handdator

Visa fullständig version : B17. Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet


Marcus Borg
2010-03-14, 18:46
Mikael Nordfeldth skrev denna motion och har lagt upp den som motionsförslag men sade att någon annan kunde lägga upp den som motion. Texten nedan är hans.

Uppkommer det diskussion i formuleringarna här så kommer jag eventuellt att acceptera den nyutarbetade formuleringen och således inte ordagrant önska nedanstående variant.

Jag föreslår att följande stycke i principprogrammet som lyder:

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

skall ändras till

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridande av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, ibland kallat "DRM-tekniker", skall vara tillåtna att kringgå. Produkter som innehåller denna begränsande teknik bör även förses med tydliga varningstexter där så är möjligt.


med anledningarna:

* Teknik bör ej förbjudas i sig.
* DRM-skydd etc. bör uttryckligen tillåtas att kringgås.
* Alla produkter kan inte rimligen stämplas med varningstexter (what with that digital music and shit).


Allmänna kommentarer:

Det här är vad vi skulle kunna falla på i valrörelsen 2010 ifall någon i random parti lade märke till det och påpekade inkonsistens i partiprogrammet.

Notera att "konsumentens lagliga rätt" förtydligar att vi t.ex. inte tillåter dataintrång i form av kringgående av t.ex. DRM-skydd i t.ex. sjukhusdatabaser.

willenfort
2010-03-14, 22:18
Jag har skrivit en motion som liknar denna men som tar fasta på att förbudet endast skall gälla så kallade "tekniska åtgärder" som förhindrar folk att utnyttja sina lagliga rättigheter. Det känns som en rimlig avvägning. se:här (http://forum.piratpartiet.se/Topic201359-737-1.aspx)

Skulle vi kunna jämka ihop oss på ett bra sätt ?

Marcus Borg
2010-03-14, 22:34
Hej

Det är bättre om du pratar med Mikael Nordfeldth. Han bad att någon skulle lägga upp hans motion. Du kan finns hans forumanvändare i tråden motionsförslag.

Offtopic: Om två motioner antages som motsäger varandra vet jag inte riktigt vad man ska göra men jag tycker inte som sagt att jag kan göra några ändringar i denna motion då det inte var jag som först formulerade som ett motionsförslag.

Ahruman
2010-03-15, 01:11
Jag yrkar på bifall (och passar på att länka till den här tråden (http://forum.piratpartiet.se/Topic146830-271-1.aspx) där frågan diskuterades i fjol).

Hammer
2010-03-15, 02:21
Då jag är tveksam till att förbjuda teknik, vars varande eller icke varande bäst hanteras av marknaden, yrkar jag avslag på motionen i sin helhet

Om konsumenterna inte är intresserade av att köpa skivor med DRM-teknik så försvinner denna teknik snabbt. Redan i nuläget har vi sett flera exempel på hur företag (ex. Sony) har dragit tillbaka DRM-produkter eftersom konsumenterna blev arga. Politiker bör och ska inte besluta om vad företag får eller inte får producera, eftersom vi då talar om en planekonomi - ett system som sedan många år bevisats vara värdelöst.

Ahruman
2010-03-15, 08:55
Hammer (2010-Mar-15)Då jag är tveksam till att förbjuda teknik, vars varande eller icke varande bäst hanteras av marknaden, yrkar jag avslag på motionen i sin helhet
Öh… jag föreslår att du läser igenom motionen igen.

Hammer
2010-03-15, 09:07
So much for cut 'n paste...klistrade in fel svar i tråden. Gah!

Moderator, var vänlig och radera min förra post i denna tråd, tack.

Martina
2010-03-22, 17:31
+1

mobboffer
2010-03-22, 19:01
Jag har ett motförslag. Men först några argument för att DRM-förbud är dåligt:

1. Färre lagar är bra i sig. Det är enklare att lära sig och komma ihåg lagarna om det finns färre av dem. Varje lag har en kostnad eftersom många måste lära sig den, fundera på om ett visst agerande bryter mot den och för domstolar att hantera ärenden som gäller den lagen.

2. Förbudet är omoraliskt. Varför ska man inte få sälja en viss sekvens av ettor och nollor bara för att den sekvensen med avsikt är skapad så att den inte direkt kan spelas i vissa typer av mediaspelare?

3. Dyra filmer eller spel kanske inte kan finansieras med fri ickekommersiel kopiering utan DRM. Med DRM kan spelkonsoller och spel till dessa troligtvis frodas. Dessa skulle kanske även kunna användas för uppspelning av DRM-skyddade filmer.

4. Den nuvarande undantagsregeln är luddig. Ska allt först förbjudas för att vissa produkter sen ska kunna få undantag? I såna fall kommer i stort sett all DVD- och spelförsäljning att upphöra tills dess undantagen utretts och godkänts. Vad ska undantas? Är Windows ok? Vi har ju Linux som alternativ. Om i stort sett alla produkter får undantag från förbudet så blir det ju helt menlöst och till och med pinsamt för vår del.

Motförslag: jag yrkar att följande stycke i principprogrammet

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

ändras till

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Produkter som innehåller DRM-teknik ska förses med tydliga varningstexter. Det får inte finnas några förbud mot att kringgå eller ta bort eller att skapa eller sälja mjukvara eller hårdvara som hjälper till att kringgå eller ta bort DRM-skydd, kopieringsskydd eller krypteringar.

Marcus Borg
2010-03-22, 19:12
Jag har ett motförslag. Men först några argument för att DRM-förbud är dåligt:

1. Färre lagar är bra i sig. Det är enklare att lära sig och komma ihåg lagarna om det finns färre av dem. Varje lag har en kostnad eftersom många måste lära sig den, fundera på om ett visst agerande bryter mot den och för domstolar att hantera ärenden som gäller den lagen.

2. Förbudet är omoraliskt. Varför ska man inte få sälja en viss sekvens av ettor och nollor bara för att den sekvensen med avsikt är skapad så att den inte direkt kan spelas i vissa typer av mediaspelare?

3. Dyra filmer eller spel kanske inte kan finansieras med fri ickekommersiel kopiering utan DRM. Med DRM kan spelkonsoller och spel till dessa troligtvis frodas. Dessa skulle kanske även kunna användas för uppspelning av DRM-skyddade filmer.

4. Den nuvarande undantagsregeln är luddig. Ska allt först förbjudas för att vissa produkter sen ska kunna få undantag? I såna fall kommer i stort sett all DVD- och spelförsäljning att upphöra tills dess undantagen utretts och godkänts. Vad ska undantas? Är Windows ok? Vi har ju Linux som alternativ. Om i stort sett alla produkter får undantag från förbudet så blir det ju helt menlöst och till och med pinsamt för vår del.

Motförslag: jag yrkar att följande stycke i principprogrammet

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

ändras till

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Produkter som innehåller DRM-teknik ska förses med tydliga varningstexter. Det får inte finnas några förbud mot att kringgå eller ta bort eller att skapa eller sälja mjukvara eller hårdvara som hjälper till att kringgå eller ta bort DRM-skydd, kopieringsskydd eller krypteringar.

Ditt motförslag är intressant. Jag förslår att du kontakter personen som först skrev motionen. Jag publicerade det då personen i fråga bad att någon skulle lägga upp hans motionsförslag som motion om han glömde det. Hans namn står i första inlägget i denna tråd.

Martina
2010-03-22, 23:01
Motförslag: jag yrkar att följande stycke i principprogrammet

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Tekniker som har till syfte att begränsa konsumentens lagliga rätt att fritt kopiera och använda information och kultur, så kallade DRM-tekniker, bör förbjudas. I fall där detta inte är praktiskt möjligt, eller ett förbud skulle innebära stora olägenheter för konsumenten, skall produkter som innehåller DRMteknik i vart fall förses med tydliga varningstexter.

ändras till

Allt icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande, förädlande och spridning av kultur skall uttryckligen uppmuntras. Produkter som innehåller DRM-teknik ska förses med tydliga varningstexter. Det får inte finnas några förbud mot att kringgå eller ta bort eller att skapa eller sälja mjukvara eller hårdvara som hjälper till att kringgå eller ta bort DRM-skydd, kopieringsskydd eller krypteringar.

Problemet med ditt motförslag, som jag ser det, är att du specifikt inriktar dig på just DRM utan att ta eventuella framtida, liknande tekniker i åtanke.

Jag ser positivt på förslaget, men skulle vilja se ett lite mer allmänt formulerat motyrkande.

mobboffer
2010-03-22, 23:10
Problemet med ditt motförslag, som jag ser det, är att du specifikt inriktar dig på just DRM utan att ta eventuella framtida, liknande tekniker i åtanke.

Jag ser positivt på förslaget, men skulle vilja se ett lite mer allmänt formulerat motyrkande.
Det beror nog på hur man definierar DRM. Som Engström brukar definiera det så ingår kopieringsskydd och liknande. Och styrelsen har ju fri tolkningsrätt.

Kjella
2010-03-23, 20:30
med anledningarna:
* Teknik bör ej förbjudas i sig.

DRM is not a technology, it is a specific application. For example, take the wikipeida definition: "Digital rights management (DRM) is a generic term for access control technologies that can be used by hardware manufacturers, publishers, copyright holders and individuals to impose limitations on the usage of digital content and devices.

The sole purpose of DRM is to prohibit the things the Pirate Party wants to permit. I can own a knife. I can't stab you with it. See the difference? DRM wants to be a safe with a viewing window, why on earth would the Pirate Party go through all the trouble of changing copyright law if the product is still safely locked away in its DRM container that gives them copy and usage control far beyond what copyright gives them?

* DRM-skydd etc. bör uttryckligen tillåtas att kringgås.

Any DRM you can circumvent is failed DRM, the only thing laws protecting DRM do is to stop you from doing things legally that you weren't supposed to be able to do technically. The only thing still will do is escalate the arms race between DRM companies and DRM crackers to find a technically working DRM. And if they do, all this wonderful talk about a remix culture and whatnot will be null and void because it's impossible to DO.

* Alla produkter kan inte rimligen stämplas med varningstexter (what with that digital music and shit).

Physically stamped? No. Require that the customer be presented with a warning text before purchasing? Yes.

I'm not Swedish so I'm not sure if I have a vote in this or not, but I feel very strongly about this. Reducing copyright without taking away DRM will only lead to massive use of DRM to restore "copyright-like" powers. Being told by my machine that "I can't let you do that" is the last thing I want and so DRM is the first thing that ought to go.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:42
Jag bifaller.

Terobi
2010-04-11, 20:44
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

I denna fråga skiljer sig partistyrelse och förbundsstyrelsens yttrande. Förbundsstyrelse anser att det finns en bred konsensus bland medlemmarna om att det är vi inte bör förbjuda teknik, hur korkad den en är. Förbundsstyrelsen rekommenderar bifall.