handdator

Visa fullständig version : B08. Motion om hemskola


Marcus Borg
2010-03-07, 13:58
Jag yrkar att Piratpartiet genom en partipolitisk ståndpunkt stödjer valmöjligheten för föräldrar att hemskola sina barn. Om det inte redan finns någon system för partipolitiska ståndpunkter bör detta även införas.

Yrkar inte på att detta ska införas i principprogrammet då allt för mycket innehåll kan göra principprogrammet oöversiktligt och komplext.

Bakgrund till motionen: Jag har själv pratat med en förälder till ett barn som omhändertagits enligt LVU på vaga grunder, främst för att familjen under en tid valde hemskolning. Ni kan läsa mer om fallet i fråga på denna blogg: http://dominicjohansson.blogspot.com

Utvecklingen i hela EU är för övrigt skrämmande och en hög uppsatt Italiensk politiker har rätt ut sagt att man måste stoppa hemskolning då det är viktigt att alla elever i EU ska få samma indoktrinering. Utvecklingen liknar den som ledde till att hemskolning i princip förbjöds i Hitler-Tyskland. I Sverige är nu hemskolning på väg att helt förbjudas. Föräldrar bör inte avskräckas för att hemskola sina barn utan ges tillräckligt stöd.

willenfort
2010-03-07, 14:28
Är klart utanför vårt partiprogram.

Jag yrkar Avslag på motionen.

Mikael Holm
2010-03-07, 16:36
yrkar helt klart avslag på motionen.

1. Har inget med pp's politik att göra
2. "En förälder"? snacka om förankrad motion.
3. Om jag inte är helt ute och cyklar så har en liknande motion varit uppe på ett tidigare årsmöte där den röstades ner.

Macco
2010-03-07, 17:36
Marcus Borg (2010-Mar-07)Jag yrkar att Piratpartiet genom en partipolitisk ståndpunkt stödjer valmöjligheten för föräldrar att hemskola sina barn. Om det inte redan finns någon system för partipolitiska ståndpunkter bör detta även införas.
Yrkar inte på att detta ska införas i principprogrammet då allt för mycket innehåll kan göra principprogrammet oöversiktligt och komplext.
Bakgrund till motionen: Jag har själv pratat med en förälder till ett barn som omhändertagits enligt LVU på vaga grunder, främst för att familjen under en tid valde hemskolning. Ni kan läsa mer om fallet i fråga på denna blogg: http://dominicjohansson.blogspot.com
Utvecklingen i hela EU är för övrigt skrämmande och en hög uppsatt Italiensk politiker har rätt ut sagt att man måste stoppa hemskolning då det är viktigt att alla elever i EU ska få samma indoktrinering. Utvecklingen liknar den som ledde till att hemskolning i princip förbjöds i Hitler-Tyskland. I Sverige är nu hemskolning på väg att helt förbjudas. Föräldrar bör inte avskräckas för att hemskola sina barn utan ges tillräckligt stöd.

Föreslår AVSLAG

motivering.

1 Det finns redan i skollagen möjlighet för de barn som verkligen behöver skolas hemma att göra det. Kravet skall vara att föräldrar och skolans ledning är med på det och att det är av särskilda skäl, dvs inte vakens ideologier.

2 anledningen till det kritiserade LVU åtgärden var att föräldrarna bröt mot skollagen trotts upprepade uppmaningar.

3 Skolpolitik har inte med PP att göra. Om det har med PP att göra, så bör barns rätt till adekvat utbildning få prioritet framför ideologiska föräldrars försök att styra sina barns utbildning. Det finns barn som verkligen behöver hemskolas för att ingen lösning i skolan fungerar, med det är av hälsoskäl. Sedan finns det barn som stängs av från skolan och som inte får rätt stöd. Dessa barn är viktigare att stödja politiskt än friska barns föräldrars ideologiska bakgrunder.

berinder
2010-03-07, 17:44
Yrkar avslag med i stort sett exakt samma motivation som Macco.

JonasL
2010-03-07, 17:54
Jag är stark anhängare av Home Schooling. De föräldrar som åtar sig denna jätteuppgift är oftast missnöjda med den dåliga kvaliteten i den vanliga skolan. De flesta av dessa barn får mycket bättre studieresultat än genomsnittseleven.

Däremot anser jag att denna motion ska avslås.

Det ligger utanför PPs tre kärnområden. För varje ny fråga vi lägger till i partiprogrammet kommer pirater som tycker olika
om detta att hamna i konflikt med varandra.

Dessutom förlorar vi röster när potentiella PP-väljare som tycker att just detta är en dålig idé avstår från att rösta på oss.

För de som vill ha en balanserad översikt av frågan rekommenderas denna artikel från The Economist:


The growth of home-schooling - Kitchen-classroom conservatives, Aug 6th 2009, From The Economist print edition

THE first thing you notice about Karen Allen?s house is that it is spotless. Even in her teenage boys? bedrooms, not a thing is out of place. And her boys, Thomas and Taylor, are polite and engaging. Your correspondent found himself being grilled about his travels by a boy who had clearly Googled him. In this household, every chance to learn something new is eagerly seized, explains Mrs Allen.

The Allens are home-schoolers. Instead of sending their children to a public (non-fee-paying) or private school, they teach them at home. They are far from alone. A generation ago, home-schooling was rare and, in many states, illegal. Now, according to the Department of Education, there are roughly 1.5m home-schooled students in America, a number that has doubled in a decade. That is about 3% of the school-age population. The National Home Education Research Institute puts the number even higher, at between 1.8m and 2.5m.

Why do people teach their children at home? Many of the earliest were hippies who thought public schools repressive and ungroovy. Now they are far more likely to be religious conservatives. At a public school, says Mrs Allen, her boys would get neither much individual attention nor any Christian instruction. At home they get plenty of both.

In a 2007 survey by the Department of Education, 88% of home-schooling parents said that their local public schools were unsafe, drug-ridden or unwholesome in some way. Some 73% complained of shoddy academic standards. And 83% said they wanted to instil religious or moral values in their children?a number that has risen from 72% in 2003.

Those who teach at home are passionate about it. They have to be: it is a huge undertaking. One parent, usually the mother, drops out of the workforce and devotes her life to teaching. The family must subsist on a single income while still paying the taxes that finance public schools. Home-schooling is not for the faint-hearted.

?It becomes a lifestyle,? says Mrs Allen. She teaches her boys English, history and Bible studies. Maths comes on a DVD. When they go shopping, she teaches them economics. On holiday in Alaska, they made moulds of a wolf?s pawprint, a ?science adventure?. Yet the Allens? science curriculum is one that no public school would allow. ?We teach biology from a creationist perspective,? she says.

Not all home-schoolers shun the public schools for religious reasons. Anne Mitchell, for example, pulled her son Gordon out because she did not like the way his school dealt with his cerebral palsy. Rather than helping him to do things himself, it assigned a helper to follow him around and do everything for him. A tenth of home-schooling parents say that one of their children has a physical or mental problem that the local school cannot or will not accommodate. And some parents teach at home because their children are brilliant and public school fails to stretch them.

But there is no doubt that religion is the main force. American public schools are rigidly secular. Private schools are expensive. For parents who want their children to grow up relatively unexposed to doubt, Darwin or indecent lunchroom chatter, home-schooling offers hope. And one reason the movement is growing so quickly is that religious Americans tend to have a lot of children.

Consider the Millerds, a family of Mormons who live not far from the Allens in south-west Georgia. They have eight children. At one point, four were in public school. But when one had his head banged because other kids were fighting on a school bus and another came home ?with a mouth full of trash? (figuratively speaking), Tirzah Millerd, their mother, decided to bring them home.

It was tough at first. Mrs Millerd had just had her seventh baby and her husband, a marine, was posted to the Horn of Africa. But after a while she got used to it. Now, she says she loves every minute. The older kids help coach the younger. There are lots of good textbooks and online tutorials. A local private school lets them use a chemistry lab. For sport, they play ping-pong or swim. And their father taught them carpentry when building the house.

Opponents of home-schooling?and some of them are vehement?argue that it is socially divisive. Also, since it is regulated lightly or not at all, it is hard to tell whether children being taught at home are receiving an adequate education. ?Unregulated home-schooling opens up the possibility that children will never learn about?alternative ways of life,? writes Rob Reich of Stanford University.

But parents make no apology for shielding their children from what they see as bad influences. They hotly deny that children learn better social skills on a school playground than at home. The children your correspondent met in Georgia were confident, gregarious and socialised a lot, albeit mostly with families doing the same thing. They were also at ease with friends of different ages. Public-school kids, by contrast, live in an ?age-segregated herd?, scoffs Michael Farris, the chancellor of Patrick Henry College, a Christian university in Virginia most of whose students were taught at home.

Whether teaching at home yields better or worse academic results than the conventional sort is impossible to say. Its boosters argue that one-on-one instruction helps children learn, and point to the striking number of home-schooled children who win debating contests and spelling bees. A study of 20,000 home-schooled students in 1998 by Lawrence Rudner of the University of Maryland found that they scored well above average in academic tests, and subsequent studies have found similar results. This is impressive, but does not prove that the method is superior. Parents who teach at home are deeply involved in their children?s education, and the children of such parents do well in normal schools, too.

Some states try to regulate home-schooling. Twenty-six require parents to provide regular test scores or professional evaluations of their children?s progress. Of these, six, concentrated in the north-east, require much more, such as the use of approved curriculums or home visits by bureaucrats. Fourteen states demand only that parents tell the authorities that they are home-schooling. And ten do not regulate it at all. Some children taught at home undoubtedly receive a poor education. But so do many children in public schools.

The movement will probably continue to grow. For one thing, it is getting easier. The internet lets parents discover teaching materials and communicate with each other, swapping tips online. They lobby vigorously against anything that might cramp their freedom. Moreover, having Barack Obama in the White House may cause more people to pull their children out of public schools, predicts Mr Farris. Views of the government are coloured by views of the president, he says, even though the president has little control over education. And Mr Obama is far too liberal for most of America?s home-schoolers.

Leo
2010-03-07, 19:11
Jag yrkar avslag på motionen.

JorgenL
2010-03-07, 20:55
+1 macco

Hemundervisning ska inte vara till för att föräldrarna ostört ska kunna indoktrinera sina barn.

yrkar avslag

DrakeICN
2010-03-16, 21:38
And 83% said they wanted to instil religious or moral values in their children

På grund av detta, vilka argument ni än kommer med, hur himla mycket smartare och skötsammare ungarna än blir, så går det inte att stödja hemskolor.

Panterdjuret
2010-04-11, 18:16
Jag yrkar avslag. Jag är för att kunna hemskola i perioder (om barnet är sjukt eller så), men jag tror att detta tillgodoses ganska väl som det är.

John Nilsson
2010-04-11, 21:30
Alla ni som yrkar avslag med motiveringen att föräldrar inte skall få friheten att indoktrinera sina barn.

Ni har ju exakt samma åsikt som politikern som nämndes i motionen. Ni anser alltså att statens valda ideologi måste försvaras framför människors frihet?

Jag kan möjligvis köpa argumentet att det ligger något utanför pp (fast kanske inte ändå...)

Men står man för personlig integritet och åsiktsfrihet/demokrati så bör man i rimlighetens namn stå för människors rätt att själva välja utblidning för sina barn.

Kanske kan man argumentera för ett visst kvalietskrav från samhällets sida. Men vad skulle det kravet kunna vara som inte är ideologiskt färgat? Jag är själv ateist, men för det anser jag inte mig ha rätt att tvinga kristna föräldrar stoppa sina barn i en skola som förnekar "intelligent design." Bara för att jag inte tror på det så ger det inte mig rätt att tala om för andra vad de skall tro på. Men sure, kanske kan man kräva att en hemskolad elev skall kunna svara på vad människor som tror på evolution faktiskt tror på.

Macco
2010-04-11, 22:00
Alla ni som yrkar avslag med motiveringen att föräldrar inte skall få friheten att indoktrinera sina barn.

Ni har ju exakt samma åsikt som politikern som nämndes i motionen. Ni anser alltså att statens valda ideologi måste försvaras framför människors frihet?

Jag kan möjligvis köpa argumentet att det ligger något utanför pp (fast kanske inte ändå...)

Men står man för personlig integritet och åsiktsfrihet/demokrati så bör man i rimlighetens namn stå för människors rätt att själva välja utblidning för sina barn.

Kanske kan man argumentera för ett visst kvalietskrav från samhällets sida. Men vad skulle det kravet kunna vara som inte är ideologiskt färgat? Jag är själv ateist, men för det anser jag inte mig ha rätt att tvinga kristna föräldrar stoppa sina barn i en skola som förnekar "intelligent design." Bara för att jag inte tror på det så ger det inte mig rätt att tala om för andra vad de skall tro på. Men sure, kanske kan man kräva att en hemskolad elev skall kunna svara på vad människor som tror på evolution faktiskt tror på.1 Det finns redan utrymme i skolagen att hemskola sina barn om det finns anledningar utöver ideologiska skäl att göra det.

2 Barn har rätt till en adekvat utbildning, barn har rätt till att utbildas av utbildade och profissionella pedagoger. (dock uppnås inte denna punkt, men det gör inte hemskolan heller)

3 som fakta har lagts fram här så används hemskolningen till 83% av fallen som indoktrinering av fundamentala ideologier och religioner. Anledninen till att marcus borg vill ha igenom motionen är för att han vill att hans världsordning skall kunna undervisas till vaken.se's barn.

4 Frågan har inte med piratpartiets politik att göra och det går inte längre att flagga persnolig integritet i PP, då PP har redan brutit mot den punkten när de stöder publiceringen av journaler....


där av avslag

John Nilsson
2010-04-11, 23:23
1 Det finns redan utrymme i skolagen att hemskola sina barn om det finns anledningar utöver ideologiska skäl att göra det.
Och jag menar på att ideologiska skäl är precis lika rimliga. Människor har ingen skyldighet att motivera sina val enligt min mening. Antingen har de frihet att göra som de vill, och då spelar det ingen roll varför de vill det, eller så har de inte de inte den friheten.

2 Barn har rätt till en adekvat utbildning, barn har rätt till att utbildas av utbildade och profissionella pedagoger. (dock uppnås inte denna punkt, men det gör inte hemskolan heller)
Frågan om hemskola är ortogonal mot frågan gällande rätt till utbildning alls. Så länge vi har skatt håller jag med om att alla barn har rätt till samma del av skatte pengarna till sin utbildning. Som tidigare nämts kan jag även sträcka mig till att de har rätt till en viss kvalitetskontroll från samhällets sida. Jag dock att pedagoger inte nödvändigtvis ett krav, utöver hemskolning så finns det ju oskolning, alltså att man överlåter utbildningen helt till "eleven", en coach och/eller studievägledare kanske kan vara bra i det fallet dock.

3 som fakta har lagts fram här så används hemskolningen till 83% av fallen som indoktrinering av fundamentala ideologier och religioner. Anledninen till att marcus borg vill ha igenom motionen är för att han vill att hans världsordning skall kunna undervisas till vaken.se's barn.
Som jag sa i mitt tidgare inlägg så anser jag att det vore mycket arrogant av mig att peka ut vilka ideologier och religioner som är "fel", jag håller inte med de flesta av dem men det är inte min sak välja religion åt folk.

Macco
2010-04-12, 05:48
Och jag menar på att ideologiska skäl är precis lika rimliga. Människor har ingen skyldighet att motivera sina val enligt min mening. Antingen har de frihet att göra som de vill, och då spelar det ingen roll varför de vill det, eller så har de inte de inte den friheten.

Nej ideologiska skäl är inte precis lika rimliga som att en eelv inte kan vara på skolan för att denne mår dåligt av att vistas med 20 st barn i en grupp... Eller att skolan inte kan uppnå rätt bemötande av barnets funktionsnedsättning. Ideologiska skäl är inte precis lika rimliga som när ett barn ligger i en svår sjukdom och inte kan gå till skolan på en lång stund, och då hemskolas, eller skolas på sjukhus.

Skolan har ett uppdrag att utbilda barnen i det som samhället har kommit överens om att det är viktigt att lära sig. Och då skall man inte utsätta barnen för extrema ideologier och religioner för att föräldrarna vill det.Frågan om hemskola är ortogonal mot frågan gällande rätt till utbildning alls. Så länge vi har skatt håller jag med om att alla barn har rätt till samma del av skatte pengarna till sin utbildning. Som tidigare nämts kan jag även sträcka mig till att de har rätt till en viss kvalitetskontroll från samhällets sida. Jag dock att pedagoger inte nödvändigtvis ett krav, utöver hemskolning så finns det ju oskolning, alltså att man överlåter utbildningen helt till "eleven", en coach och/eller studievägledare kanske kan vara bra i det fallet dock.

Pedagoger är ett krav för rätt utbildning, varför tror du annars att vi har pedagoger och inte snickare som lärare?
Denfria psykoanalytiska läran där barnet utforskar allting själv och den vuxne finns bara där som en vägledande guide är lite skev här, då det finns barn som definitivt inte lär sig utforska själv.Som jag sa i mitt tidgare inlägg så anser jag att det vore mycket arrogant av mig att peka ut vilka ideologier och religioner som är "fel", jag håller inte med de flesta av dem men det är inte min sak välja religion åt folk.

Vi lever i ett samhälle, och då följer man samhället regler. Annars får man skapa ett nytt samhälle för sig själv någonstans.
Vi sitter här under PP, vi följer PPs regler...