handdator

Visa fullständig version : B04. Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan


Calandrella
2010-03-03, 14:52
Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som stödjer demokratin. Tyvärr är demokratin inte särskilt total i Sverige. Hade den varit helt total, hade vi haft direktdemokrati. Då direktdemokrati inte är praktiskt möjligt att genomföra (och hursomhelst inte skulle vara särskilt direkt, då majoriteten av folket inte skulle hinna/kunna rösta i alla frågor), bör ett så demokratiskt alternativ som möjligt användas. Idag används den representativa demokratin, med någorlunda fria, öppna och hemliga val till riksdagen, kommunfullmäktiga och landstinget vart fjärde år. Den metoden är i och för sig någorlunda demorkatisk, men har en stor brist: mellan valen bestämmer de folkvalda. De folkvalda är visserligen valda av folket, men om de folkvalda skulle agera på något annat sätt än de lovade inför valet, om någon ny fråga skulle dyka upp som de folkvalda har en viss åsikt i som inte delas av folket eller om folket inte ändrar sig, har folket ingen möjlighet att hindra de folkvalda innan nästa val (vilket kan dröja fyra år till).

Detta är en form av demokrati som skulle kunna vara betydligt mer demokratisk; de folkvalda är så gott som enväldiga härskare under perioder av fyra år, då folket inte har något att säga till om (bortsett från de folkvaldas vilja att ha kvar makten efter nästa val, en vilja som tack och lov är stark men som tyvärr skulle kunna struntas i). Vidare röstar många på partier de egentligen inte helt håller med om i alla frågor, och om alla partier tycker samma sak i en liten fråga som majoriteten i folket tycker tvärtom i, finns det liten möjlighet för folket att genomföra sin åsikt i den frågan; även om ett parti skulle skapas med en åsikt likt folkets, skulle antagligen majoriteten prioritera större frågor.

Mitt förslag på lösning på detta är inte införande av direktdemokrati, av tidigare angivna skäl. Mitt förslag är kopierat från bloggen Reality Check (http://www.keyboardrebellion.net/realitycheck/?p=76), och lyder: en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution införs, med makt att utlysa bindande folkomröstning i en fråga om institutionen upptäcker att riksdag och regering är i färd att stifta en lag i strid med viljan hos majoriteten av folket. Institutionen skall skyddas i Sveriges grundlag, och arbetet ska praktiskt gå till genom att institutionen då varje nytt beslut är på väg att fattas i Sveriges riksdag genomföra en undersökning av vad svenska folket tycker om förslaget (exempelvis en telefonundersökning då institutionen ringer runt till ett par tusen medborgare och frågar vad de tycker om beslutet). I de fall institutionen upptäcker att 60 procent eller mer av de som svarar på undersökningen är emot ett beslut, utlyser institutionen omedelbart bindande folkomröstning i frågan. På så sätt skulle Sverige bli betydligt mer demokratiskt, och folket få reell makt även i frågor de flesta inte prioriterar när de röstar, eller frågor de ångrat sig om sedan de röstade. Troligen skulle folkomröstningar utlysas mycket sällan, och då kostnaden för den vanliga verksamheten (undersökning av folkviljan) torde vara relativt liten, lär institutionen inte kosta mycket.

Yrkande:
Jag yrkar därmed:
- att principprogrammet ändras genom att följande stycke läggs till mellan de två allra sista styckena under rubriken "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter" i principprogrammet:
Vidare bör en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution i Sverige införas, med makt att förhindra lagförslag som går emot folkviljan. Institutionen skall varje gång ett beslut är på väg att röstas igenom i riksdagen genomföra en undersökning av folkets åsikt i frågan (exempelvis genom att ringa runt till ett par tusen medborgare och fråga dem om deras åsikt i frågan), och om institutionen upptäcker att fler än 60 procent av de svarande opponerar sig mot förslaget, skall institutionen omedelbart utlysa en bindande folkomröstning i frågan. En sådan institution skulle innebära att den maktlöshet de flesta medborgare har mellan valen vart fjärde år försvinner, då folket skulle kunna stoppa beslut en majoritet ogillar (som det är nu måste de flesta medborgare prioritera frågor när röstar, och om alla större partier tycker likadant i en mindre fråga är det så gott som omöjligt för en medborgare som prioriterar andra frågor framför den mindre frågan att få igenom sin åsikt i den mindre frågan, även om hela folket skulle hålla med om åsikten i den mindre frågan), och politiker skulle inte heller kunna bryta sina vallöften lika enkelt. Sammantaget skulle en sådan institution leda till att Sverige blir mer demokratiskt, vilket är ett av Piratpartiets huvudmål.

Författat 2010-03-03 av Leo Rudberg

Etu
2010-03-03, 15:03
Mycket text, men jag tycker att det är intressanta idéer, jag kan tänka mig att rösta för på denna.

Obrell86
2010-03-03, 15:11
Jag föreslår att du tar en titt på Schweiz system fungerar. Där kan vem som helst framkalla en folkomröstning genom att samla in namnteckningar (10000 tror jag) och lokala frågor avgörs ofta i direktdemokrati. Det känns som en mycket smidigare lösning än att instifta en institution som skall utföra undersökningar om omröstningar som folk ofta inte har koll på.

I Schweiz har de också en myndighet(?) som har som uppgift att informera befolkningen om den aktuella folkomröstningen med objektiv information.

Emil Isberg
2010-03-03, 15:33
Intressant idé att flytta makten från de folkvalda till tjänstemän.

Nackdelen med exempelvis att ringa till ett antal slumpmässigt valda personer och fråga hur de ställer sig i en viss fråga är att frågan avgör svaret. Det är mycket enkelt att formulera en fråga som orsakar att de flesta svarar som man vill. Det är okej när det gäller sifo-undersökningar eller olika pollar, men när det gäller gällande beslut behövs det att man sätter sig in i frågeställningen innan man svarar.

Jag anser också att även om det är en principiellt intressant idé med institution/tjänstemän som styr så är det inget för piratpartiet att ta upp i principprogrammet.

Jag yrkar på avslag.

ironman_one
2010-03-03, 16:13
För tillfället så är jag mer inne på det som Obrell86 föreslår
Titta på Schweizarnas system.

Tills dess yrkar jag avslag.

Calandrella
2010-03-03, 16:23
Obrell86 (2010-Mar-03)Jag föreslår att du tar en titt på Schweiz system fungerar. Där kan vem som helst framkalla en folkomröstning genom att samla in namnteckningar (10000 tror jag) och lokala frågor avgörs ofta i direktdemokrati. Det känns som en mycket smidigare lösning än att instifta en institution som skall utföra undersökningar om omröstningar som folk ofta inte har koll på.
I Schweiz har de också en myndighet(?) som har som uppgift att informera befolkningen om den aktuella folkomröstningen med objektiv information.
Schweiz system är kanske bättre än Sveriges, men institutionen är bättre än Schweiz. Då kan många små frågor gå medborgarna förbi, för att de missat att det finns namninsamlingar om dem. Vidare kan naturligtvis en annan myndighet också införas; nu är det främst att folkomröstningar ska orsakas av folkopinionen som är poängen, och inte deras exakta utformning.

Calandrella
2010-03-03, 16:27
Emil Isberg (2010-Mar-03)Intressant idé att flytta makten från de folkvalda till tjänstemän.
Fel. Det handlar om att flytta makten från de folkvalda till folket.

Emil Isberg (2010-Mar-03)Nackdelen med exempelvis att ringa till ett antal slumpmässigt valda personer och fråga hur de ställer sig i en viss fråga är att frågan avgör svaret. Det är mycket enkelt att formulera en fråga som orsakar att de flesta svarar som man vill. Det är okej när det gäller sifo-undersökningar eller olika pollar, men när det gäller gällande beslut behövs det att man sätter sig in i frågeställningen innan man svarar.
Naturligtvis bör institutionen formulera sina frågor så neutralt som möjligt; det är underförstått av begreppet "åsiktsmässigt neutral".

Emil Isberg (2010-Mar-03)
Jag anser också att även om det är en principiellt intressant idé med institution/tjänstemän som styr så är det inget för piratpartiet att ta upp i principprogrammet.
Jag yrkar på avslag.
Anledningen till att det är en fråga för Piratpartiet, är att det är en fråga om demokrati. Och Piratpartiet bygger på idéen om demokrati och mänskliga rättigheter.

Marcus Borg
2010-03-03, 16:29
Låter som ett mycket bra förslag. Om folket haft vetorätt hade vi troligtvis varit utan både Lissabonfördraget och FRA.

Obrell86
2010-03-03, 16:35
Missade detta i första inlägget. Idén är bra men jag håller inte med om genomförandet.

Jag yrkar på avslag i motionens nuvarande form

Rick Falkvinge
2010-03-04, 10:12
Calandrella (2010-Mar-03)Naturligtvis bör institutionen formulera sina frågor så neutralt som möjligt; det är underförstått av begreppet "åsiktsmässigt neutral".

Det finns inget som är åsiktsmässigt neutralt. Tvärtom skulle det bli strid på kniven om hur alla frågor skulle formuleras. Titta bara på upphovsrättsdebatten.

- Ska författare och konstnärer ha rätt att få betalt för sina verk?
- Ska vem som helst ha rätt att granska dina privata mail och chattar?

Att ovanstående två formuleringar är samma fråga är inte direkt uppenbart för en person som inte är insatt på djupet i problematiken. Om man frågar folk på gatan, så skulle man få 90+% ja om den första formuleringen användes och 90+% nej om den andra användes.

"Som man frågar får man svar" är ett väldigt sant talesätt. Jag tycker tyvärr att motionen andas en naivitet och en övertro på den goda byråkraten.

Jag yrkar avslag.

of_darkness
2010-03-04, 19:45
Utan närmare analyser och "bevis" på hur målet ska införlivas och tillämpas och att tillämpningen och implementeringen i praktiken överstämmer med teorin så:

Yrkar jag avslag på motionen i sin nuvarande form

JorgenL
2010-03-05, 02:02
Motionen faller redan på:

Vidare bör en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution i Sverige införas

Hur ska man kunna hitta folk utan åsikter att befolka denna institution?


yrkar på avslag

willenfort
2010-03-05, 07:31
Så fort folk börjar prata mo folkviljan så blir jag nervös.

En demokrati betyder inte (För mig) att 51% ska få förtrycka 49%
En demokrati skall innehålla skydd för minoriteter och i en representativ demokrati skall de styrande kunna gå emot oppinionen om de anser sig ha anledning.

Jag kan i vissa fall se nyttan med att öka möjligheten att hålla folkomröstningar men det finns nackdelar.

Ett bra exempel är Kalifornien där olika folkomröstningar har ålagt politikerna att göra saker som ligger i konflikt med varandra.
Det du föreslår skulle föra oss mot samma sits.

Därför yrkar jag avslag.

Isaksson
2010-03-07, 09:43
Detta är en mycket intressant tanke, och jag har själv tänkt i liknande banor
många gånger. Jag är ingen vän av byråkrati i sig, men ibland kan det vara en
god sak.

Jag vill däremot:

Yrka avslag till motionen i sin nuvarande form,


men tanken om att skapa en möjlighet för folket att komma med reservationer
och protester på ett mer handgripligtsätt samt att ha möjlighet att riva upp
lagar och beslut som inte har folkligt stöd finner jag lämpligt att ta upp i debat
på högre och mer offentlig nivå innom partiet för att utarbeta resonemang,
engagemang och utformning av motion samt implementation av verktyget.

zsuffa
2010-03-16, 01:03
Jag måste säga att förslaget känns missriktat. Är du säker på att det inte är en författningsdomstol du är ute och fiskar efter?

Om varje enskilt riksdagsbeslut avkräver denna institution en statistiskt tillförlitlig undersökning, så misstänker jag att vi kommer vara tvungna att bygga oss en ganska stor byråkratisk apparat för att kunna tillgodose det uppkomna behovet.
Har du gjort några kalkyler på vad detta kalas skulle kosta samhället?

Håller du det för sannolikt att den slumpmässigt utvalde svensken har väl underbyggda åsikter om t.e.x en motion Peter Eriksson lämnat, rörande utbyggnationen av det Svenska järnvägsnätet? Är det rimligt att avkräva en medborgare en åsikt i frågan, utan att medborgaren först fått möjlighet att läsa på kring den givna motionen? Är det troligt att den slumpmässige medborgaren är intresserad av att spendera sin fritid med att utreda Peter Erikssons järnvägsmotion?

Jag tror du överskattar den enskilde Svenskens önskan att medverka i "vardagspolitiken".

Yrkar avslag på motionen i dess nuvarande form.

Sven Petersson
2010-03-16, 17:57
Calandrella bör studera "Sagan om den stora datamaskinen" (http://saganomdatamaskinen.wordpress.com/) så att han förstår varför motionen kommer att avslås.

Calandrella
2010-03-16, 19:43
zsuffa (2010-Mar-16)Jag måste säga att förslaget känns missriktat. Är du säker på att det inte är en författningsdomstol du är ute och fiskar efter?
Ja. Författningsdomstolar är till för att se till att lagarna som stiftas är i enlighet med grundlagen; den institution jag motionerar för skulle vara till för att se till att lagarna som stiftas är i enlighet med folkviljan. Då all makt skall utgå från folket (vilket anges i grundlagen) överlappar det i och för sig till viss del, men mig veterligt brukar inte författningsdomstolar ta upp just folkviljeaspekten i sina bedömningar.

zsuffa (2010-Mar-16)Om varje enskilt riksdagsbeslut avkräver denna institution en statistiskt tillförlitlig undersökning, så misstänker jag att vi kommer vara tvungna att bygga oss en ganska stor byråkratisk apparat för att kunna tillgodose det uppkomna behovet.
Har du gjort några kalkyler på vad detta kalas skulle kosta samhället?
Nej, men demokrati är viktigare än ekonomi. Det skulle säkert vara mycket, mycket billigare att ha en diktator istället för att tjafsa med val vart fjärde år, lön till folkvalda, underhåll av lokaler, byråkrater åt folkvalda institutioner etc...

zsuffa (2010-Mar-16)Håller du det för sannolikt att den slumpmässigt utvalde svensken har väl underbyggda åsikter om t.e.x en motion Peter Eriksson lämnat, rörande utbyggnationen av det Svenska järnvägsnätet? Är det rimligt att avkräva en medborgare en åsikt i frågan, utan att medborgaren först fått möjlighet att läsa på kring den givna motionen? Är det troligt att den slumpmässige medborgaren är intresserad av att spendera sin fritid med att utreda Peter Erikssons järnvägsmotion?
Jag tror du överskattar den enskilde Svenskens önskan att medverka i "vardagspolitiken".
Nej, jag tror inte att den slumpmässigt utvalde svensken har väl underbyggda åsikter om t.e.x en motion Peter Eriksson lämnat, rörande utbyggnationen av det Svenska järnvägsnätet. Jag pratar inte heller om att avkräva medborgare en åsikt i frågan; det skall vara fullt möjligt att svara "vet ej". Detta innebär att eftersom de flesta medborgare antagligen är gasnka ointresserade av de flesta förslagen, kommer institutionens arbete i ytterst få fall leda till folkomröstning. Men de gånger då det handlar om en stor fråga som är viktig för många (FRA-lagen, IPRED, kärnkraft, vad vet jag...), är det viktigt ur en demokratisk synvinkel att folket har möjlighet att sätta stopp. Det har inte folket idag. Det skulle folket ha med min föreslagna institution.

TeirdeZ
2010-03-17, 09:11
Den som läst något av det jag har skrivit om författningsdomstolar lär
redan veta att jag känner en djup skepsis mot alla former av
överföringar av makt från folkvalda till tjänstemän. Detta särskilt
när tjänstemännen plötsligt får i uppdrag att styra de folkvalda och
inte tvärtom.

Ett annat förslag vore väl i så fall införandet av en möjlighet för
medborgare att (inom ramarna för ett demokratiskt) regelverk avsätta
riksdag och regering mellan val. Jag är inte riktigt säker på hur ett
sånt regelverk skulle kunna se ut, och det skulle behöva utformas med
största möjliga försiktighet: om riksdag och regering ständigt körs
över eller avsätts får man en oerhörd diskontinuitet i styret som i
längden skadar landet (ett utmärkt exempel är Italien: de har velat
byta regering sedan sent 1990-tal, men eftersom Berlusconi är den enda
som kan hålla ihop en regering mer än nåt år, är han det enda valet
förutsatt att man inte eftersträvar konstant regeringskris).

Vi skulle också kunna avskaffa demokratin. Aktokrati och/eller
teknokrati vore kanske inte helt fel. Det skulle sannerligen höja ett
par ögonbryn på landets ledarsidor om vi antog ett sådant förslag.

Yrkar avslag.

Dexe
2010-03-17, 10:14
JorgenL (2010-Mar-05)Motionen faller redan på:
Vidare bör en från riksdag och regering helt fristående, åsiktsmässigt neutral institution i Sverige införas
Hur ska man kunna hitta folk utan åsikter att befolka denna institution?


Jadu, gentekniken har ju kommit ganska långt....

Jag yrkar på avslag av denna motion.

LiNKAN
2010-03-17, 12:53
Jag yrkar avslag.

Men hoppas på att någon lägger en motion som ger folket vetorätt gentemot frågor/beslut med omfattande inverkan på folks privatliv och integritet.

Mab
2010-03-18, 14:45
Rick Falkvinge (2010-Mar-04)
Det finns inget som är åsiktsmässigt neutralt. Tvärtom skulle det bli strid på kniven om hur alla frågor skulle formuleras.
[...]
Jag yrkar avslag.

+1

Panterdjuret
2010-03-22, 11:52
Jag yrkar avslag, på grund av anledningar som andra redan tagit upp. Jag håller med om problematiken, men det här känns inte som rätt lösning.

Kjella
2010-03-23, 18:26
I would suggest that everyone that looks at this also looks at the situation California has put themselves in. There the people have approved great expenses and blocked tax raises, sending them into a really bad debt spiral. Variations on direct democracy has its uses in criminal law, but will work very poorly for other things that is a compromise between income and expenses. Somebody needs to be responsible for the whole economy and not just one vote here and one vote there.

Terobi
2010-04-11, 19:33
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Även om både Piratpartiet och Ung Pirat gillar demokrati så säger dagens principprogram ingenting om hur ett sådant system ska se ut. Detta är därmed en ny fråga för organisationerna och förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.