handdator

Visa fullständig version : Protokoll 12-04-10


Victoria
2010-04-13, 08:49
Kampanjagruppsmöte den 13 april 2010
Närvarande:
Victoria Westberg
Johan mlg Karlsson
Mikke Svensson

Mötesfunktionärer:
Ordf. Victoria Westberg
Sekr. Victoria Westberg

1)Ekonomi
Johan meddelar att det inom ett par veckor kommer startas upp ett bankgiro som är specifikt för kampanj, så att vi kan få in egna donationer.

2)Lager/base of operations
Johan meddelar att Ung Pirat Stockholm tillsammans med PPSAB kommer att skaffa ett kontor/lager som man kan använda som bas för aktiviteter i Stokholm.

3)Instruktionsfilm
Mikke meddelar att man tyvärr inte har kommit längre med instruktionsfilmen, men att det snart kommer komma igång.

4)Trycksaker
Johan meddelar att det i butiken finns ungefär 175 000 flygblad, 10 000 affisher och 40 000 foldrar.

5)Radiospot
Mötet beslutar att Mikke ska samarbeta med musikern som har hört av sig och att de två tillsammans ska skapa två stycken nya radiospottar, en på 20 s och en på 10 s.

6)Vote 4 Pirate
Mikke meddelar att man snart kommer att spela in en musikvideo för kampanjlåten, och diskuterar lite hur denna video kan se ut.

7)Ny ansvarsroll - småkampanjer
Mötet diskuterar att tillsätta en ny ansvarsroll som har hand om olika småkampanjer, och ska se till att dessa kampanjer på ett enkelt och bra sätt. Mötet beslutar sedan att avvakta med tillsättandet av rollen.

8)Kampanjblogg
Mötet diskuterar att ha en kampanjblogg, och beslutar sig för att diskutera detta vidare under veckan som går.