handdator

Visa fullständig version : 2010-04-12: P-C beslut, valsedlar och verksamhetsplan


Richie
2010-04-13, 09:35
Vid brådskande ärenden kan Per capsulam-beslut begäras av ordföranden.

När ett per-capsulam-beslut önskas, så postas en tråd i forumet. SMS går ut till alla styrelseledamöter om att ett per-capsulam-beslut är postat.

Om en absolut majoritet av samtliga ordinarie ledmöter svarat ja i forumet, på ett verifierbart sätt, efter 12 timmar och ingen svarat nej, har beslutet gått igenom.

Om alla ordinarie svarat ja före 12 timmar, har beslutet gått igenom.

Om en enda ordinarie däremot säger nej, faller beslutet.Svara JA eller NEJ på vart och ett av beslutsförslagen:Styrelsen fastställer valresultatet för de lokala listorna enligt de i forumet postade listorna, med tillägget att Agneta Rydberg läggs till längst ner på Trelleborgs lista.
Partiledningen ges mandat att självständigt flytta ner individer efter skriftlig begäran, samt att ta bort personer som inte skrivit under Code of Conduct och kandidatdeklarationen.
Styrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan för 2010 till årsmötet enligt http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=23736
Styrelsen har behandlat en begäran från sex medlemmar att plocka bort en kandidat från en lokal lista. Efter moget övervägande avslår styrelsen begäran då styrelsen inte anser sig ha tillräckliga skäl att anse att kandidaten är "uppenbart olämplig". Den inskickade begäran ges till revisorerna i samband med att detta beslut publiceras.

Mikael Nilsson
2010-04-13, 09:37
JA, på samtliga fyra punkter.

Christian Engström
2010-04-13, 10:06
ja på alla

Anna Troberg
2010-04-13, 10:08
Ja på samtliga. :-)

Richie
2010-04-13, 10:39
JA på samtliga fyra punkter.

Rick Falkvinge
2010-04-13, 13:00
Ja på alla punkter.

klara
2010-04-13, 13:57
ja
ja
ja
nej, jag anser inte att jag tänkt klart i den här frågan.

dansve
2010-04-13, 13:59
Styrelsen har behandlat en begäran från sex medlemmar att plocka bort en kandidat från en lokal lista. Efter moget övervägande avslår styrelsen begäran då styrelsen inte anser sig ha tillräckliga skäl att anse att kandidaten är "uppenbart olämplig". Den inskickade begäran ges till revisorerna i samband med att detta beslut publiceras.Vilka skäl åberopas i detta ärende?

Mikael Nilsson
2010-04-13, 15:07
Vilka skäl åberopas i detta ärende?

Inte skäl, utan snarare brist på tillräckliga objektiva och uppenbara skäl, huvudsakligen. Styrelsen har själv starkt begränsat sina möjligheter att plocka bort kandidater utan starka, dokumenterade och uppenbara skäl. Det är såklart en svår avvägning, och som du ser så föll just den punkten här ovan av just det skälet.

dansve
2010-04-13, 15:17
Inte skäl, utan snarare brist på tillräckliga objektiva och uppenbara skäl, huvudsakligen. Styrelsen har själv starkt begränsat sina möjligheter att plocka bort kandidater utan starka, dokumenterade och uppenbara skäl. Det är såklart en svår avvägning, och som du ser så föll just den punkten här ovan av just det skälet.

Känns som att jag inte fick svar på det jag undrade. Antingen var jag otydlig eller så förstår jag bara inte svaret.

Jag efterlyste vilka skäl som åberopats för att få bort en kandidat.

Mikael Nilsson
2010-04-13, 15:23
Ah, jag tolkade dig som om du efterfrågade *styrelsens* skäl.

Vad gäller skälen som åberopades för att ta bort personen i fråga så har bedömningen gjorts av sammankallande och sekreteraren att dessa inte lämpar sig för publicering, varför vi har valt att föreslå att de lämnas till revisorerna.

dansve
2010-04-13, 15:27
Ah, jag tolkade dig som om du efterfrågade *styrelsens* skäl.

Vad gäller skälen som åberopades för att ta bort personen i fråga så har bedömningen gjorts av sammankallande och sekreteraren att dessa inte lämpar sig för publicering, varför vi har valt att föreslå att de lämnas till revisorerna.

Ok, då respekterar jag det.

Stefan Flod
2010-04-13, 15:51
ja
ja
ja
nej, jag anser inte att jag tänkt klart i den här frågan.

//Stefan

willenfort
2010-04-13, 16:43
Vad innebär det att beslut 4 faller ?
Betyder det att ni inte fattar beslut i frågan ?
att ni kallar till möte för att ta beslut ?
Att personen blir borttagen ?

Det känns som ett viktigt beslut och tiden är kort för alla listor skall in i övermorgon.

Mikael Nilsson
2010-04-13, 21:58
Då sju ordinarie ledamöter svarat JA på fråga 1-3 inom 12 timmar finner jag att dessa tre har gått igenom. Fråga 4 faller dock, eftersom åtminstone en ordinarie ledamot har sagt nej.

Som svar på Willenforts fråga så innebär detta att styrelsen inte nått konsensus kring punkt fyra genom denna process. Frågan får alltså anses icke färdigbehandlad, vilket gör att för tillfället gäller punkt 1 - alltså valresultatet plus folks begäran om nedflyttningar. Jag misstänker att ledningen redan håller på att beställa valsedlar baserat på detta - de har tidigare flaggat för att det ska göras idag.