handdator

Visa fullständig version : B11. Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag


Daniel Gustafsson
2010-03-08, 11:42
Bakgrund till motionen: En fråga som totalt fallit i glömska är alliansens och de rödgrönas svek mott tsunamioffrens anhöriga, då både alliansen och de rödgröna valt att hemlighetshålla tsunamibanden. Staten har behandlat detta med stor respektlöshet för offentlighetsprincipen, denna måste därför stärkas och byggas på ytterligare. Vi ser även i ACTA-avtalet hur man bemöter folket och media med censur, med en stärkt offentlighetsprincip skulle denna censur också kunna göras olaglig. Piratpartiet vill att staten skall vara tranperent mot individen och detta går i denna linje, vi vill ha en mycket stark offentlighetsprincip bland alla statliga myndigheter.

Jag yrkar därför att Piratpartiet går till val på att offentlighetsprincipen skall stärkas, så att staten inte skall kunna bete sig som man gjorde i fallet med Tsunamibanden (vars innehåll skall fram i ljuset) och som man nu har gjort med ACTA-avtalet.

willenfort
2010-03-08, 11:58
Jag håller med i sak men försök vara tydligare med yrkandet? "går till val på" säger inget. Ska vi skriva i partiprogrammet ? eller skriva ett sjökort ? eller skicka uttalanden till pressen ?

Daniel Gustafsson
2010-03-08, 12:05
Detta lämmar jag till årsmötet att i demokratisk ordning diskutera fram vad som är bäst.

Nicholas Miles
2010-03-09, 17:55
Årsmötets schema är nog späckat nog ändå utan att det ska behöva konkretisera vaga yrkanden. Jag tror det är bättre om det kommer fram ett konkret förslag på implementering som årsmötet sedan kan ta ställning till genom omröstning :)

Macco
2010-03-09, 18:48
Yrkar AVSLAG

motivering:

Sverige har redan en stark offentlighetsprincip som dessutom gjordes ännu starkare i somras när de gjorde om OSL.
I OSL står det klart och tydligt vad som skall sekretessbeläggas och på vilka grunder det skall göras.

Det är fritt fram för vem som helst att göra en sekretessprövning om de här banden som vaken vill ha ut. Bara att gå till närmaste domstol.

Sedan kan det vara bra att man själv som motionär vet vad ofentlighetsprincipen är... Den ger dig inte rätten att hämta vad du vill från myndigheterna....

Marcus Borg
2010-03-09, 22:31
Bra initiativ, hemligstämplingen av tsunami-banden är en skandal.

Daniel Gustafsson
2010-03-10, 02:03
Macco (2010-Mar-09)Yrkar AVSLAG
motivering:
Sverige har redan en stark offentlighetsprincip som dessutom gjordes ännu starkare i somras när de gjorde om OSL.
I OSL står det klart och tydligt vad som skall sekretessbeläggas och på vilka grunder det skall göras.
Det är fritt fram för vem som helst att göra en sekretessprövning om de här banden som vaken vill ha ut. Bara att gå till närmaste domstol.
Sedan kan det vara bra att man själv som motionär vet vad ofentlighetsprincipen är... Den ger dig inte rätten att hämta vad du vill från myndigheterna....

Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.

Macco
2010-03-10, 05:27
Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.


ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..

om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.

DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.

Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner

Daniel Gustafsson
2010-03-10, 07:57
Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.

ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..
om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.
DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.
Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner

För det första är jag ingen vakenanhängare

För det andra så anser jag att sekretess skall kunna åberopas gäller handlingar som rör individer, självfallet, om inte individen själv ger fullmakt att hämta ut handlingar som i Uppdrag Granskning. Men att åberopa sekretess för "rikets säkerhet" i ACTA-avtalets fall är att håna folket. Detta har att göra med statens förhandlingar i hemlighet med stora multinationella företag som styr och ställer ovanför våra huvuden, på ett mycket tvivelaktig sätt. När det gäller handlingar i statens arkiv och färska "stat mot företag" så skall sekretesslagstiftningen kraftig minska anser jag isåfall. Om staten inte kan visa öppna kort i förhandlingar i dylika fall, då skall förhandlingarna inte heller äga rum. Däremot föreslår jag också att man i försvarsrelaterade handlingar skall kunna åberopa sekretess, men denna gräns skall man också kolla på och se om man kan öppna upp mer. Tsunamibanden har inget med integritet att göra, det har att göra med hur den personlig korrespondensen mellan de högsta i regeringen den tiden falierade och detta har folket rätt i att veta varför och hur detta kunde ske.

För det tredje "idiotmotioner", tack för den du, det var riktigt lågt.

För det tredje

Macco
2010-03-10, 18:20
Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.
ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..
om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.
DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.
Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner
För det första är jag ingen vakenanhängare
För det andra så anser jag att sekretess skall kunna åberopas gäller handlingar som rör individer, självfallet, om inte individen själv ger fullmakt att hämta ut handlingar som i Uppdrag Granskning. Men att åberopa sekretess för "rikets säkerhet" i ACTA-avtalets fall är att håna folket. Detta har att göra med statens förhandlingar i hemlighet med stora multinationella företag som styr och ställer ovanför våra huvuden, på ett mycket tvivelaktig sätt. När det gäller handlingar i statens arkiv och färska "stat mot företag" så skall sekretesslagstiftningen kraftig minska anser jag isåfall. Om staten inte kan visa öppna kort i förhandlingar i dylika fall, då skall förhandlingarna inte heller äga rum. Däremot föreslår jag också att man i försvarsrelaterade handlingar skall kunna åberopa sekretess, men denna gräns skall man också kolla på och se om man kan öppna upp mer. Tsunamibanden har inget med integritet att göra, det har att göra med hur den personlig korrespondensen mellan de högsta i regeringen den tiden falierade och detta har folket rätt i att veta varför och hur detta kunde ske.
För det tredje "idiotmotioner", tack för den du, det var riktigt lågt.
För det tredje


Som sagt....

Det finns klara anvisningar på krav för att kunna sekretessbelägga en uppgift, det står i OSL.
Sekretes av rikets säkerhet är den högsta sekretessklassningen du kan få och den behövs för att både skydda medborgarna från hot och osund information, och för att skydda försvarshemligheter och även företagshemligheter på de företag som anses ha en viktig roll för sveriges ekonomi.

Vill du få ut något, så är det som sagt bara att sekretesspröva i en domstol. Anser du att du har rätt att snoka i något som du inte har med att göra, så kankse domstolen är med dig att du har ett giltigt skäl för att få ut handlingarna.

Att sekretessbelägga en del av ACTA är väl ganska tydligt varför de har gjort, eller hur?
Dessutom har de nog inte klassat ACTA som rikets säkerhet, utan snarare i brottsförebyggande syfte eller dito.

När det gäller tsunamibanden. Varför skall man riva upp en historia som inte skapades av människan? (om man nu inte är vakenanhängare och tror att nån vätebomb orsakade det). Att släppa banden fria skapar bara mer oro och mer oroliga minnen, än att låta händelsen vara.

of_darkness
2010-03-12, 07:26
Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.
ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..
om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.
DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.
Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner
För det första är jag ingen vakenanhängare
För det andra så anser jag att sekretess skall kunna åberopas gäller handlingar som rör individer, självfallet, om inte individen själv ger fullmakt att hämta ut handlingar som i Uppdrag Granskning. Men att åberopa sekretess för "rikets säkerhet" i ACTA-avtalets fall är att håna folket. Detta har att göra med statens förhandlingar i hemlighet med stora multinationella företag som styr och ställer ovanför våra huvuden, på ett mycket tvivelaktig sätt. När det gäller handlingar i statens arkiv och färska "stat mot företag" så skall sekretesslagstiftningen kraftig minska anser jag isåfall. Om staten inte kan visa öppna kort i förhandlingar i dylika fall, då skall förhandlingarna inte heller äga rum. Däremot föreslår jag också att man i försvarsrelaterade handlingar skall kunna åberopa sekretess, men denna gräns skall man också kolla på och se om man kan öppna upp mer. Tsunamibanden har inget med integritet att göra, det har att göra med hur den personlig korrespondensen mellan de högsta i regeringen den tiden falierade och detta har folket rätt i att veta varför och hur detta kunde ske.
För det tredje "idiotmotioner", tack för den du, det var riktigt lågt.
För det tredje

Som sagt....
Det finns klara anvisningar på krav för att kunna sekretessbelägga en uppgift, det står i OSL.
Sekretes av rikets säkerhet är den högsta sekretessklassningen du kan få och den behövs för att både skydda medborgarna från hot och osund information, och för att skydda försvarshemligheter och även företagshemligheter på de företag som anses ha en viktig roll för sveriges ekonomi.
Vill du få ut något, så är det som sagt bara att sekretesspröva i en domstol. Anser du att du har rätt att snoka i något som du inte har med att göra, så kankse domstolen är med dig att du har ett giltigt skäl för att få ut handlingarna.
Att sekretessbelägga en del av ACTA är väl ganska tydligt varför de har gjort, eller hur?
Dessutom har de nog inte klassat ACTA som rikets säkerhet, utan snarare i brottsförebyggande syfte eller dito.
När det gäller tsunamibanden. Varför skall man riva upp en historia som inte skapades av människan? (om man nu inte är vakenanhängare och tror att nån vätebomb orsakade det). Att släppa banden fria skapar bara mer oro och mer oroliga minnen, än att låta händelsen vara.

Men fortfarande att utvidga "offentlighetsprincipen" utifrån hur den uppfattas i dagligt tal till att ta bort fjanterier som rikets säkerhet, för det är fjanterier som politiker på hög nivå pysslar med för att skydda sina egna arslen eller andra höga tjänstemäns arslen eller marknaden.

När det rör uppgifter som kan skada enskilda måste man såklart väga det mot samhällsnyttan etc.

Men som beslutsfattare eller tjänsteman ger du upp en del av din rätt till privatliv när det kommer till din yrkesroll och delar av ditt privatliv som kan vara av betydelse för hur din tjänsteutövning har sköts eller sköts.

men med det sagt skall ju alltid ett så litet intrång som är möjligt ske och nödvändiga och möjliga åtgärder som inte har betydande inverkan på linhålet i dokumentet och är endast uppgifter av trivial natur så kan de få lyda under viss sekretess.

Och vilka lag ändringar som behövs får som sagt utredas och pressenteras vid senare tillfälle för närmare avvägningar kring de ändringar som kan komma att behövas.

Macco
2010-03-12, 21:20
of_darkness (2010-Mar-12)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.
ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..
om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.
DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.
Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner
För det första är jag ingen vakenanhängare
För det andra så anser jag att sekretess skall kunna åberopas gäller handlingar som rör individer, självfallet, om inte individen själv ger fullmakt att hämta ut handlingar som i Uppdrag Granskning. Men att åberopa sekretess för "rikets säkerhet" i ACTA-avtalets fall är att håna folket. Detta har att göra med statens förhandlingar i hemlighet med stora multinationella företag som styr och ställer ovanför våra huvuden, på ett mycket tvivelaktig sätt. När det gäller handlingar i statens arkiv och färska "stat mot företag" så skall sekretesslagstiftningen kraftig minska anser jag isåfall. Om staten inte kan visa öppna kort i förhandlingar i dylika fall, då skall förhandlingarna inte heller äga rum. Däremot föreslår jag också att man i försvarsrelaterade handlingar skall kunna åberopa sekretess, men denna gräns skall man också kolla på och se om man kan öppna upp mer. Tsunamibanden har inget med integritet att göra, det har att göra med hur den personlig korrespondensen mellan de högsta i regeringen den tiden falierade och detta har folket rätt i att veta varför och hur detta kunde ske.
För det tredje "idiotmotioner", tack för den du, det var riktigt lågt.
För det tredje
Som sagt....
Det finns klara anvisningar på krav för att kunna sekretessbelägga en uppgift, det står i OSL.
Sekretes av rikets säkerhet är den högsta sekretessklassningen du kan få och den behövs för att både skydda medborgarna från hot och osund information, och för att skydda försvarshemligheter och även företagshemligheter på de företag som anses ha en viktig roll för sveriges ekonomi.
Vill du få ut något, så är det som sagt bara att sekretesspröva i en domstol. Anser du att du har rätt att snoka i något som du inte har med att göra, så kankse domstolen är med dig att du har ett giltigt skäl för att få ut handlingarna.
Att sekretessbelägga en del av ACTA är väl ganska tydligt varför de har gjort, eller hur?
Dessutom har de nog inte klassat ACTA som rikets säkerhet, utan snarare i brottsförebyggande syfte eller dito.
När det gäller tsunamibanden. Varför skall man riva upp en historia som inte skapades av människan? (om man nu inte är vakenanhängare och tror att nån vätebomb orsakade det). Att släppa banden fria skapar bara mer oro och mer oroliga minnen, än att låta händelsen vara.
Men fortfarande att utvidga "offentlighetsprincipen" utifrån hur den uppfattas i dagligt tal till att ta bort fjanterier som rikets säkerhet, för det är fjanterier som politiker på hög nivå pysslar med för att skydda sina egna arslen eller andra höga tjänstemäns arslen eller marknaden.
När det rör uppgifter som kan skada enskilda måste man såklart väga det mot samhällsnyttan etc.
Men som beslutsfattare eller tjänsteman ger du upp en del av din rätt till privatliv när det kommer till din yrkesroll och delar av ditt privatliv som kan vara av betydelse för hur din tjänsteutövning har sköts eller sköts.
men med det sagt skall ju alltid ett så litet intrång som är möjligt ske och nödvändiga och möjliga åtgärder som inte har betydande inverkan på linhålet i dokumentet och är endast uppgifter av trivial natur så kan de få lyda under viss sekretess.
Och vilka lag ändringar som behövs får som sagt utredas och pressenteras vid senare tillfälle för närmare avvägningar kring de ändringar som kan komma att behövas.

Anser du att det inte finns fog för en seketessmarkering så


var så god:

Överklagbara beslut


7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet

* 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
* 2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
* 3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.


Bara att göra en överklagan och en sekretessprövning på de saker som du inte tycker myndigheten kan dölja.
Jag lovar att det som är sekretesskyddat är det genom OSL och har giltiga skäl till sekretess.

Det man däremot skulle göra är att utveckla ofentligheten också till privata företag inom skola, vård och omsorg. En privat skola kan neka dig att ta del av en elevs IUP, betyg, beslut, EVK-beslut etc. För att skolan inte är under en myndighet eller kommun. Privata vårdbolag kan göra lika så.

of_darkness
2010-03-12, 22:46
Macco (2010-Mar-12)of_darkness (2010-Mar-12)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)Macco (2010-Mar-10)Daniel Gustafsson (2010-Mar-10)
Offentlighetsprincipen som jag ser den om du hävdar att den fungerar är ett hån mot folket, kolla på då man ville få ut ACTA-avtalet ifrån Näringsdepartementet, bara censurerat, just fin offentlighetsprincip det.
ofentlighetsprincipen fungerade ju där, du fick ut dokumentet fast det var sekretessbelagt... Men det som var för känsligt för rikets säkerhet var censurerat. Då kan du sekretesspröva det i domstol..
om du är för personlig integritet så skall du också värna starkt för sekretessen. för i grund och botten är det medborgarna sekretessen skyddar.
DEt finns säkert skäl till att man sekretessbelägger tsunamibanden som är av personlig integritet, men det har inte vakenanhängaren här inne förstått.
Jobbar man med känslig info och sekretess dagligen så förstår man innebörden av sekretessen. Är man en vanlig enkel studerande ungdom så gör man inte det och det är då man kommer med sådanna här idiotmotioner
För det första är jag ingen vakenanhängare
För det andra så anser jag att sekretess skall kunna åberopas gäller handlingar som rör individer, självfallet, om inte individen själv ger fullmakt att hämta ut handlingar som i Uppdrag Granskning. Men att åberopa sekretess för "rikets säkerhet" i ACTA-avtalets fall är att håna folket. Detta har att göra med statens förhandlingar i hemlighet med stora multinationella företag som styr och ställer ovanför våra huvuden, på ett mycket tvivelaktig sätt. När det gäller handlingar i statens arkiv och färska "stat mot företag" så skall sekretesslagstiftningen kraftig minska anser jag isåfall. Om staten inte kan visa öppna kort i förhandlingar i dylika fall, då skall förhandlingarna inte heller äga rum. Däremot föreslår jag också att man i försvarsrelaterade handlingar skall kunna åberopa sekretess, men denna gräns skall man också kolla på och se om man kan öppna upp mer. Tsunamibanden har inget med integritet att göra, det har att göra med hur den personlig korrespondensen mellan de högsta i regeringen den tiden falierade och detta har folket rätt i att veta varför och hur detta kunde ske.
För det tredje "idiotmotioner", tack för den du, det var riktigt lågt.
För det tredje
Som sagt....
Det finns klara anvisningar på krav för att kunna sekretessbelägga en uppgift, det står i OSL.
Sekretes av rikets säkerhet är den högsta sekretessklassningen du kan få och den behövs för att både skydda medborgarna från hot och osund information, och för att skydda försvarshemligheter och även företagshemligheter på de företag som anses ha en viktig roll för sveriges ekonomi.
Vill du få ut något, så är det som sagt bara att sekretesspröva i en domstol. Anser du att du har rätt att snoka i något som du inte har med att göra, så kankse domstolen är med dig att du har ett giltigt skäl för att få ut handlingarna.
Att sekretessbelägga en del av ACTA är väl ganska tydligt varför de har gjort, eller hur?
Dessutom har de nog inte klassat ACTA som rikets säkerhet, utan snarare i brottsförebyggande syfte eller dito.
När det gäller tsunamibanden. Varför skall man riva upp en historia som inte skapades av människan? (om man nu inte är vakenanhängare och tror att nån vätebomb orsakade det). Att släppa banden fria skapar bara mer oro och mer oroliga minnen, än att låta händelsen vara.
Men fortfarande att utvidga "offentlighetsprincipen" utifrån hur den uppfattas i dagligt tal till att ta bort fjanterier som rikets säkerhet, för det är fjanterier som politiker på hög nivå pysslar med för att skydda sina egna arslen eller andra höga tjänstemäns arslen eller marknaden.
När det rör uppgifter som kan skada enskilda måste man såklart väga det mot samhällsnyttan etc.
Men som beslutsfattare eller tjänsteman ger du upp en del av din rätt till privatliv när det kommer till din yrkesroll och delar av ditt privatliv som kan vara av betydelse för hur din tjänsteutövning har sköts eller sköts.
men med det sagt skall ju alltid ett så litet intrång som är möjligt ske och nödvändiga och möjliga åtgärder som inte har betydande inverkan på linhålet i dokumentet och är endast uppgifter av trivial natur så kan de få lyda under viss sekretess.
Och vilka lag ändringar som behövs får som sagt utredas och pressenteras vid senare tillfälle för närmare avvägningar kring de ändringar som kan komma att behövas.
Anser du att det inte finns fog för en seketessmarkering så

var så god:

Överklagbara beslut

7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet
* 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
* 2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
* 3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.

Bara att göra en överklagan och en sekretessprövning på de saker som du inte tycker myndigheten kan dölja.
Jag lovar att det som är sekretesskyddat är det genom OSL och har giltiga skäl till sekretess.
Det man däremot skulle göra är att utveckla ofentligheten också till privata företag inom skola, vård och omsorg. En privat skola kan neka dig att ta del av en elevs IUP, betyg, beslut, EVK-beslut etc. För att skolan inte är under en myndighet eller kommun. Privata vårdbolag kan göra lika så.

Att de går att överklaga gör ju ingen skillnad om rättsläget och premisserna för rättsläget är fel.
Och giltiga skäl till sekretess är i de flesta fall nonsens så om underrättelse verksamheten i stort är nonsens och bör kraftigt inskränkas i världen.

och om det tex hotar våra kära soldater i afghanisgatan så, ja dra hem dem då eller acceptera att vi får skaffa egen underrättelse info för det än att behöva vara i beroende ställning till främmande makter.

TeirdeZ
2010-03-17, 10:06
Oj. Det lilla quote-monstret verkar ha gjort den här tråden olidlig
att följa.

Offentlighetsprincipen är nog adekvat i Sverige. Att regeringen och
riksdagen ibland utnyttjar undantag på dumma sätt må så vara, men jag
ser inte något större behov av att förändra den svenska grundprincipen
om att allt är offentligt om det inte finns starka skäl för annat.

Ett större problem är i så fall transparensen och insynen i EU. Det
skulle kunna skapas ett utrymme att få regeringen att verka för större
öppenhet i ministerrådets förhandlingar, en förändring av reglering
1049/2001 om tillgång till EU-institutionernas dokument (denna
reglering kommer att förändras i och med Lissabonfördragets
ikraftträdande i vilket fall så det är lika bra att föra en diskussion
om det).

nemetroid
2010-03-22, 00:06
Yrkar avslag då motionen är oklar.

Panterdjuret
2010-04-11, 18:25
Jag håller med om att saker är oklara och yrkar på avslag till dess att en klarare motion läggs.