handdator

Visa fullständig version : B15. Motion: Lissabonfördraget är ett faktum


Christian Engström
2010-03-13, 17:28
Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

Yrkande
Att skrivningarna om att försöka stoppa Lissabonfördraget stryks ur Principprogrammet, eftersom de saknar aktualitet nu när fördraget (tyvärr) är infört.

Under rubriken "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter" stryks texten

, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till


Motivering
Vare sig vi ville det eller inte trädde Lissabonfördraget i kraft den 1 december 2009. Att försöka få det upprivet finns inte ens på den politiska kartan. Det enda vi kan göra är att acceptera faktum.

Uppgiften att göra EU mer demokratiskt och transparent är minst lika aktuellt som tidigare, men nu får vi hitta andra vägar att arbeta mot det målet.

Efter strykningen skulle det aktuella avsnittet i prinicpprogrammet se ut så här:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas [...struket...].

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

Marcus Borg
2010-03-13, 17:41
Jag har skrivit en altnativ motion där det noteras att PP är kritiska till Lissabonfördraget och maktcentraliseringen som skett till följd av EU. Kanske man kunde slå ihop både motionerna eller så kanske man kan rösta om dem separat.

Detta är texten jag yrkat om att lägga till där tidigare texten som denna motion yrkar på att stryka stod:

"Piratpartiet är kritiska till Lissabonfördraget som antogs trots att Irland i första omgången röstade nej. EU har med tiden centraliserat alltfler politiska beslut. Beslut gällande i princip alla politiska områden har flyttas från medlemsländernas folkvalda regeringar till EU-kommissionen. Denna maktcentralisering bör vändas så att medlemsländerna i högre grad blir självbestämmande."

Marcus Borg
2010-03-13, 17:44
För övrigt tror jag inte att Lissabonfördraget kommer att vara för evigt. Att ge så mycket makt till 27 ovalda kommissionärer kommer på sikt att leda till enormt missnöje. Hur ska man kunna fälla en kommission som är mer mäktig än ens lands parlament och regering? EU är en toppstyrd organisation som mer liknar systemet i forna Sovjet än ett folkstyrt system.

Flowerboy
2010-03-13, 18:29
Marcus Borg (2010-Mar-13)För övrigt tror jag inte att Lissabonfördraget kommer att vara för evigt. Att ge så mycket makt till 27 ovalda kommissionärer kommer på sikt att leda till enormt missnöje. Hur ska man kunna fälla en kommission som är mer mäktig än ens lands parlament och regering? EU är en toppstyrd organisation som mer liknar systemet i forna Sovjet än ett folkstyrt system.

Gissar att det är det som är planen. Enklaste sättet att öka demokratin är att antingen införa en folkvald president eller att låta parlamentet utse kommissionen. Så någon har nog tänkt att det i detta läge ska uppkomma ett folkligt krav på demokrati som ska leda till fullbordandet av den europeiska nationen.

Ahruman
2010-03-13, 21:16
Jag yrkar bifall till Christians lydelse. Att EU bör vara demokratiskt faller inom PP:s politiska domän; hur EU i övrigt ska organiseras gör det inte.

För övrigt föreslår jag att eventuella ytterligare analyser om bakomliggande syften med EU:s fördrag hänvisas till politikforumen (http://forum.piratpartiet.se/Forum453-1.aspx).

JSchonning
2010-03-14, 08:18
Jag håller med Jens i allt och yrkar således bifall av Christians motion.

willenfort
2010-03-14, 09:22
Yrkar bifall. Skulle helst vilja ha in starkare test om subsidritet och demokrati men orkar/hinner inte skriva den bra just nu.
/C

Albert
2010-03-14, 18:18
Christian har (som vanligt) rätt. Därmed yrkar även jag bifall och jag hoppas att PP fortsätter jobba aktivt med att öka öppenheten och transparensen inom EU. Det är minst sagt nödvändigt.

För övrigt skulle jag inte ha något emot någon liten formulering någonstans om att jobba för att fler beslut som rör Sverige fattas lokalt, i riksdagen eller på kommun-nivå, och inte i Bryssel. Det skulle kunna formuleras som "att implementera en naturligare maktbalans mellan Stockholm och Bryssel" eller liknande.

JorgenL
2010-03-15, 00:14
yrkar bifall

...och håller med Willenfort om att det hade varit trevligt med något om förstärkt subsidiaritet...

Flowerboy
2010-03-15, 23:47
yrkar bifall

zsuffa
2010-03-16, 02:33
Jag yrkar bifall.

Dexe
2010-03-17, 10:26
Jag yrkar på bifall.

SimonRosenqvist
2010-03-17, 12:17
Yrkar bifall!

Marcus Borg
2010-03-22, 21:16
Skulle vara bra att reda ut vad som händer om både B14 och B15 röstas genom? Min motion, B14 försäkrar att PP behåller sin kritiska ställning till Lissabonfördraget och lades fram före denna motion.

Samma del av principprogrammet stryks men ersätts av min text.

Marcus Borg
2010-03-22, 21:19
I B14 stryks samma del som i B15 men ersätts av följande:

"Piratpartiet är kritiska till Lissabonfördraget som antogs trots att Irland i första omgången röstade nej. EU har med tiden centraliserat alltfler politiska beslut. Beslut gällande i princip alla politiska områden har flyttas från medlemsländernas folkvalda regeringar till EU-kommissionen. Denna maktcentralisering bör vändas så att medlemsländerna i högre grad blir självbestämmande."

AndersLindbäck
2010-03-23, 23:18
Eftersom Amelia inte fått sin plats i EU-parlamentet så verkar frågan om Lissabon-fördraget genomförts eller ej inte helt klar. Många svenskar är även kritiska till EU så även om då frågan kanske är överspelad så gör det inget att låta den stå kvar i principprogrammet till efter valet av rent politiskt hänsyn.

Jag yrkar därmed avslag på motionen.

Panterdjuret
2010-04-11, 18:34
Jag yrkar avslag, men för att jag redan läst om liknande fråga.
(se Marcus Borgs kommentarer.)

Terobi
2010-04-11, 19:41
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen ogillar ett inaktuellt principprogram och rekommenderar bifall.

duke_h3
2010-04-11, 22:54
Motion: Lissabonfördraget är ett faktum

Yrkande
Att skrivningarna om att försöka stoppa Lissabonfördraget stryks ur Principprogrammet, eftersom de saknar aktualitet nu när fördraget (tyvärr) är infört.

Under rubriken "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter" stryks texten

, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till


Motivering
Vare sig vi ville det eller inte trädde Lissabonfördraget i kraft den 1 december 2009. Att försöka få det upprivet finns inte ens på den politiska kartan. Det enda vi kan göra är att acceptera faktum.

Uppgiften att göra EU mer demokratiskt och transparent är minst lika aktuellt som tidigare, men nu får vi hitta andra vägar att arbeta mot det målet.

Efter strykningen skulle det aktuella avsnittet i prinicpprogrammet se ut så här:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas [...struket...].

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.


Jag håller helt med Christian om att Lissabon är ett faktum och att vi därför måste uppdatera vårt program. Dock så tycker jag när jag har läst det hela att texten blir allt för tam.

Jag yrkar således på att texten skall lyda:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, eller den Svenska nationalstatens existens. Däremot kräver vi att de lagar och förordningar som styr Sverige formas på demokratiska principer. Idag är den Svenska nationalstaten den bästa garanten för att dessa demokratiska principer efterlevs. Tills dess att EU:s demokratiska underskott åtgärdats skall Piratpartiet värna den Svenska nationalstatens rätt att enväldigt forma de lagar och bestämmelser som gäller i Sverige, och motverka alla federativa tendenser i EU.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Marcus Borg
2010-04-11, 23:34
Jag håller helt med Christian om att Lissabon är ett faktum och att vi därför måste uppdatera vårt program. Dock så tycker jag när jag har läst det hela att texten blir allt för tam.

Jag yrkar således på att texten skall lyda:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, eller den Svenska nationalstatens existens. Däremot kräver vi att de lagar och förordningar som styr Sverige formas på demokratiska principer. Idag är den Svenska nationalstaten den bästa garanten för att dessa demokratiska principer efterlevs. Tills dess att EU:s demokratiska underskott åtgärdats skall Piratpartiet värna den Svenska nationalstatens rätt att enväldigt forma de lagar och bestämmelser som gäller i Sverige, och motverka alla federativa tendenser i EU.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Jag skrev en motion före denna som poängterar att PP fortfarande är kritiska till Lissabonfördraget och att PP ska verkar för att makt flyttas från EU till Sverige. Hur som helst, föredrar till föreslag framför det som är lags i denna motion. Ge gärna synpunkter på min motion så kanske man kan komma till en kompromiss.

Att PP inte ska ha någon särskild åsikt om att 27 kommissionärer i princip styr Sverige genom Lissabonfördraget känns inte rätt. Det land som fick rösta, Irland, röstade i första omgången nej.

JorgenL
2010-04-12, 00:58
Jag håller helt med Christian om att Lissabon är ett faktum och att vi därför måste uppdatera vårt program. Dock så tycker jag när jag har läst det hela att texten blir allt för tam.

Jag yrkar således på att texten skall lyda:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, eller den Svenska nationalstatens existens. Däremot kräver vi att de lagar och förordningar som styr Sverige formas på demokratiska principer. Idag är den Svenska nationalstaten den bästa garanten för att dessa demokratiska principer efterlevs. Tills dess att EU:s demokratiska underskott åtgärdats skall Piratpartiet värna den Svenska nationalstatens rätt att enväldigt forma de lagar och bestämmelser som gäller i Sverige, och motverka alla federativa tendenser i EU.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

jag drar tillbaka mitt tidigare bifallsyrkande på motionens lydelse och yrkar istället bifall till detta ändringsförslag.

Andreas Bjärnemalm
2010-04-12, 01:42
Jag yrkar således på att texten skall lyda:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, eller den Svenska nationalstatens existens. Däremot kräver vi att de lagar och förordningar som styr Sverige formas på demokratiska principer. Idag är den Svenska nationalstaten den bästa garanten för att dessa demokratiska principer efterlevs. Tills dess att EU:s demokratiska underskott åtgärdats skall Piratpartiet värna den Svenska nationalstatens rätt att enväldigt forma de lagar och bestämmelser som gäller i Sverige, och motverka alla federativa tendenser i EU.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.


För att klargöra, det är följande stycke i principprogrammet du vill förändra?

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till.

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

BjornHogberg
2010-04-12, 19:00
Jag yrkar på bifall av Christians formulering:Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas [...struket...].

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.


För övrigt har jag inte riktigt förstått mig på varför PP var emot Lissabon? Om vi ser till att vi får välja vår svenska kommissionär genom personval (något som är i linje med formuleringen ovan) så får vi ju direkt ett ganska demokratiskt system. Om sedan alla andra EU länder följer efter och också väljer sina kommissionärer direkt, desto bättre.

duke_h3
2010-04-12, 22:10
Jag skrev en motion före denna som poängterar att PP fortfarande är kritiska till Lissabonfördraget och att PP ska verkar för att makt flyttas från EU till Sverige. Hur som helst, föredrar till föreslag framför det som är lags i denna motion. Ge gärna synpunkter på min motion så kanske man kan komma till en kompromiss.

Att PP inte ska ha någon särskild åsikt om att 27 kommissionärer i princip styr Sverige genom Lissabonfördraget känns inte rätt. Det land som fick rösta, Irland, röstade i första omgången nej.

Jag försöker gärna jämka mig med det du har skrivit. Det jag vill får fram är
1 PP tar inte ställning till EU eller den Svenska National staten.
2 PP Vill se demokratiska principer efterlevs. Inte minst då succidaritet och transparans.
3 Jag ser inte ett självändamål att flytta makt från eller till Bryssel. Däremot sålänge cirkusen pågår där nere så skall den svenska nationalstaten utgöra ett heltäckande skydd. ( Vilket Lissabon effektivt omöjliggör eftersom vetot försvinner ).

Marcus Borg
2010-04-13, 00:06
Jag försöker gärna jämka mig med det du har skrivit. Det jag vill får fram är
1 PP tar inte ställning till EU eller den Svenska National staten.
2 PP Vill se demokratiska principer efterlevs. Inte minst då succidaritet och transparans.
3 Jag ser inte ett självändamål att flytta makt från eller till Bryssel. Däremot sålänge cirkusen pågår där nere så skall den svenska nationalstaten utgöra ett heltäckande skydd. ( Vilket Lissabon effektivt omöjliggör eftersom vetot försvinner ).

Ok, föredrar din jämkning med denna motion.

Återkom gärna när du tittat på min motion. Kan ändra min motion om du har några bra förslag.

BjornHogberg
2010-04-13, 19:11
3 Jag ser inte ett självändamål att flytta makt från eller till Bryssel. Däremot sålänge cirkusen pågår där nere så skall den svenska nationalstaten utgöra ett heltäckande skydd. ( Vilket Lissabon effektivt omöjliggör eftersom vetot försvinner ).

På vilket sätt är vetorätt mer demokratiskt än majoritetsbeslut?

duke_h3
2010-04-14, 10:51
På vilket sätt är vetorätt mer demokratiskt än majoritetsbeslut?

Personligen vänder jag mig emot att använda termen demokratiskt. Även om jag vet att jag själv gör det i stycket ovan. Det är en något luddig "floskelterm". Poängen med det nationella veto i just EU sammanhang är att den svenska representanten i ministerrådet alltid tidigare kunnat stoppa ett förslag som Sverige inte ville införa. Låt gå för att detta har används illa och i vissa fall som i fallet med datalagringsdirektivet har den svenska ministern i det närmaste förrått landet. I och med Lissabon så är denna möjlighet till skydd i praktiken borta i annat än de mest extrema fallen, i praktiken krig och fred. Samtidigt så är processen i EU helt undermålig vad det gäller möjlighet till insyn och granskning, den penningstarka lobbyn härskar där nere. Det gör att de demokratiska processen i Sverige, som fungerar bättre riskerar att undermineras, av beslut tagna av andra länders ministrar genom majoritetsbeslut. Veto i sig fungerade för att skydda den demokratiska processen i Sverige. Jag har därför lite svårt för att greppa din fråga