handdator

Visa fullständig version : Samtliga nominerade som kan användas för att skapa nya förslag - Sluttid för nya förslag är kl. 23.59 den 16/4


SimonRosenqvist
2010-04-15, 22:34
Samtliga nominerade som kan användas för att skapa nya förslag
Nomineringsprocessen har varit lite kaotisk i år, utan någon tydlig ansvarig. Vi i mötespresidiet har därför valt att göra på följande sätt:

- Att tolka det som att en nominering inkommit om den funnits med i ett förslag i nomineringsforumet, eller om det skrivits en nominering i diskussionen i trådarna.
- Att tolka det som att personer är valbara såvida de inte uttryckligen tackat nej i nomineringsforumet. Vilka som tackat nej av de nominerade ser du nedan i parentes efter namnen.


Alla förslag ska vara kompletta och ska ha postas i detta forumet (som en ny tråd) senast fredag 16 april, kl. 23:59.
Nominerade till styrelsen

Anders Nordin
Anna Troberg
Anna Svensson
Björn Felten
Björn Odlund
Carl Johan Rehbinder
Christian Engström (har tackat nej till suppleantposter)
Christoffer Willenfort
Emil Isberg
Göran Widham
Johanna Julén
Klara Tovhult
Leif Ershag
Marit Deldén
Mikael Nilsson
Mårten Fjällström
Patrik Hammar
Rick Falkvinge
Rickard Olsson
Simon Rosenqvist


Nominerade till revisorer & ersättare

Rene Malmgren
C Magnus Berglund
Anders Andersson (har tackat nej)


Nominerade till valberedning

Isak Gerson
Kent Holmblad
Marcus Fridholm
Nils Kadesjö
Patrik Hammar
Petra Gustad
Sophia Blomqvist


Nominering till partiledning (endast om motion A04 går igenom)

Anna Troberg
Christian Engström
Rick Falkvinge