handdator

Visa fullständig version : B34. Motion om begreppet skyddat privatliv


of_darkness
2010-03-14, 23:57
Yrkar härmed att begreppet skyddatprivatliv skall primärt beröra förhållandet mellan stat och medborgare och näringsliv och medborgare och föreningsliv och medborgare.

of_darkness
2010-03-15, 00:29
Då det inte fanns tid att göra ett fullständigt och tydligt yrkande i ursprungsyrkande gör jag här nu ett klargörande tilläggsyrkande:

Ny yrkande text:
Yrkar härmed att årsmötet gör en uttolkning av begreppet skyddat privatliv:
Att uttolkningen skall primärt beröra förhållandet mellan stat och medborgare och näringsliv och medborgare och föreningsliv och medborgare.

Yrkar vidare att mötet uttalar:
Att begreppet skyddat privatliv primärt inte ska beröra integritetsintrång mellan medborgare då det går utanför den inriktning vi har haft sedan start och ger en breddning som jag personligen inte kan skriva under på och som försvagar vårat budskap i frågor rörande förhållandet mellan stat och medborgare.

Ahruman
2010-03-15, 01:30
I samband med din kommentar (http://forum.piratpartiet.se/FindPost201418.aspx) till motionen Förbud mot olovlig fotografering och filmning (http://forum.piratpartiet.se/Topic201406-737-1.aspx) noterade jag att principprogrammet redan nu är vinklat mot stat–medborgare-konflikter, med formuleringar som ”Alla försök från den offentliga maktens sida att inskränka dessa rättigheter…”. Personligen skulle jag vilja se att ett eventuellt uppdaterat principprogram (http://forum.piratpartiet.se/Topic201383-737-1.aspx) uttryckligen omfattar även integritetskränkningar människor emellan, och yrkar följaktligen avslag på denna motion.