handdator

Visa fullständig version : Virriga trådar


drhex
2010-04-18, 18:22
Förslag till nästa liknande möte:

1) Ha en tråd för diskussion av en motion, inte en "diskussion innan mötet öppnades" och en "diskussion efter att mötet öppnades"
2) I första inlägget i voteringstråden, inkludera en länk till denna enda diskussionstråd.

RUTROS
2010-04-18, 18:31
+1

Dogma
2010-04-18, 20:11
Instämmer

Tommten
2010-04-18, 20:32
I vissa trådar är det faktiskt mer historieforskning.

Diskussion i "Motionsförslag"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=355
Diskussion i "Motioner"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=462
Diskussion i "Diskussion sakfrågor"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=576

Och i alla dessa diskussioner finns det personer som yrkar bifall eller avslag med vackra motivationer som inte följer med till nästa diskussion. Det fungerar ju när man gör så, för det blir lättläst när det är mindre inlägg i varje diskussion, men poänger från tidigare diskussioner försvinner om man inte aktivt klickar sig tillbaks och läser dem.

of_darkness
2010-04-18, 20:52
I vissa trådar är det faktiskt mer historieforskning.

Diskussion i "Motionsförslag"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=355
Diskussion i "Motioner"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=462
Diskussion i "Diskussion sakfrågor"
http://vbulletin.piratpartiet.se/forumdisplay.php?f=576

Och i alla dessa diskussioner finns det personer som yrkar bifall eller avslag med vackra motivationer som inte följer med till nästa diskussion. Det fungerar ju när man gör så, för det blir lättläst när det är mindre inlägg i varje diskussion, men poänger från tidigare diskussioner försvinner om man inte aktivt klickar sig tillbaks och läser dem.

Ja
om ett motionsförslag väcks som motion skall samtliga kommentarer överflyttas till den nya tråden likaså skall presediet flytta över tråden från motionsforumet till diskussions forumet och att det då skall ha en yrkande tråd där en del av det utökade pressediet flyttar in samtliga yrkanden i och en separat avslag bifalls tråd, och de skall då flyttas från diskussions tråden eftersom de eg inte flyttar fram diskussionen i frågan.

och i voterings delen skall det länkas bara till yrkandet och till diskusions tråden om yrkandet.

drhex
2010-04-21, 20:51
Ytterliggare ett förslag är att (på nästa möte) numrera motionerna i olika serier:

A100, A101..
B200, B201..
C300, C301..

så att en motion som av formella skäl måste byta bokstav inte medför att någon motion måste byta nummer.