handdator

Visa fullständig version : B36. Motion om ändring av principprogrammet rörande patent


Tommten
2010-03-15, 00:02
Jag hänvisar till Jan Lindgrens motionsförslag: http://forum.piratpartiet.se/Topic171197-469-1.aspx

Den senaste tiden har det varit en del diskussioner (http://olofb.wordpress.com/2009/09/02/patent-pa-nytt/) på olika bloggar (http://fridholm.net/2009/09/03/patent-som-ide-och-krass-verklighet/) om vår inställning till patent. Utifrån den diskussionen har jag gjort en mindre omskrivning av vårt principprogram som en start till att göra en motion till nästa årsmöte.

Den här omskrivningen är menad att tillgodose både de som vill avskaffa patent och de som vill ha kvar patentsystemet, men göra stora ändringar i det.
Jag håller med Jan i detta och lägger därför en liknande motion som i hans förslag, eftersom jag inte ser att hans förslag har lagts än. Det ska bli intressant att se hur partiet röstar i frågan.

Jag yrkar
Att följande stycke i principprogramet:

Patent och privata monopol skadar samhället

Patent har många samhällsskadliga effekter. Medicinpatent bär skulden för att människor dör i sjukdomar som de skulle haft råd att behandla med läkemedel om inte patenten funnits, till att forskningsprioriteringarna snedvrids, och till en onödigt hög och växande läkemedelsnota i den rika världen.

Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga och skadliga konsekvenser. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag.

Patent påstås uppmuntra till innovation genom att skydda dem som uppfinner och investerar i nya uppfinningar och tillverkningsmetoder. Allt oftare används dock patenten främst av storföretag för att hindra mindre konkurrenter från att konkurrera på jämlika villkor. I stället för att patenten uppmuntrar till innovation, använder nu företag sina "patentmattor" i krigföring mot andra aktörer för att slippa konkurrens, ofta patent som innehavaren inte har någon avsikt att själv vidareutveckla.

Vi anser att patenten har spelat ut sin roll och att de idag aktivt hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap. Dessutom ser man på alla produktområden och innovationer som inte kan patenteras att patenten egentligen inte alls behövs ? drivkrafterna från att vara först på en marknad är fullt tillräckliga för att skapa innovation. Uppfinnare skall konkurrera med innovation, kundnytta, pris och kvalitet istället för att få förlänat ett statsunderstött monopol på kunskap. Att slippa avlöna arméer av patentadvokater frigör resurser som istället kan användas för att skapa verklig innovation och förbättra produkterna i en snabbare takt, vilket i slutändan kommer alla tillgodo.

Vi vill successivt avskaffa patentsystemet.

Ändras till

Dagens patentsystem skadar samhället

Vårt nuvarande patentsystem har många samhällsskadliga effekter. Forskningsprioriteringar snedvrids och patent utvidgas till områden där de inte behövs. Patent på gener och liv, såsom exempelvis patenterade utsäden, leder till orimliga och skadliga konsekvenser. Mjukvarupatent hämmar den tekniska utvecklingen inom IT-området, och utgör ett allvarligt hot mot Sveriges och Europas små och medelstora IT-företag. På läkemedelsområdet medför systemet att mediciner till allvarliga sjukdomar bortprioriteras och låses in för de inte anses vara lika lönsam att massproducera.

Patent påstås uppmuntra till innovation genom att skydda dem som uppfinner och investerar i nya uppfinningar och tillverkningsmetoder. Allt oftare används dock patenten främst av storföretag för att hindra mindre konkurrenter från att konkurrera på jämlika villkor. I stället för att patenten uppmuntrar till innovation, kan patent missbrukas i syfte att blockera konkurenternas möjlighet att konkurera. Patentinnehavaren har ofta inte själv någon avsikt att använda eller vidareutveckla patentet i dessa fall.

Vi anser att det patentsystem som finns idag aktivt hindrar innovation och tillkomsten av ny kunskap. Om man ser på de produktområden och innovationer som inte kan patenteras så är patent inte heller nödvändiga ? drivkrafterna från att vara först på en marknad kan vara fullt tillräckliga för att skapa innovation. Uppfinnare kan konkurrera med innovation, kundnytta, pris och kvalitet istället för att få förlänat ett statsunderstött monopol på kunskap. Att inte behöva avlöna arméer av patentadvokater kan frigöra resurser som istället kan användas för att skapa verklig innovation och förbättra produkterna i en snabbare takt, vilket i slutändan kommer alla tillgodo. Vi anser att det måste ske en förändring för att förhindra att medicin avsedd för U-länder stängs in pga företagens vinstkalkyler.

Vi vill i grunden förändra dagens patentsystem till något bättre.

piratcensur
2010-03-15, 00:14
+1

RUTROS
2010-03-15, 16:46
Fattar inte. Är det så att Jans motion inte kommer att tas upp vid årsmötet? Den skrevs ju för länge sedan. Vad är det då för mening med att skriva motioner?

Tommten
2010-03-15, 16:51
RUTROS (2010-Mar-15)Fattar inte. Är det så att Jans motion inte kommer att tas upp vid årsmötet? Den skrevs ju för länge sedan. Vad är det då för mening med att skriva motioner?
Kategorin motionsförslag är ett forum där man kan diskutera och fråga om tips och bygga på hur inlämnade motioner ska se ut när de lämnas in som motion till mötet. Det är inga riktiga motioner som läggs i den kategorin, utan bara diskussioner runt hur de eventuellt ska se ut om de lämnas in som motion.

Tommten
2010-03-15, 16:56
RUTROS (2010-Mar-15)Fattar inte. Är det så att Jans motion inte kommer att tas upp vid årsmötet? Den skrevs ju för länge sedan. Vad är det då för mening med att skriva motioner?
Men du kan ju lägga ett motyrkande/ändringsyrkande om att Jans motion exakt och ordagrant ska ställas mot den här jag la in nu om du vill, eller så kan du göra någon annan formulering.

RUTROS
2010-03-23, 19:02
Så kom då styrelsens väntade avslag på motionen. Men motiveringen är märklig:

"Ospecifikt. Vi hade kunnat få Disney att skriva under på vår upphovsrättspolitik om vi föreslog att upphovsrätten skulle "förändras" i stället för att reduceras på ett mycket specifikt sätt. Vi behöver vara specifika."
Inte för jag förstår vad upphovsrätten har med patent att göra men när piratpartiet går ut beträffande upphovsrätten är det tillräckligt specifikt att vilja förändra den, men beträffande patent gäller andra kriterier

Förändingen är att " Vi vill successivt avskaffa patentsystemet." blev till
"Vi vill i grunden förändra dagens patentsystem till något bättre."
Nåväl här är ett specifikt förslag ( även om jag inte tycker att man bör låsa sig vid lösningar för tidigt:


Vi vill avskaffa patent på mjukvara och affäride
Vi vill avskaffa patent på liv
Vi vill kraftigt stärka sedvänja begreppet så ingen kan hindras att utöva en tidigare praktiserad metod
Vi vill reducera antalet patent genom att öka kravet på sk verkshöjd och dessutom införa en regel om att om skyddsvärdet är ringa (lätt kan kringgås) så skall patent inte beviljas
Vi vill utöka instrumentet med tvångslicensiering för att skapa bättre konkurrens
Vi vill stärka de små aktörernas möjlighet att hävda sig mot storföretagen vid tvister

Tommten
2010-03-23, 22:21
Jag vill göra ett ändringsyrkande på motionen som jag jämkar mig med.

Ändra
nödvändiga ? drivkrafterna

Till
nödvändiga. Drivkrafterna

RUTROS
2010-03-24, 14:58
För att uppfylla styrelsens krav på precisering vill jag yrka på att fölljande tillägg görs efter tommtens avslutning:

Vi vill i grunden förändra dagens patentsystem till något bättre. ..

Vi vill avskaffa patent på mjukvara och affärsidéer
Vi vill avskaffa patent på liv
Vi vill kraftigt stärka sedvänja begreppet så ingen kan hindras att utöva en tidigare praktiserad metod
Vi vill reducera antalet patent genom att utöka kravet på sk verkshöjd och dessutom införa en regel att om skyddsvärdet är ringa (lätt kan kringgås) så skall patent inte beviljas
Vi vill utöka instrumentet med tvångslicensiering för att skapa bättre konkurrens
Vi vill stärka de små aktörernas möjlighet att hävda sig mot storföretagen vid tvister

drhex
2010-03-25, 14:39
Vi vill stärka de små aktörernas möjlighet att hävda sig mot storföretagen vid tvister
Hur då?
Jag försöker sätta mig i situationen att stå på gator och torg och argumentera i valrörelsen. Att rabbla exempel på saker som går fel med nuvarande system är lätt, men hur svarar man på:

- Jaha, och vad vill ni ha istället då? Hur ska den som har en bra idé kunna känna sig tillräckligt säker på att få igen investeringen för att fullfölja projektet?

Är "tvångslicensiering" en sådan metod? (Vet ej vad det innebär. Att någon myndighet tycker att någon grej är så bra att alla måste tvingas använda den? (som sawstop till cirkelsågar) Eller att företaget som har ett patent inte ska kunna neka någon annan att använda det, så länge de betalar en (av myndigheten specificerad) avgift?

RUTROS
2010-03-25, 19:06
Hur då?
Jag försöker sätta mig i situationen att stå på gator och torg och argumentera i valrörelsen. Att rabbla exempel på saker som går fel med nuvarande system är lätt, men hur svarar man på:

- Jaha, och vad vill ni ha istället då? Hur ska den som har en bra idé kunna känna sig tillräckligt säker på att få igen investeringen för att fullfölja projektet?

Är "tvångslicensiering" en sådan metod? (Vet ej vad det innebär. Att någon myndighet tycker att någon grej är så bra att alla måste tvingas använda den? (som sawstop till cirkelsågar) Eller att företaget som har ett patent inte ska kunna neka någon annan att använda det, så länge de betalar en (av myndigheten specificerad) avgift?

1.
Det enklaste är att införa en intrångsförsäkring, vilket innebär att ett försäkringsbolag (Staten?) för en rimlig avgift tar på sig rättegångskostnaderna. Storföretaget som försöker tvinga de lilla aktören på knä genom dyrbara processer kan inte utnyttja den metoden längre eftersom motparten är för stark. Reformen skulle få små aktörer att våga mer eftersom ett hot från marknadsledaren är borta. JFR Håkan Lans.

2. Tvångslicensiering används efter anmälan till konkurrensmyndigheten. Om en patentinnehavare förhindrar utvecklingen av en konkurrerande teknik genom att vägra licensiering kan man tvinga fram licensiering för att skapa konkurrens. Om myndigheten till ett exempel inför sawstop som lag, kan man föreskriva att patentinnehavaren licensierar samtliga aktörer på marknaden. För att undvika att patentägaren begär fantasisummor så föreskriver myndigheten licensavgiften. I Praktiken är licensavgifterna på massproducerade produkter ganska standardiserade inom intervallet 1-5%

Det finns också en annan användning av tvångslicensiering och den rör licensiering läkemedel av folkhälsoskäl.

drhex
2010-03-25, 20:56
Vi vill avskaffa patent på mjukvara och affärsidéDessa är väl inte patenterbara i dag? dvs vi borde säga:

Vi vill säkerställa att mjukvara och affärsidéer inte kommer att bli patenterbara.

RUTROS
2010-03-25, 22:22
Ja. Det är också en helt ok formulering.
Varför jag valde avskaffa är att systemet faktiskt finns i vissa länder och man smygvägen har fått igenom en del mjukvarapatent också i Europa.

Etu
2010-03-28, 11:56
Dessa är väl inte patenterbara i dag? dvs vi borde säga:

Vi vill säkerställa att mjukvara och affärsidéer inte kommer att bli patenterbara.

Det är patenterbart i andra länder, principrogrammet används även i Bryssel, alltså i EU.

VI vill säkerställa att patent på mjukvara och affärsidéer inte går att ta patent på, och i de fall detta är möjligt så vill vi avskaffa det.

RUTROS
2010-04-05, 22:08
Enligt trådskaparens instruktion skall alla yrkanden skrivas in i "sammanfattning av yrkanden." Så har inte skett beträffande denna tråd. Varför? Speciellt som yrkandet avsåg att tillmötesgå styrelsens krav!

Ändringsyrkandet gäller ett tillägg till Tommtens ursprungliga yrkande och gäller ett preciserande tillägg efter tommtens sista mening
"Vi vill i grunden förändra dagens patentsystem till något bättre."

VI vill säkerställa att patent på mjukvara och affärsidéer inte går att ta patent på, och i de fall detta är möjligt så vill vi avskaffa det.
Vi vill avskaffa patent på liv
Vi vill kraftigt stärka sedvänja begreppet så ingen kan hindras att utöva en tidigare praktiserad metod
Vi vill reducera antalet patent genom att utöka kravet på sk verkshöjd och dessutom införa en regel att om skyddsvärdet är ringa (lätt kan kringgås) så skall patent inte beviljas
Vi vill utöka instrumentet med tvångslicensiering för att skapa bättre konkurrens
Vi vill stärka de små aktörernas möjlighet att hävda sig mot storföretagen vid tvister

agnesson
2010-04-05, 22:46
Enligt trådskaparens instruktion skall alla yrkanden skrivas in i "sammanfattning av yrkanden." Så har inte skett beträffande denna tråd. Varför? Speciellt som yrkandet avsåg att tillmötesgå styrelsens krav!

Sammanfattnigstråden (http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24648) är endast till för att sammanfatta de yrkanden som finns för motionen. Jag och Andreas Bjärnemalm har möjlighet att ändra i "sammanfattningen". Nya yrkanden görs i denna tråd, men se till att vara tydligt om vad exakt ändringsyrkandet berör.

Ändringsyrkandet gäller ett tillägg till Tommtens ursprungliga yrkande och gäller ett preciserande tillägg efter tommtens sista mening
"Vi vill i grunden förändra dagens patentsystem till något bättre."

VI vill säkerställa att patent på mjukvara och affärsidéer inte går att ta patent på, och i de fall detta är möjligt så vill vi avskaffa det.
Vi vill avskaffa patent på liv
Vi vill kraftigt stärka sedvänja begreppet så ingen kan hindras att utöva en tidigare praktiserad metod
Vi vill reducera antalet patent genom att utöka kravet på sk verkshöjd och dessutom införa en regel att om skyddsvärdet är ringa (lätt kan kringgås) så skall patent inte beviljas
Vi vill utöka instrumentet med tvångslicensiering för att skapa bättre konkurrens
Vi vill stärka de små aktörernas möjlighet att hävda sig mot storföretagen vid tvister

Är det korrekt att du vill ha det fetstilade tillagt efter tommtens sista mening?

RUTROS
2010-04-05, 23:25
Ja

AndersLindbäck
2010-04-07, 15:52
Dessa är väl inte patenterbara i dag? dvs vi borde säga:

Vi vill säkerställa att mjukvara och affärsidéer inte kommer att bli patenterbara.

Går du till en patentjurist och säger att du vill patentera ditt datorprogram så kommer de säga - javisst vi fixar vi ett patent åt dig och skickar räkningen.

RUTROS
2010-04-11, 12:24
Går du till en patentjurist och säger att du vill patentera ditt datorprogram så kommer de säga - javisst vi fixar vi ett patent åt dig och skickar räkningen.

Anders. Jag håller med om att man har släppt igenom alldeles felaktiga patent.
En del av dessa tycks också vara under revision. Tycker dock att motionen i sin skrivning gör klart att även dessa skall motarbetas.

Har svår att se varför detta argument skall medföra att moroten till ett göra riskabla tekniska innovationer skall tas bort.

En tämligen lättläst bild av argumenten finns i diskutionen här
http://rickfalkvinge.se/2010/01/03/mer-om-patent/ (http://http//rickfalkvinge.se/2010/01/03/mer-om-patent/)

AndersLindbäck
2010-04-11, 12:35
Anders. Jag håller med om att man har släppt igenom alldeles felaktiga patent.

Nej jag talar inte om felaktiga patent.

Jag talar om att dagens praxis är att patent på mjukvara är tillåtna.

RUTROS
2010-04-11, 19:40
Article 52 28 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar52.html#FOOTNOTE-28)

Patentable inventions

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/w.gif Art. 54 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar54.html), 56 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar56.html), 57 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar57.html), 100 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar100.html), 138 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar138.html)
R. 23b (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/r23b.html), 23c (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/r23c.html), 23e (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/r23e.html)

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/w.gif
(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar52.html):

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.
Jag har sett några exempel på tveksamma fall. Men att påstå att praxis skulle vara att bryta mot de Europeiska Patentkonventionen tycker jag inte är seriöst. Samtliga dessa eventuella patent är ju uppenbarligen legalt värdelösa. Med den formulering vi valt är det kristallklart att inga mjukvarupatent skall beviljas. Nuvarande konvention skall respekteras fullt ut.Det tragiska i sammanhanget är att man genom att utnyttja hemlig sourcecode/algoritmer och upphovsrätt faktiskt inte behöver patent för att skydda sig på programsidan! Ur utvecklingssammanhang är detta hemlighetsmakeri av ondo.

Terobi
2010-04-11, 20:51
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionens yrkande innebär en rejäl försvagning i frågan om patent. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

AndersLindbäck
2010-04-11, 22:04
(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1 (http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/html/epc/1973/e/ar52.html):
...
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;


En gång i tiden urtydes det som om patentet nämde datorprogram så var det ogiltigt. Sedan kom de det berömda fallen där IBM lyckades få igenom patent på datorrelaterade uppfinningar.

Och på den vägen har floddammen brustit.
Jag träffade för ett antal år sedan domaren i IBM-fallet på Rosenbad på en patenthearing då direktivet som senare stoppades diskuterades, han sade att ett datorprogram som fanns för nerladdning på Internet kan innebära patentintrång.

Christians gamla text är legendarisk och belysande av hur det fungerar
"A computer program as such is not patentable, no sir, not as such. No way, no.But a computer program that runs on a computer is! And the best part of it, do you know what that is? Most computer programs actually do!"


http://eupat.ffii.org/analysis/epc52/film/index.en.html

RUTROS
2010-04-11, 23:49
Ung Pirats förbundsstyrelse har tidigare år svarat på motioner inkomna till partiet. Ungdomsförbundet står bakom partiets principprogram och det är därmed rimligt att förbundet har möjlighet att yttra sig om förändringar i den politik som bedrivs. Även övriga motioner som berör förbundet har ett yttrande givits.

Motionens yrkande innebär en rejäl försvagning i frågan om patent. Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag.

Kan du visa vari försvagningen skulle ligga?

Tydligen har förbundsordförande en annan åsikt som han framförde i utfrågningstråden så det finns olika åsikter:

Stefan Flod:
"En av de främsta anledningarna till att jag gick med i Piratpartiet 2006 var just patent. I Västerbotten där jag bodde förut (Umeå) så diskuterade vi mjukvarupatent och läkemedelspatent till utvecklingsländer en hel del. Min valkretsledare Göran Axelsson som också kandiderar i primärvalet är fantastiskt duktig på dessa områden. Att sätta mig in i frågan ännu djupare gör jag mer än gärna och har så även gjort, samt aktivt drivit dem. För tyvärr verkar det finnas väldigt få i PP som tar frågan på allvar (sexualliberaler har vi många av däremot i primärvalet ;) )

Jan Lindgrens motion är helt i min linje, patentsystemet behöver reformeras och alla olika branscher har olika förutsättningar. "
Slut citat

Jag vill också passa på att erinra om att endast 5% av de som kan tänka sig att rösta på piratpartiet stödjer den tredjedel av programmet som gäller ett totalt avskaffande av patent. Medan 2/3 inte anser att patent är nödvändiga på mjukvaruområdet.
http://vbulletin.piratpartiet.se/attachment.php?attachmentid=2744&stc=1&d=1271021377
Anders!
Motionen med mitt ändringsförlag innebär ingen ändring i inställningen vad gäller mjukvarupatent mm så jag inser inte vad du det är för budskap du vill få fram. Som framgår av opinionsundersökningen är så håller 2/3 av sympatisörerna med om att mjukvarupatent inte behövs.

Tommten
2010-04-12, 01:12
Rådatat för undersökningen som Rutros hänvisar till: http://docs.piratpartiet.se/Piratpartiets_sympatisorer_Novus_SvensktNaringsliv_Okt_2009.pdf

Lättsam presentation av hela undersökningens resultat: http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00019/Unders_kning_bland_P_19685a.pdf

Terobi
2010-04-12, 09:54
Tydligen har förbundsordförande en annan åsikt som han framförde i utfrågningstråden så det finns olika åsikter:

Stefan Flod:
"En av de främsta anledningarna till att jag gick med i Piratpartiet 2006 var just patent. I Västerbotten där jag bodde förut (Umeå) så diskuterade vi mjukvarupatent och läkemedelspatent till utvecklingsländer en hel del. Min valkretsledare Göran Axelsson som också kandiderar i primärvalet är fantastiskt duktig på dessa områden. Att sätta mig in i frågan ännu djupare gör jag mer än gärna och har så även gjort, samt aktivt drivit dem. För tyvärr verkar det finnas väldigt få i PP som tar frågan på allvar (sexualliberaler har vi många av däremot i primärvalet ;) )

Jan Lindgrens motion är helt i min linje, patentsystemet behöver reformeras och alla olika branscher har olika förutsättningar. "
Slut citat


Det är viktigt att minnas att Stefan är även han bara en människa med sina egna värderingar. Förbundsstyrelsen är en grupp förtroendevalda människor med ansvar för Ung Pirat. Vad Stefan tycker får han stå för men förbundsstyrelsen har gemensamt kommit fram till att rekommendera avslag.

Stefan Flod
2010-04-12, 16:55
Visst är det som Sandra säger. Förbundsstyrelsen är en kollektivt beslutande styrelse bestående av 12 förtroendevalda personer som fattar beslut som en styrelse.

Däremot jag själv som individ står fortfarande fast vid det jag skrev (det som citerades). Men jag håller ändå med förbundsstyrelsen och Partistyrelsens yrkanden på Avslag.

RUTROS
2010-04-12, 17:30
Stefan. Innebär det att medlemmar i styrelserna inte får rösta på framlagda motioner utan måste följa majoriteten. Detta är mycket märkligt ur demokratisk synpunkt. Det handlar om att rösta i partiets högsta beslutande organ. Det kan helt enkelt inte vara sant.

Det som är intressant är emellertid att efter styrelsens motivering att precisering saknades så har nu en sådan framlagts som ändringsförslag. Det bör ju också ingå i ställningstagandet.

Terobi
2010-04-14, 09:28
Stefan. Innebär det att medlemmar i styrelserna inte får rösta på framlagda motioner utan måste följa majoriteten. Detta är mycket märkligt ur demokratisk synpunkt. Det handlar om att rösta i partiets högsta beslutande organ. Det kan helt enkelt inte vara sant.

Det som är intressant är emellertid att efter styrelsens motivering att precisering saknades så har nu en sådan framlagts som ändringsförslag. Det bör ju också ingå i ställningstagandet.

Nu förstår jag inte riktigt hur du tänker. Förbundsstyrelsen tar gemensamt ett demokratiskt beslut om vad vi ska rekommendera. Detta förhindrar dock inte Stefan, mig eller någon annan i förbundsstyrelsen att rösta precis så som vi vill på årsmötet. Vi lämnar fram en rekommendation, vi skriver inga avtal.

RUTROS
2010-04-14, 10:31
Bra. Det var Stefans sista mening som jag tolkade lite konstigt.

Såvitt jag förstod så byggde rekommendationen på att man ansåg att att partiets ställning i den impopulära patentfrågan skulle försvagas. Jag skulle vilja få en förklaring i vad mån partiets ställning i patentfrågan skulle försvagas med bakgrund av den precisering som gjorts i tilläggsyrkandet?

Med den föreslagna ändringen blir det mycket tydligare och skarpare.
eller som en annan partifunktionär uttryckte det:

"Förra helgen var jag den första att medge för en jurist att det som står på vår hemsida runt patent ger en väldigt naiv och okunnig problembild. Verkligheten är betydligt mer komplex."