handdator

Visa fullständig version : Verksamhetsplan 2010


Mårten Fjällström
2010-02-27, 08:06
Den här är tänkt att klubbas på nästa möte så input önskas.

Naturligtvis har medlemmarna möjlighet att ändra den på årsmötet också, men om det till exempel finns önskemål om att omarbeta hela dokumentet är det enklare att göra det för styrelsen i förväg.

Paulsrud
2010-02-27, 08:54
Småändringar:

Sista meningen i inledning är lite klumpig: Och den enkla prinicipen är hela organisationen byggd efter.
Mitt förslag: Och efter den enkla principen är hela organisationen uppbyggd.

Sid: 3 - tredje stycket ovanför att-satserna under verksamheten.
Under verksamhetsåret så ser vi en flera sakfrågor som täcks av principprogrammet...

Tanken är väl kanske här att vi faktiskt vill ha flera och inte en :)

Sid: 3 - precis under den ovan:

De frågor Piratpartiet driver idag ser vi idag spridas över hela Europa och världen.

Väldigt många "idag" där. Jag tycker vi stryker de första.

Samma stycke:

Det är viktigt att erfarenheter från alla Piratpartiet i Europa och världen tas tillvara

Piratpartiet > Piratpartier

För diskussion:
Partiet genom den operativa organisationen kommer delta på utvalda större lanpartyn i syfte att värva medlemmar, prata med väljare och synas. Dreamhack bör ingå bland dessa.

Jag förstår tanken med detta, och det har varit viktigt för oss att synas där. Samtidigt kan jag tycka att det snart kanske är dags att börja vidga vyerna och tänka i andra banor än LAN-partyn? Jag tycker det är jättebra att Pride verkar prioriterat, men finns där inte möjlighet att börja fundera kring andra evenemang som man skulle tänkas göra nytta att vara på?

Sen kan ju jag tycka att VPn är lite kort. Men jag har inte klurat ut några bra att-satser eller tillägg ännu. Men återkommer om det.

Paulsrud
2010-02-27, 09:14
Jag har inte läst så många verksamhetsplaner av PP tidigare så jag vet inte hur de brukar se ut. Men jag undrade spontant om jämlikhetsarbete inom partiet inte är en verksamhet som borde i all fall nämnas, en gång eller så, i VPn?

Jan-Olof Ruuska
2010-02-27, 14:37
I inledningen står det:
Styrelsen utser en partiledare med en partiledning och fastställer dess mandat.

I stadgarna § 13 står det istället:
Styrelsen utser även en partiledare och delegerar till denna de befogenheter och ansvar som krävs för att leda det operativa arbetet. Styrelsen utser även en arbetsgrupp bestående av partiledaren och 2-4 andra personer till stöd för den operativa verksamheten samt delegerar till arbetsgruppen de befogenheter och det ansvar som styrelsen anser att gruppen behöver.

Detta är inte helt överensstämmande.
För att det skall bli överensstämmande behöver någon formulering ändras.

Som jag har förstått saken så är det formellt partiledaren som utser alla i partiledningen förutom denna arbetsgrupp på 2-4 personer, men jag kan ju ha förstått dokumenten fel.

Mårten Fjällström
2010-02-27, 16:23
Tack för inputen, ska ordna de språkliga missarna och se till att inledningen stämmer med stadgan.

Emil ställde en väldigt relevant fråga om hur tidigare verksamhetsplaner sett ut. I korthet var verksamhetsplanerna väldigt kortfattade (i stort sett punktlistan i slutet av den här) till förra årets (som bestämdes på medlemsmötet under hösten) och den här är modellerad på förra årets, dock med modifikationer för att den var skriven när större delen av året redan gått.