handdator

Visa fullständig version : Kandidat - Mattias Hansson


Humlan
2010-02-28, 23:46
Mattias Hansson

Kandidatext kommer inom kort

Mattias Hansson
2010-03-11, 21:42
Får ursäkta att detta tagit lite tid. Haft mycket privat att ta hand om och min nätaktivitet har fått lida rejält av det faktumet.


32årig Industriarbetare i Luleå som hittat det enda alternativet som känns 100% rätt.
Piratfrågor finns det aldrig för lite av, men detta är det jag primärt vill se

* Kommun & Landsting ska inte låsa in sig i dyra licensierade system utan främja FOSS.
* Kommun & Landsting skall anställa egna utvecklare och göra dem tillgängliga för alla som kan tänkas vara intresserade av dem. Gärna stöttad av andra kommuner som gör samma sak.
* Registrering av invånade och deras aktiviter ska ske i allra minsta möjliga mån.

mh krumelur rcc.se

2010-03-12, 15:43
Mattias Hansson (2010-Mar-11)
* Kommun & Landsting skall anställa egna utvecklare och göra dem tillgängliga för alla som kan tänkas vara intresserade av dem. Gärna stöttad av andra kommuner som gör samma sak.


Öh... Och detta skall bekostas av skattebetalare för att ?

Mattias Hansson
2010-03-12, 19:15
Anonymous (2010-Mar-12)Mattias Hansson (2010-Mar-11)
* Kommun & Landsting skall anställa egna utvecklare och göra dem tillgängliga för alla som kan tänkas vara intresserade av dem. Gärna stöttad av andra kommuner som gör samma sak.

Öh... Och detta skall bekostas av skattebetalare för att ?

Bra att någon frågar :)

Jag anser att när något nytt system ska tas i bruk så skall detta göras:
1. Undersöka om det finns fritt alternativ som går att använda som har den nödvändiga funktionen
2. Anpassa befintligt fritt system så man får in funktionerna man eftersöker. Mha anställda utvecklare på antingen heltid, projekt eller anbud.
3. Utveckla eget i samverkan med andra institutioner som kan vara intresserade av liknande system runt om i landet och samarbeta med dem. Mha anställda utvecklare på antingen heltid, projekt eller anbud.
4. Undersöka stängda system och väga licenskostnader och emot de ovanstående alternativen

Förhoppningen är ju att det ska bli billigare än att köpa in allt utan några som helst frågor och dessutom bistå andra kommuner & landsting som är i samma situation. Ju fler lokala organisationer som annammar detta tänket dessto bättre i avseende av system som är användbara och lättillgängliga för IT avdelningar runt om i landet