handdator

Visa fullständig version : B02. Motion om att göra personnummer frivilligt


Marcus Borg
2010-03-01, 23:20
Jag anser att en persons personnummer främst är till för att staten skall kontrollera och skaffa sig makt över dig och dina barn. I dagens Sverige så känns det mer som om staten styr oss än att staten tjänar folket. Många människor väljer att undvika att föda på sjukhus då de inte vill att deras barn ska få personnummer. Att ge folk rättigheten att inte ha ett personnummer borde vara i principprogrammets anda, speciellt då stor vikt läggs vid integritet och fritt val. I många länder saknas personnummer och andra system som bygger på folkbokföringsadress, födelsecertifikat och mer temporära nummer används.

Om denna motion röstas igenom så skall PP verka för att personnummer blir frivilligt. De personer som har ett personnummer skall kunna få det struket. Föräldrar skall kunna välja att inte ge sina barn personnummer och tills barnen är 18 år ändra detta beslut åt båda hållen. Alla vuxna personer kan välja att stryka sitt personnummer och även få ett nytt om man så fall.

PP skall även utreda hur ett system med frivilligt personnummer skulle kunna fungera i praktiken, med alternativ identifikation med mera.

Jag förstår att inte PP själv kan avveckla personnumret i nuläget eller efter eventuella riksdagsmandat. Det jag vill med denna motionen är att PP officiellt tar denna ståndpunkten, liksom PP tidigare tagit andra ståndpunkter som till exemepel att partiet är emot Lissabonfördraget. Angående själva utredningen så behöver den inte vara massiv, diskussioner på forumet och inom styrelsen borde räcka.

Motion skriven av: Marcus Borg, Malmö

Macco
2010-03-02, 08:55
och HÄR (http://www.nytimes.com/2010/01/14/nyregion/14watchlist.html) har du svaret på din motion om nån nu är så dum att rösta igenom den.

och HÄR (http://www.cnn.com/2008/US/08/19/tsa.watch.list/)

Personnummer är det enda som skiljer våra identiteter i sverige. Det är inget som staten har hittat på för att kontrollera oss. Utan det är det säkraste systemet för att inte blanda ihop unika identiteter. Tittar du här uppe på USAs system och helst på deras watchlist så har de spärrat ett namn för en person, och det ger resultat av att ALLA med det namnet blir spärrade...
Tänk dig att vi har 200 000 johan svensson i sverige och du vill ha tag i en..... Spärrar du en så har du spärrat 200 000 pers.

Tvärt om bör vi lägga en motion som säger att ALLA länder skall ha personnummer så att varje människa blir unik. För utan personnummer så har vi ingen rättsäkerhet.


Det är en ren konspiration av dig att hävda att staten kontrollerar våra personnummer.

agnesson
2010-03-02, 21:47
Jag kan inte se något yrkande. Vill du lägga till något i principprogrammet?

Marcus Borg
2010-03-02, 22:01
Räcker om PP tar den ståndpunkten, behöver inte föras in i principprogrammet.

dansve
2010-03-02, 22:10
Marcus Borg (2010-Mar-02)Räcker om PP tar den ståndpunkten, behöver inte föras in i principprogrammet.

Var ska vi skriva våra ståndpunkter om inte i principprogrammet?

Marcus Borg
2010-03-02, 22:16
Kanske principprogrammet är bästa ställe att skriva alla partiets ståndpunkter. I så fall kan styrelsen väja att skriva i principprogrammet att partiet är för att göra personnummer frivillig om denna motion går igenom. Jag har dock inte det som krav.

Etu
2010-03-03, 14:09
Jag yrkar avslag, kanske mest för att jag inte ser något yrkande.

Hade det varit ett yrkande så hade jag gjort detta ändå, för att personnummer är en publik handling. Det finns ingen bra anledning till att dölja det när man blir medlem i partiet.

ironman_one
2010-03-03, 14:14
Det verkar mest som "security trough obscuriy"

Jag yrkar avslag

Jon Severinsson
2010-03-03, 17:43
Jag är helt klart för vissa begränsningar vid hantering av personuppgifter, men att hindra staten från att skilja mellan två olika medborgare i de register de faktiskt behöver ha är inte ett steg i rätt riktning, utan riskerar, som Macco påpekar ovan, bara att minska rättssäkerheten.

Alltså yrkar jag avslag på motionen.

Ahruman
2010-03-03, 21:05
Etu (2010-Mar-03)Jag yrkar avslag, kanske mest för att jag inte ser något yrkande.
Hade det varit ett yrkande så hade jag gjort detta ändå, för att personnummer är en publik handling. Det finns ingen bra anledning till att dölja det när man blir medlem i partiet.
Motionen handlar inte om att sluta använda personnummer inom PP:s administration utan om att avskaffa personnummer på riksnivå (att göra dem frivilliga är i praktiken samma sak som att avveckla dem då de inte skulle tjäna något syfte då).

Det är visserligen sant att andra länder klarar förvaltningen utan ett standardiserat identifieringssystem, men det leder till stor komplexitet och svårigheter för alla inblandade. (För att få ett bankkonto i Storbritannien måste du t.ex. visa upp en el- eller gasräkning. Har du inget eget boende eller använder elektroniska räkningar kan det bli flera års käbbel. Det finns värre exempel.)

Att det i dagens Sverige kan kännas ”mer som om staten styr oss än att staten tjänar folket” kan jag i viss mån hålla med om (även om jag nog inte håller med Marcus i många av detaljerna), men det framgår inte hur avskaffande av personnummersystemet skulle förbättra den känslan eller, viktigare, den underliggande verkligheten.

Liksom Jon tycker jag att det är viktigt att personuppgiftshantering sker på rätt sätt, men att ta bort den bästa befintliga indexeringsmöjligheten verkar inte uppnå något på detta område.

Jag yrkar alltså avslag.

Mikael Holm
2010-03-03, 21:41
Jag yrkar avslag (även fast det än så länge inte finns någon attsats).

Man kan diskutera hanteringen av personnummer men att avskaffa det är så helt orimligt.

JorgenL
2010-03-04, 02:04
I 99% av fallen så kan staten ändå peka ut rätt person ändå, baserat på övriga uppgifter man begär in. Den enda skillnaden är att det blir fel i en liten del av fallen, och den enda effekten av det är bekymmer för den enskilde som drabbas av sådana misstag.

Dessutom, utan personnummer så skulle man sannolikt bli tvungen att uppge MER persondata i alla möjliga sammanhang för att med säkerhet kunna identifieras. Idag räcker det med att uppge personnummer och visa legitimation för att tex få hyra en film. Utan den möjligheten så hade sannolikt filmuthyraren krävt nån annan form av bevisning på att man verkligen är den Kalle Karlsson som bor på en viss adress osv.

Det är ett bakvänt och naivt tänkande att tro att behovet att unikt identifiera vem någon är skulle försvinna för att man tog bort personnummren.

agnesson
2010-03-05, 00:00
Marcus Borg (2010-Mar-02)Kanske principprogrammet är bästa ställe att skriva alla partiets ståndpunkter. I så fall kan styrelsen väja att skriva i principprogrammet att partiet är för att göra personnummer frivillig om denna motion går igenom. Jag har dock inte det som krav.

Styrelsen har inte mandat att kunna lägga till ett ta bort någonting i principprogrammet.

Jag yrkar avslag på motionen.

of_darkness
2010-03-05, 16:51
.Yrkar avslag

Anders Hedberg
2010-03-06, 22:47
Marcus Borg (2010-Mar-01) Många människor väljer att undvika att föda på sjukhus då de inte vill att deras barn ska få personnummer.

Kan du ge mig namnet på en enda svensk mamma som inte fött sitt barn på sjukhus med detta som motivering? Länka gärna till en blogg eller artikel.

Avslag då jag inte anser personnummer vara kränkande i sig, utan det är den senare databehandlingen som kan vara vansklig.

Cyberbuddha
2010-03-10, 00:51
Ja, jag yrkar också avslag på denna motion i sin helhet. Jag ser tyvärr inga fördelar med att avskaffa personnumren.

JPAnderson
2010-03-10, 01:57
Yrkar avslag

Sven Petersson
2010-03-16, 13:14
Jag tror att Marcus skojar med oss och finner det mycket lustigt att han blivit tagen på allvar.

Marcus Borg
2010-03-16, 14:56
Sven Petersson (2010-Mar-16)Jag tror att Marcus skojar med oss och finner det mycket lustigt att han blivit tagen på allvar.

Har pratat med många människor som känner sig kränkta av att behöva ha ett personnummer. Vissa grupper i Sverige undviker att föda på sjukhus då de inte vill att sina barn ska få personnummer. Meningen med att ha personnummer frivilligt är att öka den personliga friheten och människors rätt att bestämma sina liv.

Marcus Borg
2010-03-16, 15:04
Anders Hedberg (2010-Mar-06)Marcus Borg (2010-Mar-01) Många människor väljer att undvika att föda på sjukhus då de inte vill att deras barn ska få personnummer.
Kan du ge mig namnet på en enda svensk mamma som inte fött sitt barn på sjukhus med detta som motivering? Länka gärna till en blogg eller artikel.
Avslag då jag inte anser personnummer vara kränkande i sig, utan det är den senare databehandlingen som kan vara vansklig.

Skulle tro att man kan få problem med myndigheter om man inte vill att sina barn ska ha personnummer. Troligtvis lär barnen beslagtas. Så om du är intresserad får du själv forska för att finna personer som på olika sätt undviker att ge sina barn personnummer.

Marcus Borg
2010-03-16, 15:06
agnesson (2010-Mar-05)Marcus Borg (2010-Mar-02)Kanske principprogrammet är bästa ställe att skriva alla partiets ståndpunkter. I så fall kan styrelsen väja att skriva i principprogrammet att partiet är för att göra personnummer frivillig om denna motion går igenom. Jag har dock inte det som krav.
Styrelsen har inte mandat att kunna lägga till ett ta bort någonting i principprogrammet.
Jag yrkar avslag på motionen.

Har inte begärt detta. Det var någon i tråden som undrade om jag ville ha detta i principprogrammet.

mattep74
2010-03-16, 18:07
Marcus Borg (2010-Mar-16)Sven Petersson (2010-Mar-16)Jag tror att Marcus skojar med oss och finner det mycket lustigt att han blivit tagen på allvar.
Har pratat med många människor som känner sig kränkta av att behöva ha ett personnummer. Vissa grupper i Sverige undviker att föda på sjukhus då de inte vill att sina barn ska få personnummer. Meningen med att ha personnummer frivilligt är att öka den personliga friheten och människors rätt att bestämma sina liv.

Du fick en fråga om hur många dessa människor är. Varför känner de sig kränkta av personnumret? Hur hade du tänkt folkbokföringen skulle fungera?

Marcus Borg
2010-03-16, 19:16
mattep74 (2010-Mar-16)Marcus Borg (2010-Mar-16)Sven Petersson (2010-Mar-16)Jag tror att Marcus skojar med oss och finner det mycket lustigt att han blivit tagen på allvar.
Har pratat med många människor som känner sig kränkta av att behöva ha ett personnummer. Vissa grupper i Sverige undviker att föda på sjukhus då de inte vill att sina barn ska få personnummer. Meningen med att ha personnummer frivilligt är att öka den personliga friheten och människors rätt att bestämma sina liv.
Du fick en fråga om hur många dessa människor är. Varför känner de sig kränkta av personnumret? Hur hade du tänkt folkbokföringen skulle fungera?

Det ingår i motionen att ett system där personnummer är frivilligt ska tas fram även om inte alla detaljer måste bestämmas, det lär kräva en del tid och pengar för att ta fram. I många länder har en person inte ett personnummer. Det är främst bland personer som kommer från länder där man inte har ett personnummer som känner sig kränkta/upprörda av det svenska systemet, i alla fall de personer jag pratat med.

mattep74
2010-03-16, 21:14
Marcus Borg (2010-Mar-16)mattep74 (2010-Mar-16)Marcus Borg (2010-Mar-16)Sven Petersson (2010-Mar-16)Jag tror att Marcus skojar med oss och finner det mycket lustigt att han blivit tagen på allvar.
Har pratat med många människor som känner sig kränkta av att behöva ha ett personnummer. Vissa grupper i Sverige undviker att föda på sjukhus då de inte vill att sina barn ska få personnummer. Meningen med att ha personnummer frivilligt är att öka den personliga friheten och människors rätt att bestämma sina liv.
Du fick en fråga om hur många dessa människor är. Varför känner de sig kränkta av personnumret? Hur hade du tänkt folkbokföringen skulle fungera?
Det ingår i motionen att ett system där personnummer är frivilligt ska tas fram även om inte alla detaljer måste bestämmas, det lär kräva en del tid och pengar för att ta fram. I många länder har en person inte ett personnummer. Det är främst bland personer som kommer från länder där man inte har ett personnummer som känner sig kränkta/upprörda av det svenska systemet, i alla fall de personer jag pratat med.

Fint att du svarar på 1/3 av mina frågor. Svara på de två första frågorna också för helvete.

Adrian Kristiansson
2010-03-18, 15:16
Jag tycker inte iden är dum. Personnummer är idag något som missbrukas av både myndigheter och företag och precis som Marcus säger så tjänar det inget till förutom att avgöra vem du är i registret. För vem du är i verkligheten är inte intressant, det är din nummerkombination som betyder allt och avgör vem du är. Jag hade en gång planer på att hyra mig en postbox för att underlätta posthanteringen varpå boxuthyraren krävde att få se legitimation så han "visste vem jag var". Jag står här, en meter framför honom och han vet fortfarande inte vem jag är. Jag som person har inget värde, allt han bryr sig om är mitt personnummer. Det upplever i alla fall jag som en kränkning. Samma sak gäller vid SJ-biljetter och mycket mycket annat.

Macco (2010-Mar-02)
Tvärt om bör vi lägga en motion som säger att ALLA länder skall ha personnummer så att varje människa blir unik. För utan personnummer så har vi ingen rättsäkerhet. Att en person ska dömas utifrån sitt namn då eller på vilket sätt skulle rättssäkerheten försvinna utan personnummer?

Macco
2010-03-20, 18:18
Jag tycker inte iden är dum. Personnummer är idag något som missbrukas av både myndigheter och företag och precis som Marcus säger så tjänar det inget till förutom att avgöra vem du är i registret. För vem du är i verkligheten är inte intressant, det är din nummerkombination som betyder allt och avgör vem du är. Jag hade en gång planer på att hyra mig en postbox för att underlätta posthanteringen varpå boxuthyraren krävde att få se legitimation så han "visste vem jag var". Jag står här, en meter framför honom och han vet fortfarande inte vem jag är. Jag som person har inget värde, allt han bryr sig om är mitt personnummer. Det upplever i alla fall jag som en kränkning. Samma sak gäller vid SJ-biljetter och mycket mycket annat.

Att en person ska dömas utifrån sitt namn då eller på vilket sätt skulle rättssäkerheten försvinna utan personnummer?


Han känner inte dig så såklart vill han ha ditt perosnummer, eller rättare sagt vill han veta att du utger dig för att vara den du är...

Det rä lite svårt att kalla en anders eriksson, när det finns 600 av dem, vem skall man kalla?

Adrian Kristiansson
2010-03-20, 18:42
Han känner inte dig så såklart vill han ha ditt perosnummer, eller rättare sagt vill han veta att du utger dig för att vara den du är...

Det rä lite svårt att kalla en anders eriksson, när det finns 600 av dem, vem skall man kalla?

Jag utger mig för att vara jag och jag vill hyra en postbox i ett namn samt betala kontant och deponera för nyckel. Vad ska han med mitt personnummer till egentligen? Enda anledningen är att öka kontrollen över vad medborgarna gör och sysslar med. Vad jag som kliver in på kontoret heter i pappret borde vara totalt ointressant för honom.

Macco
2010-03-20, 18:53
¨Det är itne ointressant då han vil veta om du verkligen är den du utger dig för att vara.. hur svårt är det att förstå?

Adrian Kristiansson
2010-03-20, 19:20
¨Det är itne ointressant då han vil veta om du verkligen är den du utger dig för att vara.. hur svårt är det att förstå?
Om han ser vem jag är kan jag omöjligt utge mig för att vara någon annan.
"Nä alltså jag är egentligen inte jag, i själva verket är jag han där borta i hatt som du ser".

Jag är personen framför honom, det han bör ta ställning till är om han vill hyra ut till personen han ser, för det är trots allt personen och inte numret i registret som betalar.

JorgenL
2010-03-21, 17:37
Om han ser vem jag är kan jag omöjligt utge mig för att vara någon annan.
"Nä alltså jag är egentligen inte jag, i själva verket är jag han där borta i hatt som du ser".

Jag är personen framför honom, det han bör ta ställning till är om han vill hyra ut till personen han ser, för det är trots allt personen och inte numret i registret som betalar.

Det här handlar inte om personnummer utan om möjligheten att unikt identifiera en viss individ, och att kunna veta vem denna individen är, inte i meningen "den individ som står framför mig" utan i meningen "Kunna ta kontakt med senare, och kunna hävda att han är den som tecknade kontraktet"

Att ta bort personnummer tar inte bort behovet att unikt kunna identifiera personer. Om du går in på banken och tar ut pengar kommer banken att kräva identitetskort även om personnummren tas bort.

Och det finns inget som hindrar att en privat affärsidkare kommer att kräva det samma för att vilja göra affärer med dig. Onödigt, ja visst, men hur ska du kunna hindra honom att ha det som en förutsättning för att vilja göra affärer med dig?

Att tro att det är personnummren i sig som skapar det här behovet av identifiering är naivt. Lite som att se att träden vajar när det blåser och föreslå att såga ner träden för att det ska sluta blåsa.

nemetroid
2010-03-22, 01:10
Yrkar avslag med hänvisning till de många goda argument som redan tagits upp.

Panterdjuret
2010-03-22, 12:36
Jag yrkar avslag, också med hänvisning till argument som redan tagits upp.

lyml
2010-03-24, 21:57
Yrkar avslag, förslaget innebär enbart stora svårigheter för statens administrativa arbete men ingen nämnvärd vinst för personlig integritet samt stora problem för de individer som skulle råka hamna i kläm vid en sådan åtgärd.

Adrian Kristiansson
2010-03-25, 14:35
Det här handlar inte om personnummer utan om möjligheten att unikt identifiera en viss individ, och att kunna veta vem denna individen är, inte i meningen "den individ som står framför mig" utan i meningen "Kunna ta kontakt med senare, och kunna hävda att han är den som tecknade kontraktet"

Att ta bort personnummer tar inte bort behovet att unikt kunna identifiera personer. Om du går in på banken och tar ut pengar kommer banken att kräva identitetskort även om personnummren tas bort.

Och det finns inget som hindrar att en privat affärsidkare kommer att kräva det samma för att vilja göra affärer med dig. Onödigt, ja visst, men hur ska du kunna hindra honom att ha det som en förutsättning för att vilja göra affärer med dig?

Att tro att det är personnummren i sig som skapar det här behovet av identifiering är naivt. Lite som att se att träden vajar när det blåser och föreslå att såga ner träden för att det ska sluta blåsa.

Naturligtvis så är det inte personnummer i sig som är skäl till den massregistrering som idag förekommer. Däremot så är personnummer ett ypperligt redskap för denna typ av verksamhet och att tydligt ta avstånd från ett nummer som inte tjänar något till i annat syfte än registrering vore ett första steg mot ett mindre kontrollerande och registrerande samhälle.

Robobengt
2010-03-25, 15:02
Det handlar som vanligt om avvägningen mellan huruvida inskränkningen (att ha ett specifikt nummer kopplat till dig som individ) kontra samhällsvinsten (att ha en stabilare möjlighet att kunna lita på en individ som identifierar sig såsom att varande den han/hon faktiskt är)
I detta fall tycker jag samhällsvinsten är tillräckligt stor.
Yrkar avslag

Adrian Kristiansson
2010-03-25, 16:27
Det handlar som vanligt om avvägningen mellan huruvida inskränkningen (att ha ett specifikt nummer kopplat till dig som individ) kontra samhällsvinsten (att ha en stabilare möjlighet att kunna lita på en individ som identifierar sig såsom att varande den han/hon faktiskt är)
I detta fall tycker jag samhällsvinsten är tillräckligt stor.
Yrkar avslag
Att idag avskaffa personnummer rakt av skulle med största sannolikhet enbart ställa till med problem. Men det finns gott om länder som inte har personnummer men ändå fungerar så att se över systemet vore mer än väl berättigat.

mattep74
2010-03-25, 21:03
Att idag avskaffa personnummer rakt av skulle med största sannolikhet enbart ställa till med problem. Men det finns gott om länder som inte har personnummer men ändå fungerar så att se över systemet vore mer än väl berättigat.

Skatteverket håller just på att ser över personnumren då vissa nummer håller på att ta slut, främst 0101 och 0701 enl en nyhet från förra året. Att just de numren håller på att ta slut är att det kommer mycket invandrare som inte riktigt vet när de är födda och de får då ett av dessa två nummer

mattep74
2010-03-25, 21:04
Naturligtvis så är det inte personnummer i sig som är skäl till den massregistrering som idag förekommer. Däremot så är personnummer ett ypperligt redskap för denna typ av verksamhet och att tydligt ta avstånd från ett nummer som inte tjänar något till i annat syfte än registrering vore ett första steg mot ett mindre kontrollerande och registrerande samhälle.

Har du släktforskat någon gång? Titta i husförhörslängderna, DÄR kan man prata om övervakning och då fanns inte ens datorer

RUTROS
2010-03-25, 23:03
Tycker inte att personnummer är utan problem. I USA finns en lag mot åldersdiskiminering, man får inte fråga en arbetssökande hur gammal han är. Fungerar t.ex ej i Sverige. På samma sätt med ålderkontroll i allmänhet. Man kan mycket väl ha en unik identitet som inte innehåller åldersinformation.

Att ta bort en unik peson registrering är att gå för långt, men att göra den åldersneutral har vissa fördelar. Om ens personnummer som ibland sker börjar missbrukas kan man tilldelas ett nytt. Det är också med nuvarande system väldigt "lätt att stjäla en persons identitet"

CMVM
2010-04-13, 08:57
Jag ställer mig försiktigt positiv till trådskaparen Borgs idé. Jag tycker det är beklämmande att många av de uppföljande inläggen låtit mer som hämtade från ett av de konventionella partiernas stämmor, säg gammelmoderaterna. Ni som yrkar avslag på grund av avsaknad av egentligt yrkande istället för att fylla i vad motionären kan tänkas ha syftat på tillför inget utöver paragrafrytteri. Och de här argument som att personnummer behövs för statens behov av kontroll och administration ... Ingen läsare kan ha undgått situationer där Du förväntas skriva ner ditt personnummer även då det knappast har funnits ett behov av att till 100% fastslå vem du är av alla Anders Andersson. ICA-kort (utan betalfunktion), träningskort (betalat årsvis i förskott), .se-domäner. Ett första steg kanske vore att i skarpare i lag begränsa den privata sektorns hantering av personuppgifter, där ibland personnummer. Dessutom är det ju rent löjeväckande att SPAR tillåts kränga medborgarnas uppgifter i bulk till marknadsföringsändamål år ut och år in. Avskaffa!

Hanna Dönsberg
2010-04-13, 12:32
Yrkar avslag.