handdator

Visa fullständig version : 3.6.08 Diskussion: Förslag till valberedning #1 (valberedningens förslag)


JonathanRL
2010-04-08, 14:10
FORUMPOST TILL VALBEREDNING


Valberedningen är nu färdig med sitt förslag på kommande valberedning.


– Isak Gerson - Lund/Syd men snart Uppsala/Öst - 18 år
– Patrik Hammar - Karlskrona/Syd - 36 år
– Nils Kadesjö - Umeå/Norr - 24 år
– Sophia Blomqvist - Linköping/Öst - 33 år
– Marcus Fridholm - Göteborg/Väst - 43 år
– Kent Holmblad - Göta/Väst - 42 år
– Petra Gustad - Stockholm - 28 år


Motivering som grupp
I framtagningen av förslag till nästa valberedning så har vi sett till flera olika kriterier. Vi har velat ha en stor valberedning för att kunna dela på det arbete som det faktiskt kräver att sitta i en valberedning. Utöver detta har vi även letat efter människor med erfarenhet av tidigare arbete och/eller personkännedom och viss erfarenhet av partiets organisation och ett stort kontaktnät. Vi har även försökt få till en geografisk spridning då detta ökar kunskapen och kännedomen om lokala kandidater, samt att det representerar den spridning som finns bland medlemmarna. Ett problem för oss i arbetet med att sätta ihop ett förslag på valberedning har varit att antalet inkomna kandidaturer varit förhållandevis lågt, varför vi aktivt fått ägna oss åt att få in förslag på lämpliga kandidater och även ren rekrytering då vi själva kontaktat personer vi sett som lämpliga.


Individuella motiveringar


Isak Gerson
Isak bor och har verkat i Syd, men är precis på väg att flytta till Öst. Detta innebär att han har kontaktnät i båda distrikten, vilket vi känner är en fördel. Han har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och informella valberedningar.


Patrik Hammar
Patrik har varit medlem i partiet under flera års tid och har erfarenheter i hur vi arbetar. Han har även stor vana från styrelsearbete i olika föreningar samt erfarenhet av politiskt arbete sedan tidigare.


Nils Kadesjö
Nils Kadesjö har tidigare suttit i både Piratpartiets och Ung Pirats valberedning och har länge varit med i organisationen, bland annat som distriktsledare för partiets norra distrikt. Han har utifrån detta en stor erfarenhet i hur partiet är organiserat och strukturerat och har även stor kännedom bland de aktiva i partiet.


Sophia Blomqvist
Sophia har stor erfarenhet kring valberedningsarbete och styrelsearbete samt erfarenhet av rekryteringsprocesser vilket vi anser kommer vara en stor tillgång til kommande valberedning. Att hon inte tidigare har varit så aktiv ger henne dessutom ett visst utomstående perspektiv som kan förhindra grupptänk.


Marcus Fridholm
En person som har stor erfarenhet av både valberednings-, revisors- och styrelsearbete och vet därför av egen erfarenhet hur de olika grupperna fungerar. Vi upplever Marcus som prestiegelös och kompromisslösande vilket vi tror kan underlätta för valberedningens arbete.


Kent Holmblad
Kent är idag valkretsledare för Norra Älvsborg och har därifrån erfarenhet från partiets organisation och struktur. Han har även tidigare erfarenhet från både styrelsearbete och valberedningsarbete.


Petra Gustad
Petra har varit mycket aktiv i Stockholmsområdet och har ett stort kontaktnät både inne och utanför partiet. Hennes förmåga att få folk att samarbeta enkelt och stora kunnande om organisationen och dess människor anser vi kommer vara till stor nytta i valberedningsarbetet.

redhog
2010-04-16, 00:18
Vilka av dessa, om några, har suttit i årets valberedning?

J. C.
2010-04-16, 00:36
Vilka av dessa, om några, har suttit i årets valberedning?

Partiets stadgar tillåter inte omval av valberedare till kommande års valberedning. Så med andra ord, inga.

SM5POR
2010-04-16, 03:41
Partiets stadgar tillåter inte omval av valberedare till kommande års valberedning. Så med andra ord, inga.
Jodå, valberedningens ledamöter får visst väljas om. De får bara inte nominera sig själva till omval, utan nomineringen måste göras av någon annan.

Jag anser vidare att det är en tolkningsfråga huruvida stadgarna medger att valberedningen lägger ett förslag till omval av en eller flera kandidater till valberedningen, bara dessa kandidater har nominerats av någon utanför valberedningen. Detta förutsätter dock att nomineringarna kommer till valberedningens kännedom före årsmötet, vilket knappast sker då nomineringarna i stället skall lämnas till styrelsen. Dessutom måste nominering och förslag till val då betraktas som skilda åtgärder, en åtskillnad som jag anser tillhör föreningspraxis men som inte framträder i Piratpartiets stadgar. I praktiken har stadgarna därför tolkats som så att valberedningen bara har sina egna nomineringar att tillgå.

Resultatet blir detsamma; valberedningens ledamöter finns aldrig med i valberedningens egna förslag till val.

redhog
2010-04-16, 08:28
Tack för ett utfyllande svar! Givet den makt en valberedning har, så är dagens stadgar väldigt bra :)

Gonte
2010-04-17, 00:11
Stängt för nya förslag och yrkanden


Mötet har nu stängt för nya förslag och yrkanden i sakfrågor. Det är inte heller tillåtet att dra tillbaka sina yrkanden.

Det kommer vara möjligt att lyfta tillbakadragna yrkanden fram till 14:00 imorgon (17 april).

Presidiet kommer nu påbörja arbetet med en voteringsordning. Diskussioner i frågorna kommer vara öppna tills vidare.

Mötespresidiet