inväxt nagel på en patient med hjärtstillestånd!

Yrkar avslag.

Isaksson
2010-03-13, 10:37
Avslag till denna motion i sin helhet.

Signaler om att värna demokrati medelst att sparka Kingen är en sak
som individuella piratpartister kan yttra sig om, om de så vill. Det är dock
inget jag ser att PP skall yttra sig om som parti i dagsläget.

zsuffa
2010-03-16, 00:53
Rent principiellt är jag med dig. Jag anser dock att det skulle missgynna partiet ur en strategisk synvinkel att plocka upp den här bollen just nu. Skjut det här på framtiden.

Yrkar avslag.

TeirdeZ
2010-03-16, 14:18
Ptja, så länge vi villkorar republiken med att Sveriges statschef ska ha samma skyldighet att framträda opolitiskt som kungen har i dagsläget. Det innebär visserligen, som Winston påpekar, inte att statschefen inte stundtals kommer uppfattas som politisk ändå, men strävandet efter en opolitisk representant är bra och önskvärt.

Jag yrkar bifall.

mattep74
2010-03-16, 17:12
Bifall åt denna fråga och piratpartiet blir ett vänsterparti och inte ett parti över hela skalan. Det är politiskt ödersdiget att avslöja att partiet är uttalat republikanskt i år, varför tror ni annars Ohly är så tyst i frågan som ändå leder det mest antirojalistiska partiet?

S_tigh
2010-03-16, 21:18
frågan är kanske inte akut, men jag tycker den är principiellt viktig och ganska enkel.

yrkar bifall

Laszlo Donat
2010-03-17, 12:19
Kungahuset är bra PR för Sverige!
Yrkar avslag!

Hanna Dönsberg
2010-03-18, 02:42
Ändringsyrkande (originaltext kursiverad, med vissa grammatiska ändringar, min ändring fetad) :

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Piratpartiet värnar om att Sverige ska ha ett demokratiskt statsskick. Vårt land är idag en konstitutionell monarki, där statschefstiteln ärvs enligt successionsordningen. Trots att denne statschef främst har ceremoniella uppgifter, anser Piratpartiet att vi istället bör ha en statschef som är demokratiskt vald.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

Mab
2010-03-18, 15:40
Personligen är jag ju starkt skeptisk till kungahuset med tanke på de inskränkningar i frihet och valmöjlighet som det de facto innebär att födas in i en sådan familj. Men jag håller med alla dem som påpekat att detta inte är en fråga för Piratpartiet och yrkar därmed avslag.

Från ett demokratiperspektiv finns det en ganska bred enighet bland demokratiforskare att en konstitutionell monarki som Sverige inte anses mindre demokratisk än ett snarlikt land med president. Så att dra fram de stora kanonerna och dundra på om det demokratiska underskottet det innebär att vi har monarkin kvar i Sverige känns en smula överdrivet.

Det här är inget jag vill tvingas stå och debattera i valrörelsen i höst

Därför yrkar jag avslag på motionen, och alla lagda ändringsyrkanden.

Panterdjuret
2010-03-22, 12:34
Jag går inte in på kungahusets vara eller icke-vara just nu. Men jag känner inte att denna motion är så viktig att ta upp just nu.

Jag yrkar avslag.

Kjella
2010-03-23, 19:12
Now I'm speaking from the Norwegian side, but I think in both our countries the king could not sit against the will of the people. His title may be inherited, not appointed but it is passively accepted. To me, that is the essence of democracy.

I think everybody sees that monarchy is an anachronism, just one that is not important to correct. If a change in the constitution or the majority in a referendum demands the king steps down and he refuses, then things would be different. I would imagine he would have the good sense to abdicate voluntarily long before that.

I think going out with this as with a big political agenda, as particularly the original motion did, would be a huge mistake. This should be more of a footnote that a monarchy is in principle not democratic, but as long as the people support the monarchy there's no reason to change it.

Winston Smith
2010-03-24, 03:02
Now I'm speaking from the Norwegian side, but I think in both our countries the king could not sit against the will of the people. His title may be inherited, not appointed but it is passively accepted. To me, that is the essence of democracy.

I think everybody sees that monarchy is an anachronism, just one that is not important to correct. If a change in the constitution or the majority in a referendum demands the king steps down and he refuses, then things would be different. I would imagine he would have the good sense to abdicate voluntarily long before that.

I think going out with this as with a big political agenda, as particularly the original motion did, would be a huge mistake. This should be more of a footnote that a monarchy is in principle not democratic, but as long as the people support the monarchy there's no reason to change it.
Det finns en separat diskussionstråd under Motionsförslag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22806) för djupare diskussion om ämnet. Jag vill bara förtydliga två saker här:

1. Vi har aldrig fått folkomrösta om monarkin. Alla påståenden om monarkins eventuella folkliga stöd är bara spekulationer. Ingen kan säga hur svenska folket skulle rösta om det faktiskt blev en folkomröstning med tillhörande seriös diskussion om ämnet.

2. Jag ser gärna att det kommer tilläggs- eller motyrkanden från envar som tycker sig ha något att tillföra.

Macco
2010-03-24, 06:41
Det finns en separat diskussionstråd under Motionsförslag (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=22806) för djupare diskussion om ämnet. Jag vill bara förtydliga två saker här:

1. Vi har aldrig fått folkomrösta om monarkin. Alla påståenden om monarkins eventuella folkliga stöd är bara spekulationer. Ingen kan säga hur svenska folket skulle rösta om det faktiskt blev en folkomröstning med tillhörande seriös diskussion om ämnet.

2. Jag ser gärna att det kommer tilläggs- eller motyrkanden från envar som tycker sig ha något att tillföra.

här har du fel....
innan wasa-ätten tillträdde som kung så var vår konung folkvald. Det var Gustav Wasa som införde arvmonarkin i sverige.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arvmonarki

lyml
2010-03-24, 21:51
Ickefråga som saknar folklig opinion och debatt. Ej heller ser jag något problem ur integritet respektive rätssäkerhetsperspektiv.

Winston Smith
2010-03-30, 11:12
här har du fel....
innan wasa-ätten tillträdde som kung så var vår konung folkvald. Det var Gustav Wasa som införde arvmonarkin i sverige.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arvmonarki
Nej, jag sa att VI har aldrig fått folkomrösta om monarkin. Med det avser jag folk som lever nu.

Tommten
2010-03-31, 00:58
Om det här är något partiet bestämmer sig för att driva, så bör vi ta upp kungafamiljens privatliv.
Hur mycket har media rätt att blottlägga deras privatliv?
Är det rätt att man ska födas in i en roll där man blir så offentlig, utan möjlighet till ett vanligt privatliv. Ta upp frågan ur privatliv, integritetsaspekten.

Tommten
2010-04-05, 23:43
Det mest demokratiska vore väl om folket fick säga sitt i monarkifrågan.
Det skulle nog gå hem bättre om PP står för att folket själva ska få bestämma saken, än att propagera för att PP vet bäst i den här frågan.
Jag gör inget yrkande, men jag tror att en folkomröstning i frågan vore ett smartare sätt att visa att vi gillar demokrati.

Winston Smith
2010-04-07, 03:38
Om det här är något partiet bestämmer sig för att driva, så bör vi ta upp kungafamiljens privatliv.
Hur mycket har media rätt att blottlägga deras privatliv?
Är det rätt att man ska födas in i en roll där man blir så offentlig, utan möjlighet till ett vanligt privatliv. Ta upp frågan ur privatliv, integritetsaspekten.
Det är en bra poäng. Jag kanske kan jobba in detta i motiveringen och/eller textförslaget.

Det mest demokratiska vore väl om folket fick säga sitt i monarkifrågan.
Det skulle nog gå hem bättre om PP står för att folket själva ska få bestämma saken, än att propagera för att PP vet bäst i den här frågan.
Jag gör inget yrkande, men jag tror att en folkomröstning i frågan vore ett smartare sätt att visa att vi gillar demokrati.
Jag försökte täcka in detta i detta motyrkande (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?p=196952).

Terobi
2010-04-11, 20:31
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag. Frågan berör inte våra kärnfrågor.

Leo
2010-04-12, 20:13
Frågan inte relevant för piratpartiet, kommer inte att dra några väljare, men riskerar att skrämma bort en del.

yrkar avslag

Yrkar avslag av samma orsak som JorgenL.