handdator

Visa fullständig version : Kandidat - Sammy Nordström


dansve
2010-03-01, 20:16
samface (2010-Feb-24)Sammy Nordström
http://forum.piratpartiet.se/Attachment3311.aspx
Mitt politiska engagemang grundar sig dels i min ideologiska övertygelse om informationspolitiken som kanske den viktigaste grundstenen för den moderna tidens demokrati, och dels en vilja att öppna upp politiken för alla människors insyn och påverkansmöjlighet. Med det som utgångspunkt ser jag att vi har lika mycket att tillföra i politiken internationellt som regionalt.
Jag har haft en betydande roll i utformningen av våra lokala valplattformar i Östergötland, både kommunerna och landstinget, vilka har visat sig så populära att de anammats helt eller delvis i flera andra regioner av landet. Röda tråden är demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Tillsammans slår vi vakt om förutsättningarna för vår demokrati och tar vara på nya möjligheter att vara delaktig och påverka.
Bloggar på Bloggsam.se (http://www.bloggsam.se)