handdator

Visa fullständig version : B10. Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag


Daniel Gustafsson
2010-03-08, 11:32
Bakgrund till motionen: I Kristianstad har Ung Pirat fallit idag, interimordförande har begärt utträde ur partiet och ointerimordförande och interimkassören har tröttnat beroende på samhällets bemötande och strul när det gäller att sätta käppar i hjulet. Då ungdomarna ville ha ett organisationsnummer av skatteverket gick inte detta p.g.a. att de var ej myndiga. På banken ville de ha föräldrar underskrift för att få lov att öppna konton, dessutom bejandlar de flesta banker föreningar som företag idag (med andra ord måst man boka tid hos bankerna), detta gjorde vi (jag hjälpte dem) med de ”glömde bort oss”. Till slut fick vi prata med en banktjänsteman och hon förklarade att ungdomarna var tvinga till att ha föräldrar underskrift. Detta regerade jag på och sade att om föräldrarna har andra politiks åsikter så kan ju de blankt vägra och skriva under, men då sade hon att det är reglerna.

Ung Pirat jobbar idag på att underlätta för ungdomar under 18 år att få ett konto på olika sätt, men i ett demokratiskt samhälle då vi har en straffmyndighetsålder på 15 år (som medför skyldighet och ansvar till viss mån) så bör dessa behandlas med respekt och inte få sina grundläggande rättigheter att organisera sig kränkta av staten. I detta kan Piratpartiet som demokratins förespråkare gå till val på att ungdomar som passerat straffmyndig ålder (15 år) skall ha samma rättigheter hos Skatteverket / Bankväsende att organisera i föreningar sig som myndiga människor (18 år) har. Det som är sjukt är att staten kräver att det är vuxna människor som blivit 18 år som skall organisera ungdomsverksamhet = 13 år och uppåt, för att strul inte skall uppstå så måste man vara vuxen för att få lov att organisera ungdomsverksamhet i en ideell förening.

Jag yrkar därför att Piratpartiet skall gå till val på att ungdomars rätt att organisera sig i föreningar skall underlättas. Lagar måste förändras så att ungdomars demokratiska rättighet att organisera sig tas på allvar.

willenfort
2010-03-08, 11:56
Daniel Gustafsson (2010-Mar-08)Bakgrund till motionen: I Kristianstad har Ung Pirat fallit idag, interimordförande har begärt utträde ur partiet och ointerimordförande och interimkassören har tröttnat beroende på samhällets bemötande och strul när det gäller att sätta käppar i hjulet. Då ungdomarna ville ha ett organisationsnummer av skatteverket gick inte detta p.g.a. att de var ej myndiga. På banken ville de ha föräldrar underskrift för att få lov att öppna konton, dessutom bejandlar de flesta banker föreningar som företag idag (med andra ord måst man boka tid hos bankerna), detta gjorde vi (jag hjälpte dem) med de ”glömde bort oss”. Till slut fick vi prata med en banktjänsteman och hon förklarade att ungdomarna var tvinga till att ha föräldrar underskrift. Detta regerade jag på och sade att om föräldrarna har andra politiks åsikter så kan ju de blankt vägra och skriva under, men då sade hon att det är reglerna.
Ung Pirat jobbar idag på att underlätta för ungdomar under 18 år att få ett konto på olika sätt, men i ett demokratiskt samhälle då vi har en straffmyndighetsålder på 15 år (som medför skyldighet och ansvar till viss mån) så bör dessa behandlas med respekt och inte få sina grundläggande rättigheter att organisera sig kränkta av staten. I detta kan Piratpartiet som demokratins förespråkare gå till val på att ungdomar som passerat straffmyndig ålder (15 år) skall ha samma rättigheter hos Skatteverket / Bankväsende att organisera i föreningar sig som myndiga människor (18 år) har. Det som är sjukt är att staten kräver att det är vuxna människor som blivit 18 år som skall organisera ungdomsverksamhet = 13 år och uppåt, för att strul inte skall uppstå så måste man vara vuxen för att få lov att organisera ungdomsverksamhet i en ideell förening.
Jag yrkar därför att Piratpartiet skall gå till val på att ungdomars rätt att organisera sig i föreningar skall underlättas. Lagar måste förändras så att ungdomars demokratiska rättighet att organisera sig tas på allvar.

vist gör detta att rena ungdomsorganisationer får lite större problem. Men om vi skall ändra på detta så måste VÄLDIGT mycket lagar ändras. Det har bland annat med Bankers finansiella och juridiska ansvar att göra.

Jag håller med om att det borde bli enklare för ungdomar att organisera sig men tror inte att vi kan göra så mycket åt just de saker som Daniel har nämnt.
Dessutom så är det en väldigt liten sak som inte ligger direkt i enlighet med våra principer.

Därför skulle jag föreslå att Daniel tittar på möjligheterna att bygga in detta i ett av våra sjökort istälelt för att lägga en motion.

Daniel Gustafsson
2010-03-08, 12:03
Det sjuka är att att ungdomar som uppmuntras till engagemang deras energi dödas direkt då samhället sätter upp begränsningar för dem. Attityden är "Det är bra att du engagerar dig men just nu får du vänta lille vän tills du är vuxen". Dessutom så uppvisar samhället attityden att det är bara de grundläggande demokratiska rättigheterna att organisera sig i föreningar som gäller vuxna, inte ungdomar. Det stör jag mig på som !"#¤"#¤"%#¤"%#"%¤

Macco
2010-03-09, 19:09
yrkars AVSLAG

givetvis har ungdomar redan nu rätt att gå med i föreningar, de har föreningsfrihet som alal andra...

Motioen skall avslås då den står i strid med ett antal lagar som bla föräldrabalkens 6 kapitel.

Minderåriga skall inte ha det ekonomiska och juridiska ansvaret som firmatecknare om inte någon annan myndig person är med och backar upp dem.

JPAnderson
2010-03-09, 19:57
yrkar avslag och håller med föregående

MEN, jag anser att detta med att teckna konton för UP´s lokalavdelningar (när det gäller minderåriga) borde ligga på UP centralt att backa upp bättre och vara behjälpliga.

Macco
2010-03-09, 20:01
JPAnderson (2010-Mar-09)yrkar avslag och håller med föregående
MEN, jag anser att detta med att teckna konton för UP´s lokalavdelningar (när det gäller minderåriga) borde ligga på UP centralt att backa upp bättre och vara behjälpliga.

mm och då ingen fråga för PP

Rick Falkvinge
2010-03-09, 22:57
Macco (2010-Mar-09)Motioen skall avslås då den står i strid med ett antal lagar som bla föräldrabalkens 6 kapitel.

Utan att ta ställning för eller mot motionen som sådan, så är det irrelevant om den står i strid med dagens lagrum.

Vi är politiker just för att vi vill, kan och tänker ändra på lagar.

Cyberbuddha
2010-03-09, 23:58
Att sitta i en styrelse innebär ett stort ansvar. Varför man måste ha målsman med sig om man är under 18 år är ganska självklar. Man är inte myndig till att göra ekonomiska affärer och därmed kan man inte vara firmatecknare. Däremot borde ju det göras så att man kan ha medlemmar i åldern upp till 20 år och i och med det kan dessa agera firmatecknare. Jag yrkar alltså avslag på denna motionen i sin helhet.

Daniel Gustafsson
2010-03-10, 02:01
Till de som yrkar avslag så ställer ni ungdomar inför det faktum att bara folk över 18 år kan starta förening och att ni anser att detta är korrekt

Macco
2010-03-10, 05:30
Rick Falkvinge (2010-Mar-09)Macco (2010-Mar-09)Motioen skall avslås då den står i strid med ett antal lagar som bla föräldrabalkens 6 kapitel.
Utan att ta ställning för eller mot motionen som sådan, så är det irrelevant om den står i strid med dagens lagrum.
Vi är politiker just för att vi vill, kan och tänker ändra på lagar.

Då får du nog lobba riktigt hårt om du skall ändra föräldrabalkens vårdnadsparagrafer.......

Dessutom är detta en lång diskussion som har pågått i UP, och den tillhör inte PP i huvud taget.

Macco
2010-03-10, 05:44
Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Till de som yrkar avslag så ställer ni ungdomar inför det faktum att bara folk över 18 år kan starta förening och att ni anser att detta är korrekt

Nej...

Åter igen Daniel så är du ute och cyklar, så som i ofentlighetsmotionen....

Barn är fria att bilda föreningar, men de är inte fria att ingå avtal och ha ekonomiskt och juridiskt ansvar. Det går utmärkt att ha barn i styrelsen, och det är jag med på.. Men det skall isof vara myndiga där också.

Barn kan bilda/starta föreningar hur de vill, bara gå ihop 2 barn så har du en förening... Men för det betyder det inte att de får vara firmatecknare.

Jag gjorde en lösning på detta i en lokalförenings stadgar.


stadgar Ung Pirat Huddinge
§13 Firmateckning
Lokalföreningens firma tecknas två av styrelsen valda myndiga ledamöter var för sig.
En omyndig styrelse kan om så vill utse en myndig och en omyndig person som tecknar firma
gemensamt.
Styrelsen skall dock värna om att i största mån om lämplighet välja en av i styrelsen representerad
person vars myndighet kan teckna firman om det finnes att styrelsen inte kan anses myndig.
Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.Det är ett faddersystem som jag gjorde där en myndig person och en omyndig person tecknar firman gemensamt om styrelsen befinner sig omyndig.

Men det är inte det här som är problemet. Problemet sitter i att vårdnadshavaren har den fulla kontroller över dig som barn ända tills du är 18 år. I vissa fall 16 år. Det är vårdnadshavaren som godkänner, om inte en utomstående förmyndare/överförmyndare/förvaltare går in och tar den rollen istället, alla ekonomiska avtal som ett barn gör.


Banken gör helt rätt i att avslå ett avtal, eller begära vårdnadshavarens tillstånd vid öppnandet av ett konto. För har inte banken eller barnet vårdnadshavarens tillstånd, ja då markuleras avtalet och banken förlorar kunden och även i vissa fall får en fin rättslig process att ta hand om.

som jag sa förut, jag skulle vilja se den dag där 5 åringar sitter som firmatecknare i en styrelse.....

Daniel Gustafsson
2010-03-10, 07:45
Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Till de som yrkar avslag så ställer ni ungdomar inför det faktum att bara folk över 18 år kan starta förening och att ni anser att detta är korrekt
Nej...
Åter igen Daniel så är du ute och cyklar, så som i ofentlighetsmotionen....
Barn är fria att bilda föreningar, men de är inte fria att ingå avtal och ha ekonomiskt och juridiskt ansvar. Det går utmärkt att ha barn i styrelsen, och det är jag med på.. Men det skall isof vara myndiga där också.
Barn kan bilda/starta föreningar hur de vill, bara gå ihop 2 barn så har du en förening... Men för det betyder det inte att de får vara firmatecknare.
Jag gjorde en lösning på detta i en lokalförenings stadgar.

stadgar Ung Pirat Huddinge
§13 Firmateckning
Lokalföreningens firma tecknas två av styrelsen valda myndiga ledamöter var för sig.
En omyndig styrelse kan om så vill utse en myndig och en omyndig person som tecknar firma
gemensamt.
Styrelsen skall dock värna om att i största mån om lämplighet välja en av i styrelsen representerad
person vars myndighet kan teckna firman om det finnes att styrelsen inte kan anses myndig.
Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.


Det är ett faddersystem som jag gjorde där en myndig person och en omyndig person tecknar firman gemensamt om styrelsen befinner sig omyndig.
Men det är inte det här som är problemet. Problemet sitter i att vårdnadshavaren har den fulla kontroller över dig som barn ända tills du är 18 år. I vissa fall 16 år. Det är vårdnadshavaren som godkänner, om inte en utomstående förmyndare/överförmyndare/förvaltare går in och tar den rollen istället, alla ekonomiska avtal som ett barn gör.

Banken gör helt rätt i att avslå ett avtal, eller begära vårdnadshavarens tillstånd vid öppnandet av ett konto. För har inte banken eller barnet vårdnadshavarens tillstånd, ja då markuleras avtalet och banken förlorar kunden och även i vissa fall får en fin rättslig process att ta hand om.
som jag sa förut, jag skulle vilja se den dag där 5 åringar sitter som firmatecknare i en styrelse.....

jag menar inte att barn som är 5 år skall teckna firma, jag menar att denna rätt skall kunna vara möjlig ifrån straffmyndig ålder = 15 års ålder.

Macco
2010-03-10, 18:23
Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Till de som yrkar avslag så ställer ni ungdomar inför det faktum att bara folk över 18 år kan starta förening och att ni anser att detta är korrekt
Nej...
Åter igen Daniel så är du ute och cyklar, så som i ofentlighetsmotionen....
Barn är fria att bilda föreningar, men de är inte fria att ingå avtal och ha ekonomiskt och juridiskt ansvar. Det går utmärkt att ha barn i styrelsen, och det är jag med på.. Men det skall isof vara myndiga där också.
Barn kan bilda/starta föreningar hur de vill, bara gå ihop 2 barn så har du en förening... Men för det betyder det inte att de får vara firmatecknare.
Jag gjorde en lösning på detta i en lokalförenings stadgar.

stadgar Ung Pirat Huddinge
§13 Firmateckning
Lokalföreningens firma tecknas två av styrelsen valda myndiga ledamöter var för sig.
En omyndig styrelse kan om så vill utse en myndig och en omyndig person som tecknar firma
gemensamt.
Styrelsen skall dock värna om att i största mån om lämplighet välja en av i styrelsen representerad
person vars myndighet kan teckna firman om det finnes att styrelsen inte kan anses myndig.
Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

Det är ett faddersystem som jag gjorde där en myndig person och en omyndig person tecknar firman gemensamt om styrelsen befinner sig omyndig.
Men det är inte det här som är problemet. Problemet sitter i att vårdnadshavaren har den fulla kontroller över dig som barn ända tills du är 18 år. I vissa fall 16 år. Det är vårdnadshavaren som godkänner, om inte en utomstående förmyndare/överförmyndare/förvaltare går in och tar den rollen istället, alla ekonomiska avtal som ett barn gör.
Banken gör helt rätt i att avslå ett avtal, eller begära vårdnadshavarens tillstånd vid öppnandet av ett konto. För har inte banken eller barnet vårdnadshavarens tillstånd, ja då markuleras avtalet och banken förlorar kunden och även i vissa fall får en fin rättslig process att ta hand om.
som jag sa förut, jag skulle vilja se den dag där 5 åringar sitter som firmatecknare i en styrelse.....
jag menar inte att barn som är 5 år skall teckna firma, jag menar att denna rätt skall kunna vara möjlig ifrån straffmyndig ålder = 15 års ålder.


Varför det? varför skall du diskriminera alla barn under 15?

Bara för att man nu råkar vara straffmyndig vid 15 (vilket också är väldigt dumt då en 15 åring INTE kan ta vara på sig själv och ställas till ansvar för det denne gör), så betyder det inte att man skall ha ett ekonomiskt och juridiskt ansvar som dessutom står i strid med vårdnadshavarens ansvar.

Och hellre har jag tillförlitliga 5 åringar i min styrelse, än extremt impulsiva 15 åringar....

agnesson
2010-03-12, 13:47
willenfort (2010-Mar-08)Därför skulle jag föreslå att Daniel tittar på möjligheterna att bygga in detta i ett av våra sjökort istälelt för att lägga en motion.

Ska vi ha sjökort som inte bygger på vårt principprogram? Vill Daniel att vi i partiet driver den här frågan så anser jag att han ska lägga en motion som förändrar vårt principprogram.

vARGEN88
2010-03-14, 02:23
Jag skulle vilja informera om denna utredning som Staten gjort precis på detta område.
Denna diskution har gått väldigt mycket genom Sverok, där problem med bankkonton och liknande sker hela tiden. Det är oftast så att det beror helt på kontor till kontor om vad gäller.

http://www.sweden.gov.se/sb/d/11301/a/123945

Speciellt om Kapitel 9
9.3.3
En underårig kan företräda föreningen
Det finns inga formella krav på den som ska företräda en ideell förening. Det finns inga legala hinder för att med fullmakt ge en underårig rätten att företräda någon annan och en underårig kan således även ges i uppgift att företräda en förening. De regler som finns angående inskränkningar i barns rättshandlingsförmåga gäller endast rättshandlingar för egen räkning. Föreningen ansvarar för att den man utser till firmatecknare är införstådd med uppgiften och tillräckligt mogen för att få det förtroendet.
Man tar även upp att att föreningsfriheten är en mänsklig rättighet och således gäller omyndiga med och kan ses gå över föräldrabalken i lagens mening.
Som citat säger så är det inte olagligt för ett barn att företräda något, en förening är en egen juridisk person och således borde inte det vara några problem att barn företräder.

Macco
2010-03-14, 08:03
vARGEN88 (2010-Mar-14)Jag skulle vilja informera om denna utredning som Staten gjort precis på detta område.
Denna diskution har gått väldigt mycket genom Sverok, där problem med bankkonton och liknande sker hela tiden. Det är oftast så att det beror helt på kontor till kontor om vad gäller.
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11301/a/123945
Speciellt om Kapitel 9
9.3.3
En underårig kan företräda föreningen
Det finns inga formella krav på den som ska företräda en ideell förening. Det finns inga legala hinder för att med fullmakt ge en underårig rätten att företräda någon annan och en underårig kan således även ges i uppgift att företräda en förening. De regler som finns angående inskränkningar i barns rättshandlingsförmåga gäller endast rättshandlingar för egen räkning. Föreningen ansvarar för att den man utser till firmatecknare är införstådd med uppgiften och tillräckligt mogen för att få det förtroendet.
Man tar även upp att att föreningsfriheten är en mänsklig rättighet och således gäller omyndiga med och kan ses gå över föräldrabalken i lagens mening.
Som citat säger så är det inte olagligt för ett barn att företräda något, en förening är en egen juridisk person och således borde inte det vara några problem att barn företräder.

jaba jaba jaba.....

Sedna har vi två utredningar till, bla bankernas remisssvar på den där taskigt gjorda utredningen som säger att det inte alls kan vara så.
Fortfarande gäller FB 6kap och fortfarande har vårdnadshavarna rätten att dels ta bort en minderåriga från uppdraget, och även hävda rätten att styra över barnets beslut.
barn under 18 år (i vissa fal 16 år) får inte ingå avtal, punkt slut.

Dessutom har inte föreningsfriheten något med det här att göra då barn har helt fritt att gå med i en förening om de vill, och de får de nog för föräldrarna också.
Och ja barn kan även skapa en förening och sitta i styrelsen, men de kan inte vara fimatecknare...

Dvs föreningsfriheten har inte ett smack med firmatecknaren att göra.

LiNKAN
2010-03-17, 12:25
Jag yrkar avslag.

Mab
2010-03-18, 15:05
Macco (2010-Mar-14)
Och ja barn kan även skapa en förening och sitta i styrelsen, men de kan inte vara fimatecknare...

Jag tror jag var 12 år gammal när jag var firmatecknare för en förening första gången och var det mer eller mindre konstant fram tills jag blev myndig (och långt därefter). Min firmateckningsrätt accpeterades av kommunen jag bodde i, bostadsbolaget vi hyrde lokal av (då var jag 16 år) och samtliga företag som vi tecknade avtal med, bland annat en matvarugrossist.

Så nog kan man vara firmateknare innan man är 18. Det finns, precis som den statliga utredningen påpekar, ingen juridisk invändning mot detta. Däremot finns det i banksverige en skepsis mot detta, vilket även kommer till uttryck i deras remissvar. Mig veterligt slår dock en statlig utredning högre än ett särintresses remissvar på samma utredning.

Med det sagt är detta verkligen ingenting jag anser ligger inom Piratpartiets politik och anser därför att motionen bör avslås. Däremot tror och hoppas jag att Ung Pirat, på den nationella nivån hjälper de lokalavdelningar som får problem med motsträviga tjänstemän på banker och skatteverk.

Terobi
2010-04-11, 19:36
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionen berör förvisso inte principprogrammet men förbundsstyrelsen vill ge en rekommendation då den kan knytas hårt till ungdomsförbundet och hur företag och samhälle ser på ungdomars möjlighet att bilda föreningar. Förbundsstyrelsen kan konstatera att det har funnits problem att exempelvis skaffa bankkonto för föreningar där firmatecknarna är under 18 år. Att ta upp frågan om lagstadgad rätt vore dock att gå utanför våra kärnfrågor och förbundsstyrelsen rekommenderar därmed avslag. Vidare går det att notera att det inom Ung Pirat finns ett centralt avtal med en av de större bankerna, vilket förhoppningsvis kommer underlätta för lokalavdelningar att skaffa ett bankkonto i framtiden.