handdator

Visa fullständig version : Mötesprotokoll 22/3


Victoria
2010-03-22, 21:16
Närvarande:
Victoria Westberg
Johan mlg Karlsson
Mikke Svensson
Anne Kekki
Christoffer Willenfort

Mötesfunktionärer:
Ordf. Victoria Westberg
Sekr. Victoria Westberg

1. Reklamfilm - Fat Statement
Victoria meddelar att reklamfilmen har börjat produceras, och att vi kommer få två filmer x ca 45 sekunder.

2. Radiospottar
Mikke har lagt upp de existerande radiospottarna på http://www.vote4pirate.com/vote4pirate/Ettan.html för lyssning och remixning, och menar att det redan är flera stycken som har laddat hem låten och gjort egna remixer. Mikke får i uppdrag att anordna en tävling där om vem som kan göra den bästa remixen.

3. Flyersutdelning - återkoppling
Flyersutdelningen den 19 mars gick bra, över förväntan. En hel del material beställdes och pirater i hela landet syntes bra på gator och torg.

4. Leverans av det nya materialet
Leverans av riksdagsmaterial är beräknat till första veckan i april

5. Ledningsmandatet - framtiden
Mötet diskuterar lite om hur man ska behålla transparensen med det nya ledningsmandatet, och kommer överrens om att den föreslagna lösningen med forumet låter bra.

6. Övrigt
Mötet diskuterar utkastet till informationsfilm som Mikke har gjort (angående hur man beställer material) och mötet kommer fram till att det är svårt att öppna filen. Fortsättning följer!