handdator

Visa fullständig version : B33. Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara


Etu
2010-03-14, 23:47
Piratpartiets politiska program har tidigare kritiserats av Free Software Foundation (FSF) för att inte tillräckligt tillvarata samhällets intresse av att hålla mjukvara tillgänglig och föränderlig. Piratpartiets nuvarande linje är att kortade upphovsrättstider inte utgör något problem för den fria mjukvaran eftersom utvecklingen i mjukvarubranschen ändå när så snabb, och att investeringar i fri mjukvara i offentlig sektor ändå kommer att ge den fria mjukvaran en tillräcklig fördel.

FSFs kritik har varit att den nuvarande GPL-licensen till stor del bygger om existerande upphovsrättslagstiftning och att man utan det grundläggande skyddet i lagen skulle kunna bli tvungen att se sitt verk bli proprietärt och otillgängligt för allmänheten. Man upplever det vidare som ett problem att proprietär mjukvara för vilken den lagstadgade skyddstiden löpt ut även efter att skyddet upphört kommer vara otillgänglig för vidareutveckling.

Som lösning föreslår man deponering av kod som rekvisit för upphovsrättsskydd på programvara. Lösningen ter sig också någorlunda lik Christian Engströms föreslagna lösning på hantering av herrelösa verk från november 2009 (i korthet: för att inte behöva dras med herrelösa verk bör rättighetsinnehavare som vill upprätthålla sina rättigheter efter 5-10(eller hur länge nu Piratpartiets skyddstid blir) år behöva registrera verket och betala avgifter, annars förfaller rättigheten med omedelbar verkan). Motsvarande paralleller finns också inom patenträtten: för att erhålla patentskydd på mikroorganismmer krävs det (enligt Budapestöverenskommelsen) att man deponerar exemplar av mikroorganismen vid en av EPO:s tre godkända depåer i Europa (kravet uppstod eftersom man inte kan skapa mikroorganismer från grunden, och att ett ursprungligt exemplar därför behövs för att patentobjektet ska kunna bli allmängods då patentskyddstiden löper ut: rimligtvis är samma argument tillämpligt på mjukvara).

Att ställa krav på deponering av kod går emot Bernkonventionen från 1890, men det gör Piratpartiets föreslagna skyddstid på fem år också, för att inte tala om herrelösa verk-förslaget!

Därför yrkar vi:

- att Piratpartiet inför någon av nedanstående skrivningar till principprogrammet.

Förslag 1:
En mjukvara som ej är släppt under en fri licens bör deponera sin källkod till en myndighet efter varje släpp av en ny version av programmet. Fem år efter att släppet har skett så tillfaller källkoden public domain.

Denna myndighet har ansvar för att se till att koden lagras säkert under perioden och den har även som ansvar att se till att den deponerade koden är korrekt genom att bygga den.

Fri mjukvara berörs inte eftersom dess källkod finns tillgänglig redan från början.

Förslag 2:
Utvecklaren av en mjukvara som ej är släppt under en licens som innebär att källkoden till progammet blir tillgänglig och fri att använda för användaren ska deponera sin källkod vid släpp av varje ny version av programmet. Detta gäller även buggfixar. Fem år efter att släppet har skett så tillfaller källkoden public domain.

Utvecklaren måste vid släppet av binärfilen informera om att källkoden deponerats.
Om källkoden ej deponerats så förlorar utvecklaren upphovsrätten till programmet fem år efter att programmet släpptes.

Förslag 3:
En utvecklare av en programvara släppt under en stängd licens måste med binärfilen skicka med information för att kunna identifiera exakt vilken version programmet är, han måste även deponera koden vid varje ny version av programmet. Fem år efter programmets släppdatum så tillfaller koden public domain.

- att Piratpartiet har som uttalat mål att kräva deponering av källkod, till sådan programvara där källkoden hålls hemlig, för att källkoden ska vara berättigad upphovsrättsskydd.


Underskrifter:
Amelia Andersdotter
Elis Axelsson
Rikard Fröberg

Rikard Fröberg
2010-03-14, 23:57
Intygar att jag står som undertecknare.

Ahruman
2010-03-15, 00:25
FSF:s uppfattning att fri mjukvara skulle kräva starkare upphovsrätt än andra typer av verk är rent nonsens. Om ett företag kan ta fem år gammal fri kod, och utveckla det till en produkt som i praktiska avseenden är bättre än den senaste fria versionen, eller åtminstone bra nog att konkurrera, förtjänar sin framgång. Detta är inte på något sätt konstigare än att man kan tjäna pengar på andra typer av verk baserade på saker vars upphovsrätt upphört.

Deponeringsmekanismen skulle dessutom i praktiken innebära att upphovsrätten inte gäller för utländska personer/företag just i fallet mjukvara.

Jag (som händelsevis utvecklar öppen mjukvara, bland annat under GPL) yrkar avslag.

För övrigt är förslag 2 meningslöst: om man deponerar koden upphör den ekonomiska upphovsrätten efter fem år, och gör man de inte straffas man genom att den ekonomiska upphovsrätten upphör efter fem år.

elmindreda
2010-03-15, 07:13
Förslag 1 skulle ta knäcken på många annars lovande startups, för där är marginalerna för små för att agera tech support åt staten.

Rikard Fröberg
2010-03-15, 15:51
Hej, kul att det blir diskussion om det här.

Ahruman (2010-Mar-15)FSF:s uppfattning att fri mjukvara skulle kräva starkare upphovsrätt än andra typer av verk är rent nonsens. Om ett företag kan ta fem år gammal fri kod, och utveckla det till en produkt som i praktiska avseenden är bättre än den senaste fria versionen, eller åtminstone bra nog att konkurrera, förtjänar sin framgång. Detta är inte på något sätt konstigare än att man kan tjäna pengar på andra typer av verk baserade på saker vars upphovsrätt upphört.

Man kan ifrågasätta huruvuda "en produkt som i praktiska avseenden är bättre än den senaste fria versionen" borde förbli öppen och fri, eller om det är bäst för alla om den stängs in och sluts. Att man kan tjäna pengar på andra typer av verk baserade på saker vars upphovsrätt upphört behöver ju inte betyda att dessa verk stängs och sluts, eller hur? Det skulle bli effekten av att ta tidigare fri kod och inkorporera den i en sluten ofri produkt.

Ahruman (2010-Mar-15)
Deponeringsmekanismen skulle dessutom i praktiken innebära att upphovsrätten inte gäller för utländska personer/företag just i fallet mjukvara.
Jag (som händelsevis utvecklar öppen mjukvara, bland annat under GPL) yrkar avslag.
För övrigt är förslag 2 meningslöst: om man deponerar koden upphör den ekonomiska upphovsrätten efter fem år, och gör man de inte straffas man genom att den ekonomiska upphovsrätten upphör efter fem år.

Lustigt att en piratpartist beskriver det att den ekonomiska upphovsrätten upphör efter fem år som att man "straffas". ;-)

Rikard Fröberg
2010-03-15, 16:53
Ahruman, skulle du vara intresserad av att delta i en diskussion på email där vi är några från olika håll som diskuterar dessa frågor?

Ahruman
2010-03-15, 17:04
Rikard Fröberg (2010-Mar-15)Man kan ifrågasätta huruvuda "en produkt som i praktiska avseenden är bättre än den senaste fria versionen" borde förbli öppen och fri, eller om det är bäst för alla om den stängs in och sluts. Att man kan tjäna pengar på andra typer av verk baserade på saker vars upphovsrätt upphört behöver ju inte betyda att dessa verk stängs och sluts, eller hur? Det skulle bli effekten av att ta tidigare fri kod och inkorporera den i en sluten ofri produkt.
Nej, inte alls. Den befintliga koden fortsätter att vara fri. Ingen förlorar något – precis som inget går förlorat vid kopiering i andra sammanhang.

Rikard Fröberg (2010-Mar-15)Ahruman (2010-Mar-15)
Deponeringsmekanismen skulle dessutom i praktiken innebära att upphovsrätten inte gäller för utländska personer/företag just i fallet mjukvara.
Jag (som händelsevis utvecklar öppen mjukvara, bland annat under GPL) yrkar avslag.
För övrigt är förslag 2 meningslöst: om man deponerar koden upphör den ekonomiska upphovsrätten efter fem år, och gör man de inte straffas man genom att den ekonomiska upphovsrätten upphör efter fem år.
Lustigt att en piratpartist beskriver det att den ekonomiska upphovsrätten upphör efter fem år som att man "straffas". ;-)
Förlusten av upphovsrätten spelade rollen som straff i förslaget jag kritiserade. Eller var det avsiktligt att det inte finns någon nackdel med att avstå från att deponera?

Rikard Fröberg
2010-03-15, 21:58
Ahruman (2010-Mar-15)
Förlusten av upphovsrätten spelade rollen som straff i förslaget jag kritiserade. Eller var det avsiktligt att det inte finns någon nackdel med att avstå från att deponera?

Deponering syftar till att säkerställa att källkoden publiceras för slutna produkter när dess upphovsrätt gått ut (fem år med PPs politik). Fri programvara sprids/publiceras redan med källkoden tillgänglig så det finns ingen anledning att deponera den.

Avstår man från att deponera har man inte heller upphovssrätt enligt vårt/våra förslag.

Det är inte konstigare än deponeringen av microorganismer man vill patentera (som nämns i vår bakgrundstext). Vill man patentera microorganismer så måste man lämna exemplar i deponering (heter det månne deposition?) så att det garanteras att dessa finns för eftervärden när patentskyddet inte gäller.

På samma sätt vill vi, med FSFs stöd, säkerställa att källkod till programvara kommer allmänheten tillgodo efter skyddsperioden på fem års upphovsrätt. Det pågår som sagt en diskussion om det här och vi förstod att vår motion skulle sparka igång en inom partiet också :) Du är välkommen att delta så kanske vi kan jämka fram något konstruktivt som är bättre eller annorlunda mot våra förslag.

Rikard

TeirdeZ
2010-03-16, 15:17
Ahruman (2010-Mar-15)FSF:s uppfattning att fri mjukvara skulle kräva starkare upphovsrätt än andra typer av verk är rent nonsens. Om ett företag kan ta fem år gammal fri kod, och utveckla det till en produkt som i praktiska avseenden är bättre än den senaste fria versionen, eller åtminstone bra nog att konkurrera, förtjänar sin framgång. Detta är inte på något sätt konstigare än att man kan tjäna pengar på andra typer av verk baserade på saker vars upphovsrätt upphört.
Avsikten med den här motionen är inte att ge en starkare upphovsrätt åt mjukvara än åt andra "litterära verk". Motionen ligger väl snarare i linje med att mjukvara över huvud taget inte borde gå in under definitionen av upphovsrättsskyddat verk så som definierat av Bernekonventionen.

Precis som skrivs i inledningstexten föreslår vi istället ett deponeringssystem som utgångspunkt för att en rättighet alls ska utfärdas (alltså en registreringsmekanism liknande den som fanns i amerikansk upphovsrätt innan de konformerade sig med Berne).

Avsikten med förslaget är heller inte att det inte ska vara möjligt att tjäna pengar på vidareutveckling av gammal kod, utan att det ska vara möjligt för användare att få insyn och inblick i vad och hur mjukvara gör saker. I de fall man inte kan göra detta själv, måste man kunna förlita sig på att någon kan det.

Det här är inte bara en ideologisk mekar-grej längre: med en uppsjö av nya teknologier och applikationer designade i syfte att inhämta och behandla data är öppenhet nästan ett prerekvisit för att vi ska kunna skydda oss mot informationsövergrepp, ha makt över hur vi lämnar ut information och veta hur eller när vi uppnått ett adekvat skydd.

TeirdeZ
2010-03-16, 15:19
Ahruman (2010-Mar-15)Deponeringsmekanismen skulle dessutom i praktiken innebära att upphovsrätten inte gäller för utländska personer/företag just i fallet mjukvara.
Det finns ingenting som säger att en deponeringsmekanism måste vara knutet till deponerarens geografiska ursprung. Sådant är inte fallet med deponering av mikroorganismer enligt Budapestöverenskommelsen, till exempel.

nemetroid
2010-03-21, 18:22
Skall man även deponera noter för musik man skapar och råmaterial samt manus för filmer?

I de fall man tar patent på algoritmer ser jag paralellen till mikroorganismer. I sådana fall är det givet att man måste inkludera en implementation av algoritmen i fråga. Där handlar det om att bevisa och skydda en egen investering (patentet).

Men generellt, för all kod, kan jag inte se likheten. Jag anser inte att det är vettigt att tvinga alla mjukvaruutvecklare till open source.

Jag yrkar därför avslag.För övrigt: om syftet är att hindra utvecklare av proprietär mjukvara från att undanhålla sin källkod (det hela skulle ju, på ett enklare sätt, kunna formuleras som att företag efter 5 år helt enkelt måste släppa källkoden) så bode rimligen något liknande gälla mjukvara med öppen källkod. Finns säkerligen många projekt där källkoden går att göra otillgänglig bara genom att ta bort den från sin hemsida. Ett "statligt källkodsarkiv" vore i min åsikt en jämnare och bättre lösning (men jag skulle inte stödja den heller).

Etu
2010-03-21, 18:46
Skall man även deponera noter för musik man skapar och råmaterial samt manus för filmer?
Nej, som motionen lyder så gäller det mjukvara.

Men generellt, för all kod, kan jag inte se likheten. Jag anser inte att det är vettigt att tvinga alla mjukvaruutvecklare till open source.
Det tvingar ingen att utveckla öppen mjukvara, dock så framtvingar det öppenhet och insyn i mjukvara, vilket är bra.

och nu tycker du kanske att jag har hårklyveri som hobby, men jag gör skillnad på public domain, opensource och free software. Mestadels för att det är olika saker. Om du vill diskutera denna punkt så tänker inte jag göra det här, men du kon kontakta mig om du känner för det.

För övrigt: om syftet är att hindra utvecklare av proprietär mjukvara från att undanhålla sin källkod (det hela skulle ju, på ett enklare sätt, kunna formuleras som att företag efter 5 år helt enkelt måste släppa källkoden)
Vem ska hålla koll på att detta händer? Det finns företag som tydligen inte ens kan följa licenser som de bygger sin mjukvara på. (http://etu.geeknic.se/index.php/2010/03/ny-artikel-om-voddler/)

så bode rimligen något liknande gälla mjukvara med öppen källkod.
Det ser jag ingen nytta av alls, koden är redan öppen och tillgänglig för alla från början. De flesta kör revisionshantering där man enbart har ett arkiv som alltid är senaste, och om man nu vill backa i tiden så kan revisionshanteringen göra det åt dig om du vill ha ett specifikt datum.

nemetroid
2010-03-21, 21:05
Nej, som motionen lyder så gäller det mjukvara.
Jo, det förstod jag, jag ville visa exempel på hur galet det skulle bli ifall man applicerade motionens resonemang på andra områden, jämförelser som likväl är relevanta.

Det tvingar ingen att utveckla öppen mjukvara, dock så framtvingar det öppenhet och insyn i mjukvara, vilket är bra.
Nej, det var terminologiskt fel, det kan jag hålla med om. Vad jag menade var att jag inte anser det vettigt att all källkod ska bli publik. Det har klara fördelar, men som mjukvaruutvecklare finns det även goda anledningar att inte vilja släppa sin källkod publik.

Vem ska hålla koll på att detta händer? [URL="http://etu.geeknic.se/index.php/2010/03/ny-artikel-om-voddler/"]Det finns företag som tydligen inte ens kan följa licenser som de bygger sin mjukvara på.
Ptja, man kan ju lagstifta om det. Men precis som ditt svar pekar på så antar jag att anledningen att ni valt föreslå deponering istället för passiv lagstiftning just eftersom det annars kanske inte kommer efterföljas. Då tycker jag att liknande logik kan appliceras på utvecklare av fri mjukvara där man på inget vis är säkerställd att källkoden kommer finnas kvar (en ilsken projektledare i ett litet projekt kan ju få för sig att radera kodarkivet som ingen sparat). Det är dock en fotnot.

Jacob Hallén
2010-03-24, 18:48
Jo, det förstod jag, jag ville visa exempel på hur galet det skulle bli ifall man applicerade motionens resonemang på andra områden, jämförelser som likväl är relevanta.


Jag begriper inte varför ett krav på att deponera noter för musik som man vill skydda med upphovsrätt skulle vara ett problem.

Nej, det var terminologiskt fel, det kan jag hålla med om. Vad jag menade var att jag inte anser det vettigt att all källkod ska bli publik. Det har klara fördelar, men som mjukvaruutvecklare finns det även goda anledningar att inte vilja släppa sin källkod publik.


Förslaget kräver inte att man släpper all sin källkod som fri programvara. Det kommer fortfarande att vara möjligt att skydda sin kod som företagshemlighet. Det är en mer begränsad skyddsform än upphovsrätt och kräver mer i form av avtal med alla som får tillgång till källkoden.

Vad jag däremot inte gillar med förslaget är att det i detalj specifierar hur deponi ska gå till. Jag tycker inte det hör hemma i ett principprogram. Jag vill se en enkel formulering som säger att något i stil med att "Piratpartiet ska verka för att upphovsrätten ändras så att deponi krävs för att mjukvara ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd".

Etu
2010-03-25, 22:33
Vad jag däremot inte gillar med förslaget är att det i detalj specifierar hur deponi ska gå till. Jag tycker inte det hör hemma i ett principprogram. Jag vill se en enkel formulering som säger att något i stil med att "Piratpartiet ska verka för att upphovsrätten ändras så att deponi krävs för att mjukvara ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd".

Så skriv ett motyrkande, med något som du tycker är bättre.

Robobengt
2010-03-26, 09:00
Jag begriper inte varför ett krav på att deponera noter för musik som man vill skydda med upphovsrätt skulle vara ett problem.
En väldigt simpel och enkel grej som kan ställa till det att är långt färre musikskapare än notskrivare. Om jag skriver en låt och vill skydda den med upphovsrätt så måste alltså jag gå till någon som kan formulera den i skrift? Nej tack.

Rikard Fröberg
2010-03-27, 14:44
Vad jag däremot inte gillar med förslaget är att det i detalj specifierar hur deponi ska gå till. Jag tycker inte det hör hemma i ett principprogram. Jag vill se en enkel formulering som säger att något i stil med att "Piratpartiet ska verka för att upphovsrätten ändras så att deponi krävs för att mjukvara ska åtnjuta upphovsrättsligt skydd".

Skriv gärna ett motförslag!

Adrian Kristiansson
2010-04-01, 04:03
Som jag skrev i den snarlika motionen B20. Jag har tolkat partiets ideologi som att vi vill förhindra förbud som inskränker kopierande och ändringar av kultur, inte att vi vill tvinga en skapare att släppa något i en version som passar oss.

Om jag skriver ett program skall jag inte vara tvingad att tala om hur jag gjort. Det finns många anledningar till att inte vilja sprida källkoden. Att jag inte vill tala om vad för kod jag skrev för att uppnå en viss funktion kan vara en orsak. Att jag inte vill är alltså orsak nog till att inte tvingas.

TeirdeZ
2010-04-01, 15:48
Algoritmpatent motiverar deponering av implementationen

Det känns inte särskilt värdefullt, eftersom patentbeskrivning som sådan är en beskrivning av implementationen.

Jag blev frågad om det här förslaget var genomförbart.

Och det är klart att det är, i den mån man vill kommersialisera sin mjukvara.

Textförslag 2 och 3 i motionen ålägger mjukvaruutvecklaren en skyldighet att offentliggöra sin källkod. Effekten av ett sådant åläggande kan naturligtvis inte bli att man sitter och jagar varje privatperson som släpper lite binärer, utan snarare att en sådan privatperson inte kan sälja sina binärer genom t ex SIBA utan att se till att slutkonsumenterna har möjlighet att få tag på källkoden.

Man skulle också kunna tänka sig att binärer som tillhandahålls gratis på nätet kan bli utsatta för rättsliga aktioner som framtvingar öppenhet i koden, men det torde inte bli ett problem för tjänster andra än välanvända. Så länge rättssystemet är någorlunda vettigt utformat bör det vara för opraktiskt att okynnesstämma sina nära vänner om de inte tillgängliggör koden.

Textförslag 1 är ganska tandlöst och bör avslås eftersom det inte förändrar någonting särskilt.

Jag skulle vilja yrka för bifall på textförslag 2.

Terobi
2010-04-11, 20:51
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Förbundsstyrelsens rekommenderar avslag. Se svar på b20