handdator

Visa fullständig version : B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt


Mab
2010-03-14, 23:10
Bakgrund

Piratpartiets ställningstagande i varumärkesfrågan är en kvarleva från en tid då partiet främst diskuterade nationell politik inom Sverige. Idag är vi ett parti representerat i EU-parlamentet och som sådant behöver vi en åsikt kring varumärken som ger oss en riktlinje för hur vi ska hantera frågan internationellt.

Vidare kan formuleringen vi har idag ses som en aning naiv även rörande svenska förhållanden om man ser till hur varumärkeslagstiftningen rent faktiskt implementeras idag.


Yrkande

att(1): mötet beslutar att stryka följande stycke ur principprogrammet:

Varumärken är i första hand ett skydd för konsumenterna. Vi anser att varumärkesrätten i huvudsak fungerar bra idag, och föreslår inga förändringar.

att(2): mötet beslutar att införa nedanstående stycke precis ovanför rubriken "Avslutning" i principprogrammet:

Varumärkesskyddet är en inskränkning av friheten i samhället som endast kan rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd. Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.

Särskilt angeläget är det att säkerställa att varumärkesskyddet aldrig kan nyttjas för att hindra eller bromsa yttrandefriheten i ickekommersiella sammanhang som t.ex. konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik.

För att säkerställa ovanstående behöver dagens varumärkeslagstiftning ses över och begränsas på både nationell och internationell nivå.

Varumärkeslagstiftningen ska utgå från ett konsumentperspektiv.

Underskrifter

Mattias Bjärnemalm
Isak Gerson
Amelia Andersdotter
Klara Ellström
Mikael Holm
Johannes Schönning
Piratpartiets framtidskluster

JorgenL
2010-03-15, 01:02
Yrkar bifall

Vår tidigare inställning känns som alltför okritisk.

Flowerboy
2010-03-15, 03:08
Yrkar Avslag

Motivering:
De problem med varumärken som MAB vill komma åt uppkommer nästan uteslutande när man kombinerar varumärkesskyddet med andra immateriella rättigheter som upphovsrätt, mönsterskydd och patent. Eftersom partiet vill förändra upphovsrätten och avskaffa patent så löser det sig ändå. Mönsterskydd är så likt varumärken i sin konstruktion att det har väldigt lite effekt om man kombinerar varumärkesskydd och mönsterskydd.

Dessutom uppkommer det en konflikt mellan den ideella upphovsrätten, som partiet vill bevara oförändrad, och varumärken med MABs förslag, pga att identitetsaspekten hanteras olika. Detta ökar, istället för att minska, möjligheterna att missbruka varumärken.

RUTROS
2010-03-15, 16:38
Flowerboy (2010-Mar-15)Yrkar Avslag
Motivering:
De problem med varumärken som MAB vill komma åt uppkommer nästan uteslutande när man kombinerar varumärkesskyddet med andra immateriella rättigheter som upphovsrätt, mönsterskydd och patent. Eftersom partiet vill förändra upphovsrätten och avskaffa patent så löser det sig ändå. Mönsterskydd är så likt varumärken i sin konstruktion att det har väldigt lite effekt om man kombinerar varumärkesskydd och mönsterskydd.
Dessutom uppkommer det en konflikt mellan den ideella upphovsrätten, som partiet vill bevara oförändrad, och varumärken med MABs förslag, pga att identitetsaspekten hanteras olika. Detta ökar, istället för att minska, möjligheterna att missbruka varumärken.

Kopplingen till upphovsrätt, mönsterskydd och patent är helt obegriplig. Jfr Champagne, Benetton, coca cola osv. Jag har svårt att se något samband. Men att som sker nu att varumärket utnyttjas för att påstå att generika är en förfalskning är svårt att acceptera.
Yrkar bifall!

of_darkness
2010-03-15, 21:20
Yrkar bifall.

Rikard Fröberg
2010-03-16, 00:09
Yrkar bifall.

Flowerboy
2010-03-16, 00:37
RUTROS (2010-Mar-15)Flowerboy (2010-Mar-15)Yrkar Avslag
Motivering:
De problem med varumärken som MAB vill komma åt uppkommer nästan uteslutande när man kombinerar varumärkesskyddet med andra immateriella rättigheter som upphovsrätt, mönsterskydd och patent. Eftersom partiet vill förändra upphovsrätten och avskaffa patent så löser det sig ändå. Mönsterskydd är så likt varumärken i sin konstruktion att det har väldigt lite effekt om man kombinerar varumärkesskydd och mönsterskydd.
Dessutom uppkommer det en konflikt mellan den ideella upphovsrätten, som partiet vill bevara oförändrad, och varumärken med MABs förslag, pga att identitetsaspekten hanteras olika. Detta ökar, istället för att minska, möjligheterna att missbruka varumärken.
Kopplingen till upphovsrätt, mönsterskydd och patent är helt obegriplig. Jfr Champagne, Benetton, coca cola osv. Jag har svårt att se något samband. Men att som sker nu att varumärket utnyttjas för att påstå att generika är en förfalskning är svårt att acceptera.
Yrkar bifall!

Att någon helt godtyckligt försöker hävda att generika läkemedel skulle vara förfalskningar utifrån varumärkesrätt betyder ju inte att varumärkesrätten varken i Sverige eller internationellt ger stöd för att det är förfalskningar.

Och om man skulle vara ett ondskefullt läkemedelsföretag som försöker stoppa generika så lär man inte komma särskilt långt med hjälp av varumärkesrätt. Däremot kan man åstadkomma en hel del problem för generika producenten genom att bråka om upphovrättsintrång på texter i bipacksedlar och på förpackningar.

Generikaproducenterna har dessutom redan lärt sig hur man undviker varumärkesintrång genom att de döper sina produkter till namnet på den verksamma substansen och sen kompletterar med sitt eget firmanamn. Typexemplet är vanliga allergimediciner där den kända originalvarumärkesprodukten är Clarityn. Clarityn har en verksam substans som heter Loretadin. Så generika producenterna döper sina allergimediciner till Loretadin Santos, Loretadin Entill, Loretadin Pirat m.m.

Det intressanta som händer då blir att på en butikshylla så står 3 produkter som alla heter Loretadin, kostar ungefär lika mycket, men har lite olika design. Och så står där också en förpackning som heter Clarityn, och med ordet loretadin i liten stil under varumärket, och som kostar 3 gånger så mycket.

Förklara gärna hur Clarityn ska kunna använda Varumärkesrätten för att lyckas få en domstol att gå med på att de andra 3 produkterna är förfalskningar om patentet på substansen Loretadin redan gått ut.

JorgenL
2010-03-16, 01:10
@Flowerboy: Jag förstår inte vad du upplever för problem med motionen. Som jag ser det så är den framför allt ett yrkande om att varumärkesrätten ska ändras så att den inte kan användas mot konsumenten som köper en kopia av en Rolexklocka tex. Så som jag har uppfattat det så har det till exempel framkastat förslag i samband med ACTA om att det i princip ska göras förbjudet att inneha "förfalskningar" av märkesprodukter, dvs att det ska riktas åtgärder mot konsumenten som valt att köpa en kopia av en märkesvara.

Det är viktigt att slå fast att det inte är det som är syftet med varumärken, utan att det ska handla om att de är till för att garantera att konsumenten får det man betalar för. Det ska alltså vara förbjudet att sälja något som man påstår är CocaCola, men inte är det. Att köpa produkten ska däremot inte vara förbjudet.

Jante
2010-03-16, 01:52
Som jag tolkar motionen, så är den inte ute efter att förbjuda generika i sig. Det ska däremot vara olagligt att tillverka generika och sälja den med samma namn, utseende och förpackning som originalmedicinen.

Jag yrkar bifall till motionen!

Flowerboy
2010-03-16, 03:59
JorgenL (2010-Mar-16)@Flowerboy: Jag förstår inte vad du upplever för problem med motionen. Som jag ser det så är den framför allt ett yrkande om att varumärkesrätten ska ändras så att den inte kan användas mot konsumenten som köper en kopia av en Rolexklocka tex. Så som jag har uppfattat det så har det till exempel framkastat förslag i samband med ACTA om att det i princip ska göras förbjudet att inneha "förfalskningar" av märkesprodukter, dvs att det ska riktas åtgärder mot konsumenten som valt att köpa en kopia av en märkesvara.
Det är viktigt att slå fast att det inte är det som är syftet med varumärken, utan att det ska handla om att de är till för att garantera att konsumenten får det man betalar för. Det ska alltså vara förbjudet att sälja något som man påstår är CocaCola, men inte är det. Att köpa produkten ska däremot inte vara förbjudet.

I princip delar jag de uppfattningar som ligger bakom motionen, eller rättar de farhågor om en transformerad varumärkesrätt som bl a ACTA väcker.
Men det är min rätt bestämda uppfattning att problemen som finns idag är inte ett resultat av varumärkesrätten utan av de andra immaterielrätterna. Däremot så skulle en utökad varumärkesrätt mycket väl kunna bli ett mycket otäckt problem.

Och jag skulle stödja en motion som tydligt markerade mot en utökning av varumärkesrätten.

Men MABs förslag är inte tillräckligt genomtänkt och kan skapa en del mycket stora problem.

För att förstå vilka problem så måste man förstå vad ett varumärke är för något.

Ett varumärke kan skapas på två olika sätt:

1. Ett varumärke skapas genom att man registrerar ett namn eller en symbol hos en registreringsmyndighet.

2. Ett varumärke skapas genom inarbetning på marknaden.

Den första sortens varumärke är egentligen en helt värdelös typ av varumärken, det enda värdet av registreringen är att man kan använda ägandet av varumärket som ett defensivt instrument för att hindra andra att använda varumärket. Skulle någon kopiera ett sånt här varumärke så inträffar ingen skada för någon.

Den andra sortens varumärke kan representera enorma ekonomiska värden och kännetecknas av en distinkt identitet kopplad till vissa kvalitéer hos de tjänster eller produkter som erbjuds. Värdet hos varumärket uppkommer genom den relation som skapas mellan ägaren av varumärket och andra. Om någon skulle kopiera ett sånt här varumärke så uppkommer massor med skador för konsumenter, för ägaren av varumärket och ofta även för samhället. Men, och det här är viktigt, skadorna uppkommer bara i det läge där det kan uppstå förrvirring kring vad som är äkta, eftersom det är då relationerna kan ta skada. Om en Rolexklocka är fullständigt uppenbart Äkta Fejk så uppkommer inga skador på varumärket Rolex, tvärtom kan det stärkas. Likadant så stärks varumärken av att de förekommer integrerade i konstverk eller används i satir.

I princip alla direkta problem som finns med varumärken, eller kan komma att finnas, uppkommer därför att varumärken av den första typen tillerkänns samma skydd och rättigheter som varumärken av den andra typen. Riktigt illa blir det när man förväxlar de båda typerna och tror att värdet hos den andra typen av varumärken uppkommer genom det juridiska skydd som den första typen erhåller. Det är dit man är på väg med ACTA.

Problemet med MABs att-satser är att de inte klarar av att reda ut den här skillnaden mellan de två olika typerna av varumärken och därför istället riskerar att förvärra situationen ytterligare genom att förstärka förväxlingen.

Ska man utveckla piratpartiets ståndpunkt kring varumärken så måste det bygga på en djup förståelse för de två typerna av varumärken och i grova drag borde det byggas enligt följande:

a. Det juridiska skyddet för endast registrerade varumärken avskaffas och lagstiftningen görs om så att allt varumärkesskydd kopplas till inarbetning på marknaden.

b. Skyddet för varumärken skall vara som starkast då varumärkesägarens intressen, konsumenternas intressen och samhällsintresset sammanfaller.

c. Det ska finnas tydliga regelverk som förhindrar att varumärkesrätt används för att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter.


En intressant aspekt på varumärken är att många företagsledningar för stora börsnoterade företag har fullständigt missförstått hur varumärken fungerar och därför förstör massor med värden hos de varumärken de kontrollerar. Det gör att aktieägarna förlorar enormt mycket pengar. Ett lysande exempel på det är hur Sony & Co förstör sina varumärken i jakten på fildelare. Samtliga punkter a,b och c ovan skulle minska värdeförstörandet kraftigt och gynna aktieägarna.

Det skulle därför vara möjligt att utöka också med en punkt d som handlar om att hindra företagsledningar att förstöra varumärkesvärden i strid med aktieägarintresset i publika bolag. Utan att en sån punkt kommer i konflikt med konsumentintresset, samhällsintresset eller grundläggande mänskliga rättigheter.

Punkterna a,b och c (även d) ovan bygger på relativt ny empirisk forskning och teoribildning kring varumärken. Och de punkterna skulle utan vidare täcka in just de problem som motionen är ute efter, möjligen skulle man behöva förtydliga och konkretisera eftersom det för många säkert inte är uppenbart att varumärkesägarens intressen, konsumenternas intressen och samhällsintresset kan sammanfalla. Men när man betraktar varumärken som en relation, då blir det rätt uppenbart att intressena sammanfaller i mycket stor utsträckning.

Dexe
2010-03-17, 11:31
Yrkar på bifall.

JSchonning
2010-03-17, 17:34
Flowerboy (2010-Mar-16)JorgenL (2010-Mar-16)@Flowerboy: Jag förstår inte vad du upplever för problem med motionen. Som jag ser det så är den framför allt ett yrkande om att varumärkesrätten ska ändras så att den inte kan användas mot konsumenten som köper en kopia av en Rolexklocka tex. Så som jag har uppfattat det så har det till exempel framkastat förslag i samband med ACTA om att det i princip ska göras förbjudet att inneha "förfalskningar" av märkesprodukter, dvs att det ska riktas åtgärder mot konsumenten som valt att köpa en kopia av en märkesvara.
Det är viktigt att slå fast att det inte är det som är syftet med varumärken, utan att det ska handla om att de är till för att garantera att konsumenten får det man betalar för. Det ska alltså vara förbjudet att sälja något som man påstår är CocaCola, men inte är det. Att köpa produkten ska däremot inte vara förbjudet.
I princip delar jag de uppfattningar som ligger bakom motionen, eller rättar de farhågor om en transformerad varumärkesrätt som bl a ACTA väcker.
Men det är min rätt bestämda uppfattning att problemen som finns idag är inte ett resultat av varumärkesrätten utan av de andra immaterielrätterna. Däremot så skulle en utökad varumärkesrätt mycket väl kunna bli ett mycket otäckt problem.

Idémässigt finns det redan problem med varumärkesrätten i förhållande till konsumenter (http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0008.html). Sverige må vara ett förhållandevis nyktert land för tillfället, men den svenska rätten är inte isolerad från den europeiska eller för den delen internationell rätt.

Den första sortens varumärke är egentligen en helt värdelös typ av varumärken, det enda värdet av registreringen är att man kan använda ägandet av varumärket som ett defensivt instrument för att hindra andra att använda varumärket. Skulle någon kopiera ett sånt här varumärke så inträffar ingen skada för någon.

Va?

I princip alla direkta problem som finns med varumärken, eller kan komma att finnas, uppkommer därför att varumärken av den första typen tillerkänns samma skydd och rättigheter som varumärken av den andra typen. Riktigt illa blir det när man förväxlar de båda typerna och tror att värdet hos den andra typen av varumärken uppkommer genom det juridiska skydd som den första typen erhåller.

a. Det juridiska skyddet för endast registrerade varumärken avskaffas och lagstiftningen görs om så att allt varumärkesskydd kopplas till inarbetning på marknaden.

En registrering är värdefull för ägaren eftersom denne då kan förlita sig på att han kan åtnjuta rättsligt skydd för sitt varumärke. En registrering skapar incitament för att bygga på ett varumärke, och skapa en enhetlighet. Det blir inte lika kostsamt att bygga upp ett varumärke som det skulle blivit utan möjlighet att registrera. Vidare måste man använda ett varumärke i sin näringsverksamhet för att inte riskera att förlora skyddet efter viss tid. En registrering är en god indikator för andra att de kanske ska tänka sig för en extra gång innan de själva använder ett förväxlingsbart kännetecken. Utan registrering får du en situation där man måste driva en process för att få rätt.

Jag har svårt att se att själva existensen av registrering skulle hota konsumenter. Däremot kan skyddsomfånget för varumärken, eller skyddbarheten av olika typer av kännetecken, eller ensamrätten, ha vissa sådana konsekvenser.

En intressant aspekt på varumärken är att många företagsledningar för stora börsnoterade företag har fullständigt missförstått hur varumärken fungerar och därför förstör massor med värden hos de varumärken de kontrollerar. Det gör att aktieägarna förlorar enormt mycket pengar. Ett lysande exempel på det är hur Sony & Co förstör sina varumärken i jakten på fildelare. Samtliga punkter a,b och c ovan skulle minska värdeförstörandet kraftigt och gynna aktieägarna.
Det skulle därför vara möjligt att utöka också med en punkt d som handlar om att hindra företagsledningar att förstöra varumärkesvärden i strid med aktieägarintresset i publika bolag. Utan att en sån punkt kommer i konflikt med konsumentintresset, samhällsintresset eller grundläggande mänskliga rättigheter.

Varumärken är enbart en mindre del i en större diskussion om bolagsstyrelsens ansvar gentemot företaget och dess ägare. Punkten d skulle inte vara så bra, då det handlar om mer än bara varumärken. Bolaget och ägarna kan kräva skadestånd av styrelsen vid ekonomisk skada, och vinna framgång om styrelsen varit uppsåtlig eller oaktsam i sitt handlande. Det är en ständigt pågående diskussion om var gränsen för oaktsamhet går, för varför ska styrelsen riskera skadeståndsansvar för varje dåligt affärsbeslut de fattat? Och i vilket intresse avgör man detta? Kortsiktiga eller långsiktiga mål? Vad ligger i aktieägarnas intresse (vi äger alla aktier i olika bolag av olika anledningar)? Och vem bestämmer det? Och när vi ändå är där, varför ska bara aktieägarnas och bolagets intresse beaktas? Övriga stakeholders då? Socialt företagsansvar är ett område som varit on the rise i 10-15 år nu, och lär inte minska i betydelse. Som sagt, en lite större diskussion än bara varumärken. :)

Punkterna a,b och c (även d) ovan bygger på relativt ny empirisk forskning och teoribildning kring varumärken.

Länk? :)

Flowerboy
2010-03-20, 04:13
En registrering är värdefull för ägaren eftersom denne då kan förlita sig på att han kan åtnjuta rättsligt skydd för sitt varumärke.

Det kan man förledas tro, men sanningen är att många förlorar sina registrerade varumärken i rättsprocesser därför att någon annan kan visa på att de redan hade ett starkt inarbetat varumärke.

Det enda registreringen gjort är att tvinga fram en onödig rättsprocess.

En registrering skapar incitament för att bygga på ett varumärke, och skapa en enhetlighet.

En registrering skapar inga som helst incitament för att bygga ett varumärke. Incitament för att bygga varumärken handlar i första hand om viljan att bygga starka företag.

Enhetlighet skapas inte heller genom registrering utan genom att man systematiskt arbetar med ett genomtänkt designprogram och genomtänkta varumärkespolicys.

Registrering är snarast ett problem eftersom det tenderar att låsa fast företagsledningar i ett för statiskt tänkande kring vad som är varumärket.

Det blir inte lika kostsamt att bygga upp ett varumärke som det skulle blivit utan möjlighet att registrera.

Det blir exakt lika kostsamt oavsett om man registrerar varumärket eller inte. Att bygga ett varumärke kostar massor med tid och pengar för att inte tala om rätt attityd mot sina kunder. En registrering hjälper på inget sätt till med att sänka dessa kostnader, tvärtom så får man en extra kostnad på registreringsavgiften samt den årliga avgiften för att behålla registreringen.

Vidare måste man använda ett varumärke i sin näringsverksamhet för att inte riskera att förlora skyddet efter viss tid. En registrering är en god indikator för andra att de kanske ska tänka sig för en extra gång innan de själva använder ett förväxlingsbart kännetecken.

Det var ju just det jag sa, inarbetning av varumärke är viktigare än registrering. Använder man inte varumärket har det inget värde och andra kan dessutom gå till domstol och försöka få varumärket upphävt. Frågan är varför de ska tvingas ha det besväret bara för att någon registrerat ett varumärke som man sen inte bryr sig om att inarbeta.

Enklaste sättet att ta reda på om någon annan redan använder ett varumärke är att gör en googlesökning. För namnbaserade varumärken ger det snabbt en klar indikation. För symboler och figurer är det lite svårare. De bildsökningstjänster som finns har så små sökdatabaser att man inte får mycket träffar. Fast det gäller likadant om man söker i ett varumärkesregister efter en symbol, chansen att man hittar en likadan symbol är minimal, även om den finns.

Utan registrering får du en situation där man måste driva en process för att få rätt.

Det måste man ju i alla fall. Dessutom så ökar antalet möjliga scenarion där man tvingas in i rättsprocesser pga att man kan registrera varumärken som inte inarbetas.

Jag har svårt att se att själva existensen av registrering skulle hota konsumenter.

Det är just registreringen som är det största problemet eftersom det kan användas som ett instrument att förhindra konkurrens genom att en stor aktör drar in små nystartade företag i rättsprocesser kring varumärken för att dränera de på resurser tills de lägger ner. T ex så kan man göra så att man, om man är ett stort företag, att man registrerar snarlika varumärken som de som det lilla företaget har och sen stämmer man det lilla företaget. Visserligen så förlorar man troligen processen men det spelar ingen roll för när man processat i 3 år så har det lilla företaget gått i konkurs för länge sen pga sina juristkostnader och att ledningen inte kan fokusera på att bygga upp företaget.

Och detta skadar konsumenter indirekt eftersom det blir sämre konkurrens på marknaden och innovativa produkter hindras från att etableras.

Däremot kan skyddsomfånget för varumärken, eller skyddbarheten av olika typer av kännetecken, eller ensamrätten, ha vissa sådana konsekvenser.

Rättspraxis i de flesta länder har hitills inte varit ett problem. Däremot så görs det försök lite varstans i världen att domstolsvägen begränsa yttrandefrihet genom varumärkesrätt. Men det har inte direkt lyckats ännu.

Varumärken är enbart en mindre del i en större diskussion om bolagsstyrelsens ansvar gentemot företaget och dess ägare. Punkten d skulle inte vara så bra, då det handlar om mer än bara varumärken. Bolaget och ägarna kan kräva skadestånd av styrelsen vid ekonomisk skada, och vinna framgång om styrelsen varit uppsåtlig eller oaktsam i sitt handlande. Det är en ständigt pågående diskussion om var gränsen för oaktsamhet går, för varför ska styrelsen riskera skadeståndsansvar för varje dåligt affärsbeslut de fattat? Och i vilket intresse avgör man detta? Kortsiktiga eller långsiktiga mål? Vad ligger i aktieägarnas intresse (vi äger alla aktier i olika bolag av olika anledningar)? Och vem bestämmer det

I många företag är varumärken den absolut största tillgång företaget äger. Det vore väl bara helt naturligt att förtydliga styrelsens och ledningens ansvar för förvaltningen av denna tillgång. Alla andra tillgångars förvaltning regleras ju i viss mån av lagstiftning. Rent praktiskt löser man sannolikt ansvaret genom att tillsätta personer med expertkunskaper kring varumärkesbyggande i företagens styrelser.

Och när vi ändå är där, varför ska bara aktieägarnas och bolagets intresse beaktas? Övriga stakeholders då? Socialt företagsansvar är ett område som varit on the rise i 10-15 år nu, och lär inte minska i betydelse.

Socialt företagsansvar, miljöansvar, etiska regler m.m. handlar alltihop om att bygga starkare och bättre varumärken. Det är faktiskt bland de viktigaste saker man kan syssla med om man försöker bygga ett starkt varumärke. Det finns ingen motsatsställning, tvärtom.

Christian Engström
2010-03-20, 10:51
Jag yrkar avslag på motionen, eftersom den bygger på en missuppfattning från motionärernas sida om hur varumärkeslagstiftningen ser ut.

Varumärkesrätten ser redan ut så som motionärerna önskar.


Bakgrund

Varumärkesskyddet är en inskränkning av friheten i samhället som endast kan rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd.
Konsumentskydd är redan motivet bakom dagens varumärkeslagstiftning.

Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.

Särskilt angeläget är det att säkerställa att varumärkesskyddet aldrig kan nyttjas för att hindra eller bromsa yttrandefriheten i ickekommersiella sammanhang som t.ex. konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik. Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.

Såväl "Finus och Pettson" som "Loranga, Mazarin och Dartanjang" är helt lagliga titlar på böcker.

För att säkerställa ovanstående behöver dagens varumärkeslagstiftning ses över och begränsas på både nationell och internationell nivå.Nej, lagen är redan som motionärerna vill att den ska vara.

Vilka paragrafer skulle motionärerna vilja ändra i den svenska varumärkeslagen?

Det som kan behövas är vaksamhet så att den fortsätter att efterlevas som den är skriven, och så att det inte blir någon praxisglidning i dålig riktning. Men hittills har varumärkesbranschen i huvudsak klarat av att hålla rent de senaste 20 åren, så förhoppningsvis är det ingen överhängande risk.

Varumärkeslagstiftningen ska utgå från ett konsumentperspektivPrecis, och det gör den som sagt redan.

pv2b
2010-03-20, 14:32
Christian,

Bakgrunden till motionen var just att uppdatera principprogrammet med en åsikt om hur varumärken ska se ut internationellt, inte i Sverige.

Christian Engström
2010-03-20, 16:22
Det är inte bara i Sverige som varumärkeslagen redan ser ut så, utan i hela världen.

Varumärkeslagstiftningen är ett av de områden som är allra mest internationellt harmoniserade, och på den här punkten är det redan så.

Adrian Kristiansson
2010-03-20, 19:10
Idag är vi ett parti representerat i EU-parlamentet och som sådant behöver vi en åsikt kring varumärken som ger oss en riktlinje för hur vi ska hantera frågan internationellt.Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar. Så är det redan i dagens varumärkeslagstiftning.
Antingen så ljuger tidningarna eller så är du fruktansvärt dåligt uppdaterad för att vara EU-parlamentariker. Här är i alla fall några skrämmande exempel.
Billiga kopior kan ge dryga böter (http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=1538023)
Köpte piratkopia - fick böta 95 000 (http://www.aftonbladet.se/resa/article398181.ab)
Piratkopia kan stå dig dyrt (http://www.svd.se/resor/nyheter/piratkopia-kan-sta-dig-dyrt_1422249.svd)

pv2b
2010-03-20, 19:12
Förutsatt att det är på det sättet Christian säger i sitt inlägg yrkar jag på avslag av den här motionen.

Motionären bör återkomma med referenser som visar att skrivelsen behövs - det vill säga visar på exempel på befintlig lagstiftning som är problematisk.

Om det sedan kommer problematisk lagstiftning med t.ex. ACTA (vem vet vad för slags varumärkeslagstiftning som kan komma i det avtalet, så hemligt som det är?) så behövs inte en ny skrivelse i principprogrammet för att kritisera sådana eventuella förändringar, eftersom principprogrammet redan skriver att vi är för varumärkeslagstiftning i sin nuvarande form.

pv2b
2010-03-20, 19:16
Jamentitta, innan jag ens hann klicka på "posta" så kom det upp en referens som indikerar att det faktiskt finns befintlig lagstiftning som är problematisk. Då är bara frågan om det är varumärkeslagstiftning det är frågan om.

Flowerboy
2010-03-21, 03:01
Antingen så ljuger tidningarna eller så är du fruktansvärt dåligt uppdaterad för att vara EU-parlamentariker. Här är i alla fall några skrämmande exempel.
Billiga kopior kan ge dryga böter (http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=1538023)
Köpte piratkopia - fick böta 95 000 (http://www.aftonbladet.se/resa/article398181.ab)
Piratkopia kan stå dig dyrt (http://www.svd.se/resor/nyheter/piratkopia-kan-sta-dig-dyrt_1422249.svd)

Som det står i en faktaruta på aftonbladet artikeln ovan:

Svenska tullens regler

Det är inte olagligt att föra in piratkopierade varor i Sverige, men hur mycket du får föra in beror på varifrån du anländer.
Från EU-land: Du får föra in i princip hur mycket som helst, bara du kan motivera att det är för privat bruk.
Från icke-EU-land: Varor till ett värde av max 1700 kronor får föras in fritt. Alkohol och tobak räknas inte in i den summan. När varorna är värda mer än 1.700 kronor, eller om det rör sig om kommersiell verksamhet, t ex 100 st. armbandsur á 16:-, kan Tullverket ingripa om de misstänker att dessa varor gör intrång i någon immateriell rättighet. ,
Läs mer på www.tullverket.se/se/privat

Dessa regler har i princip ingenting med varumärkesrätt att göra utan är kopplade till EUs tullregler. Man har alltså smugit in en utvidgning av immaterielrätten genom att införa tull och införselregler, vilket man kan göra helt godtyckligt så länge det inte strider mot internationella handelsavtal. Och det är just denna möjlighet att gå runt immaterielrättslagstiftningen med hjälp av tullregler och handelsavtal som gör att man försöker driva igenom anti-fildelningsregler i ACTA.

Sen är just Italien som nämns i flera av artiklarna ett specialfall. I Italien har man infört speciallagstiftning och extrema bötesstraff för förfalskade märkesvaror (men det är i princip bara kopior av varor från Italienska firmor som man jagar, möjligen gäller lagen också bara Italienska märkesprodukter). Jag är tyvärr inte påläst ordentligt om hur de Italienska lagarna fungerar så jag kan inte hjälpa till att reda ut den frågan, men jag vet att det förekommit en hel del kritik som ifrågasätter om Italien ens kan ha dessa regler utan att de bryter mot EU-rätten. Notera också att Italien är en av de starkaste pådrivarna inom EU för ACTA.

pv2b
2010-03-21, 13:07
Jag tror att problemet ligger i att motionen är för specifik med att kritisera varumärkeslagstiftningen i sig, istället för det faktum att det finns lagstiftning i Italien t.ex. som gör det ett brott straffbart med dryga böter att köpa förfalskade varor, som inte nödvändigtvis är en del av själva varumärkeslagstiftningen.

Efter övervägande drar jag tillbaka mitt eget yrkande att avslå motionen i sin helhet och yrkar istället att motionens andra att-sats ersätts med:

att(2): mötet beslutar att införa nedanstående stycke precis ovanför rubriken "Avslutning" i principprogrammet:

Varumärkesskyddet är en inskränkning av friheten i samhället som endast kan rättfärdigas där den tydligt fungerar som ett konsumentskydd. Varumärkesrätten ska aldrig kunna användas för att straffa en konsument när denne köper en kopia av en märkesskyddad vara, utan endast för att skydda konsumenten från att ovetandes luras att köpa förfalskningar.

För att säkerställa ovanstående behöver dagens lagstiftning på det området ses över och begränsas på både nationell och internationell nivå.

Lagstiftning kring varumärken ska utgå från ett konsumentperspektiv.

Sammanfattningar av skillnader mot ursprungliga motionen:

Jag valde här att bredda det specifika "varumärkeslagstiftningen" till "lagstiftning kring varumärken", som då kan innehålla annan lagstiftning, som tullagstiftning och annan speciallagstiftning som må förekomma i Italien t.ex.
Jag valde att behålla termerna "varumärkesskyddet" och "varumärkesrätten" eftersom de, i alla fall från mitt perspektiv, inte refererar till någon specifik lagstiftning.
Jag valde att ta bort stycket om att ta bort stycket om yttrandefrihet, eftersom jag tyckte att det verkade överflödigt i sammanhanget, och att det finns ett värde i att hålla principprogrammet så kort som möjligt. Dessutom så har jag inte sett några referenser till lagstiftning som förbjudit någon att använda ett varumärke för att bromsa yttrandefrihet, konst, samhällsdebatt eller konsumentkritik.

nemetroid
2010-03-21, 23:40
Yrkar bifall på pv2b:s senaste yrkande.

Christian Engström
2010-04-01, 11:32
Jag yrkar fortfarande avslag på motionen.

Varumärkeslagen är redan så, som sagt. Därför har vi alla anledning att kräva att det inte görs några förändringar i varumärkesrätten.

Jag har svårt att se hur varumärkeslagen skulle kunna förbättras (ur vårt perspektiv). Däremot är det mycket lätt att se hur den kan försämras, om immaterialrättshökarna får chansen.

I det läget känns det bara kontraproduktivt att vi skulle öppna för en revidering av lagen. Det blir ju bara att ge immaterialrättsmaffian ett extra frislag.

Om det sedan är så att Italien har spårat ur och övergivit vad som har varit gängse praxis i alla tider, då är det en sak för det italienska parlamentet. Det är svårt att se vad vi kan göra för att påverka det, förutom naturligtvis att försvara den existerande internationella varumärkesrätten så som den ser ut i resten av världen.

Terobi
2010-04-11, 20:50
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsen är oenig i denna fråga och vill därmed inte komma med en rekommendation.

pv2b
2010-04-12, 07:17
Mitt förslag i den här motionen innebär inte nödvändigtvis att svensk eller europeisk varumärkeslagstiftning måste ändras jämfört med hur den ser ut idag. Det öppnar möjligtvis för att vi fördömer den lagstiftning som finns i Italien - vilket är positivt. Och det finns utrymme för att vi i partiet gör detta i och med att vi är representerade i det Europeiska Parlamentet. Med andra ord, vi kan vara sura över vad som händer där utan att vi konkret nödvändigtvis kan göra något åt det.. :-)

Syftet, tänker jag mig, med den här motionen, är att tydligt kodifiera i principprogrammet vad som är acceptabelt i varumärkesrätt och vad som inte är det. Att säga att vi tycker om hur varumärkeslagstiftning ser ut idag kan tolkas som att partiet stödjer det som förekommer i Italien.

Sedan må det så vara hänt att det i dagsläget är taktiskt kontraproduktivt att verka för någon konkret förändring på det här området just nu. Men principprogrammet, anser jag, ska vara mer än ett rent taktiskt dokument - det ska innehålla våra principer, och våra ståndpunkter i de principerna. (Det hörs på namnet på själva dokumentet.) Själva den politiska taktiken har jag fullt förtroende för att våra valda representanter sköter om på ett lämpligt och kompetent sätt. :-)

Motionen tar trots alls inte ställning till att partiet skall verka för någon specifik sak, bara att vår ståndpunkt i varumärkeslagstiftningen görs tydligare.