handdator

Visa fullständig version : B23. Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken


Calandrella
2010-03-14, 20:51
Bakgrund:
För närvarande deltar Sverige med soldater i den väpnade konflikten i Afghanistan. Att Sverige deltar i krig är totalt oacceptabelt ur ett människorättsperspektiv, då krig så gott som per definiton innebär kränkande av både civilpersoners och soldater mänskliga rättigheter. Då Piratpartiets kärna är just mänskliga rättigheter och demokrati, bör Piratpartiet arbeta mot Sveriges närvaro i Afghanistan.
Yrkande:
Jag yrkar därmed:
- att följande stycke läggs till på lämplig plats i principprogrammet (förslagsvis i slutet av avsnittet "Demokrati och medborgerliga rättigheter och friheter"):

Föreslagen lydelse:
Sverige bör respektera mänskliga rättigheter, för alla människor och på alla platser i världen. Detta gäller naturligtvis även Afghanistan, där Sverige för närvarande är inblandat i en väpnad konflikt. Piratpartiet anser det vara oacceptabelt att Sverige deltar i ett krig, då krig innebär massiva kränkanden av mänskliga rättigheter. Därför förespråkar Piratpartiet att Sveriges soldater snarast lämnar Afghanistan.

Marcus Borg
2010-03-14, 21:15
Vill gärna att Sverige lämnar opiumkriget i Afganistan. Men hur definierar du mänskliga rättigheter? FNs definition av mänskliga rättigheter som de flesta personer i alla fall i Sverige kopplar till begreppet mänskliga rättigheter innebär att stater genom lagar kan begära undantag för mänskliga rättigheter.

Om man läser det finstilta i FNs dokument kan man finna att de mesta av rättigheterna gäller om en domstal inte säger annorlunda. Alltså är rättigheterna mer rekommendationer och står inte över domstolsbeslut vilket kanske förklarar att folk i världen kan behandlas så omänskligt.

En annan sak är en konstitution som t. ex. USAs Bill of Rights som ingen domstol kan ogiltigförklara.

JorgenL
2010-03-14, 21:28
Detta är inte relevant för PP's fokus, och jag kan inte heller rakt av köpa din tolkning av situationen.

Jag är osäker på om det är rätt av Sverige att skicka soldater till Afghanistan.

Men själva anledningen till att de skickas dit är ju för att hjälpa till att FÖRSVARA mänskliga rättigheter genom att försöka skydda uppbyggnaden av ett fungerande civilsamhälle med demokratiska institutioner och fungerande rättssäkerhet. Hurvida detta verkligen fungerar i praktiken i just det här fallet, kan ju iofs diskuteras, men jag kan inte rent principiellt avfärda möjligheten att ett land med en demokratiskt vald regering ska kunna begära hjälp av FN för att få hjälp att upprätthålla säkerheten för sin befolkning, även med vapenmakt i den mån det finns en beväpnad opposition mot den valda regeringen. ALLT krigande är helt enkelt inte orättfärdigt, det kan mycket väl finnas tillfällen då vapenmakt är det enda rimliga sättet att skydda mänskliga rättigheter.

yrkar på avslag

RikMatts
2010-03-14, 22:00
Jag är också emot att slå ihjäl människor "i självförsvar" tusentals mil hemifrån.

Men som Jörgen L är lite inne på (tror jag) så är det meningslöst att bedriva politik genom att samla finord, med oklar innebörd, för egen del och pådyvla "nån annan" fulorden. Då gör "nån annan" samma sak och samlar finorden för sig och skickar fulords-svartepetter tillbaka.

Mänskliga rättigheter är ett sådant finordsuttryck som kan motivera och försvara vad som helst. Ett tomt argument, tycker jag, som vi bör hålla oss ifrån.

Andra kan få dansa sin blabla blabla-cha-cha-cha för sig själva.

Hammer
2010-03-15, 02:51
Jag har full förståelse för motionärens inställning, även om jag inte delar den. Att helt avfärda möjligheten till väpnade insatser finner jag vara naivt.

Motionären föreslår en strutsattityd till de problem som plågar vår omvärld och bör besvara följande frågor: vad fick stopp på axelamkternas framfart under andra världskriget? Var det Sveriges "neutrala" icke-stridande hållning, som svarar väl mot ordalydelsen i motionen, eller var det de länder som med vapen i hand slog tillbaka aggressionen? Var det starka ord som drev ut Saddam Husseins trupper ur Kuwait? Var det arga förmaningar som stoppade folkmordet i forna Jugoslavien?

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag avslag på motionen.

Albert
2010-03-15, 10:33
Calandrella (2010-Mar-14)Bakgrund:
Sverige bör respektera mänskliga rättigheter, för alla människor och på alla platser i världen. Detta gäller naturligtvis även Afghanistan, där Sverige för närvarande är inblandat i en väpnad konflikt. Piratpartiet anser det vara oacceptabelt att Sverige deltar i ett krig, då krig innebär massiva kränkanden av mänskliga rättigheter. Därför förespråkar Piratpartiet att Sveriges soldater snarast lämnar Afghanistan.

En annan anledning till att lämna Afghanistan är att Sveriges närvaro där ökar terrorhotet mot Sverige. Det kan i sin tur användas av övervakningsivrare för att motivera införande av ännu mer långtgående övervakning av befolkningen. Där har vi en klockren koppling till partiets kärnfrågor.

Hammer
2010-03-15, 10:53
Det där är ett logiskt felslut. Om vi ska få bukt med terrorismen så kan man inte, som vissa tycks försöka göra gällande, springa iväg och gömma sig under en sten. Om terrorn ska stoppas, så måste den stoppas på plats. Endast genom att bygga upp Afghanistan kan vi slå undan fötterna för talibanerna. I nuläget kräver det väpnade insatser, och då ser jag inte problemet med det. Världen är inte ett 70-tals dagis där alla är snälla och sjunger Kumbaya.

Avslå motionen!

duke_h3
2010-03-15, 12:14
Hammer (2010-Mar-15)Det där är ett logiskt felslut. Om vi ska få bukt med terrorismen så kan man inte, som vissa tycks försöka göra gällande, springa iväg och gömma sig under en sten. Om terrorn ska stoppas, så måste den stoppas på plats. Endast genom att bygga upp Afghanistan kan vi slå undan fötterna för talibanerna. I nuläget kräver det väpnade insatser, och då ser jag inte problemet med det. Världen är inte ett 70-tals dagis där alla är snälla och sjunger Kumbaya.
Avslå motionen!

Jag håller helt fast med dig om att ibland måste man slåss för att överleva. En naiv passifism är inte bara skadlig, den är ibland rent av farlig. Men det gör inte alla krig rätt, eller ens smart. Att alltid slåss är minst lika farligt. Att kalla ut ens soldater i strid, även om det som nu gäller ett fåtal äventyrslystna legosoldater, är inte ett beslut man skall ta lätt på. Det slukar enorma resurser, och det kostar mänskligt lidande. Att ifråga sätta varje krig är inte bara sunt det är en nödvändighet. Personligen tror jag att motionen är för precis för hamna i principprogrammet den behöver således arbetas om. Tanken om Afganistan tror jag är lämpligt i ett sjökortsarbete

Nicholas Miles
2010-03-15, 12:41
Att Sverige deltar i krig är totalt oacceptabelt ur ett människorättsperspektiv
Det var ett spännande sätt att se på saker. Innebär det att Sverige bör kapitulera vid en eventuell invasion eller gerillarörelse här hemma, så att våra värnpliktiga inte "kränker de mänskliga rättigheterna" genom att försvara landet? Om vi inte bör det (kapitulera alltså), har inte Afghanistan samma rätt till självförsvar? Och om de har de, bör de då inte också kunna be andra länder om hjälp i det försvaret?

Som jag ser det finns det tre skäl att välja bort deltagande i ett krig:
1) Det är för dyrt
2) Vi gillar inte landets politik (för kvinnofientlig, för rasistisk, för mansfientlig, för socialistisk, för liberal, för konservativ... spelar ingen roll vad den specifika politiken är, egentligen)
3) Landets regering saknar demokratisk legitimitet

Punkt 1 har inget med piratpolitik att göra och punkt två har nog inte heller så mycket med det att göra. Däremot kan man sedan det senaste afghanska valet ifrågasätta Karzai-regeringens legitimitet, iom det uppdagade valfusket, och därmed förespråka att vi drar oss ur landet. Men då får man samtidigt vara beredd att ompröva sin ståndpunkt efter nästa (afghanska) val, om det genomförs på ett legitimt sätt.

Albert
2010-03-15, 13:06
Hammer (2010-Mar-15)Det där är ett logiskt felslut. Om vi ska få bukt med terrorismen så kan man inte, som vissa tycks försöka göra gällande, springa iväg och gömma sig under en sten. Om terrorn ska stoppas, så måste den stoppas på plats. Endast genom att bygga upp Afghanistan kan vi slå undan fötterna för talibanerna. I nuläget kräver det väpnade insatser, och då ser jag inte problemet med det. Världen är inte ett 70-tals dagis där alla är snälla och sjunger Kumbaya.
Avslå motionen!
Jag är övertygad om att kriget i Afghanistan inte på något sätt minskar terrorismen, varken i eller utanför Afghanistan. Tvärtom skapar västvärldens hybris och arrogans i Irak och Afghanistan nya terrorister på löpande band.

Min åsikt är att försvarsmakten bör användas till att försvara Sverige. Insatsen i Afghanistan bidrar inte till att försvara Sverige. Tvärtom innebär den att säkerhetsläget för svenskar i och utanför Sverige försämras. Det försämrade säkerhetsläget kan även användas för att motivera ökad övervakning av befolkningen. Skattepengarna insatsen i Afghanistan kostar borde användas till att bygga upp det svenska försvaret på hemmaplan istället. Försvarsbudgeten idag är 2% av vad den var på 1980-talet. Och den lilla rest som finns kvar av försvarsbudgeten används inte ens till att försvara Sverige utan till att försvara ett utländskt imperium...

duke_h3
2010-03-15, 13:16
En bra och intressant motion. Det är skönt att se att någon vågar komma ut ur gaderoben och öppet säga vad många känner. Däremot så tror jag att ordalydelsen är för specifik för att höra hemma i principprogrammet. Jag hade därför velat splittra upp den i två delar. En del som fastställer att vi inte gillar krig som skall in i pricipprogrammet, och en del som tittar på den specifika situationen i Afghanistan som borde bli ett sakpolitiskt sjökort om hur Sverige skall agera i den konflikten.

Jag yrkar därför att tillägget till principprogrammet ändras till:


"Krig och Fred

Sverige skall respektera andras människors rätt till existens på alla platser i världen. Historien visar att krig ibland är nödvändiga, likväl innebär ett krig alltid att människors rätt till existens kränks på de mest fundamentala sätt. Krig är också för ett fåtal individer ett ekonomiskt mycket lönsamt projeckt. Att kontinuerligt ifrågasätt såväl syftet med som möjligheten till ett framgånsrikt genomförade av varje militär operation är fundamental nödvändighet för att inte svenska soldater skall bil verktyg för att säkra storföretags balansräkningar, eller personliga livvaker åt feudalherrar."

Laszlo Donat
2010-03-16, 12:56
Sverige bör respektera mänskliga rättigheter, för alla människor och på alla platser i världen. Detta gäller naturligtvis även Afghanistan, där Sverige för närvarande är inblandat i en väpnad konflikt. Piratpartiet anser det vara oacceptabelt att Sverige deltar i ett krig, då krig innebär massiva kränkanden av mänskliga rättigheter. Därför förespråkar Piratpartiet att Sveriges soldater snarast lämnar Afghanistan.
Jag håller med dig! Jag skulle gärna ha med som grundprincip "att döda eller skada en annan människa är alltid fel! Tabu!"
Men i dagens läge, vi måste begränsa oss! Vid nästa årsmöte jag kommer att ställa mig bakom kravet!
Jag yrkar avslag!

Calandrella
2010-03-16, 20:35
Vad gäller resonemanget "Det är okej att kränka mänskliga rättigheter litegrann om det skyddar mer mänskliga rättigheter än det inskränker." är det precis samma resonemang FRA-förespråkarna använder; "Det gör inte så mycket att vi kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, för rätten till liv - som vi skyddar med massövervakning - är viktigare.". Men nej, det är inte okej att kränka en mänsklig rättighet, vare sig för att skydda mänskliga rättigheter eller av någon annan anledning. Det är en viktig princip för staten. Att enskilda individer om de befinner sig i livsfara dödar andra hellre än blir själva dödade, ja, det är en annan sak, då det handlar om enskilda individers handlande och inte vad staten gör reglerat i lag, och det är undantagsfall; Afghanistankriget handlar på intet sätt om att skydda oss själva i en nödsituation (snarare lär fler afghaner ogillar Sverige på grund av vår våldsamma inblandning där, vilket leder till ett större säkerhetshot mot landet).

Och jo, mänskliga rättigheter kan och bör vi visst använda som uttryck. För det är just mänskliga rättigheter vår politik kretsar kring: rätten till att slippa godtyckligt ingripande i privatliv (övervakningsfrågor), rätten att kommunicera obehindrat oavsett medium (Internetavstängningsfrågor, censurfrågor), rätten till liv (tja... som den kanske mest självklara mänskliga rättigheten anser jag att den bör inräknas i vår politik), etc.

Nicholas Miles
2010-03-16, 22:25
Har du några belägg för att "de flesta afghaner" vill att de svenska säkerhetsstyrkorna åker hem, eller är det bara en magkänsla som råkar passa dina ståndpunkter? Afghanistan har som bekant en folkvald regering, vilken inte valt att avvisa svenska militärer. Detta tyder ju då snarare på att de flesta afghaner vill ha utländska säkerhetsstyrkor där.

Mab
2010-03-17, 11:24
Albert (2010-Mar-15)
Min åsikt är att försvarsmakten bör användas till att försvara Sverige. Insatsen i Afghanistan bidrar inte till att försvara Sverige.

Jag vill inte lägga mig i själva sakfrågan som diskuteras, men måste ändå peka ut den här direkta felaktigheten.

Svenska försvaret har som aktiv strategi att uppmuntra befäl att delta i svenska militära insatser på främmande mark eftersom det är det enda sättet att under reella förhållanden skaffa sig den kunskap om faktisk krigsföring som försvaret bedömmer som en nödvändighet för att vi ska kunna ha en hög stridsberedskap på hemmaplan.

Man kan givetvis ifrågasätta det cyniska i det resonemanget, men det är en separat fråga. Just när det gäller ditt påstående om att insatsen i Afghanisatn inte bidrar till att försvara Sverige så är det ett påstående som knappast håller för granskning om man tittar på de indirekta konsekvenserna av närvaron där.

JSchonning
2010-03-17, 17:52
JorgenL (2010-Mar-14)Detta är inte relevant för PP's fokus, och jag kan inte heller rakt av köpa din tolkning av situationen.
Jag är osäker på om det är rätt av Sverige att skicka soldater till Afghanistan.
Men själva anledningen till att de skickas dit är ju för att hjälpa till att FÖRSVARA mänskliga rättigheter genom att försöka skydda uppbyggnaden av ett fungerande civilsamhälle med demokratiska institutioner och fungerande rättssäkerhet. Hurvida detta verkligen fungerar i praktiken i just det här fallet, kan ju iofs diskuteras, men jag kan inte rent principiellt avfärda möjligheten att ett land med en demokratiskt vald regering ska kunna begära hjälp av FN för att få hjälp att upprätthålla säkerheten för sin befolkning, även med vapenmakt i den mån det finns en beväpnad opposition mot den valda regeringen. ALLT krigande är helt enkelt inte orättfärdigt, det kan mycket väl finnas tillfällen då vapenmakt är det enda rimliga sättet att skydda mänskliga rättigheter.
yrkar på avslag

Jag håller med Jörgen helt. Vad är mänskliga rättigheter? Vi har en enorm mängd internationell rätt som inte undantagslöst fastslår krigföring som mot "mänskliga rättigheter." Jag betvivlar dessutom att samtliga rättigheter i t.ex. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om civila och politiska rättigheter samt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, skulle ingå i PP:s politik. Ingen argumenterar mot mänskliga rättigheter, men de måste vägas mot varandra. Om PP nu står för "mänskliga rättigheter", så vill jag veta vad PP anser om abort. Är det fostrets/embryots rätt till liv (t.ex. EKMR Art. 2) eller är det moderns rätt till sin egen kropp och privatliv (t.ex. EKMR Art. 8) som ska gälla? Eller är det månne båda två!? Nej, alla mänskliga rättigheter kan inte PP uttala sig om. Speciellt inte om man inte har klart för sig (http://schonning.wordpress.com/2010/01/28/lite-om-upphovsratt-kontra-privatliv/) hur avvägningen mellan olika rättigheter bör göras (eller ens hur man ska förhålla sig till negativa respektive positiva rättigheter...).

Yrkar på avslag.

Albert
2010-03-18, 00:06
Mab (2010-Mar-17)Albert (2010-Mar-15)
Min åsikt är att försvarsmakten bör användas till att försvara Sverige. Insatsen i Afghanistan bidrar inte till att försvara Sverige.
Jag vill inte lägga mig i själva sakfrågan som diskuteras, men måste ändå peka ut den här direkta felaktigheten.
Svenska försvaret har som aktiv strategi att uppmuntra befäl att delta i svenska militära insatser på främmande mark eftersom det är det enda sättet att under reella förhållanden skaffa sig den kunskap om faktisk krigsföring som försvaret bedömmer som en nödvändighet för att vi ska kunna ha en hög stridsberedskap på hemmaplan.
Man kan givetvis ifrågasätta det cyniska i det resonemanget, men det är en separat fråga. Just när det gäller ditt påstående om att insatsen i Afghanisatn inte bidrar till att försvara Sverige så är det ett påstående som knappast håller för granskning om man tittar på de indirekta konsekvenserna av närvaron där.
Är det verkligen bättre att rida in i Afghanistan som döden på den gula hästen för att träna soldaterna än att utbilda dem på hemmaplan? Tänk på vad Sveriges deltagande i kriget innebär. Det ökar det asymmetriska hotet mot Sverige vilket i sin tur gör det betydligt lättare att motivera övervakningsåtgärder riktade mot befolkningen. Åtgärder riktade mot alla, inklusive den stora majoritet av befolkningen som inte är misstänkt för brott.

Albert
2010-03-18, 07:07
Korrektion "döden på sin gulbleka häst" ska det vara (referens till uppenbarelseboken).

För övrigt vill jag gratulera Mab till att som enda person i tråden faktiskt känna till den verkliga orsaken till Sveriges deltagande i Afghanistan. Jag har själv jobbat åt flera företag som levererar produkter till försvarsmakten och jag har bekanta som jobbar direkt åt försvarsmakten. Det var när jag fick reda på det verkliga skälet till Sveriges deltagande i kriget som jag blev skeptisk. Det är bedrägligt att påstå att man deltar för att skydda kvinnors rättigheter när det verkliga skälet är att helt enkelt träna svenska soldater och befäl att strida under "reella" förhållanden (i samarbete med NATO). Om bara riksdagen och svenska folket fick veta det som Mab har lyckats ta reda på skulle soldaterna tvingas åka hem snabbare än kvickt.

Mitt förslag är därför att formulera om motionen istället för att helt kasta den i papperskorgen. Jag har ingen bra formulering på rak arm men ska klura lite på det. Om någon annan har förslag till formuleringar, posta gärna dem i tråden. På något sätt borde formuleringen i alla fall knyta an till partiets kärnfrågor istället för "mänskliga rättigheter", som är ett lite för generellt begrepp.

AndersLindbäck
2010-03-18, 09:31
Mab har rätt i att Sverige deltager i FN insatser bl.a. för att ubilda sina officierare i krig men det är inte enda orsaken det finns många till:

1. Sverige vill hjälpa FN att stoppa krig.
2. Sverige är ett neutralt land och har lättare att kunna tala med de olika parterna utan att de har förutfattade meningar om Sverige.
3. Sverige vill hjälpa lokalbefolkningen i en svår tid.
4. Sverige vill utbilda sin militär i krig och krigsliknande situationer.


Sverige är i Afghanistan på begäran från FN för att upprätthålla freden.

piratcensur
2010-03-18, 10:34
AndersLindbäck (2010-Mar-18)2. Sverige är ett neutralt land och har lättare att kunna tala med de olika parterna utan att de har förutfattade meningar om Sverige.
Sverige har aldrig varit ett "neutralt" land. Under 2:a världskriget böjde sig Sverige framåt och lät nassarna transportera trupp genom landet. Heil heil. Nu samövar det neutrala landet Sverige med Nato.

Sverige är i Afghanistan på begäran från FN för att upprätthålla freden.
Så länge som utländsk trupp befinner sig i Afghanistan så blir det ingen fred.
Hoppas dom modiga svenska soldaterna får hög lön och stor livförsäkring.

Obrell86
2010-03-18, 10:49
Oavsett vad man tycker om sakfrågan bygger Piratpartiet på att folk med olika politiska synpunkter kan enas bakom en gemensam ideologi för att de anser den vara viktigare än sakfrågorna.

Om man dock börjar införa sakfrågor på detta sätt i partiets principprogram så blir det ett hinder för PP's förmåga att jobba mot vårt gemensamma mål. Dels eftersom det kommer att driva bort medlemmar från skilda politiska läger och dels för att det blir mer frågor att driva i riksdagen vilket försvårar vågmästarstrategin.

Om vi förväntar oss att kunna tvinga andra partier till kompromisser för att genomdriva våra frågor måste vi vara beredda att utelämna andra frågor ur programmet. Däremot kan man fortfarande på egen hand driva opinionsbildning som inte strider mot PP's program för att påverka övriga politiker.

Jag yrkar avslag av motionen och vill påpeka att jag sett många motioner av liknande typ inför årsmötet och undrar om detta verkligen är något som vi vill lägga vår energi på under ett valår.

Albert
2010-03-18, 15:09
AndersLindbäck (2010-Mar-18)Mab har rätt i att Sverige deltager i FN insatser bl.a. för att ubilda sina officierare i krig men det är inte enda orsaken det finns många till:
1. Sverige vill hjälpa FN att stoppa krig.
2. Sverige är ett neutralt land och har lättare att kunna tala med de olika parterna utan att de har förutfattade meningar om Sverige.
3. Sverige vill hjälpa lokalbefolkningen i en svår tid.
4. Sverige vill utbilda sin militär i krig och krigsliknande situationer.

Sverige är i Afghanistan på begäran från FN för att upprätthålla freden.
Hej Anders!

Jo, det är sant att dessa skäl har lagts fram. Men jag är tveksam till att dessa redovisade skäl överensstämmer med de verkliga skälen. Punkt nummer 4 stämmer i alla fall. Sen finns även det icke redovisade skälet att glida närmare NATO så att en anslutning i framtiden ska bli enklare. Hur det än ligger till med skälen så är en sak i alla fall säker. Punkt nummer 1 har misslyckats. Till och med UD erkänner detta:

http://kvp.expressen.se/Nyheter/1.1902614/hemlig-ud-rapport-insatsen-i-afghanistan-anses-misslyckad

Även om jag personligen tycker den här frågan är viktig har dock denna tråd visat att det inte finns någon bred enighet inom partiet angående Afghanistan. Obrell86 har kanske rätt i att det finns andra saker som är bättre att lägga energi på.

Terobi
2010-04-11, 20:47
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionen berör inte någon av våra kärnfrågor och förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Paul_Andersson
2010-04-12, 02:14
Jag yrkar bifall till denna utmärkta motion!

Sen vill jag bara påpeka att i den officiella "konspirationen" så fanns det inga afghaner som deltog i de kapade planen. Bin Laden har de ej ännu hittat. Den enda personen som de har anhållit och är på väg att döma för inblandning i 11:e september dådet är Khalid Sheikh Mohammed som har "erkänt" efter att ha blivit skendränkt 183 ggr, klart brott mot männskliga rättigheter. Dessutom har det nyligen framkommit att George W. Bush, Dick Cheney och Donald Rumsfeldt kände till att hundratals människor var oskyldiga i Guantanamo fängelset, men valde att låta de sitta kvar. Barn så unga som 12 år och män så gamla som 92 år fanns bland de intagna i Guantanamo. Ännu en klar brott mot mänskliga rättigheter. Sen vet jag inte längre,men sist jag kollade så var Sverige ett neutralt land!

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7092435.ece
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6130165.ece