handdator

Visa fullständig version : Protokoll 10-03-01


Victoria
2010-03-01, 21:23
Kampanjgruppsmöte den 22:a februari 2010
Närvarande:
Jan Lindgren
Victoria Westberg
Mikael Johansson
Johan mlg Karlsson
Rene Malmgren
Mikke Svensson
JP Anderson

Mötesfunktionärer:
Ordf. Jan Lindgren
Sekr. Victoria Westberg

1. Reklamfilm
Victoria meddelar att hon har fått svar angående rekalmfilmen, och presenterar ett par idéer utifrån det mailet. Mötet kommer överrens om att man vill ha en reklamfilm med högt tempo som blir lätt att sprida, och gärna som tar upp lite av varje angående piratpolitik. Mötet beslutar också att Victoria ska fråga om folket bakom reklamfilmen kan tänka sig att sprida den via sina egna kanaler, samt om vi får möjlighet att remixa filmen.

2. Kampanjtexter
Mötet är överrens om att de framlagda texterna är vettiga, och låter texterna ligga uppe för vidare granskning och bearbetning.

3. Grafik
Mikael lägger fram ett förslag som mötet diskuterar. Mötet beslutar sedan att Mikael och Marcus ska fortsätta arbeta tillsammans med grafiken, och presentera ett nytt förslag på nästa möte.

4. Informationssystemet
Johan har på begäran lagt upp ett system som informerar om hur mycket material som har gått. Systemet talar om vad, hur mycket och var.

5. Guide till pirateweb
Mötet beslutar att Johan ska skriva en guide till hur man beställer och distribuerar material.

6. Piratfabriken
Rene presenterar ett löst förslag angående vad en turne med Piratfabrikens reprap skulle kosta. Mötet diskuterar förslaget och beslutar att Rene ska återkomma med ett mer konkret förslag till nästa möte.