handdator

Visa fullständig version : 3.6.09 Diskussion: Förslag till revisorer #1 (valberedningens förslag)


JonathanRL
2010-04-08, 13:11
Valberedningen är nu färdig med sitt förslag på kommande revisorer.

Ordinarie: Rene Malmgren
Ersättare: C Magnus Berglund


Motivering som grupp
Vi har valt att föreslå en revisor och en ersättare för att på så sätt garantera att det finns någon som kan hjälpa till ifall belastningen skulle råka bli för stor. Vi räknar dock med att det efter valet även kommer att plockas in en auktoriserad revisor från styrelsen som både ordinarie och ersättare kan samarbeta med.


Individuella motiveringar
Rene Malmgren
Rene har stor erfarenhet från revisorsarbete samt styrelsearbete och har förutom erfarenhet som revisor för PP även erfarenhet från andra organisationer och företag.


C Magnus Berglund
Magnus har en ekonomiutbildning och har även en stor vana från styrelsearbete inom olika ideella föreningar.

Gustav Nipe
2010-04-16, 19:08
Jag yrkar bifall!

Gonte
2010-04-16, 23:11
Stängt för nya förslag och yrkanden


Mötet har nu stängt för nya förslag och yrkanden i sakfrågor. Det är inte heller tillåtet att dra tillbaka sina yrkanden.

Det kommer vara möjligt att lyfta tillbakadragna yrkanden fram till 14:00 imorgon (17 april).

Presidiet kommer nu påbörja arbetet med en voteringsordning. Diskussioner i frågorna kommer vara öppna tills vidare.

Mötespresidiet