handdator

Visa fullständig version : B22. Motion om borttagande av fyraprocentsspärren


Calandrella
2010-03-14, 20:46
Bakgrund:
Piratpartiet är ett parti som bygger på tanken på att demokrati är det bästa styrelseskicket. Demokrati innebär att folket bestämmer, och Sverige har valt att nyttja representativ demokrati, vilket innebär att landet har ett antal parlamentariker med den lagstiftande makten, som ska företräda landets befolkning. Det systemet är någorlunda okej ur ett demokratiskt perspektiv - om det inte vore för fyraprocentsspärren (och diverse andra problem jag tagit upp i andra motioner; det är dock inte relevant i denna motion). Istället för antalet parlamentariker som företräder ett visst parti, en viss uppfattning, direkt motsvarar antalet röstande på den parlamentarikern, utesluts per automatik alla parlamentariker med mindre än fyra procent av rösterna, även i de fall då andelen borde berättiga till platser i riksdagen (exempelvis motsvarar tre procent av rösterna 10 platser i riksdagen strikt matematiskt). Detta är mycket odemokratiskt, i och med att det förenklar för de etablerade partierna (som redan har det enklare för sig på grund av exempelvis partistöd och utdelning av valsedlar) och därmed försvårar för medborgare att åsamka förändring genom att skapa nya partier.
Yrkande:
Jag yrkar därmed:
- att följande stycke läggs till på lämplig plats i principprogrammet (förslagsvis i slutet av avsnittet "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter"):

Föreslagen lydelse:
Sverige är en demokrati, och bör som sådant ha alla egenskaper en fullvärdig demokrati har. Tyvärr har inte Sveriges demokrati det i nuläget; partier som har mindre än fyra procent av rösterna utesluts ur riksdagen, oavsett att rösterna i vissa fall egentligen motsvarar så många procent av befolkningen att det bör berättiga flera platser i parlamentet. Denna odemokratiska ordning vill Piratpartiet ändra på, för att stärka Sveriges demokrati.

olofb
2010-03-14, 21:55
Tanken är god och jag stämmer in i att 4%-spärren bör tas bort. Men jag tycker att texten är lite olyckligt formulerad då den antyder att det finns en fix uppsättning egenskaper som innehas hos en fullvärdig demokrati. Demokrati är något i ständig utveckling och inte på förhand bestämt.

Så om formuleringen kan göras mera i stil med "borttagande av 4%-spärren till riksdagsvalet skulle förbättra demokratin i Sverige" är jag på.

mattep74
2010-03-14, 22:33
Yrkar avslag med följande motivering: Vill vi ha en stabil politik med en regering som sitter hela mandatperioden ut eller vill vi ha samma kaos som i Italien som har haft 45 olika regeringar sedan 1945? De länder som saknar spärrar har mängder av småpartier som gör det omöjligt med stabila och varaktiga regeringar(känner främst till Italien och Israel) som vi i Sverige faktiskt haft oavsett vad man tycker om det röda partiet som styrt majoriteten av tiden.

JorgenL
2010-03-15, 01:30
Jag kan inte instämma i att 4%-spärren per definition är "odemokratisk".

Demokrati är ett system för att styra som kan utformas på olika sätt, I vissa länder har man tex enmansvalkretsar där den person som får flest röster får sitta i parlamentet och representera valkretsen, alla andra röster i valkretsen är därmed per definition orepresenterade. Det brukar fortfarande räknas som ett demokratiskt val.

Sverige har ett i hög grad proportionellt valsystem, men har just av den anledningen satt en småpartispärr eftersom det annars är stor risk att systemet ska generera en stor mängd småpartier vilket resulterar i det som nämnts, att det blir i stort sett omöjligt att styra landet. Jämfört med länder med val i enmansvalkretsar så har vi redan som det är många partier.

Många småpartier resulterar i att dessa får oproportionerligt stor makt och kan driva igenom frågor som endast en mycket liten del av befolkningen stödjer när regeringsbildaren vill "köpa" deras röster för att kunna bilda regering.

Jag ser inte att ett borttagande av spärren skulle "förbättra" folkstyret i Sverige, snarare att det riskerar att generera parlamentariskt kaos.

yrkar avslag

Gammelpiraten
2010-03-15, 13:09
Många småpartier resulterar i att dessa får oproportionerligt stor makt och kan driva igenom frågor som endast en mycket liten del av befolkningen stödjer när regeringsbildaren vill "köpa" deras röster för att kunna bilda regering.Många småpartier resulterar i att dessa får oproportionerligt stor makt och kan driva igenom frågor som endast en mycket liten del av befolkningen stödjer när regeringsbildaren vill "köpa" deras röster för att kunna bilda regering.

Ett parti som ligger strax över eller under 4% betraktas nog av alla som ett typiskt småparti. PPs syfte i form av vågmästarstrategin är att idka maximal utpressning för att få igenom kärnfrågorna för att stödja regeringsbildaren till MAKTEN. På så sätt lovar man oreservationslöst att under fyra år framåt i alla kommande frågor under kommande mandatperiod garantera att man skall rösta som regeringsbildaren.

Fotnotsexempel: PP får 4% och folket som inte gillar PP ger andra partier 96%. Här är det inte fråga om många småpartier utan ett enda som för närvarande verkar inom ett ytterligt smalt politiskt segment.

Det gäller att få svart till vitt och sitta på två stolar samtidigt och sälja björnen i säcken innan den är skjuten. :D:P:w00t:

JorgenL
2010-03-15, 17:37
@Gammelpiraten: Du har naturligtvis alldeles rätt... :-) Vi försöker själva utnyttja den aspekten av systemet till att utpressa oss till större inflytande än vi egentligen har stöd för. Men vi gör det utifrån de spelregler som finns. Jag ser inte att vi skulle ha nån större fördel i att förändra det systemet så att vi när vi väl kommit in i riksdagen, risken ökar för att VÅRA frågor ska bli bortmanövrerade av andra, ännu mindre småpartier...;)

willenfort
2010-03-15, 18:35
som andra skriver det finns väldigt bra argument mot en situation med många vågmästare och ständiga politiska kriser.
Dessa argument över över den eventuella minimala ökning av representationen som avskaffande skulle ge.

yrkar avslag.

Dexe
2010-03-17, 11:27
I egenskap av statsvetare anser jag att en borttagen 4%-spärr ger större demokratiska problem än att den upprätthålls.

Yrkar på avslag.

LiNKAN
2010-03-17, 13:05
Jag yrkar avslag.

mobboffer
2010-03-17, 18:18
Förslaget skulle skapa problem för arbetet i riksdagen under nuvarande former. Det normala är att ärenden bereds i utskott och att omröstningen sen bara är en formsak. Detta gör att alla partier bör få minst en person i varje utskott. Ett parti med 1% får bara 3-4 mandat vilket skapar väldigt mycket jobb och krångel om de ska täcka alla utskott.

Yrkar därför avslag.

Calandrella
2010-03-21, 14:30
Vad gäller att det blir "kaotiskt": nej, så kaotiskt att det inte fungerar lär det knappast bli. Och så länge det fungerar, bör vi ha demokrati. Om vi hellre vill ha total ordning, ja, då kan vi väl lika gärna införa diktatur?

Mab
2010-03-21, 20:42
Vad gäller att det blir "kaotiskt": nej, så kaotiskt att det inte fungerar lär det knappast bli. Och så länge det fungerar, bör vi ha demokrati. Om vi hellre vill ha total ordning, ja, då kan vi väl lika gärna införa diktatur?

Demokrati är inte identiskt med majorietsbeslut. Både med och utan n 4% spärr har vi demokrati i Sverige. Däremot så kommer vi med en 4%-spärrr ha en demokrati där det är svårare för nya politiska strömningar att synas och hörs.

Själv ser jag ett problem i att det är en så stor skillnad på att ha 4% och 3,9% i form av att det är ca 14 riksdagsledamotsplatser som avgörs av den lilla skillnaden. Det som står på spel är alltså extremt mycket. Vidare är siffran 4% inte på något sätt vetenskapligt grundad utan en politisk kompromiss. Jag kan tänka mig en sänkning till en spärr på 3%, 2,5% eller 2% för att möjliggöra för fler politiska aktörer och minska skillnaden mellan att vara precis över och precis under riksdagsgränsen. Däremot ser jag det inte som en fråga som Piratpartiet bör driva och yrkar därmed avslag på motionen.

drhex
2010-03-23, 11:22
Däremot ser jag det inte som en fråga som Piratpartiet bör driva

För att det inte ser snyggt ut att förespråka en ändring som gynnar det egna partiet eller av något annat skäl?

4%-spärren drabbar små partier på två sätt:

1) De får inga mandat om de inte uppnår gränsen
2) Det är svårare att få röster då det finns folk som tycker att ett småparti är det bästa alternativet, men som dessutom har en preferens för det blåa eller röda laget. Dessa kan tänkas rösta på ett annat parti än det de tycker är bäst för att inte riskera att se sin röst "bortkastad".

Problem 2) skulle kunna lösas genom att man får lista flera partier på valsedeln enligt principen "kommer inte mitt förstahandsval in, så tillfaller min röst istället andrahandsvalet"

Sven Petersson
2010-03-31, 11:24
En höjning till 5 % torde vara mer sannolik om Piratpartiet inte tar ställning för slopande av eller sänkning av mandatspärren.

Hur ser det ut i andra länder?

Finland 0%
Irland 0%
Luxemburg 0%
Nederländerna 0%
Schweiz 0%
Spanien 0%

Danmark 2%

Grekland 3%
Ukraina 3%

Bulgarien 4%
Italien 4%
Norge 4%
Ukraina 4%
Österrike 4%

Belgien 5%
Estonia 5%
Frankrike 5%
Island 5%
Kroatien 5%
Latvia 5%
Polen 5%
Rumänien 5%
Serbien 5%
Tjeckien 5%
Tyskland 5%
Ungern 5%

Ryssland 7%

Turkiet 10%

Europaparlamentet konstaterar att det bör vara frivilligt att fastställa en nedre procentspärr, och att denna spärr i vilket fall som helst inte bör överstiga 5 procent av de avlagda rösterna på nationell nivå.

Lägre spärr ger en bättre representativitet för ett parlament och därmed också en större demokratisk trovärdighet.

Procentspärrar (och kvoteringar) bör snarast möjligt förpassas till historiens dunkel.

Yrkar tillstyrkan.

Panterdjuret
2010-04-11, 19:59
Jag yrkar avslag på förlaget om att ta bort fyraprocentsspärren.

Terobi
2010-04-11, 20:46
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionen berör inte någon av våra kärnfrågor och förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.