handdator

Visa fullständig version : B18. Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav


Tommten
2010-03-14, 19:11
Se tråden i motionsförslag för tidigare diskussion kring denna motion (http://forum.piratpartiet.se/Topic192917-469-1.aspx)

Denna motion berör Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (http://www.notisum.se/RNP/sls/lag/19890041.htm).

Jag har 2 separata yrkanden.
Det första yrkandet handlar enbart om att avskaffa all kontroll av medborgarnas innehav.
Det andra handlar om att avskaffa butikers anmälningsplikt när kunder köper TV.
Om dessa yrkanden går igenom bör det förstås beskrivas på lämpliga ställen att vi numera tycker såhär.

Några trådar om tvlicensen på forumet:
Tv-avgiften (http://forum.piratpartiet.se/Topic61907-110-1.aspx), Ledare i Expressen: Slopa tv-licensen (http://forum.piratpartiet.se/Topic99337-15-1.aspx), SVTs nya TV-licens (http://forum.piratpartiet.se/Topic99132-15-1.aspx), Nytt förslag för tv-licens (http://forum.piratpartiet.se/Topic97627-15-1.aspx), Nu ska alla med datorer betala TV-avgift (http://forum.piratpartiet.se/Topic130187-110-1.aspx), Företagen ska betala tv-licens (http://forum.piratpartiet.se/Topic130180-15-1.aspx), TV-licens (http://forum.piratpartiet.se/Topic128479-84-1.aspx), TV-avgift (http://forum.piratpartiet.se/Topic150355-110-1.aspx), TV Licens (http://forum.piratpartiet.se/Topic155873-110-1.aspx), Föreningen Nej till TV-avgift - FNT (http://forum.piratpartiet.se/Topic174239-14-1.aspx), TV-avgift för internet (http://forum.piratpartiet.se/Topic150214-15-1.aspx), Reformering av TV-licensen (http://forum.piratpartiet.se/Topic151919-110-1.aspx), Varför ska vi ha Tv-license? (http://forum.piratpartiet.se/Topic181486-16-1.aspx), Radiotjänst ringde (http://forum.piratpartiet.se/Topic192892-16-1.aspx)

Som ni ser finns det ganska stort intresse och finns många trådar om TV-licens på vårt forum.

Min åsikt i frågan.
Jag förstår inte varför finansieringen av public service baseras på en avgift som via lag ska utfärdas vid innehav av de tekniska uppfinningarna TV/radio och snart dator (http://forum.piratpartiet.se/Topic130187-110-1.aspx?Highlight=TV). Det känns en aning förlegat. TVn kan jag använda både till TV-spel och datormonitor utan att måsta ha tillgång till de digitala TV sändningarna via en digitaltvbox. Jag är dock beredd att betala för oberoende granskade journalistik och nyheter som är opåverkad av ekonomiska eller politiska krafter. Hur bra denna oberoendehet fungerar i dagsläget kan jag inte uttala mig om, men jag vet att det råder delade uppfattningar om den saken. Hade jag varken haft TV eller radiomottagare hade jag fortfarande varit beredd att betala för oberoende granskande fri journalistik. Antingen via skatt eller separat avgift, det har ingen större betydelse för mig. Den åsikten har inget alls med mitt innehav av de tekniska uppfinningarna TV och radio att göra.

Jag vill dock betona att detta yrkande inte har något med mina ovanstående åsikter att göra, eller berör public service fortsatta finansiering. Ett ställningstagande om det tror jag skulle splittra partiet pga:
1. Vissa vill ha skattefinansierad public service.
2. Vissa vill att public service istället ska vara egenfinansierat, tex reklamfinansierat.
3. Andra lösningar.

Vilken lösning man tycker är bäst är lite av en höger/vänster fråga och då skulle inte partiet kunna enas i frågan, eller riskerar att tappa de väljare som vill ha en annan finansieringslösning, vilken lösning partiet än väljer. Jag försökte undvika den situationen och hitta något som alla piratpartister, oavsett övriga politiska åsikter kan enas om. Denna motionen syftar enbart till att avskaffa all kontroll av medborgarnas innehav av TV och radiomottagare. Kanske snart också en kontroll av ditt mobiltelefon och datorinnehav, då de kan räknas som mottagare via tex SVT Play. Man kan ju fråga sig vilka metoder som kommer användas för kontroll av mobiltelefoninnehav då? Stalking?


Jag yrkar:
Att piratpartiet tar ställning till att all verksamhet för pejling och innehavskontrollering av svenska folkets radio och TV-mottagare upphör.


Här är exempel på vad pejling kan leda till och varför detta bör vara en fråga för PP.
Tevepejlare tittade in i fel fönster (http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/242827-tevepejlare-tittade-in-i-fel-fonster)
En dag damp det ner en faktura från Radiotjänst. Kvinnan krävdes på 519 kronor i teveavgift. Trots att hon inte har någon teveapparat.
[...]
Efter JO:s granskning visar det sig nu att tevepejlaren helt enkelt tittat in genom fel fönster. Där såg han en platteve - i det han trodde var kvinnans lägenhet - och skrev i sin rapport att hon tittade på teveserien Vänner.
Att döma av diverse bloggar och foruminlägg tycks radiotjänst ha som metod att kika in i folks fönster.
Radiotjänsts arbetssätt och kundservice (http://asiktstorget.radiotjanst.se/threads/41), TV-pejlare är inte bara långa (http://www.valkommentillsverige.se/index.php?go=show&id=7), Bråk med Radiotjänst (http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=218130)


På NetOnNet kan man läsa följande (http://www.netonnet.se/Content/FAQ):
Anmäls mitt inköp till Radiotjänst?
Vid försäljning av apparater innehållande tv-mottagare (t.ex. TV, inspelningsbar DVD, digitalbox, tv-tuner till dator mm.) har NetOnNet anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB. Detta innebär att vi inom 30 dagar efter genomförd försäljning måste uppge sådan information som krävs för att kunna fastställa avgiftsplikten för televisionsmottagare (det som vanligtvis kallas TV-licens). Informationen NetOnNet skickar är: namn, adress och telefonnummer på köparen. Om vi ej fullgör sin anmälningsplikt drabbas vi av böter. Anmälningsplikten styrs av "Lagen om TV-avgift" (1989:41) 8 §.
Jag tycker inte butiker ska måsta anmäla sina kunders innehav. Det borde ligga på individens eget ansvar och samvete att anmäla sitt innehav för att bidra till public service.


Jag yrkar:
Att piratpartiet tar ställning för att butiker inte bör ha anmälningsplikt när konsumenter köper apparater innehållande tv-mottagare.

JorgenL
2010-03-14, 21:17
Om det är så att riksdagen ser ett värde med att det ska finnas public service radio/tv, så vore det rimligare att ge pengar direkt för detta syfte, än att dela ut en "beskattningsrätt" som en förläning till Sveriges Radio, speciellt när konsekvensen innebär ett onödigt integritetsintrång gentemot medborgarna.

Mottagaravgiften kunde eventuellt vara motiverad på den tiden då det inte fanns radio/tv mottagare i varje hushåll, om ens då. Idag då i det närmaste varje hushåll faktiskt har tv.

Dessutom är den eventuella nyttan med public service ju att det ska finnas oberoende nyhetsförmedling som kan resultera i journalistik och produktion som inte följer de kommersiella mekanismerna, och själva existensen av sådan är då till nytta även för den som inte har tv-mottagare, genom att det påverkar samhällsdebatten.

Eftersom det nog ligger lite utanför PP's politik att yrka på att tv-avgiften ersätts med finansiering direkt över stadsbudgeten istället, så avstår jag från det.

Yrkar istället bifall på motionen.

Flowerboy
2010-03-16, 01:29
Eftersom jag tillhör den lilla minoritet av befolkningen som saknar TV-mottagare och som sådan varit utsatt för omfattande trakasserier av Radiotjänst som i princip påstår att såna som jag inte finns, så kan jag inte annat än yrka bifall till motionen.

Yrkar bifall.

Sen kan jag inte annat än uttrycka min stora beundran för motionärens briljanta sätt att komma åt den integritetskränkning och förföljelse som sker av Radiotjänst, utan att ta ställning i frågan om Public Service finansiering. Strålande!!!

of_darkness
2010-03-16, 05:17
Yrkar bifall.

LiNKAN
2010-03-17, 13:18
Jag yrkar bifall.

Tommten
2010-03-17, 21:02
Flowerboy (2010-Mar-16)Yrkar bifall.
Sen kan jag inte annat än uttrycka min stora beundran för motionärens briljanta sätt att komma åt den integritetskränkning och förföljelse som sker av Radiotjänst, utan att ta ställning i frågan om Public Service finansiering. Strålande!!!
Tack så mycket! :) Nu vart jag glad.

mobboffer
2010-03-17, 21:43
Yrkar avslag. Om vi fick igenom det här så är det givet att skatterna skulle höjas som kompensation, vilket i praktiken gör förslaget vänstervridet.

Isaksson
2010-03-18, 02:07
Flowerboy:

Eftersom jag tillhör den lilla minoritet av befolkningen som saknar TV-mottagare...

Då är vi två!

I övrigt yrkar jag:

Bifall till endera motion.

Jag kan se att argument kan växa sig starka för båda delar, och att de faller
innom Piratpartiets kärnområde vad gäller integritet.

Jante
2010-03-18, 02:20
Jag tycker inte heller att det är så kul att betala TV-licensen, men jag tror att ni gjort en tankelapsus. Om vi skall ha en fri OBEROENDE radio och TV, så funkar det inte att den finansieras via skatt eller via reklam. Det gör ju att man hamnar i en beroendeställning till antingen riksdagsmajoriteten eller till företagen som betalar för reklam och då kan det ju vara svårt att vara kritisk mot dessa. Jag vill inte att Sverige helt förvandlas till något som liknar Berlusconis Italien, även om Bonniers gjort tappra försök... ;o)

Yrkar avslag!

willenfort
2010-03-18, 06:52
Jante (2010-Mar-18)Jag tycker inte heller att det är så kul att betala TV-licensen, men jag tror att ni gjort en tankelapsus. Om vi skall ha en fri OBEROENDE radio och TV, så funkar det inte att den finansieras via skatt eller via reklam. Det gör ju att man hamnar i en beroendeställning till antingen riksdagsmajoriteten eller till företagen som betalar för reklam och då kan det ju vara svårt att vara kritisk mot dessa. Jag vill inte att Sverige helt förvandlas till något som liknar Berlusconis Italien, även om Bonniers gjort tappra försök... ;o)
Yrkar avslag!

Vi har aldrig haft en oberoende television. Den har alltid styrts av staten sen sen skapades. genom hot, chefstillsättningar mm.

Om vi vill ha oberoende television så måste den friställas helt från staten både vad gäller ledning (Välja egna ledamöter eller liknande) OCH ekonomi.

Det är ett avsevärt större jobb än det som denna motionen talar om.

Jag yrkar på bifall eftersom Jag inte anser företag skall ha dessa befogenheter. Om det sen leder till att folk slutar betala licencen och SVT får ekonomisk kris så får vi lösa det senare.

berinder
2010-03-18, 08:27
Jag förstår inte hur du kan få motionen till att handla om finansieringen? Det är ju precis det motionären undviker briljant.

Vi kan idag inte köpa en tv anonymt. Inte ens om vi köper in en till en lokal där det redan finns tv klarar vi oss utan att behöva lämna namn och telefonnr.

Yrkar bifall

mobboffer
2010-03-18, 08:51
berinder (2010-Mar-18)Vi kan idag inte köpa en tv anonymt. Inte ens om vi köper in en till en lokal där det redan finns tv klarar vi oss utan att behöva lämna namn och telefonnr.
Det borde redan finnas stöd i principprogrammet för att vi ska kunna kräva att man ska få köpa TV anonymt. Finns ingen anledning, av den orsaken, till att även kräva att finansieringen ska ändras.

willenfort
2010-03-18, 09:25
berinder (2010-Mar-18)Jag förstår inte hur du kan få motionen till att handla om finansieringen? Det är ju precis det motionären undviker briljant.
Vi kan idag inte köpa en tv anonymt. Inte ens om vi köper in en till en lokal där det redan finns tv klarar vi oss utan att behöva lämna namn och telefonnr.
Yrkar bifall

Jag antar att du refererar till mitt inlägg.
Jag försökte inte få motionen att handla om finansiering. Jag bara konstaterade som svar till Jante att annan finansiering skulle krävas om vi skulle få oberoende television.

Motionen i sig pratar inte om pengar men en konsekvens av motionen blir ju att mycket färre personer kommer att betala licens så att inte konstatera att detta kan bli ett problem är att försöka ignorera verkligheten.

Obrell86
2010-03-18, 10:33
Jag anser att detta är en fråga utanför PP's kärnpolitik och kan således splittra medlemmarna och komplicera vågmästarstrategin

Jag yrkar på avslag

nemetroid
2010-03-21, 23:34
Utan en ny lösning på finansieringen tycker jag att ett ställningstagande som detta är oansvarigt, även om jag principiellt är emot pejlingen.

Yrkar avslag.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:48
Jag har ingen aning om vad jag ska rösta i den här frågan. Båda sidor har bra poänger.

Jag är för skattebetalad, oberoende tv (vissa kanaler), för tv-avgift för andra kanaler, betal-tv för andra kanaler... Men jag är även emot tv-pejlare som trakasserar folk och ljuger.
Men jag känner mer att den dåliga moralen och kunskapen hos tv-pejlare är problemet, och inte riktigt reglerna som sådana.

Kan varken bifalla eller avslå med gott samvete.

Bjurran
2010-04-13, 14:08
Anser nog att ett bifall i denna fråga vore på sin plats...

Personligen tycker jag att det är helt rätt att denna pejling och det tvång avgiften innebär måste upphöra. Jag använder mina TV-apparater som bildskärmar, men enligt radiotjänst är det en TV-mottagare även om jag så inte har någon digitaltvmottagare kopplad till den och därmed inte kan se på den TV de sänder.

När det gäller den ekonomiska aspekten är min åsikt att man får betala för det man vill ha. Jag anser inte att SVT/SR är opåverkade i alla led ändå, se bara på den lilla biten att någon väljer vilka nyheter som är intressanta att rapportera. Enbart där påverkas utbudet.

Ett sidospår till det hela:
När det gäller finansieringen finns mycket pengar som borde betalas ut till oss som köpt digitaltvmottagare en gång i tiden, då informationen som gick ut i samband med digitaltvövergången tydligt angav att övergången inte skulle innebära några andra kostnader än vad vi redan betalade i form av denna avgift. Trots detta lyckades jag inte hitta ett enda ställe att få tag på en gratis digitaltvmottagare till de "fria" kanalerna.