handdator

Visa fullständig version : Dagordning styrelsemöte, söndag 14/3


Mikael Nilsson
2010-03-12, 15:02
Telefonmöte kl. 19:00 per telefon.

Ärenden i prioritetsordning:

* Beslut om att anta riksdagsgruppens arbetsordning. (9a här http://forum.piratpartiet.se/Topic195750-587-1.aspx ). Riksdagsförvaltningen har klargjort att det är partigruppen som beslutar om stödet till partigruppen, vilket gör förändringen nödvändig om vi vill att pengarna ska styras av partiet.

* Beslut om att anta Code of Conduct och påbörja insamlandet av underskrifter. (http://forum.piratpartiet.se/Topic199925-587-1.aspx )

* Beslut om vi ska anmäla kandidater i kommuner och landsting där vi inte ställer upp med en komplett lista eller inte? Mikael har pratat med Carl-Otto Björkling på Valmyndigheten om valsedlar. Beskedet är:
- Vi kan anmäla listor med kandidater till kommuner, utan att beställa valsedlar, och alltså utan kostnad annat än i arbetstid (det måste då meddelas den länsstyrelse man beställer av).
- Men, hans bedömning är att sannolikheten är mycket låg att vi kommer in någonstans ofrivilligt när det inte finns partivalsedlar utlagda. 2014 är läget såklart annorlunda.

* Beslut om att tillåta Västerbotten att ställa upp i landstingsvalet. De har tio kandidater (och klarar därmed gränsen på 12%) och en framjobbad valplattform. Bedömning om plattformen uppfyller våra krav och beslut om de får ställa upp (vilket i praktiken river upp ett tidigare beslut om att inte acceptera fler ansökningar).

* Beslut om att lokala organisationsdelar kan ta villkorade lån (lån som inte betalas tillbaka om vi inte når 1%) för att finansiera valsedlar. Se http://piratepad.net/valsedelsfinansiering

* Yttrande om fristående lokala föreningar. Det vore positivt om styrelsen kunde uttala något om att fristående föreningar är ok, men att de i så fall har separat ekonomi, medlemsregister, etc.

* Uppsala vill upphäva strykningarna från lokalprogrammet och har inkommit med en skrivelse (http://forum.piratpartiet.se/Attachment3487.aspx) om det.

piratcensur
2010-03-12, 16:28
Apropå att låna ut pengar till PP; om partiet tar mandat i fullmäktige så kommer det partistöd. Är det inte tillåtet att ge en avkastning till finansiärerna av det?