handdator

Visa fullständig version : 3.6.02 Diskussion: Förslag till styrelse #2


piratcensur
2010-03-04, 17:57
Då var jag klar.
OBS: med anledning av ny information, så har jag gjort en ändring i mitt förslag den 5 mars kl 13:50.
Anna Svensson valdes in som ledamot. Korrigerat.

Kvarsittande
Ordförande – Rick Falkvinge – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Sollentuna/Stockholm
Ledamot – Anna Svensson – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Norrköping/Öst
Ledamot – Anna Troberg – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Järfälla/Stockholm
Ledamot – Rickard Olsson – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Stockholm
Ledamot – Mikael Nilsson – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Uppsala/Öst
Ledamot – Mårten Fjällström – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Uppsala/Öst
Ledamot – Klara Tovhult – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Jönköping/Syd

Omvalda/nyvalda
Ledamot – Christian Engström – 3 år - Nacka/Stockholm
Ledamot – Björn Odlund – 3 år - Borås/Väst
Ledamot – Marit Deldén – 3 år - Linköping/Öst
Ledamot – Simon Rosenqvist – 3 år - Lund/Syd
Ledamot – Leif Ershag – 3 år - Skellefteå/Norr

Förstasuppleant – Göran Widham – 1 år - Göteborg/Väst
Andrasuppleant – Anders Nordin – 2 år - Piteå/Norr
Tredjesuppleant – Christoffer Willenfort – 2 år - Helsingborg/Syd
Fjärdesuppleant – Johanna Julén – 3 år - Västerås/Öst


Kort motivering till förslaget. Christian har utfört sitt styrelseuppdrag med gott resultat och jag anser det självklart att Christian blir omvald. Björn kommer från Väst och det distriktet var som valberedningen själv påpekade underrepresenterat i deras förslag. Björn har erfarenhet av att sitta i partiets styrelse. Det måste finnas en kvinna bland de nyvalda annars faller nog inte mitt förslag i smaken. Jag är emot könskvotering nota bene. Sedan har vi Simon från Syd. Mer än fyra ordinarie kunde jag inte ha kom jag på, så jag fick lägga till en suppleant. När jag räknar igen så går det att välja fem ordinarie utan att mer än hälften bytts ut kommande år.


§ 13 STYRELSEN

Valbar till partiets styrelse är person som varit medlem sedan minst två månader tillbaka. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av:
1 ordförande
9-13 ordinarie ledamöter
1-4 rangordnade suppleanter

Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år. Syftet med detta är att undvika att en majoritet av styrelsen byts ut på en gång. Ledamöter kan därför väljas på kortare tid än tre år för att uppnå en sådan planerad besättningstakt.
Jag har 11 ordinarie ledamöter och 4 rangordnade suppleanter.
Fem totalt byts ut 2011, fem 2012 och sex 2013.

deerf
2010-03-05, 11:45
Kan du motivera varför Norra inte får någon ordinarie plats i styrelsen enligt ditt förslag? Enligt detta förslag får Norra bara en suppleant som enda representant i styrelsen, och ingen ordinarie alls.

Jag har hört rykten om att Rickard Olsson har planer på att flytta till södra Sverige. Jag antar att valberedningen kollat upp det och insett att Norra kommer vara underrepresenterade, vilket jag inte tror du tittat på.

piratcensur
2010-03-05, 12:43
Jag har fått kommentarer om detta styrelseförslag. Jag kan omöjligen veta om någon avser flytta. Jag har inte mer information än vilken annan medlem som helst.

Om jag efter att ha publicerat detta förslag gör ändringar så kan det komma synpunkter på just de ändringarna. Jag antar om det är förenligt med stadgan att lägga till en ordinarie, så kan jag göra det givetvis. Deadline har inte passerats.

dansve
2010-03-05, 12:50
piratcensur (2010-Mar-05)Jag har fått kommentarer om detta styrelseförslag. Jag kan omöjligen veta om någon avser flytta. Jag har inte mer information än vilken annan medlem som helst.
Om jag efter att ha publicerat detta förslag gör ändringar så kan det komma synpunkter på just de ändringarna. Jag antar om det är förenligt med stadgan att lägga till en ordinarie, så kan jag göra det givetvis. Deadline har inte passerats.

Richie letar bostad i Stockholmstrakten vilket troligen innebär att han snart kommer att bo där. Jag hade planer på att göra en variant av mina grafer för att påvisa det men hade inte tid.

deerf
2010-03-05, 12:50
piratcensur (2010-Mar-05)Jag har fått kommentarer om detta styrelseförslag. Jag kan omöjligen veta om någon avser flytta. Jag har inte mer information än vilken annan medlem som helst.
Om jag efter att ha publicerat detta förslag gör ändringar så kan det komma synpunkter på just de ändringarna. Jag antar om det är förenligt med stadgan att lägga till en ordinarie, så kan jag göra det givetvis. Deadline har inte passerats.

Okej, är det förenligt, och att du lägger förslaget på så vis så har det förslaget säkerligen bättre uppbackning från Norra skulle jag kunna tänka mig.

piratcensur
2010-03-05, 13:05
§ 13 STYRELSEN

Valbar till partiets styrelse är person som varit medlem sedan minst två månader tillbaka. Styrelsen väljs på årsmötet och skall bestå av:
1 ordförande
9-13 ordinarie ledamöter
1-4 rangordnade suppleanter

Styrelsens ledamöter väljs på 3 år med överlappande mandatperioder så att en tredjedel av styrelseplatserna besätts varje år. Syftet med detta är att undvika att en majoritet av styrelsen byts ut på en gång. Ledamöter kan därför väljas på kortare tid än tre år för att uppnå en sådan planerad besättningstakt.
Jag har 11 ordinarie ledamöter och 4 rangordnade suppleanter.
Fem totalt byts ut 2011, fem 2012 och sex 2013.

deerf
2010-03-05, 13:39
Jo, ser mycket bättre ut nu iaf. Enda jag spontant reagera över är väll att ÖST ser ut att ha bättre representation än övriga distrikt.

Men i övrigt ser jag inte längre något jätte stort problem med detta förslag.

piratcensur
2010-03-10, 09:03
Anna Svensson valdes in som ledamot. Korrigerat.

Kvarsittande
Ordförande – Rick Falkvinge – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Sollentuna/Stockholm
Ledamot – Anna Svensson – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Norrköping/Öst
Ledamot – Anna Troberg – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Järfälla/Stockholm
Ledamot – Rickard Olsson – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Stockholm
Ledamot – Mikael Nilsson – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Uppsala/Öst
Ledamot – Mårten Fjällström – Vald sedan förra årsmötet på 3 år - Uppsala/Öst
Ledamot – Klara Tovhult – Vald sedan förra årsmötet på 2 år - Jönköping/Syd

Omvalda/nyvalda
Ledamot – Christian Engström – 3 år - Nacka/Stockholm
Ledamot – Björn Odlund – 3 år - Borås/Väst
Ledamot – Marit Deldén – 3 år - Linköping/Öst
Ledamot – Simon Rosenqvist – 3 år - Lund/Syd
Ledamot – Leif Ershag – 3 år - Skellefteå/Norr

Förstasuppleant – Göran Widham – 1 år - Göteborg/Väst
Andrasuppleant – Anders Nordin – 2 år - Piteå/Norr
Tredjesuppleant – Christoffer Willenfort – 2 år - Helsingborg/Syd
Fjärdesuppleant – Johanna Julén – 3 år - Västerås/Öst

piratcensur
2010-03-13, 13:45
Denna är inte tillbakadragen.
Jag kör både denna och #5.

:)

farmorgun
2010-04-16, 19:23
Jag har 11 ordinarie ledamöter och 4 rangordnade suppleanter.
Fem totalt byts ut 2011, fem 2012 och sex 2013.

Jag får detta till 12 ordinarie och 4 rangordnade suppleanter - vad är det som jag missar?

Gonte
2010-04-16, 23:10
Stängt för nya förslag och yrkanden


Mötet har nu stängt för nya förslag och yrkanden i sakfrågor. Det är inte heller tillåtet att dra tillbaka sina yrkanden.

Det kommer vara möjligt att lyfta tillbakadragna yrkanden fram till 14:00 imorgon (17 april).

Presidiet kommer nu påbörja arbetet med en voteringsordning. Diskussioner i frågorna kommer vara öppna tills vidare.

Mötespresidiet