handdator

Visa fullständig version : B13. Angående fildelning


Cyberbuddha
2010-03-10, 02:05
Motion angående kollektivtrafiken.

Inom Piratpartiet har vi gång på annat gått ut med Sharing is Caring. Vi har använt det argumentet vid fildelning på nätet och vi har använt det vid uppmaning till folk att bli blodgivare. Jag tycker att det är dags att vi återupptar det geniala uttrycket.

I Sverige idag har vi en massa satsningar på miljöförbättrade åtgärder. Satsningar som i sak är mycket bra. Kostsamma på kort sikt men mycket lönsamma på lång sikt. Nu tycker jag att det verkligen är dags att göra en stor satsning på det offentliga av många anledningar.
1. De långsiktiga miljövinsterna är mycket höga i och med en utbyggd och ökad kollektivtrafik.
2. Städernas problem med parkeringsplatser blir betydligt mindre, då ett antagande från min sida är att privatbilismen kraftigt kommer att minska.
3. Den direkta närmiljön kommer att bli bättre då inandningsluften kommer att bli bättre i och med mindre avgasutsläpp.

Hur ska detta då finansieras? Ja, denna fråga kan stötas och blotas i evigheter. I Värmland läggs det idag ca 750 skattekronor/år och invånare för att stödja kollektivtrafiken. Detta är beräknat till att vara 49% av kostnaden. Min gissning är att i Sverige som helhet är denna siffra likadan. Det är alltså inga enorma summor som vi pratar om och vi har andra ekonomiska tillskott att göra i kassan för att skjuta till kassan för kollektivtrafiken. Vi kan tänka oss en utökning av reklamen i och på fordonen som ett av de största inkomstkällorna för att vara med och finansiera detta projekt. Men det finns också besparingar att göra då en massa omkostnader försvinner. Vi har omkostnader för administrationen, tryckkostnader av biljetter, tryckkostnader för årskorten osv beroende på hur det ser ut län för län. En hel massa pengar att spara med andra ord.

Det enda skälet till vad de stora förlusterna för samhället blir och som vi eventuellt måste täcka med andra intäkter är minskningen av drivmedelsförsäljningen till privatbilismen som gör att statskassan får inte mindre med skattemedel denna vägen. Men fortfarande känns de långsiktiga målen viktigare än denna förlust. Kostnaden för en fortsatt försämrad miljö får vi troligen i framtiden i alla fall, frågan är bara när vi skattebetalare är beredda på att ta den.

Därför yrkar jag på:

att årsmötet röstar på ett bifall till motionen

att Piratpartiet tar motionen som sin egen

att en text i ändamål med motionens syfte införs i principprogrammet

att detta blir en förhandlingsfråga vid ett eventuellt Riksdagsinträde för Piratpartiet.

Mikael Holm
2010-03-10, 09:03
Motionens rubrik är grovt missledande.

Innehållet i motionen har ingenting med Piratpartiets politik att göra.

Jag yrkar avslag på motionen ifråga.

Cyberbuddha
2010-03-10, 20:51
Motionens rubrik syftar självklart på fildelning - vägfilsdelning. Bara lite ordklyveri.

AndersLindbäck
2010-03-10, 22:52
Nu tycker jag att det verkligen är dags att göra en stor satsning på det offentliga av många anledningar.

Motionen går alltså ut på att öka offentliga sektorn ?

Dvs motionen är så allmänt hållen att jag inte ser att det finns något beslut att ta.

Cyberbuddha
2010-03-11, 08:12
Motionen innehåller brödtext och attsatser. Attsatsen om att Piratpartiet tar motionen som sin egen och att satsen om att man ska införa en text om att införa en text i principprogrammet om motionens syfte är något att ta ställning till. Men, det innebär inte att vi ska satsa på hela den offentliga sektorn utan enbart på den offentliga kollektivtrafiken.

Jag yrkar att attsats nummer 3 ska ändras och ordet syfte ska bytas ut till anda. Övrigt yrkar jag bifall till motionen.

Nicholas Miles
2010-03-11, 11:46
Den här frågan är ju så mycket vänster att inte ens sossarna vill ta i den, och skulle undergräva vår vågmästarstrategi. Jag yrkar därför avslag.

Cyberbuddha
2010-03-11, 21:19
Anledningen till att inget parti vågar ta i den har med att göra att det är ett nytt tänk att göra. Skaffa fram reklamplatser på och i det kollektiva och låt dessa betala.... Slopad byråkrati sparar vi också pengar på.... Byråkrati = Socialdemokraterna... Mindre krångel är Borgarna....

Nicholas Miles
2010-03-11, 23:39
Har du några belägg för att ökad reklam skulle täcka alla kostnader som kollektivtrafiken innebär? För om den inte gör det är det ju en fördelningspolitiskt fråga, eftersom den då skulle behöva finansieras på annat sätt (med skattemedel, antar jag).

Cyberbuddha
2010-03-12, 08:07
Läs brödtexten ovan. Det handlar inte om enbart ökad reklam utan den största vinsten gör man genom slopad administration. En hel rad med saker man tar bort. Personalkostnader, kostnader för biljettsystem och service av dessa är de två största kostnadsposterna som försvinner..... Låt inte motionen falla för att en enskild medlem inte har det resurser som krävs för att göra en komplett Sverigeutredning (Säkerligen skulle det ta en heltidstjänst några månader) utan se det som en unik möjlighet att öppna upp debatten. Värmlands innevånare lägger idag ca 750/år i skattekronor, så vi pratar inte om enorma summor som vi ska spara in när vi sedan fördelar eventuella kostnader. Jag tror att det däremot kan bli ett plus minus noll resultat i ökade kostnader och tar vi med de långsiktiga miljövinsterna är mitt antagande en vinst.

of_darkness
2010-03-12, 08:16
Nog för att tankarna kan vara fina o beaktningsvärda osv och att jag personligen nog kan stödja det som så.

Men

Där här är inte piratpolitik utan närmast miljöparti politik.
Och eftersom det inte är något hinder enligt våra stadgar att tex vara med i miljöpartiet så förslår jag i all vänlighet att går med i tex mp och lägger motionen där(och får dem att ta till sig än fler av våra frågor som sina egna) så kan vi sen samarbeta med dem och om du har tur så får du igenom dina idéer genom det.

Men här och nu så yrkar jag Avslag!

Cyberbuddha
2010-03-13, 09:15
Problemet finns ju kanske inte i våra stadgar, men i andras. Andra partier brukar ha med i sina stadgar att man inte får vara medlem i annat parti än sitt eget och om detta framkommer så är det grund till uteslutning. Nej, du har så rätt i att det inte är piratpolitik i dagsläget, men tänk på att ingen politik har varit piratpolitik förrän piratpartiet bildades och vi tog in politiken i principprogrammet. Jag tycker att det är synd om vi låter vårt fina principprogram stanna upp med det vi har om vi kan fylla det med mera bra politik om medlemmar vill.

jonasnordgren
2010-03-13, 14:24
Miljöpartiet tillåter dubbla medlemskap.

Nicholas Miles
2010-03-13, 16:00
Cyberbuddha: Så din motivation till att skriva in det här i principprogrammet är för att vi kan? Jag ser ingen ideologisk koppling till PPs politik med det här förslaget. PP bedriver informationspolitik och kollektivtrafikens biljettavgifter är inte informationspolitik. Självklart kan medlemskapet skriva in frågan i principprogrammet, men det betyder ju inte att vi bör göra det.

berinder
2010-03-14, 00:26
Detta är inte en fråga som ligger i linje med PPs tidigare ståndpunkter och att "kapa" uttrycket sharing is caring för det tycker jag är oärligt.

Det är ett av många förslag som skulle leda till att PP förlorade ett stort antal medlemmar och sympatisörer och förstöra våra chanser att komma in i höstens val.

Med bakgrund av detta yrkar jag avslag på motionen i sin helhet.

LiNKAN
2010-03-17, 13:21
Jag yrkar avslag.

Isaksson
2010-03-18, 01:55
Jag anser inte att denna motion ligger innom ramen för
Piratpartiets fokusområde.

Yrkar avslag.

Jante
2010-03-18, 07:49
Jag stödjer intentionerna i motionen och kan faktiskt se kopplingar till Piratpolitik. I Uppsala har vi en vision om Kunskapsstaden Uppsala och den består av tre delar Utbildning, Näringsliv och Infrastruktur. De två första delarna handlar ju om att skaffa och tillämpa kunskap, men den tredje handlar om att ge samhället möjlighet att utvecklas. Då krävs olika satsningar på infrastruktur, både digital och fysisk. En effektiv framtidsorienterad kollektivtrafik tycker jag helt klart är en fråga som Piratpartiet kan driva på lokal nivå.

Jag tycker dock att Principprogrammet ska vara så detaljerat att man uttryckligen pratar om kollektivtrafik, utan det hade varit bättre att ha en vidare formulering om framtidsinriktad infrastruktur så att man kan tillämpa den på fler områden om så krävs. Vi ska ju inte behöva uppdatera Principprogrammet för varje liten fråga som vi vill driva...

Yrkar därför att årsmötet skall ställa sig bakom intentionerna i motionen, men att en mer generell formulering om infrastruktur bör föras in i principprogrammet.

JonathanRL
2010-03-21, 17:20
Yrkar Avslag.

Etu
2010-03-21, 17:38
De två första att-satserna är jättekonstiga.

Tredje att-satsen är väl den ända med innehåll, men förslag till text brukar vara lämpligt.

Fjärde att-satsen är också ganska konstig.

Och det jag fått ut av texten säger mig att den inte har med PP att göra, därför yrkar jag avslag.

Etu
2010-03-21, 17:38
De två första att-satserna är jättekonstiga.

Tredje att-satsen är väl den ända med innehåll, men förslag till text brukar vara lämpligt.

Fjärde att-satsen är också ganska konstig.

Och det jag fått ut av texten säger mig att den inte har med PP att göra, därför yrkar jag avslag.

nemetroid
2010-03-21, 17:53
Att-satserna bör vara precisa, och inte beroende av brödtexten (som mest ska förklara motionen och dess fördelar).

Vidare håller jag med tidigare talare att detta inte är en fråga vi bör ta ställning i, och därav yrkar jag avslag.

Panterdjuret
2010-03-22, 13:03
Jag gillar idén, men jag tycker inte att den hör hemma här.
Jag yrkar avslag.

Terobi
2010-04-11, 20:40
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Kollektivtrafik tillhör ingen av våra kärnfrågor och förbundsstyrelse rekommenderar därmed avslag.

JorgenL
2010-04-12, 01:38
Jättebra ide! I nåt annat parti som har åsikter om trafikpolitik i programmet....

yrkar avslag