handdator

Visa fullständig version : Extra Årsmöte 2009-10-15


Staffan Betnér
2010-02-28, 14:31
§1 Mötet öppnas
Mötet förklaras öppnat kl 18.18

§2 Val av Mötesordförande
Max Sidenstjärna valdes.

§3 Val av Mötessekreterare
Niklas Wigertz Danielsson valdes.

§4 Val av justerare
Fredrik Lindström valdes.

§5 Röstlängd
Niklas Wigertz Danielsson
Jonas Johansson
Max Sidenstjärna
Fredrik Lindström
Staffan Jonsson

§6 Ansvarsfrihet för förra styrelsen
Mötet röstar enhälligt igenom att förra styrelsen får ansvarsfrihet.

§7 Val av styrelse

Valberedningens förslag:
Ordförande: Jonas Johansson
Kassör: Fredrik Lindström
Sekreterare: Staffan Jonsson


Jonas Johansson föreslår följande förslag:

Ordförande: Jonas Johansson
Kassör: Fredrik Lindström
Sekreterare: Staffan Jonsson
Ledamot: Niklas Wigertz Danielsson

Årmötet beslutar enligt valberedningens förslag, med tillägg av nomineringar.

§8 Mötet avslutas

Azul
2010-03-02, 18:50
Justerat

Azul
2010-03-02, 18:51
Justerat

Azul
2010-03-02, 18:58
Justerat

Azul
2010-03-02, 19:13
Trippelpost PGA Syntax ERROR.