handdator

Visa fullständig version : B12. Motion om ställningstagande för nätneutralitet


IsakGerson
2010-03-09, 21:14
Bakgrund

Under förhandlingarna kring telekompaketet såväl som när Telia valde att prioritera en enskild marknadsaktörs tjänst i sitt mobila nät blev det tydligt att frågan om nätneutralitet är viktig att ta upp om man vill värna om ett fritt internet. Vi vill inte att tillgången till vissa delar av internet ska förhindras på grund av kommersiella intressen. Värdet av de kommunikationsmöjligheter internet innebär anser vi vara mycket viktigare än den potentiella vinst som kan skapas av att låta enskilda marknadsaktörer styra vår nättillgång. Vi tror att ingreppen av enskilda internetleverantörer i internettillgången riskerar att stänga ute nya aktörer, och därmed försvåra för en fri konkurrens bland marknadsaktörer på internet. Vi tror också att det marknadsmässiga styrandet kommer att cementera förhållandet mellan konsument och producent och därmed förhindra den deltagarkultur Piratpartiet eftersträvar.

Yrkande

att(1): mötet beslutar att införa nedanstående stycke efter meningen "Vi vill upphäva datalagringsdirektivet och stärka skyddet för den enskildes privatliv." i principprogrammet.

"Eftersom vi anser att de möjligheter till kommunikation och informationsutbyte internet innebär är något av det största som hänt i modern historia vill vi att internet ska vara en plats där alla deltar med lika villkor. Vi vill inte att enskilda aktörer ska berövas bandbredd till förmån för andra. Inte heller ska enskilda aktörer godtyckligt blockeras av internetleverantören. Internetleverantörer ska vara skyldiga att erbjuda en internetuppkoppling som inte diskriminerar vissa delar av internet eller vissa protokoll för att utbyta information.

För att detta ska vara genomförbart krävs inte bara lagstiftning som hävdar den enskildes rätt mot internetleverantörer, utan också internetleverantörers frihet från ansvar. En internetleverantör är bara att ses som en budbärare och ska inte vara ansvarig för innehållet i dennes kablar. Principen om 'mere conduit' ska gälla. Om internetleverantörerna blir på något sätt ansvariga för trafiken innebär det inte bara att de behöver kontrollera all trafik som färdas genom deras kablar, utan de tvingas även till att tolka huruvida viss information är laglig eller inte. Det är två orimliga uppgifter vi inte kan ge internetleverantörerna.

Vi vill med lag se till att nätet hålls öppet och neutralt. Vi vill att det juridiska ansvaret över internettrafik aldrig ska ligga på budbärarna, internetleverantörerna, utan att budbärarimmunitet ska gälla på internet."


Underskrifter

Isak Gerson
Emil Paulsrud
Johannes Schönning
Mikael Holm
Mattias Bjärnemalm
Piratpartiets framtidskluster

IsakGerson
2010-03-09, 21:17
Mmh. Självklart gör jag fel. Meningen "Vi vill med lag se till att nätet hålls öppet och neutralt. Vi vill att det juridiska ansvaret över internettrafik aldrig ska ligga på budbärarna, internetleverantörerna, utan att budbärarimmunitet ska gälla på internet." i att-satsen ska vara kursiverad för att passa in i principprogrammets utformning. Jag vet inte hur viktigt det är för motionens skull, men det får gärna ändras av moderator.

JorgenL
2010-03-10, 02:10
- yrkar starkt bifall

Marcus Borg
2010-03-10, 10:35
yrkar bifall

mobboffer
2010-03-10, 13:16
IsakGerson (2010-Mar-09)internet ska vara en plats där alla deltar med lika villkor
Vad betyder det? Låter extremt flummigt. Styrelsen skulle kunna tolka det som att staten ska garantera att alla får samma hastighet och pingtid. Annars får vissa en fördel när de spelar CS.

Vi vill inte att enskilda aktörer ska berövas bandbredd till förmån för andra.
Vad betyder berövas här? Är syftet att förbjuda QoS? Varför ska det vara förbjudet?

Inte heller ska enskilda aktörer godtyckligt blockeras av internetleverantören.
Det här är väldigt flummigt. 'Godtyckligt' kan tolkas på väldigt många olika sätt.

Internetleverantörer ska vara skyldiga att erbjuda en internetuppkoppling som inte diskriminerar vissa delar av internet eller vissa protokoll för att utbyta information.
Varför ska inte en ISP få diskriminera barnporrsajter eller protokoll som sänker prestandan i näten?

Delen med mere conduit är bra. Men resten är ett typiskt vänsterförslag som PP bör hålla sig borta från. Yrkar därför avslag.

Mattias P Andersson
2010-03-11, 22:50
Ett bra förslag!

Yrkar bifall

JorgenL
2010-03-12, 01:42
För att utveckla argumentationen något:

Internet har kommit att bli något annat, och viktigare för samhället än bara möjligheten att koppla ihop datorer med varandra.

Det har också blivit en kanal för kommunikation mellan människor, där varje envändare kan göra sin röst hörd, genom en teknik som i grunden är väldigt symmetrisk. Varje koppling är per definition lika mycket sändare som mottagare, och spelerglerna för det publika internet är ganska väl definierade sedan länge. Man filtrerar inte, man trafikprioriterar inte, man tar inte extra betalt av vissa för att få skicka data, data är jämlikt, det spelar ingen roll vem som skickar vad vart, det behandlas på samma sätt, dvs får bästa tillgängliga kapacitet.

Detta tillstånd är något som är värt att försvara, eftersom det har ett antal fördelar.

För det första så är internet det första verktyget som någonsin funnits för "vanligt folk" att publicera sig för en större publik utan att det kostar massor med pengar.

För det andra så är det detta sätt att fungera som gör att innovationstakten på nätet är så hög som den är. Hur många tror att en tjänst som Spotify tex skulle kunna skapas om man först måste förhandla med 100-tals ISP'er om att ens trafik inte ska prioriteras ned till förmån för andra och rikare aktörer?

För det tredje "mere conduit" innebär att man ska vidarebefordra, och inte kika på innehållet. Att tillåta leverantörer bygga ska Quality-of-service-regler för innehåll, och kunna prioritera upp som och ner annat i det publika nätet, vore att acceptera principen om att ISP'erna ska kika på vad paketen de vidarebefordrar innehåller. Det vore en farlig princip. Låt såna lösningar stanna inne i de företagsinterna nätverken. Det som ska levereras till kund ska vara "Internet" , inte "Trasigt Internet".

jag har därför ett tilläggsyrkande:

att det i anslutning till motionens tillägg i principprogrammet även skrivs in:
"Vi anser också att konsumentlagstiftningen bör förändras så att det inte ska vara möjligt att sälja nätaccess som "Internet-anslutning", om det som levereras är begränsat, spärrat eller manipulerat på de sätt som beskrivs i ovan."

mobboffer
2010-03-12, 14:24
JorgenL (2010-Mar-12)Varje koppling är per definition lika mycket sändare som mottagare, och spelerglerna för det publika internet är ganska väl definierade sedan länge. Man filtrerar inte, man trafikprioriterar inte, man tar inte extra betalt av vissa för att få skicka data, data är jämlikt, det spelar ingen roll vem som skickar vad vart, det behandlas på samma sätt, dvs får bästa tillgängliga kapacitet.
Så varför väntar vi inte med alla nya lagar tills problemet uppstått? Varför denna brådska?

Hur många tror att en tjänst som Spotify tex skulle kunna skapas om man först måste förhandla med 100-tals ISP'er om att ens trafik inte ska prioriteras ned till förmån för andra och rikare aktörer?
Det har inte varit några problem än så länge.

För det tredje "mere conduit" innebär att man ska vidarebefordra, och inte kika på innehållet. Att tillåta leverantörer bygga ska Quality-of-service-regler för innehåll, och kunna prioritera upp som och ner annat i det publika nätet, vore att acceptera principen om att ISP'erna ska kika på vad paketen de vidarebefordrar innehåller.
Öh, nej. Det vore att acceptera att ISP:s får titta på innehållet, om de inte har kommit överens med kunden om nått annat.

JorgenL
2010-03-14, 20:02
mobboffer (2010-Mar-12)JorgenL (2010-Mar-12)Varje koppling är per definition lika mycket sändare som mottagare, och spelerglerna för det publika internet är ganska väl definierade sedan länge. Man filtrerar inte, man trafikprioriterar inte, man tar inte extra betalt av vissa för att få skicka data, data är jämlikt, det spelar ingen roll vem som skickar vad vart, det behandlas på samma sätt, dvs får bästa tillgängliga kapacitet.
Så varför väntar vi inte med alla nya lagar tills problemet uppstått? Varför denna brådska?
Därfor att det finns en diskussion om detta från operatörer som är intresserade av att diskriminera viss trafik och i vissa fall även tycks vilja göra avtal som innebär att vissa siter stängs ute till förmån för andra som betalar för detta privilegie. Det är bätttre att stämma i bäcken och tala om redan innan att detta är oacceptabelt.

Hur många tror att en tjänst som Spotify tex skulle kunna skapas om man först måste förhandla med 100-tals ISP'er om att ens trafik inte ska prioriteras ned till förmån för andra och rikare aktörer?
Det har inte varit några problem än så länge.
Nej, eftersom situationen just nu ÄR att nätet fortfarande är neutralt.

För det tredje "mere conduit" innebär att man ska vidarebefordra, och inte kika på innehållet. Att tillåta leverantörer bygga ska Quality-of-service-regler för innehåll, och kunna prioritera upp som och ner annat i det publika nätet, vore att acceptera principen om att ISP'erna ska kika på vad paketen de vidarebefordrar innehåller.
Öh, nej. Det vore att acceptera att ISP:s får titta på innehållet, om de inte har kommit överens med kunden om nått annat.

Idag får en ISP inte titta på innehållet i vidarebefordrade paket, annat än under strikt tystnadsplikt, och endast ifall det är "tekniskt motiverat" för att hålla igång nätet. Exempelvis vid DDOS attacker eller virusutbrott.

Flowerboy
2010-03-16, 01:14
Yrkar bifall till motionen

Yrkar bifall till JörgenL's tilläggsyrkande.

Möjligen skulle man dessutom kunna tillägga att vertikalintegrerade operatörer som tillhandahåller ip-trafik i egna avgränsade linor med Quality of Service anpassade till en specifik tillämpning, som t ex telemedicin, inte behöver följa dessa regler så länge de inte marknadsför sin tjänst som Internetaccess eller routar sin trafik över Internet.

Men eftersom jag inte kan se att motionen + Jorgens tilläggsyrkande skulle leda till att en sån affärsmodell omöjliggjordes så anser jag inte att det behöver skrivas in. Därför lägger jag inget tilläggsyrkande om detta.

zsuffa
2010-03-16, 03:29
Yrkar bifall till motionen och JörgenLs tilläggsyrkande.

of_darkness
2010-03-16, 05:16
Yrkar bifall till motionen och JörgenLs tilläggsyrkande.

mobboffer
2010-03-16, 21:37
JorgenL (2010-Mar-14)Därfor att det finns en diskussion om detta från operatörer som är intresserade av att diskriminera viss trafik och i vissa fall även tycks vilja göra avtal som innebär att vissa siter stängs ute till förmån för andra som betalar för detta privilegie.

...

Nej, eftersom situationen just nu ÄR att nätet fortfarande är neutralt.
Så allt är bra idag, men vissa pratar. Trots det ska vi ta till stora lagstiftningssläggan. Suck.

Tänk på att detta är ett vänsterförslag och PP är redan något vänstervridet.

IsakGerson
2010-03-16, 23:28
Jag jämkar mig gärna med Jörgens tilläggsyrkande, har glömt att delge det.

willenfort
2010-03-17, 08:33
yrkar bifall. nätneutralitet är extremt viktig.

TeirdeZ
2010-03-17, 09:40
mobboffer (2010-Mar-10)Vad betyder berövas här? Är syftet att förbjuda QoS? Varför ska det vara förbjudet?

Det vore naturligtvis olyckligt att förbjuda QoS och förmodligen till
och med till användares förgrymmelse. Jag har skrivit en alternativ
text som jag tror bättre poängterar att det är just överenskommelser
mellan privata aktörers rätt att begränsa "end-users" tillgång till
information utan "end-users" medgivande som avses.

Ny text"Eftersom vi anser att de möjligheter till kommunikation och
informationsutbyte internet innebär är en av de största, och mest
positiva, förändringarna i modern historia vill vi att internet ska
vara en plats där alla kan delta på lika villkor. En förutsättning för
att samhället och användare ska kunna interagera digitalt på ett
meningsfullt sätt är dock att innehållet i deras kommunikation inte
styrs av avtal mellan kommersiella aktörer. Förutsättningarna för
människors kommunikation måste bestämmas under aktivt deltagande av
den berörda människan.

Godtyckliga blockeringar av information från internetleverantörens
sida omintetgör också effektivt den största fördelen med det digitala
samhället: det förutsättningslösa
informationsutbytet. Internetleverantörer ska vara skyldiga att
erbjuda en internetuppkoppling som inte diskriminerar vissa delar av
internet eller vissa protokoll för att utbyta information.

För att detta ska vara genomförbart krävs en lagstiftning som hävdar
användares rätt mot internetleverantörer och tillhandahållare av
infrastruktur: att internet har för mycket innehåll kan aldrig få bli
en anledning att avgränsa enskildas tillgång till innehållet.

Internetleverantörers frihet från ansvar måste också garanteras. En
internetleverantör är att ses som en budbärare och ska inte vara
ansvarig för innehållet som passerar dennes kablar eller servrar. En
internetleverantör får heller aldrig vara skyldig, eller ens tillåten,
att kontrollera den trafik de vidarebefodrar å användarnas vägnar. Att
ålägga internetoperatörerna dessa uppgifter är inte bara orimligt utan
skadar både mänskliga rättigheter och företagande."

Dexe
2010-03-17, 11:21
Jag yrkar på bifall

Albert
2010-03-20, 00:32
Min åsikt är att QoS ska vara tillåtet för att t ex garantera att vissa viktiga paket kommer fram (ungefär som rekommenderade brev), men jag tycker inte det inte ska vara tillåtet att helt blockera sajter. Förvirrande nog yrkar jag därmed bifall till halva motionen.

Jag tycker alltså inte QoS ska få användas för att strypa access, bara för att höja prioriteten på vissa särskilt viktiga paket. Exempelvis paket som talar om att en viktig länk har gått ned någonstans. Det är viktigt att sådana paket kommer fram så nätet snabbt kan konfigurera om sig.

JorgenL
2010-03-22, 22:09
Jag tycker alltså inte QoS ska få användas för att strypa access, bara för att höja prioriteten på vissa särskilt viktiga paket. Exempelvis paket som talar om att en viktig länk har gått ned någonstans. Det är viktigt att sådana paket kommer fram så nätet snabbt kan konfigurera om sig.

Nu far du efter saker nere på ISO nivå 4 och neråt i IP-stacken :-)

Naturligtvis handlar inte den här motionen om att man inte får optimera nätets metadata, den handlar om att leverantören inte ska få diskriminera vissa tjänster eller noder i nätet.

Martina
2010-03-22, 22:57
Nu far du efter saker nere på ISO nivå 4 och neråt i IP-stacken :-)

Naturligtvis handlar inte den här motionen om att man inte får optimera nätets metadata, den handlar om att leverantören inte ska få diskriminera vissa tjänster eller noder i nätet.

Med nuvarande formulering känns det som att denna nyans redan är tillåten, eller har jag missat något?

AndersLindbäck
2010-03-27, 22:48
IPTV kräver viss brandbedd. Skall då ett nätverk där kunder har IPTVegen få denna optimerad så den kommer fram så inga problem uppstår men skall då utomstående IPTVannan leverantörer samtidigt missgynnas så denna IPTVannan inte kommer fram optimalt ?

Hur skall det ske på rätt sätt ?


PS Jag vet att det pågår arbete med att ta fram specifikationer om vad Internet är för att då kunna definiera hur ISPerna skall behandla sina kunder så de inte missgynnar andras.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:30
Jag yrkar bifall för det här.

Terobi
2010-04-11, 20:39
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Nätneutralitet är en fråga som för piratrörelsen har varit självklar men på något underligt sätt lyckats undgå att bli omnämnd i principprogrammet. Förbundsstyrelsen rekommenderar bifall.

Marcus Borg
2010-04-11, 21:50
Många stora bolag står bakom nätneutralitet. Det är inte alla som håller med att detta är något bra. Denna analys gör författaren och dokumentärfilmaren G. Edward Griffin:

[The campaign for Net Neutrality is led by cable companies seeking to saddle Internet providers with cost burdens that will make them less-competitive. There is nothing wrong with allocating Internet speeds to different customer classes depending on use and willingness to pay – just like cable companies do. Fortunately, there is no movement for Cable Neutrality in which the FCC would require cable companies to provide their fastest connections and premium service to everyone. So-called Net Neutrality is a scheme to reduce competition. (http://news.cnet.com/8301-13578_3-20001825-38.html)]