handdator

Visa fullständig version : B14. Motion: Ändring i principprogrammet


Marcus Borg
2010-03-13, 13:33
Jag yrkar på att följande del av principprogrammet:

"Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU."

Ersätts med denna text:

"Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas. Piratpartiet är kritiska till Lissabonfördraget som antogs trots att Irland i första omgången röstade nej. EU har med tiden centraliserat alltfler politiska beslut. Beslut gällande i princip alla politiska områden har flyttas från medlemsländernas folkvalda regeringar till EU-kommissionen. Denna maktcentralisering bör vändas så att medlemsländerna i högre grad blir självbestämmande.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU."

Jon Severinsson
2010-03-13, 19:01
Självklart bifall. Klar fördel om principprogrammet är up-to-date...

Tommten
2010-03-20, 14:38
Avslag!
Det är bra om principprogramet inte är uppdaterat.

Skoja bara. :P
Bifall.

drhex
2010-03-22, 14:24
Är denna motion fortfarande aktuell eller ska den ses som ersatt av B15?

Marcus Borg
2010-03-22, 14:41
Är denna motion fortfarande aktuell eller ska den ses som ersatt av B15?

Jag anser att den är aktuellt, motion B15 stryker en del av PPs principprogram. Det innebär i princip en rätt stor ändring av PPs politik, all kritik mot Lissabonfördraget avlägsnas. PP går då från att vara ett EU-kritiskt parti till ett parti som kan anses var EU-vänligt, en i min mening rätt stor svängning.

Min motion behåller PPs kritiska hållning mot EU och Lissabonfördraget.

Martina
2010-03-22, 17:08
+1

drhex
2010-03-22, 22:07
Jag anser att den är aktuellt, motion B15 stryker en del av PPs principprogram.

Då råder jag dig att yrka avslag på B15, så att den inte glider igenom utan omröstning.

Marcus Borg
2010-03-22, 22:12
Då råder jag dig att yrka avslag på B15, så att den inte glider igenom utan omröstning.

Hur menar du? Ser inte hur B15 skulle påverka denna motionen. B15 stryker en del av principprogrammet. Jag stryker samma del men lägger även till innehåll som gör att PP behåller sin kritiska ställning till Lissabonfördraget.

För övrigt tror jag att jag lade min motion före B15 då denna är vid namn B14.

Varför inte rösta om både? Om ingen får igenom ändras inget. Om B15 går igenom men inte B14 stryks stycket. Om både går igenom eller bara B14 stryks stycket och ersätts men den texten i denna motion.

drhex
2010-03-22, 22:20
Ok, du har rätt där. Insåg det strax efter att jag postat, men det går inte att editera sina inlägg i denna tråd...

Robobengt
2010-03-23, 11:19
Yrkar bifall

Marcus Borg
2010-03-23, 13:44
Ok, du har rätt där. Insåg det strax efter att jag postat, men det går inte att editera sina inlägg i denna tråd...

Ingen fara, har själv gjort några stavfel och andra fel som jag velat editera i denna delen av forumet. Men är kanske bra att man inte kan editera i denna delen av forumet. Skulle kunna missbrukas.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:32
Jag yrkar bifall.

Terobi
2010-04-11, 20:41
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionen uppdaterar inte bara principprogrammet, med tanke på att Lissabonfördraget är ett faktum, utan även inför ny politik som inte ingår i våra kärnfrågor. Förbundsstyrelsen rekommenderar därmed avslag.