handdator

Visa fullständig version : B27. Motion om konsumenträtt


willenfort
2010-03-14, 22:07
Principiella medborgerliga rättigheter är inget värda om man inte kan utnytja dem i praktiken.
I dagens samhälle så inskränks allt fler av våra rättigheter genom att man som medborgare
inte har möjlighet att påverka standardavtalen som företagen erbjuder. Även olika så kallade "tekniska åtgärder" (Se upphovsrättslagen kap 6)
begränsar medborgarnas rätt att utnyttja sina rättigheter
För att förhindra detta så anser jag att vi behöver utöka principprogrammet med en avdelning om konsumentskydd.
för mer info se: http://blue-green-mess.blogspot.com/2007/08/det-r-dags-fr-en-konsumentlicens-lag.html


Jag yrkar att:
Det i principprogrammet efter texten "Avtalsklausuler som avser att hindra en sådan tillåten spridning av information skall förklaras ogiltiga och utan rättsverkan. Icke-kommersiell spridning av publicerad kultur, information eller kunskap — med undantag för privat information — får inte begränsas eller bestraffas. Som en logisk följd vill vi avskaffa privatkopieringsersättningen.
införs texten " Det skall även vara förbjudet med tekniska åtgärder som förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter"

samt att styrelsen lägger till ett sjökort om konsumenträtt som bland annat tar upp frågan om en konsumentskyddslag.

Tommten
2010-03-15, 12:56
Jag tycker tankegången är intressant, men att styrelsen får fria händer att utforma sjökort om konsumenträtt inför valet, utan mer djupgående diskussioner om vad det egentligen innebär är jag emot, för jag vet inte alls vad jag kan förvänta mig av det. Är det avsikten med attsatsen om sjökortet?

Det skall även vara förbjudet med tekniska åtgärder som förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter
Det borde kanske förtydligas att dessa tekniska åtgärder gäller för konsumentskydd då, så det inte kommer typ nått om att fängelser förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter eller nått annat knepigt? Det var ju ett oerhört dåligt exempel av mig, men du förstår kanske vad jag menar ändå. Jag skyller på att jag är trött.

willenfort
2010-03-22, 09:21
Jag tycker tankegången är intressant, men att styrelsen får fria händer att utforma sjökort om konsumenträtt inför valet, utan mer djupgående diskussioner om vad det egentligen innebär är jag emot, för jag vet inte alls vad jag kan förvänta mig av det. Är det avsikten med attsatsen om sjökortet?


Det borde kanske förtydligas att dessa tekniska åtgärder gäller för konsumentskydd då, så det inte kommer typ nått om att fängelser förhindrar medborgare att utöva sina lagliga rättigheter eller nått annat knepigt? Det var ju ett oerhört dåligt exempel av mig, men du förstår kanske vad jag menar ändå. Jag skyller på att jag är trött.

JAg förstår vad du menar men tror inte att det blir ett problem eftersom tillågget tydligt står tillsammans med text som endast pratar om upphovsrätten. (Och att hamna i fängelse är lagstadgat så då är det även lagstadgat vllka rättigheter men förlorar under den vistelsen :) ) skall fundera på om jag kan formulera det tydligare.

Kjella
2010-03-23, 21:08
Very good motion, but couldn't you simply say "Icke-kommersiell spridning av publicerad kultur, information eller kunskap — med undantag för privat information — får inte begränsas, bestraffas eller förhindras med tekniska åtgärder."

I would also suggest you look at motion B17 and reject it since it is a motion to change the party principles so it no longer wants to outlaw "tekniske åtgjärder".

Terobi
2010-04-11, 20:48
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Dåligt formulerat yrkande, även om motionärens tanke med motionen är väl menad. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.