handdator

Visa fullständig version : B07. Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'


Markus Lindholm
2010-03-04, 18:45
Jag yrkar att följande avsnitt läggs till principprogrammet som sjunde paragraf under rubriken 'Kulturen måste släppas fri'


Vi vill att allt det som produceras med skattemedel skall vara utan upphovsrätt, dvs. tillfalla 'public domain'. Detta skall även gälla databaser, dvs. de skall vara utan databasskydd.


Man kan motivera detta på åtminstone två olika sätt, dels principiellt:

- Det vi redan en gång har betalat för via skattesedeln, skall vi kunna använda fritt, utan att behöva bekymra oss om avgifter och licenser.

Dels näringspolitiskt:

- Om unga entreprenörer skulle få fri tillgång till all den information som t.ex. SMHI och Läntmäteriverket producerar skulle detta kunna skapa många nya arbetstillfället + coola tjänster.

Etu
2010-03-04, 19:15
Jag gillar din idé, men jag skulle gärna se ett yrkande, motionen skulle göra sig bättre på ett årsmöte då.

Ett yrkande kan se ut såhär:
Därmed yrkar jag...

att detta ska göras i framtiden

att detta ska göras såhär istället för såhär

Markus Lindholm
2010-03-04, 19:28
Etu (2010-Mar-04)Jag gillar din idé, men jag skulle gärna se ett yrkande, motionen skulle göra sig bättre på ett årsmöte då.


??

Det fanns ju ett konkret yrkande i motionen, att lägga till en paragraf i principprogrammet. Menar du att istället för ett tillägg i principprogrammet så borde jag yrka på något annat?

agnesson
2010-03-05, 00:14
Är public domain ett begrepp som används i Sverige?

Markus Lindholm
2010-03-05, 00:56
agnesson (2010-Mar-05)Är public domain ett begrepp som används i Sverige?

Bra fråga, svenska wikipedia föreslår begreppen 'allmän egendom' och 'fri användning', men jag vet inte om jag tycker att de säger helt samma sak som 'public domain'. 'Att vara utan upphovsrätt' är väl i princip samma sak, men är ett ganska klumpigt begrepp.

Det viktigaste med texten i principprogrammet är väl att medlemmarna plus de som är intresserade av vår politik förstår vad som avses. När det är dags att formulera lagförslaget lär vi få professionell hjälp för att det skall passa svensk lagstiftning.

Mab
2010-03-05, 01:55
"intellektuell allmänning" används ganska ofta som svensk översättning av public domain. Vissa lägger dock en delvis annan betydelse i det begreppet, mer åt creative commonshållet på så sätt att man tänker sig att det som skapas baserat på den intellektuella allmänningen inte heller kan upphovsrättsskyddas. Vilket ju inte är fallet med public domain.

JorgenL
2010-03-05, 02:55
Det är väl fel att säga "utan upphovsrätt"? Att den som utfört arbetet ska ha rätten att omnämnas som upphovsman är väl fortfarande rimligt även om han fått betalt för det med offentliga medel?

Som jag tolkar det så borde det tydliggöras att det är användningen av verket som ska vara fri.

Jag yrkar alltså avslag på den formuleringen som anges och föreslår istället att följande införs på lämpligt ställe i principprogrammet:


Vi vill att verk och databaser som produceras med skattemedel skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet.Om nån kan formulera det bättre än så jämkar jag mig gärna...

Markus Lindholm
2010-03-05, 09:07
Vi vill att verk och databaser som produceras med skattemedel skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet.


En mycket bättre formulering. Jag vill bra tillbaka mitt eget textförslag för att ersättas av ovanstående.

Rick Falkvinge
2010-03-05, 15:21
Jag skulle vilja lägga ytterligare ett motyrkande. För det första är "skattemedel" en snävare term än "allmänna medel", för det andra så finns inte termen "public domain" i svensk rätt, för det tredje finns det redan klasser av verk som uttryckligen inte omfattas av upphovsrätt, och för det fjärde har jag ofta argumenterat för exakt det här: det är lätt att motivera varför det som är betalt av skattebetalare också ska vara fritt att använda för skattebetalare.

När allt kommer till kritan, så brukar ju den som betalar för något också ha rätt att använda det utan begränsning.

Jag lägger därför följande väsentligt kortare motyrkande och hoppas på en jämkning eller komplettering:

"Upphovsrätten ska inte gälla för verk vars produktion har bekostats helt eller delvis med allmänna medel."

Rick Falkvinge
2010-03-05, 15:23
Förtydligande: klasser av verk som inte omfattas av upphovsrätt är till exempel lagar, förordningar, myndigheters yttranden, översättningar av samtliga dessa, etc.

Det finns en paragraf i upphovsrätten som uttryckligen räknar upp dessa verkstyper. Det vore trivialt att lägga till en punkt till denna paragraf.

dansve
2010-03-05, 15:51
Rick Falkvinge (2010-Mar-05)Jag lägger därför följande väsentligt kortare motyrkande och hoppas på en jämkning eller komplettering:
"Upphovsrätten ska inte gälla för verk vars produktion har bekostats helt eller delvis med allmänna medel."

Ska vi ha något liknande får vi nog begränsa oss till det som helt eller till övervägande del har bekostats med allmänna medel.

Andreas Bjärnemalm
2010-03-05, 16:59
Rick Falkvinge (2010-Mar-05)Jag lägger därför följande väsentligt kortare motyrkande och hoppas på en jämkning eller komplettering:
"Upphovsrätten ska inte gälla för verk vars produktion har bekostats helt eller delvis med allmänna medel."

Jag gillar att du kortat ner formuleringen med ditt yrkande, men som påpekats tidigare i tråden finns ju även de delar av upphovsrätten som tillerkänner skaparen utav ett verk just den statusen. Den delen av upphovsrätten är väl inte något vi vill ta bort? Med din formulering ovan säger vi ju att ingen del av upphovsrätten ska gälla för verk som bekostats med allmänna medel, är det verkligen det vi vill?

Markus Lindholm
2010-03-05, 20:15
Några kommentarer

- Föredrar allmänna medel istället för skattemedel i texten
- Håller med om att vi vill bevara den ideella upphovsrätten även för verk finansierat med allmänna medel
- Är ingen upphovsrättsjurist men är inte databasskyddet (baserat på EUs databasdirektiv) en immateriell rättighet vid sidan av upphovsrätten, dvs. det finns ett behov av att nämna att den inte ska gälla för det som är finansierat med allmänna medel.

JSchonning
2010-03-05, 20:38
Markus Lindholm (2010-Mar-05)- Är ingen upphovsrättsjurist men är inte databasskyddet (baserat på EUs databasdirektiv) en immateriell rättighet vid sidan av upphovsrätten, dvs. det finns ett behov av att nämna att den inte ska gälla för det som är finansierat med allmänna medel.

Jo, databaser åtnjuter ett så kallat sui generis-skydd. Detta gäller även för databaser som inte uppfyller upphovsrättens krav på originalitet etc - alltså databaser som bara är samlad sammanställd data. Databaser som uppfyller upphovsrättens krav åtnjuter givetvis upphovsrätt (också).

Ahruman
2010-03-05, 22:04
Rick Falkvinge (2010-Mar-05)Förtydligande: klasser av verk som inte omfattas av upphovsrätt är till exempel lagar, förordningar, myndigheters yttranden, översättningar av samtliga dessa, etc.
Det finns en paragraf i upphovsrätten som uttryckligen räknar upp dessa verkstyper.
Närmare bestämt 1 kap. 9 § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K1P9).

Vad gäller databaser antar jag att det är 5 kap. 49 § (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm#K5P49) som avses.

J. C.
2010-03-06, 03:13
Nästan samtliga svenska filmproduktioner som har en "normal biografexploatering" får något form av stöd från svenska filminstitutet idag. Detsamma gäller andra former av kultur. Jag är rädd att denna och de efterföljande yrkanden i tråden riskerar att inräkna just dessa, något jag själv inte skulle kunna ställa mig bakom.

Jag ser hellre att en betydande majoritet av verket skulle behöva finansieras av skattemedel för att detta skulle gälla, samt att man borde vara lite snällare och använda creative commons-licenser istället.

Därför yrkar jag avslag på samtliga yrkanden i denna tråden, så länge ingen annan motbevisar mig.

Anders Hedberg
2010-03-06, 22:39
Markus Lindholm (2010-Mar-05)
- Håller med om att vi vill bevara den ideella upphovsrätten även för verk finansierat med allmänna medel


Den ideélla upphovrätten innebär att skaparen även efter en försäljning får bestämma vem, var och i vilket sammanhang som verket får och inte får användas. Den ideélla upphovsrätten måste därför bort den också från gemensamt finansierade verk.

Bifall till Ricks yrkande med andra ord.

Just för statligt producerade databaser, undersökningar och information är det knappast heller någon issue med den ideélla upphovsrätten. Gemensamt finansierade TV-program bör också vara helt fria.

Markus Lindholm
2010-03-07, 10:59
Det verkar finnas två diametralt motsatta angrepssätt på hur man ska formulera den här principen, antingen

- Vilka rättigheter allmänheten skall ha till det som finansierats med allmänna medel

eller

- Vilka immateriella rättigheter som inte skall gälla för det som finansierats med allmänna medel

Båda sätten att uttrycka det kan säkert leda till samma slutresultat, men själv föredrar jag den första varianten. Tycker den är mera positiv till sin natur och fångar kärnan i principen bättre. Vill därför lägga fram en bearbetad variant av det som Jörgen först förslog

Vi vill att verk och databaser som produceras, i sin helhet eller till övervägande del med allmänna medel, skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet.

Markus Lindholm
2010-03-07, 11:09
Den ideélla upphovrätten innebär att skaparen även efter en försäljning får bestämma vem, var och i vilket sammanhang som verket får och inte får användas.

Stämmer verkligen detta? Det verkar åtminstone inte vara i linje hur den ideella upphovsrätten beskrivs på wikipedia.

RUTROS
2010-03-07, 11:28
Känner oerhört starkt för detta.
Har dock en fråga. Ofta vill vi att myndigheten skall vara självförsörjande och inte belasta skattebetalarna. Detta kan ske genom att t.ex sälja information. Det finns fördelar med ett sånt system i och med att storleken på myndigheten anpassas till den verkliga efterfrågan.
Är det en princip som är av ondo?

Winston Smith
2010-03-07, 12:11
Rick Falkvinge (2010-Mar-05)Förtydligande: klasser av verk som inte omfattas av upphovsrätt är till exempel lagar, förordningar, myndigheters yttranden, översättningar av samtliga dessa, etc.

Det finns en paragraf i upphovsrätten som uttryckligen räknar upp dessa verkstyper. Det vore trivialt att lägga till en punkt till denna paragraf.
Paragrafen ser ut så här:

9 § Upphovsrätt gäller inte till

1. författningar,

2. beslut av myndigheter,

3. yttranden av svenska myndigheter och

4. officiella översättningar av sådant som avses i 1-3.

Upphovsrätt gäller dock till verk vilka ingår i en handling som
avses i första stycket och är av följande slag:

1. kartor,

2. alster av bildkonst,

3. musikaliska verk eller

4. diktverk.

Upphovsrätt gäller även till ett verk som ingår i en bilaga
till ett beslut av en myndighet, om beslutet avser rätten att
ta del av den allmänna handling där verket ingår.
Lag (2000:92).
Du vill alltså lägga till en ny, femte punkt om alster (del-)finansierade med allmänna medel efter punkten om översättningar. Vill du att de listade undantagen (kartor, bildkonst, musikverk, diktverk) även ska gälla för denna nya punkt?

Markus Lindholm
2010-03-07, 22:36
RUTROS (2010-Mar-07)Känner oerhört starkt för detta.
Har dock en fråga. Ofta vill vi att myndigheten skall vara självförsörjande och inte belasta skattebetalarna. Detta kan ske genom att t.ex sälja information. Det finns fördelar med ett sånt system i och med att storleken på myndigheten anpassas till den verkliga efterfrågan.
Är det en princip som är av ondo?

Självförsörjande myndigheter? Små stater inom staten som fått en förläning att livnära sig på, till vilket de givits en monopolställning? Det tror jag verkligen inte är någon bra idé. Myndigheter ska göra det som riksdag/regering far gett dem till uppgift och i huvudsak finansieras via skattesedeln.

Sen är det säkert helt på sin plats och en bra idé att myndigheter som t.ex. SMHI säljer olika slags tjänster till allmänheten, men om dom är framgångsrika däri ska inte bero på att dom har ensamrätt till rådatat. Lite konkurens ifrån privata aktörer skulle säkert t.o.m. kunna förbättra SMHI:s verksamhet.

Rick Falkvinge
2010-03-08, 11:56
Markus Lindholm (2010-Mar-07)Den ideélla upphovrätten innebär att skaparen även efter en försäljning får bestämma vem, var och i vilket sammanhang som verket får och inte får användas.
Stämmer verkligen detta? Det verkar åtminstone inte vara i linje hur den ideella upphovsrätten beskrivs på wikipedia.

Ja, detta är korrekt. Det finns två delar av den ideella upphovsrätten.

Den första ideella rätten är artistens rätt att förknippas med sitt verk. Om artisten har arbetat för ett företag under framställandet, så förekommer det för vissa verkstyper (t.ex. datorprogram) att artisten inte kan hävda ideell rätt. Det vore logiskt att utöka den mekanismen till om t.ex. en myndighetstjänsteman dokumenterade något i tjänsten; det är då svårt att hävda status som självständig artist.

Den andra ideella rätten är artistens rätt att hindra framföranden av verket som artisten anser kränker verkets eller artistens integritet (i betydelsen helhet). Det är den som refereras ovan.

Markus Lindholm
2010-03-10, 12:54
Här är en video med Tim Berners-Lee, där han argumenterar för öppen tillgång till rådata

http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html

Oerhört fascinerande med den svärm som skapades för att kartera Haiti efter jordskalvet. Utan motstycke den bästa karta som förtillfället finns att tillgå, skapad av amatörer med lite tillgång till rådata. Guardian skriver mera om det:

http://www.guardian.co.uk/technology/2010/feb/04/mapping-open-source-victor-keegan

RUTROS
2010-03-10, 16:32
Markus Lindholm (2010-Mar-07)RUTROS (2010-Mar-07)Känner oerhört starkt för detta.
Har dock en fråga. Ofta vill vi att myndigheten skall vara självförsörjande och inte belasta skattebetalarna. Detta kan ske genom att t.ex sälja information. Det finns fördelar med ett sånt system i och med att storleken på myndigheten anpassas till den verkliga efterfrågan.
Är det en princip som är av ondo?
Självförsörjande myndigheter? Små stater inom staten som fått en förläning att livnära sig på, till vilket de givits en monopolställning? Det tror jag verkligen inte är någon bra idé. Myndigheter ska göra det som riksdag/regering far gett dem till uppgift och i huvudsak finansieras via skattesedeln.
Sen är det säkert helt på sin plats och en bra idé att myndigheter som t.ex. SMHI säljer olika slags tjänster till allmänheten, men om dom är framgångsrika däri ska inte bero på att dom har ensamrätt till rådatat. Lite konkurens ifrån privata aktörer skulle säkert t.o.m. kunna förbättra SMHI:s verksamhet.

Ok Men jag tycker inte rågången är så självklar. Ta bolagsregistret till exempel. Jag tycker att det är en utmärkt ideé att de som använder registret också betalar för det och inte skattebetalarna generellt. Sen är det givetvis alltid så som du säger att staten bestämmer omfattning och regelverk via reglerbrev i vilket fall som helst.
Den enda förläningen som jag känner till är universitetens forskning som år efter år får göra vad de vill med skattemedlen.

Markus Lindholm
2010-03-11, 13:00
RUTROS (2010-Mar-10)
Ok Men jag tycker inte rågången är så självklar. Ta bolagsregistret till exempel. Jag tycker att det är en utmärkt ideé att de som använder registret också betalar för det och inte skattebetalarna generellt.

Personligen anser jag att det främst är en principiell fråga 'Det som skapats med allmänna medel skall allmänheten har fri tillgång till' än att oroa sig för vad det skulle möjligen kosta.

För det andra så skulle det enligt CS kosta årligen 50miljoner i förlorade intäkter om man släppte informationen fri. En stor del av intäkterna verkar komma ifrån andra myndigheter. Hur vettigt är det?
http://www.idg.se/2.1085/1.290620/lag-kostnad-for-frislappt-radata

Och för det tredje så tror jag att samhällsnyttan skulle bli avsevärt större än de förlorade intäkterna i och med utökade möjligheter för medborgarjournalistik och utökade möjligheter för privata företag att utveckla informationstjänster.

RUTROS
2010-03-11, 14:14
Markus Lindholm (2010-Mar-11)RUTROS (2010-Mar-10)
Ok Men jag tycker inte rågången är så självklar. Ta bolagsregistret till exempel. Jag tycker att det är en utmärkt ideé att de som använder registret också betalar för det och inte skattebetalarna generellt.
Personligen anser jag att det främst är en principiell fråga 'Det som skapats med allmänna medel skall allmänheten har fri tillgång till' än att oroa sig för vad det skulle möjligen kosta.
För det andra så skulle det enligt CS kosta årligen 50miljoner i förlorade intäkter om man släppte informationen fri. En stor del av intäkterna verkar komma ifrån andra myndigheter. Hur vettigt är det?
http://www.idg.se/2.1085/1.290620/lag-kostnad-for-frislappt-radata
Och för det tredje så tror jag att samhällsnyttan skulle bli avsevärt större än de förlorade intäkterna i och med utökade möjligheter för medborgarjournalistik och utökade möjligheter för privata företag att utveckla informationstjänster.

Jag håller med principiellt utan tvekan, men det finns också en annan princip som kan uttryckas som "polluter pays" Om en liten krets användare av någon anledning behöver ett dataregister så skall de själva betala för det. Jag tycker inte att det är rimligt att alla skall vara med och betala. Sveriges radio är klockren för mig, liksom också SMHI och kartor som du påpekar, alla är intresserade av väder och kartor. Det handlar om allmänintresse eller specialintresse i min värld. Måste din princip gälla lika i båda fallen?

Rent generellt är jag skeptisk till att hårddra principer eftersom en princip förr eller senare krockar med en annan princip. Piratpartiets hållning i patentfrågan är en tragedi, där samma princip å ena sidan förbjuder patent, där monopolet bevisligen gör stor nytta, medan man behåller monopolet på upphovsrättsområdet, där samhällsnyttan är högst diskutabel.

Markus Lindholm
2010-03-11, 14:45
RUTROS (2010-Mar-11)
Jag håller med principiellt utan tvekan, men det finns också en annan princip som kan uttryckas som "polluter pays" Om en liten krets användare av någon anledning behöver ett dataregister så skall de själva betala för det.

Jag förstår nog inte riktigt, jag talar om dataregister som upprätthålls av myndigheter i syfte att utföra sitt uppdrag som de fått av regering/riksdag och som sådana anser jag att dom är per definition av allmänt intresse.

Sedan finns det information som är av ett bredare intresse, så som kartor och väder och sådant som bara en riktig kalenderbitare intresserar sig för, men det skall inte spela någon roll för hurvida det skall vara fritt tillgängligt eller inte.

Man kunde iofs. tänka sig att man skulle lägga ett tak på hur många sökningar man får göra per dag mot en databas. Om någon behöver göra fler än t.ex. tusen sökningar per dag mot en databas så skulle man vara tvungen att betala för sig.

Jon Severinsson
2010-03-13, 18:52
Markus Lindholm (2010-Mar-07)Vill därför lägga fram en bearbetad variant av det som Jörgen först förslog
Vi vill att verk och databaser som produceras, i sin helhet eller till övervägande del med allmänna medel, skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet. Då jag tycker att detta är den bästa formuleringen hittills i denna tråd så vill jag göra säkert att detta är ett formellt yrkande som går att rösta på under årsmötet.

Därmed lägger jag som motyrkande (mot både ursprungsmotionen och Ricks motyrkande) :
att följande stycke läggs till principprogrammet som sjunde paragraf under rubriken 'Kulturen måste släppas fri':
Vi vill att verk och databaser som produceras, i sin helhet eller till övervägande del med allmänna medel, skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet.

DrakeICN
2010-03-13, 19:06
Jag yrkar på avslag

Motivering: Många företag knoppar av sig från universiteten. Så länge patentsystemet existerar, och allt som forskas med allmänna medel tillfaller allmänheten, kommer storföretagen gynnas till fördel för "de små" innovatörerna.
Därför; avskaffa patent innan detta genomförs.

(Jag vet att upphovsrätt och patent inte är samma sak, men jag förstår inte upphovsvärlden, men antar att situationen är likadan där.)

Jon Severinsson
2010-03-13, 19:17
@DrakeICN:
1. Principprogrammet säger hur vi vill att världen ska se ut. Den säger inte i vilken ordning vi ska implementera det, det blir en förhandlingsfråga vid riksdagsinträdet. Principprogrammet innehåller redan att patent ska avskaffas.

2. Detta påverkar inte det fall du tar upp, då patent och upphovsrätt är två skilda saker, och inget av yrkandena i denna tråd säger att vi tycker att ingen får ta patent på resultatet av forskning vid universitet.

Tommten
2010-03-15, 16:06
Andemeningen med den här motionen är nog en av de bästa på hela årsmötet och känns så väldigt självklart PP.
Men det kanske bör begränsas i yrkandena till att bara behandla verk som har för avsikt att vara nöje och samhällsinformation? Jag tänker på dokumentering av brottslatser och sånt som görs av polis mm och obduktionsbilder och det där som dexter är, blodsplattergubbe och sånt... Det är ju också verk. Och kanske även övervakningskameror berörs och så vidare. Det är ju liksom inte det motionen syftar till som jag förstår det.

Ahruman
2010-03-15, 16:43
Tommten (2010-Mar-15)Andemeningen med den här motionen är nog en av de bästa på hela årsmötet och känns så väldigt självklart PP.
Men det kanske bör begränsas i yrkandena till att bara behandla verk som har för avsikt att vara nöje och samhällsinformation? Jag tänker på dokumentering av brottslatser och sånt som görs av polis mm och obduktionsbilder och det där som dexter är, blodsplattergubbe och sånt... Det är ju också verk. Och kanske även övervakningskameror berörs och så vidare. Det är ju liksom inte det motionen syftar till som jag förstår det.
Motionen berör inte frågan om offentlighet kontra sekretess. Sekretesskyddade uppgifter blir inte offentliga för att de inte täcks av upphovsrätten.

Ahruman
2010-03-15, 16:45
…fast det vore förstås bra om det förtydligades.

DrakeICN
2010-03-16, 12:49
Jon Severinsson (2010-Mar-13)@DrakeICN:
1. Principprogrammet säger hur vi vill att världen ska se ut. Den säger inte i vilken ordning vi ska implementera det, det blir en förhandlingsfråga vid riksdagsinträdet. Principprogrammet innehåller redan att patent ska avskaffas.
2. Detta påverkar inte det fall du tar upp, då patent och upphovsrätt är två skilda saker, och inget av yrkandena i denna tråd säger att vi tycker att ingen får ta patent på resultatet av forskning vid universitet.

Bestämmer regeringen / riksdagen att vi ska stödja vampyrfilmer eller vad det nu än är så är det också det vi ska göra.

Låt oss nu vända på steken; två personer gör en vampyrfilm.
Den ena får privata pengar.
Den andra får statliga pengar.

Det statliga pengarna kommer med konstiga förbehåll, och det gör att du som filmskapare får lida mer pin än den som fick privata pengar. Det gör det ofördelaktigt att få statliga pengar.

Det är en underminering av statligt agerande, och typiskt konservativt tankesätt, att medvetet skadeskjuta statliga alternativ så mycket som det går för att senare kunna säga "Ja men titta här, de statliga alternativen är ju kassa". Jag tror inte motionsskaparen tänkte på denna aspekt och ville styra PP åt höger, men det betyder inte att aspekten inte existerar. Just för att aspekten i realiteten existerar.

Är vi emot upphovsrätt? Ja. Men spelreglerna måste vara desamma, ska upphovsrätten bort för statligt finansierade projekt ska de även bort för privat finansierade projekt.

PP ska inte ta sida i höger / vänster frågor.

Markus Lindholm
2010-03-16, 16:28
DrakeICN (2010-Mar-16)
Bestämmer regeringen / riksdagen att vi ska stödja vampyrfilmer eller vad det nu än är så är det också det vi ska göra.
Låt oss nu vända på steken; två personer gör en vampyrfilm.
Den ena får privata pengar.
Den andra får statliga pengar.
Det statliga pengarna kommer med konstiga förbehåll, och det gör att du som filmskapare får lida mer pin än den som fick privata pengar. Det gör det ofördelaktigt att få statliga pengar.
Det är en underminering av statligt agerande, och typiskt konservativt tankesätt, att medvetet skadeskjuta statliga alternativ så mycket som det går för att senare kunna säga "Ja men titta här, de statliga alternativen är ju kassa". Jag tror inte motionsskaparen tänkte på denna aspekt och ville styra PP åt höger, men det betyder inte att aspekten inte existerar. Just för att aspekten i realiteten existerar.
Är vi emot upphovsrätt? Ja. Men spelreglerna måste vara desamma, ska upphovsrätten bort för statligt finansierade projekt ska de även bort för privat finansierade projekt.
PP ska inte ta sida i höger / vänster frågor.

Det är ju därför textförslaget innehåller formuläringen i sin helhet eller till övervägande del med allmänna medel'.

Jag känner inte till i detalj hur det statliga filmstödet är konstruerat, men jag har svårt att tro att någon svensk vampyrfilm skulle till övervägande del vara finansierad med allmänna medel, dvs. de skulle ha samma kommersiella ensamrätt som filmer som inte fått statligt stöd. För övrigt så i dags läget får väl samtliga filmer som görs någon form av statligt stöd, t.o.m. sådana pärlor som Pistvakt.

Sedan finns det säkert filmer som görs till övervägande del med allmänna medel, mera smala filmer eller av en helt ny regissör. De skulle då inte åtnjuta kommersiell ensamrätt. Men ser inget problem med det då de troligen är mera intresserade av att deras alster sprids på så många ställen som möjligt.

TeirdeZ
2010-03-17, 10:19
Jag gillar Ricks tilläggsyrkande, men är inte säker på att det är bra
att nämna upphovsrätten specifikt. Jag skulle vilja se en formulering
i stil med:

Ny text
Verk som skapats med allmänna medel ska tillfalla allmänheten, men
tillhörande möjlighet för denna att bruka, sprida, återanvända och
bygga vidare på dessa.

JorgenL
2010-03-21, 00:15
Då jag tycker att detta är den bästa formuleringen hittills i denna tråd så vill jag göra säkert att detta är ett formellt yrkande som går att rösta på under årsmötet.

Därmed lägger jag som motyrkande (mot både ursprungsmotionen och Ricks motyrkande) :
att följande stycke läggs till principprogrammet som sjunde paragraf under rubriken 'Kulturen måste släppas fri':
Vi vill att verk och databaser som produceras, i sin helhet eller till övervägande del med allmänna medel, skall göras kostnadsfritt tillgängliga för fri användning och att allt sådant som produceras också publiceras digitalt i den mån det kan göras utan att åsidosätta sekretesslagstiftning eller medborgarnas personliga integritet.

Jag jämkar mig med detta yrkande och drar därmed tillbaka mitt yrkande i början på tråden.

Panterdjuret
2010-03-22, 13:00
Jag gillar konceptet, men jag känner inte att jag förstår frågan väl nog för att kunna bifalla eller avslå.

Känns som att det finns saker som skulle sluta fungera med ett sådant system.

JorgenL
2010-03-23, 00:03
Jag gillar konceptet, men jag känner inte att jag förstår frågan väl nog för att kunna bifalla eller avslå.

Känns som att det finns saker som skulle sluta fungera med ett sådant system.

Jag undrar: Vilka då?... :)

Det det framför allt handlar om är ju att samhällsnyttan av tex kartdata, väderdata, offentlig statistik, utredningar, etc etc. är så mycket större om man tar bort hinder för att den ska faktiskt komma till användning. Om den blir fritt tillgänglig så öppnas enorma möjligheter för kreativa människor att bygga vidare på den och hitta tillämpningar där den används som idag inte är möjligaq för att rådatat är inlåst bakom avgifter som gör det omöjligt att använda den för vanligt folk.

Det handlar inte om mycket pengar som det skulle kosta att släppa informationen fri, och den relativt sett lilla summa som faller bort av försäljning av datat, kompenseras med största sannolikhet av att den kommer till nytta på andra ställen och ger besparingar/nya affärsmöjligheter där.

Och som skattebetalare kan jag tycka att det är fel att man ska betala två gånger för informatiionen, både via skatten och sen via en hög avgift som antagligen betyder väldigt lite i tex lantmäteriverkets budget, men som för mig som medborgare är mer än jag har råd med.

lyml
2010-03-25, 23:59
I USA finns det något liknande om inte så omfattande som det här förslaget. För att citera wikipedia:

Works "prepared by an officer or employee of the U.S. government as part of that person's official duties" are automatically in the public domain by law. [...] However, works created by a contractor for the government are still subject to copyright.

Det andra delen är vad som saknas i motionen är väldigt viktigt för att inte fullständigt handikappa staten, vilket företag skulle ta kontrakt från staten utan en rejäl höjning av kompensationen?

Därför har jag ett motyrkande som inte är riktigt lika starkt som nuvarande yrkande.

Verk framställda av representanter eller anställda hos kommun, landsting eller stat som en del av personens arbetsuppgifter skall ej omfattas av upphovsrätt.

Terobi
2010-04-11, 20:36
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen anser att frågan är aktuell att föra in i principprogrammet, men att motionen är för dålig formulerad. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.