handdator

Visa fullständig version : Protokoll 10-03-15


Victoria
2010-03-15, 20:56
Kampanjagruppsmöte den 15 mars 2010
Närvarande:
Jan Lindgren
Victoria Westberg
Johan mlg Karlsson
Mikael Johansson
Rene Malmgren
Anne Kekki
Mikke Svensson

Mötesfunktionärer:
Ordf. Jan Lindgren
Sekr. Victoria Westberg

1)Trycksaker
Janne meddelar att material har skickats in till tryckeriet, och förväntas anlända till PPSAB 1 april.

2)Kampanjidé
Janne uppmärksammar en padda
3)FRA-Kampanj (landsomfattande kampanj med rent mjöl och eventuellt biktbås)
Mötet kommer fram till att det vore bra om man hade en nationell kampanj på årsdsagen av FRA1, och man menar att Rent Mjöl-materialet passar utmärkt till detta tillfälle. En annan sak man kan fundera på att använda i kampanjsyfte är biktbås.

4)Karlstads pp-film
Karlstadspiraterna gjorde tidigare en film där ett antal olika människor, på olika språk, sade ”Jag är Pirat”. Mötet diskuterar huruvida man skulle kunna lyfta detta initiativ, och få det till en bra kampanj.

5)YouTube
Piratpartiet har en egen YouTubekanal som kampanjgruppen vill uppmuntra till att använda. Kanalen kan du hitta här: http://www.youtube.com/user/piratpartiet?blend=1&ob=4 Man lyfter också Piratpartiets nya bildbank som finns på http://bildbank.piratpartiet.se/index.php och uppmanar alla att använda banken.


6)Radiospottar på 10 och 20 sekunder
Mötet beslutar att Mikke får i uppdrag att fortsätta jobba med radiospottarna.

7)Aktivera mera!
Mötet diskuterar hur man ska få igång aktivisterna till att börja beställa material redan nu och dela ut på gator och torg. Man beslutar att Johan mlg tillsammans med Mikke ska ta fram en instruktionsvideo där man på ett lätt sätt förklarar och illustrerar hur man ska gå till väga för att beställa material från butiken. Janne ska sedan skicka ut videon i ett utskick tillsammans med instruktioner, och sedan utvärdera tillsammans med DL.